PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI SVET

Privatna predškolska ustanova Dečiji svet

 
 
office@decijisvet.rs 
 
 • AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI SVET
 • VRTIĆI U BRAĆE JERKOVIĆ, NA VOŽDOVCU I NA VIDIKOVCU
 • JASLICE
 • PREDŠKOLSKO
 • KETERING ZALOGAJČIĆ PLUS
 
     
 
 • PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJI SVET IMA TRI OBJEKTA:

  Privatni vrtići u okviru naše predškolske ustanove su:

  - VRTIĆ DUGA
  - VRTIĆ ZVEZDICA
  - VRTIĆ SUNAŠCE (vrtić na Vidikovcu u Susedgradskoj ulici)
 
 • DELATNOSTI VRTIĆA DEČIJI SVET
 
 • Celodnevni boravak
 • Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta
 • Nega i zaštita dece predškolskog uzrasta
 • Fakultativne aktivnosti (veronauka, glumilište, nastava engleskog jezika, ples, zdrava ishrana).
 • Rođendanske proslave
 • Izleti, zimovanja, letovanja, jesenovanja
 • Priprema za polazak u školu
 • Deca imaju pravo na subvencije.
 • Grupe su struktuirane po uzrastu. Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
 
 • STRUKTURIRANJE VASPITNO OBRAZOVNIH GRUPA
 
 • Grupe su strukturirane po uzrastu od 1-2 godine, od 2-3 godine, od 3-4 godine, od 4-5 godina, od 5-6 godina.
 • Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
 
 
 
          
 
          
 
          
 
 • KAKO RADIMO
 
 • Uz izuzetno angažovanje svih zaposlenih profesionalaca punih znanja i ljubavi za svoj poziv, deca lakše spoznaju sebe, svoju porodicu, okolinu, upoznaju početne matematičke pojmove, osnove muzičkog, likovnog i fizičkog obrazovanja, veronauke, naše tradicije i kulturnog nasleđa, a stiču i saznanja o lepom ponašanju, tradiciji i ljubavi. 
 • Sadržaji, metode, sredstva i organizacija aktivnosti koncipirani su tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno samo sebi, da se stalno održava njegova pažnja kao i da postoji neprekidna interakcija među decom i stručnim timom. Aktivnosti se izvode savremenim i u praksi potvrđenim metodama, uz korišćenje svih savremenih sredstava za edukaciju: video i audio kaseta, panoa, slagalice, filmova i kompjutera. 
 • U zavisnosti od sadržaja aktivnosti u radu sa decom učestvuju i spoljni – stručni saradnici: filolog (engleski), vajar, ples, učiteljica za predškolce, učiteljica veronauke, muzički pedagog, saradnik za ishranu. Kroz dobro osmišljene aktivnosti, u skladu sa svetski priznatim programima, mališanima se nudi mogućnost da nauče engleski jezik po Oksfordskom programu. 
 • Metod rada zahteva da se svakodnevno koristi strani jezik, pa se, na taj način deca postepeno i nenametljivo uvode u čari jezika. Posebno poštovanje imamo i prema roditeljima tako da svakog trećeg meseca organizujemo javni čas za roditelje – priredbe koje su prezentacija svega što je urađeno u toku prethodnih meseci u skladu sa sadržajima i planovima aktivnosti po programu rada. 
 
 
 
          
 
          
 
          
 
 • ZDRAVLJE, PRE SVEGA
 
 • U interesu naših korisnika ostvarujemo izuzetnu saradnju sa pedijatrom koji nas posećuje jednom nedeljno, a po potrebi nas posećuju i stomatolog, logoped, pedagog i psiholog koji svi zajedno brinu o zdravlju mališana.

 • S obzirom na to da je pravilna ishrana preduslov zdravlja, deci obezbeđuje četiri obroka: doručak, ručak i dve užine. Prilikom planiranja ishrane dijetetičar – nutricionista vodi računa o raznovrsnosti ishrane i kroz aktivnosti o zdravoj hrani pomaže deci u korekciji loših navika.

 • Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo nam pokazuje da u tome i uspevamo. 
 
 • PROGRAM ZDRAVE ISHRANE
 
 • Za pravilan rast i razvoj svakog organizma potrebna je biološki vredna ishrana. Nauka o ishrani zastupa stav da 
  dečiju ishranu treba usklađivati sa preporukama datim po grupama namirnica kroz piramidu vodiča pravilne ishrane. 
 • Program zdrave ishrane upoznaje decu sa piramidom pravilne ishrane. Mesečne radionice u saradnji sa vaspitačem i stručnim saradnikom za ishranu putem priča, slika, ogleda, upoznaje decu sa hranljivim sastojcima hrane i njenoj ulozi u telu. Program se obrađuje po radnim celinama kroz mesečne teme.
 
 
 
 • HRANA ZA DUŠU – VERONAUKA
 
 • Višegodišnje iskustvo katiheta u radu sa decom predškolskog uzrasta, potvrdilo je da hrišćansko obrazovanje dece 
  ima izuzetan značaj za njihov psihofizički i duhovni razvoj. Potreba za duhovnošću ukorenjena je u biću svakog 
  čoveka (fenomen koji je poznati psiholog K. G. Jung definisao terminom homo religiosus).

 • Samim tim, duhovno izrastanje predstavlja sastavni deo obrazovanja svakog čoveka. Program hrišćanskog 
  obrazovanja za najmlađe prilagođen je njihovim intelektualnim i fizičkim sposobnostima. Biblijske priče koje se 
  obraduju na časovima veronauke, potkrepljene su pravljenjem zajedničkih ilustracija u skladu sa temom o kojoj se govori. Kako je likovna ekspresija dominantna na ovom razvojnom stupnju, veronauka se odlično uklapa sa drugim aktivnostima u vrtiću (likovno, vajarska sekcija itd.). Nepresušna riznica duhovne muzičke kulture, prebogata je muzičkim ostvarenjima, prilagođenim različitim uzrastima. Neke od ovih kompozicija su od neprocenjive duhovne i etnološke vrednosti. Upoznavanje dece sa ovim melodijama omogućiće im postepeno upoznavanje sa tradicijom i osnovama pravoslavne duhovnosti. Budući da crkveni život predstavlja osnovu našeg nacionalnog etnosa, versko obrazovanje predstavlja temelj poznavanja nacionalne istorije i tradicije.

 • Samim tim, prisustvo dece različitih narodnosti i veroispovesti na časovima veronauke, omogućiće im upoznavanje 
  sa prebogatom tradicijom i običajima našeg naroda.
 
 
 
          
 
          
 
          
 
 • AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DEČIJI SVET
 
 • ENGLESKI JEZIK
  Program stranog jezika u predškolskoj ustanovi ima za cilj oslobađanje dece u izražavanju u spontanoj komunikaciji i u procesu učenja. Program engleskog jezika se sprovodi po TPR metodi, koja podrazumeva apsolutnu vokalnu i fizičku animaciju sadržaja, kao i stalne pozive na aktivno učešće malih učenika. Oksfordski kursevi prilagođeni uzrastu i stepenu znanja predstavljaju osnovu za tematsku konverzaciju.

 • TEDDY’S TRAIN
  Ovo je kurs za veoma mlade početnike (3-4 godine) podeljen u dva nivoa. Kreiran je na osnovu karakteristika ove 
  uzrasne grupe i daje korisne ideje za stvaranje šarolikog i stimulativnog okruženja za prvi susret dece sa engleskim jezikom. Teddy’s Train ima novi, obogaćen pristup predavanju engleskog jezika u vrtiću, koji uzima u obzir specifične načine usvajanja sadržaja kod dece, kratak period njihove usmerenosti na jednu aktivnost, period ćutanja i važnost stvaranja toplog i inspirativnog okruženja.

 • ZIG – ZAG ISLAND
  Ovo je maštoviti kurs u dva nivoa za decu od 5 do 8 godina koji engleski jezik predstavlja na način koji u potpunosti 
  odgovara uzrastu, interesovanjima i sposobnostima dece. Teme koje su uključene u proširenje konverzacijskog dela kursa uzete su iz svakodnevnog okruženja, tako da omogućavaju prijatno okruženje za komunikaciju. Pridodate pesmice, recitacije i kreativni zadaci iz različitih oblasti čine rad kreativnijim. Jedna tema obuhvata period od četiri uzastopna časa, uz povremene revizije.

 • PAČIĆI NA PLESU
  Uzrast od tri godine je vreme kada dečiji pokreti prestaju da budu nasumični i kada hod, trčanje i skakutanje polako poprimaju gracioznost. Deca najbolje upoznaju svoje telo kroz pokret i veoma su ushićena kada uspeju da ponove nešto novo što do tada nisu izvela. Zato njihovu radoznalost treba sistematski usmeriti, kako radi pravilnog lokomotornog razvoja, tako i radi bolje socijalizacije mališana. Starija deca usavršavaju svoju gracioznost i uvežbavaju kroz koreografiju da sarađuju sa drugom decom. Napomena: početak svake aktivnosti sastoji se od 
  vežbica zagrevanja i razvijanja mišića na klasičnoj osnovi (ruska, francuska škola). Prema mogućnostima dece, 
  vežbice se dopunjavaju novim, složenijim koracima.
 
 
 
          
 
          
 
 • IZLETI, EKSKURZIJE I PUTOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DEČIJI SVET
 
 • PETAK - DAN IZNENAĐENJA
  Sve aktivnosti organizujemo od ponedeljka do četvrtka, dok je petak dan iznenađenja. Tada su predviđeni: izleti na Adu Ciganliju, Kalemegdan, Košutnjak, u pozorišta, muzeje… Organizujemo žurke, modne revije…
 
 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
Braće Jerković 112b - Beograd - Voždovac
060 6408814; 011 2464250; 011 3976778;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Braće Jerković 112b
  +381 60 6408814; +381 11 2464250; +381 11 3976778;
  Lokacija
 2. Beograd Voždovac Bilećka 61
  +381 60 6408815; +381 11 3972844; +381 11 2469641;
  Lokacija
 3. Beograd Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo Susedgradska 26a
  +381 11 2340472; +381 60 6408812;
POSTAVITE PITANJE
Povezane kategorije:

Poruku prima: Privatna predškolska ustanova Dečiji svet

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA