PRIVATNI VRTIĆ DEČIJA PALATA

Privatni vrtić Dečija Palata

O NAMA

Privatni vrtić Dečija Palata - O NAMA - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - O NAMA - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - O NAMA - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - O NAMA - 1
Mi smo Predškolska ustanova Dečija palata , koja raste i razvija se zajedno sa svojim mališanima.
Planom i programom rada obuhvaćen je psiho-fizički razvoj dece, stručan i pažljivo odabran kadar koji se zalaže za
kvalitetan vaspitno-obrazovni rad u malim grupama. Nalazimo se u potpuno renoviranoj kući površine od oko 300 m2.
Dvorište u kome je jedan otvoren a drugi deo nadkriven, pruža deci mogućnost, da cele godine deo vremena provode
napolju, na vazduhu.

Posedujemo učionice za predškolsko obrazovanje, sobe za igru i dodatne aktivnosti , sobu za odmor, trpezariju i
kuhinju kao i toalete prilagođene deci. Objekat je opremljen različitim didaktičkim materijalima, koji odgovaraju
različitim potrebama i interesovanjima naših mališana.

Naš tim čine visokokvalifikovani vaspitači i stručni saradnici, koji su svoje znanje i iskustvo stekli u našoj zemlji i koji i
dalje stiču, ne samo u okviru naših prostora, već i na internacionalnom nivou. U našoj ustanovi stručnom kadru
pružamo plodnu i negujuću sredinu, u kojoj se primenjuje stečeno znanje i iskustvo i bordi napredak.

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 06:30 -18h

PRIVATNE JASLICE

Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNE JASLICE - 1
Plan i program se osmišljava tako da se kroz aktivnosti podstiče razvoj i jačanje sposobnosti poput:
- Fizički razvoj – ima za cilj podsticanje razvoja fine motorike (dodirivanje, hvatanje, ubacivanje…)
kao i složenijih motoričkih radnji (ustajanje, nošenje, provlačenje, dodavanje…), podstiče razvoj spontanih aktivnosti i
zadovoljava prirodne potrebe deteta za pokretom.
- Socijalno-emocionalni razvoj – ima za cilj podsticaj razvoja sposobnosti za neverbalnu
komunikaciju (osmeh, izraz lica, pokreti tela, plač…), pruža pomoć u razvijanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje
sposobnosti, podstiče formiranje zadovoljnog i radosnog deteta.
- Senzorno-perceptivni razvoj – (razvoj čulne osetljivnosti i opažanja) ima za cilj podsticanje deteta
da uočava razliku na površini predmeta ili igračke preko dodira dlanom, podstiče dete da sluša ritmičke i melodičke
sadržaje, neverbalno i verbalno pokazuje i reaguje na njih. Usmerava dete da prepoznaje ukuse preko hrane,
prepoznaje mirise, sredstava za negu.
- Intelektualni razvoj – ima za cilj podsticanje i negovanje dečije radoznalosti u odnosu na svet koji
ih okružuje, podstiče rešavanje problema u manjim grupama dece, samostalno i slobodno istraživanje karakteristika
različitih materijala i predmeta – njihove upotrebne funkcije.
- Razvoj govorne sposobnosti – ma za cilj podsticanje neverbalne i verbalne komunikacije između
deteta i odraslih, kao i komunikacije među decom, podstiče dečije spontano izražavanje govorom i upotrebu govora
kroz zajedničke aktivnosti dece, bogati rečnik putem pričanja kratkih priča, pevanja pesmica, recitovanja
stihova.
- Grafičko – likovni razvoj – ima za cilj podsticanje i razvoj što više čulnih iskustava, postiče
senzorno – perceptivni razvoj sa različitim likovnim sredstvima i materijalima primereno njihovim uzrasnim dobima,
podstiče i bogatiti dečiji govor, razvoj koordinacije.
- Muzičko – ritmičke sposobnosti – muzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete
emotivno obogaćuje i čini ga plemenitim. Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju
različite glasove, prepoznaju brzinu tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se
memorija,samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta. Vidno je primetno da
se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja. Kroz ove aktivnosti i
aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i strpljenje. Muzičko
vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i povezanosti sa
drugim obrazovnim i vaspitnim područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina;slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne
aktivnosti.

PRIVATNI VRTIĆ

Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Od 3 godine do njihovog uključivanja u predškolski program.
Uloga vaspitača na ovom uzrastu je da pruži pozitivnu motivaciju, pomoć i podršku detetu u istraživanju sebe i okoline.
Ovaj vid podrške ogleda se u prilagođavanju sadržaja dečijim mogućnostima, praćenju interesovanja dece,
približavanju određenih tema detetovom uzrastu i razvojnom kapacitetu, ohrabrivanju i vođenju deteta kroz njegovo
samootkrivanje, samostalne aktivnosti kao i prilikom otklanjanja prepreka na koje dete može naići.

Planiranje se vrši tematski na mesečnom nivou u okviru radionica:
- „Matematička radionica“ – cilj je razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja, upoznavanja dece sa
osnovnim matematičkim pojmovima i funkcijama. Radi se grupisanje predmeta po boji, veličini, obliku…, razvijanje
sposobnosti opažanja predmeta u okolini, uočavanje i razlikovanje pojmova (više-manje, dan-noć, veliko-malo, teško-
lako…), uče se brojevi, datumi, oblici
- „Svet oko nas“ – cilj je upoznavanje dece sa okolinom: od našeg stana, naše ulice, grada, zemlje,
kontinenta, planete do vasione i svemira. Upoznavanje i praćenje promena godišnjih doba, praćenje nedeljnih i
dnevnih promena (sunčano jutro, kišni dan,…). Upoznavanje perioda od svog rođenja, rođenja roditelja, bake, deke do
drevnih civilizacija, da upozna različite kulture, običaje, religije…, da razvije toleranciju i spozna različitost među
ljudima
- “Jezička radionica“ – cilj je razvoj jezika i govora i svakodnevno se neguje u radu sa decom.
Podstiče se bogaćenje dečijeg fonda reči, učimo da volimo kako sebe tako i druge, da se bolje razumemo, slažemo,
čuvamo. Podstiče se stvaranje prijatne, opuštenije atmosfere u kojoj se govor koristi u igri i druženju. Učimo kako da
slušamo druge, kako da se lepo izražavamo, kako da izrazimo ono što osećamo, razvijamo maštu i jačamo pažnju i
pamćenje. Kroz ovu radionizu deca se bave i dramatizacijom. Uče da glume, igraju različite uloge iz bajki ili
svakodnevnog života, smišljaju nove priče, gledaju predstave…
- “Fizičko vaspitanje” – cilj je da pozitivno utiče na fizičko i mentalno zdravlje i razvoj deteta i deo je
svakodnevnog programa u trajanju od 15-30 minuta. Deca se kroz igru uče ritmičnosti, preciznosti, harmoničnosti
pokreta, ravnoteži, brzini, spretnosti, okretnosti i razvija se takmičarski duh. Stvara se navika kod deteta da se bavi
sportskim aktivnostima i razvija ljubav prema sportu. Takođe, deca upoznaju svoje telo i svoje fizičke sposobnosti.
Fizičko vaspitanje se odvija u dvorištu ili centru za fizičko vaspitanje. Svakog jutra deca rade jutarnju gimnastiku
- “Kreativna radionica” – cilj je razvoj tehnike likovnog izražavanja, kao i istraživački rad sa
razlličitim materijalima (plastelin, glina, testo,…) i omogućava detetu da se samostalno i slobodno likovno izražava, da
upoznaje sopstvene likovne mogućnosti, otkriva i upoznaje svoja osećanja, ideje,misli, upoznaje svoj unutrašnji svet.
Dete ostvaruje svoje prve korake u likovnom obrazovanju. Dete kroz likovne aktivnosti uči boje, razvija maštu, vežba
finu motoriku ruke, jača koncentraciju, posvećuje se detaljima
- “Muzička radionica” – cilj je da muzika bude svakodnevno prisutna u životu dece i da se koriste
svi oblici muzičkog izražavanja. Upoznavanje dece sa različitim muzičkim stilovima, podsticanje dece da savladaju
tehnike sviranja na dečijim muzičkim instrumentima, upoznavanje i savladavanje muzičkih igara, razvoj ritmičnosti,
učenje dečijih pesmica, plesnih koraka i jednostavne koreografije
- “Biološko-ekološka” – cilj je upoznavanje deteta sa biljnim i životinjskim svetom u njegovoj okolini
u razvijanje odgovornosti i ljubavi prema živom svetu koji nas okružuje. Deca se podstiču da uzgajaju cveće, hrane i
neguju kućne ljubimce, izvode eksperimente sa vodom, biljkama, peskom, prave herbarijum sa vaspitačima u prirodi.
Deca se uče da vole i poštuju živi svet oko sebe! Deca uče i o neživom svetu, čovekovom telu, reciklaži…
- “Bonton” – cilj je upoznavanje deteta sa pravilima lepog ponašanja, učenje deteta da se lepo
izražava. Učimo da se lepo ponašamo u kući, gostima, na javnim mestima, pozorištu.
- “Grafomotorika“ – cilj je razvoj i jačanje fine i krupne motorike, vizuelne percepcije, koordinacije
oko-ruke, ovladavanje veštinama koje su preduslov za kasnije pisanje slova

PRIVATNO PREDŠKOLSKO

Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Program se realizuje po “A Modelu” koji predstavlja otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ostvaruje
se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada dok se specifični zadaci odnose se na važne aspekte
pripreme za polazak u školu.

Aspekti razvoja su da:
Socio-emocionalni razvoj
– razviju poverenje i samopoštovanje
– traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih
– formiraju kulturno-higijenske i radne navike
– razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima
– razvijaju saosećajnost i veštine slušanja
– konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama
– opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih
– neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini …

Saznajni razvoj
– znanje i razumevanje sveta
– govor i komunikacija
– početno matematičko obrazovanje…

Fizički razvoj
– fizički razvoj
– razvoj opažanja
– jačanje zdravlja
– održavanje higijene…

Istražajni i estetski razvoj
– likovni izraz deteta
– muzičko vaspitanje
– dramski izraz deteta…

POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE

Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
Privatni vrtić Dečija Palata - POSEBNI PROGRAMI I RADIONICE - 1
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA – časove engleskog jezika drži iskusan predavač engleskog jezika
po planu i programu predviđenom za odgovarajući uzrast. Kroz igru, pesmu, popunjavajući radne listove i praveći
kreativne radove deca se upoznaju sa engleskim jezikom, šire svoj rečnik i uče osnovnu konverzaciju. Učenje je
zabavno i lako. Glavni pomoćnik profesoru engleskog je Coocky The Cat koji mnogo voli da se krije po vrtiću i igra se
se mališanima.
ŠKOLICA SPORTA – časove sporta drži Activity centar. Sa njima je vežbanje pravo zadovoljstvo i
nova avantura. Časovi se odvijaju po planu i programu za tekuću godinu. Na sportu deca uče pravila lepog ponašanja
u sali, jačaju zdravlje i fizičke sposobnosti, uče kako da se orijentišu u prostoru i kako da brinu o sebi i drugima, igraju
različite igre.
MUZIČKA RADIONICA – pored vaspitača, sa decom jednom nedeljno radi i profesor muzičke
kulture. Pored toga što deca slušaju muziku, pevaju, sviraju, vežbaju takt i ritmičnost, oni i uče o instrumentima,
zanimanjima ljudi iz ove oblasti, osnovnim pojmovima koji su bitni za muziku ( nota, violinski ključ…). Kroz ples,
pevanje i kreativne radove pokazujemo koliko je muzika važan deo odrastanja i kako nam može pomoći da porastemo.
LOGOPED – u okviru vrtića logoped radi grupno sa decom. Radi se na korekciji glasova,
pravilnom izražavanju, širenju fonda reči, razvoju mišljenja i zaključivanja. Tokom rada, logoped prati dečiji rast i razvoj
IZLETI – Iako posedujemo prostrano dvorište u kome boravimo veliki deo vremena, trudimo se i da
što više istražujemo bližu i dalju okolinu. Kroz šetnje i obilaske učimo o životinjama, biljkama, saobraćaju, o važnim
ljudima, znamenitostima. Igramo se u parkovima i uživamo u svežem vazduhu. Sa svakog izleta vraćamo se srećni i
puni utisaka.
HAJDE DA SE IGRAMO – svakog petka drugari donose svoje igračke u vrtić i zajedno se igraju.
VESELI PETAK – poseban dan u vrtiću kada dolazimo u vrtić kada padne mrak i pravimo tematsku
žurku. Mame i tate imaju priliku da provedu veče zajedno ili sa svojim prijateljima dok mi u našim pidžamicama
plešemo, pevamo, otkrivamo koja sve iznenađenja su nam pripremila naše vaspitačice!
RUUUUUČAAAAAKKKK! – Nekad se roditelji hvataju za glavu jer ne znaju kako da ubede
mališane da jedu jer se deci sve čini zanimljivijim od hrane. U vrtiću deca rade sve zajedno i možemo vam reći da je
mnogo lepše jesti u društvu. Sa nestrpljenjem iščekuju da saznaju šta im je ketering pripremio za taj dan.
PEDIJATAR - Pedijatar našeg vrtića je dugogodišnji iskusni dečiji lekar, koja ima saradnju i iskustvo
sa više vrtića u Beogradu. Naša deca se pregledaju u vrtiću jedanput mesečno, a po potrebi i češće uz davanje
pismenog izveštaja. Sistematski pregled se obavlja jedanput godišnje. Doktorka obavlja konsultacije po dogovoru sa
roditeljima o aktuelnoj bolesti deteta, o preventivi i lečenju određenih bolesti dece i predavanja i radionice, o
zdravstvenim temama koje interesuju roditelje.
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - Svakodnevno pružanje psihološke pomoći roditeljima i deci
koja pohađaju vrtić, praćenje dečijeg rasta i razvoja. Diplomirani psiholog i REBT psihoterapeut pod supervizijom
Danica Maksimović.
Zaplanjska 60 - Beograd - Voždovac
011 7709816; 064 6359481; 064 1331599;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Voždovac Zaplanjska 60
    +381 11 7709816; +381 64 6359481; +381 64 1331599;
Pitaj DEČIJU PALATU
Povezane kategorije:

Poruku prima: Privatni vrtić Dečija Palata

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA