Pedijatrija - Pedijatrijske ordinacije Valjevo

Pedijatrija Valjevo
Dom zdravlja Hemikal počeo je sa radom decembra 2006. godine kao prvi privatni Dom zdravlja u kolubarskom okrugu a medju prva 3 privatna doma zdravlja u Srbiji. Dom zdravlja se sastoji od 12 savremeno opremljenih ordinacija, prijemno trijažnog odeljenja, moderne laboratorije sa mogućnostima izrade najfinijih analiza krvi i mokraće, i drugim prostorijama nepohodnim za uspešan rad sa brojnim pacijentima. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE Dr Vera Mitrović – pedijatar Dr Brankica Jocić – pedijatar SLUŽBA INTERNE MEDICINE Dr Srđan Popović internista endokrinolog Dr Jovan Balinovac internista kardiolog SLUŽBA PREGLEDA I ULTRAZVUKA DOJKE Dr Dragiša Pavićević-Budlin - hirurg Dr Milan Živković - rendgenolog PRUŽANJA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA ZAHTEV POSLODAVACA Služba medicine rada Doma zdravlja „Hemikal“ Valjevo u mogućnosti je da pruži specifičnu zdrastvenu zaštitu zaposlenima na zahtev poslodavca koji obezbeđuje sredstva a u skladu sa Zakonom o zdrastvenom osiguranju. Zdrastvena zaštita zaposlenih bi obuhvatala: lekarske preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad sistematske kontrolne preglede u skladu sa uslovima rada i pojavama profesionalnih oboljenja obavezni pregledi zaposlenih koji se sprovode radi zaštite životne i radne sredine neobavezni sistematski pregledi (preventivne mere) neobavezne vakcinacije (preventiva) procena zdrastvenih rizika i nadgledanje uslova i zahteva rada praćenje oboljenja, povređivanja prisutnosti na poslu i smrtosti posebno profesionalnih oboljenja učešće u organizovanju režima rada i odmora zaposlenih u vidu stručnih predloga i saveta Obavljamo i predhodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovima rada po postupku utvrđenim propisima o zaštiti na radu a u cilju preventivnih mera odnosno specifične zdrastvene zaštite. Preglede lica za: rad u inostranstvu za školovanje u inostranstvu Preglede, za izdavanje lekarskih uverenja za: vozače motornih vozila svih kategorija obavljanje samostalnih delatnosti rešavanje stambenog pitanja smeštaj deteta u dom smeštaj lica u dom penzionera sklapanje maloletnih brakova Radno vreme pon-pet 07-21 subota 08-19 nedelja 09-13 Zašto svoje zdravlje treba
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA