PREVODILAČKA AGENCIJA BUKUROV I SARADNICI

Prevodilačka agencija Bukurov i Saradnici

 • SPECIJALIZOVANA PREVODILAČKA AGENCIJA - PREVOD STRUČNIH TEKSTOVA IZ OBLASTI
  MEDICINE
  FARMAKOLOGIJE
  MEDICINSKE INDUSTRIJE
   
 
 
 
 • Pružamo usluge pisanog prevođenja stručnih tekstova iz oblasti farmakologije, kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava, dokumentacije za lekove i lekovita sredstva, medicinske dokumentacije, naučno-istraživačkog materijala i dr.
 
 • U okviru naših prevodilačkih delatnosti, bavimo se prevođenjem svih vrsta biomedicinskih tekstova. Često se susrećemo s tekstovima iz genetike, bioinformatike, biologije, biotehnologije, molekularne biologije i sl.
 
 • Obrazovni profil naših saradnika-prevodilaca, mahom lekara i farmaceuta, dozvoljava nam da ponudimo usluge prevođenja za ovakvu vrstu materijala.
 
 • Cilj nam je da prevode i procedure prevođenja standardizujemo kako bismo umanjili mogućnost grešaka i unapredili profesionalnost i jednobraznost prevoda.
 
 • Zadovoljstvo klijenta nam je na prvom mestu. Zbog toga smo i pored stalnog rada na standardizaciji usluga prevođenja zadržali fleksibilnost u radu s klijentima. Rado ćemo vam zaći u susret kako bismo zajednički došli do rešenja koje će vam savršeno odgovarati.
 
 
 
 • NEKE OD NAŠIH STANDARDNIH USLUGA
  Prevodjenje materijala vezanog za klinička ispitivanja lekova
  Prevodjenje ostalog materijala vezanog za lekove i medicinska sredstva
  Prevodjenje medicinske dokumentacije
  Prevodjenje naučno-istraživačkog materijala
  Ostale usluge prevođenja i obrade materijala
 
 • Molimo vas da pogledate ostatak naše prezentacije i da nas kontaktirate ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja u vezi s našim uslugama.
 
 
 
 • KLINIČKA ISPITIVANJA LEKOVA
 
 • Klinička ispitivanja ili kliničke sutudije su neophodne radi razvoja novih lekova i odobravanja njihove upotrebe od strane nadležnih kontrolnih tela.
 
 • Izazovi za prevodioce i prevodilačke agencije leže u činjenici da se veliki broj ispitivanja izvodi multicentrično i na međunarodnom nivou što zahteva prevođenje velike količine osetljivog materijala na više jezika, često u veoma kratkom roku.
 
 • Potreba za prevođenjem materijala za kliničke studije javlja se odmah po završetku teksta protokola. Kasnije se pojavljuje veća količina materijala koji treba da bude terminološki konzistentan s protokolom i prethodno prevedenim materijalom.
 
 • Prevodilačka memorija omogućava nam da ovu konzistenciju postignemo. Materijal namenjen istraživačima, kao što je protokol ili brošure za istraživača, odlikuje se visoko stručnom terminologijom, dok je kod materijala za pacijenta koji učestvuje u studiji potreban specifičan, precizan i laiku razumljiv tekst.
 
 • Prevođenje materijala za kliničke studije često se obavlja u farmaceutskim kompanijama i ugovornim istraživačkim organizacijama (CRO). Zbog čega je korisno ovu uslugu prepustiti specijalizovanoj prevodilačkoj agenciji?
 
 • Upotrebom prevodilačke memorije, ovaj problem se rešava veoma pouzdano. Projektni menadžer čuva u prevodilačkoj memoriji terminologiju i postiže konzistentnost u kasnijim dokumentima. Pored toga, naš tim visoko stručnih saradnika - lekara, farmaceuta i lingvista - omogućuje nam da u veoma kratkom roku kvalitetno odgovorimo na po obimu veoma zahtevne projekte. Ovime rasterećujemo klijenta i njegove ljudske resurse što najčešće ima povoljne posledice po poslovanje.
 
 • Terminologija koju koristimo je strogo kontrolisana i zasniva se na pravnoj regulativi i materijalu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Dugogodišnje iskustvo u radu s ovakvim materijalom pomaže nam da klijentu isporučimo prevod standardno visokog kvaliteta.
 
 
 
 • PREVODI IZ OBLASTI FARMACEUTSKE INDUSTRIJE, LEKOVA i LEKOVITIH SREDSTAVA
 
 • Pored materijala za klinička ispitivanja lekova, u ponudi naših prevodilačkih usluga je i prevođenje ostalog materijala vezanog za farmaceutsku industriju, lekove i lekovita sredstva. Ovo obuhvata sažetke karakteristika leka, izveštaje ispitivanja, uputstva za upotrebu, promotivni materijal i drugo.
 
 • Materijal koji prevodimo, bilo da su u pitanju stručni ili marketinški tekstovi, u sebi sadrži medicinsku i farmaceutsku terminologiju, tako da su sve karatkeristike prevodilačkog procesa potrebne za ovkvu vrstu prevoda specifične i u domenu naših kompetencija.
 
 • Terminologija koju koristimo se zasniva na dokumentaciji Agencije za lekove, materijalu u upotrebi i modernim jezičkim običajima u medicinskom izražavanju.
 
 
 
 • PREVOĐENjE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 
 • Medicinska dokumentacija predstavlja jedan od najspecifičnijih materijala s kojima se prevodilac susreće. Prepuna stručne terminologije, skraćenica i žargona, često je nepremostiva barijera za većinu prevodilaca. Samo veoma usko specijalizovani prevodioci s velikim iskustvom mogu uspešno završiti ovakve projekte.
 
 • Stub našeg tima su medicinski prevodioci, po profesiji lekari, koji su kroz obuku i radno iskustvo stekli veliko iskustvo s medicinskom terminologijom i specifičnostima pisanja i razumevanja medicinske dokumentacije. Ovo garantuje ispravan i dosledan prevod u duhu stručnog medicinskog jezika.
 
 • Najčešće su ovakvi prevodi potrebni radi lečenja pacijenata u inostranstvu, tj. u drugom govornom području, ili radi obavljanja medicinsko-legalnih procedura.
 
 • Naši sudski tumači su tu da lingvistički i stručno pregledaju svaki tekst nakon čega overa sudskog tumača daje dodatni kredibilitet i upotrebnu vrednost ovakvom prevodu.
 
 
 
 • PREVOĐENjE NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG MATERIJALA
 
 • U današnje vreme, istraživački rad je imperativ za svakog lekara u većini značajnijih medicinskih centara. Potrebno je obraditi veliku količinu stručne medicinske literature u veoma kratkom roku.
 
 • Objavljivanje članaka u časopisu, prezentovanje naučnih istraživanja na kongresima i stručnim skupovima često zahteva brze i efektivne prevode stručnog teksta.
 
 • U mogućnosti smo da ponudimo brzu i pouzdanu uslugu prevodjenja ovakve vrste teksta. Pored ovoga, planiramo da ponudu naših usluga proširimo uvođenjem sekretarskih delatnosti koje će obuhvatiti sakupljanje bibliografije, korespondenciju i ostale aktivnosti vezane za naučno-istraživački rad.
 
 
 
 • Cenovnik naših usluga možete pogledati OVDE.
 
 
 
 • Prevodilačka agencija Bukurov i saradnici nastala je 2007. godine na temeljima grupe samostalnih medicinskih prevodilaca "Medicinski prevodi".
 
 • Prevodilačka grupa Medicinski prevodi postoji još od davne 2002. godine kada se mali ali odabrani tim medicinskih prevodilaca okupio radi efikasnije obrade velikih prevodilačkih projekata iz oblasti medicine i farmakologije.
 
 • Nekoliko godina smo radili kao podizvodjači za druge prevodilacke agencije i neposredno za naručioce stekavši veliko iskustvo i rutinu u radu na složenim projektima.
 
 • Godine 2007., nastala je potreba za formalnijim nastupom kada smo odlučili da promenimo naziv i ustrojstvo grupe i da počnemo s radom kao prevodilačka agencija. Tim od nekoliko desetina saradnika i nekoliko projektnih menadžera osnova je naše agencije.
 
 • Na čelu kancelarije nalazi se Dr Marko Bukurov, medicinski prevodilac i jedan od osnivača grupe Medicinski prevodi i prevodilacke agencije Bukurov i saradnici.
 
 • Bukurov i saradnici je prevodilačka agencija usko specijalizovana za prevode medicinskih i farmakoloških stručnih tekstova. Odlučili smo da ostanemo dosledni ovoj strategiji i ubuduće jer smatramo da ostankom u niši usko specijalizovnog prevođenja možemo da pružimo više našim klijentima.
 
 • Kvalitet i ujednačenost prevoda, kao i doprinos modernom srpskom stručnom jeziku u vrhu su naših prioriteta.
 
 
 
Cvijićeva 84 - Beograd - Palilula
011 3227764; 064 1168307;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Cvijićeva 84
  +381 11 3227764; +381 64 1168307;
Pitaj BUKUROVA
Povezane kategorije:

Poruku prima: Prevodilačka agencija Bukurov i Saradnici

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA