Pedijatrija - Pedijatrijske ordinacije

Pedijatrija Beograd
OPŠTA MEDICINA KARIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA NEUROLOGIJA RADIOLOGIJA UROLOGIJA GINEKOLOGIJA PEDIJATRIJA OFTAMOLOGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA DERMATOLOGIJA DERMOKOZMETIKA FIZIKALNA MEDICINA ALERGOLOGIJA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA RTG DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA MAMOGRAFIJA OSTEODENZITOMETRIJA DEXA NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCA KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA - SKENER ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA KUĆNE POSETE SAVETI LEKARA PROGRAMI ZA FIRME Savremen poslovni čovek ima sve više poslovnih obaveza a sve manje slobodnog vremena u kojem bi preduzeo neke konkretne korake radi unapredjenja sopstvenog zdravlja. Imajući to u vidu, Euromedik je u svoju standardnu ponudu zdravstvenih pregleda uvrstio sistematske preglede zaposlenih sa ciljem da se zdravlje zaposlenih održi na što višem nivou i predupredi značajno obolevanje. Pregledi se mogu obaviti u našem Domu zdravlja Euromedik, ul. Gandijeva 122g, kao i u poliklinici Euromedic Diagnostic na Slaviji, ul Alekse Nenadovića br. 8, a vrsta i broj pregleda kao i termini dolaska dogovaraju se sa menadžmentom naše kuće. Svi pregledi se mogu obaviti u istom danu, radnim danima ili tokom vikenda. Ponuda za preglede je zasnovana na preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije u prevenciji bolesti koje najviše pogadjaju savremenog čoveka, a to su bolesti krvnih sudova (angina pektoris, infarkt, šlog) i tumori (posebno karcinom dojke, karcinom grlića materice, karcinom prostate i maligni melanom kože). Broj i vrsta pregleda se dogovara u skladu sa zahtevima radnog mesta, individualnim zdravstvenim potrebama zaposlenih itd. a sve dodatne preglede i dijagnostičke procedure zapoosleni će platiti po povlašćenim cenama, odnosno sa uračunatim popustom. Po završenom sistematskom pregledu u okviru firme, zaposleni stiče pravo da ubuduće, u roku predvidjenom ugovorom o sistematskim pregledima, u EUROMEDIK-u obavlja preglede i dijagnostičke procedure za sebe i svoju porodicu po cenama koje se nalaze u povlašćenom cenovniku, a koji se dobija prilikom dolaska na sistematski pregled. Minimalni broj pregleda u sklopu ponude za sistematske preglede zaposlenih je pet. Za sve informacije u vezi sistematskih pregleda kao i dogovor termina možete nam

Institut za neonatologiju

Beograd, Savski Venac, Kralja Milutina 50 011 3630101
Poštovani roditelji, Želimo da Vas upoznamo sa osnovnim principom lečenja i nege vaše bebe koja je primljena u Institut za neonatologiju. U našu ustanovu se iz porodilišta primaju novorođenčad kojoj je neophodno dalje lečenje. To su pre svega prevremeno rođene bebe, bebe veoma male težine i teško bolesne bebe rođene na vreme. Zašto vaša beba zahteva specijalnu negu? Prevremeno rođena beba bi još uvek trebalo da bude u majčinom stomaku i nije sposobna da se samostalno prilagodi životu u spoljnoj sredini. Osim prevremeno rođenih beba, posebnu negu i lečenje zahtevaju i bebe koje imaju malu telesnu težinu za svoj uzrast, kao i bebe rođene na vreme, ali sa nekim zdravstvenim problemom. Zahvaljujući savremenim metodama lečenja i složenoj tehnologiji, danas i veoma nezrela deca ili deca veoma male težine na rođenju imaju šansu da prežive. Uzroci prevremenog rađanja Trudnoća normalno traje 40 nedelja. Prevremeno rođena beba je rođena pre isteka 37. nedelje trudnoće. Uzroci prevremenog rođenja mogu biti različiti: - bolest majke (različite akutne ili hronične bolesti, urođene anomalije, povrede, stres...), - poremećaji koji su direktno vezani za stanje bebe (infekcije, nasledna oboljenja, razvojni poremećaji...), - socio-ekonomske prilike i drugo. Nažalost, pravi uzrok prevremenog rođenja najčešće ostaje nepoznat. Spoljne karakteristike prevremeno rođene bebe Prvi susret sa bebom je uvek praćen snažnim emocijama, a susret sa prevremeno rođenom bebom može da Vas iznenadi. Osnovna karakteristika prevremeno rođene bebe je opšta nezrelost organa i sistema koji su važni za život. Bebina koža je tanka i prekrivena finim dlačicama, a krvni sudovi ispod nje su još uvek vidljivi. Mišići i potkožno masno tkivo su slabije razvijeni, pa beba izgleda "sitno i mršavo". Vremenom će beba sazrevati, napredovati, rasti i dobijati izgled deteta rođenog u terminu. Prijem bebe Vaša beba može biti primljena na Odeljenje intenzivne nege ili na jedno od Prijemnih odeljenja poluintenzivne
Dom zdravlja Hemikal počeo je sa radom decembra 2006. godine kao prvi privatni Dom zdravlja u kolubarskom okrugu a medju prva 3 privatna doma zdravlja u Srbiji. Dom zdravlja se sastoji od 12 savremeno opremljenih ordinacija, prijemno trijažnog odeljenja, moderne laboratorije sa mogućnostima izrade najfinijih analiza krvi i mokraće, i drugim prostorijama nepohodnim za uspešan rad sa brojnim pacijentima. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE Dr Vera Mitrović – pedijatar Dr Brankica Jocić – pedijatar SLUŽBA INTERNE MEDICINE Dr Srđan Popović internista endokrinolog Dr Jovan Balinovac internista kardiolog SLUŽBA PREGLEDA I ULTRAZVUKA DOJKE Dr Dragiša Pavićević-Budlin - hirurg Dr Milan Živković - rendgenolog PRUŽANJA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA ZAHTEV POSLODAVACA Služba medicine rada Doma zdravlja „Hemikal“ Valjevo u mogućnosti je da pruži specifičnu zdrastvenu zaštitu zaposlenima na zahtev poslodavca koji obezbeđuje sredstva a u skladu sa Zakonom o zdrastvenom osiguranju. Zdrastvena zaštita zaposlenih bi obuhvatala: lekarske preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad sistematske kontrolne preglede u skladu sa uslovima rada i pojavama profesionalnih oboljenja obavezni pregledi zaposlenih koji se sprovode radi zaštite životne i radne sredine neobavezni sistematski pregledi (preventivne mere) neobavezne vakcinacije (preventiva) procena zdrastvenih rizika i nadgledanje uslova i zahteva rada praćenje oboljenja, povređivanja prisutnosti na poslu i smrtosti posebno profesionalnih oboljenja učešće u organizovanju režima rada i odmora zaposlenih u vidu stručnih predloga i saveta Obavljamo i predhodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mestima sa posebnim uslovima rada po postupku utvrđenim propisima o zaštiti na radu a u cilju preventivnih mera odnosno specifične zdrastvene zaštite. Preglede lica za: rad u inostranstvu za školovanje u inostranstvu Preglede, za izdavanje lekarskih uverenja za: vozače motornih vozila svih kategorija obavljanje samostalnih delatnosti rešavanje stambenog pitanja smeštaj deteta u dom smeštaj lica u dom penzionera sklapanje maloletnih brakova Radno vreme pon-pet 07-21 subota 08-19 nedelja 09-13 Zašto svoje zdravlje treba

Opšta bolnica Una

Opšta bolnica Una logo
Beograd, Voždovac, Vojvode Skopljanca 19 011 3096215 |
011 3096214 |
Opšta bolnica Una logo
DIJAGNOSTIKA OFTALMOLOGIJA INTERNA MEDICINA BOLESTI ZAVISNOSTI PEDIJATRIJA HIRURGIJA DERMATOVENEROLOGIJA ESTETSKA HIRURGIJA GINEKOLOGIJA ORTOPEDIJA NEUROLOGIJA UROLOGIJA FIZIKALNA MEDICINA ORL INFEKTOLOGIJA HIGIJENA ISHRANE ANESTEZIOLOGIJA STOMATOLOGIJA DELATNOSTI Pošto je iz specijalne hirurške prerasla u opštu bolnicu, UNA je uspela da zadrži važan kvalitet koji je do tada izdvaja na srpskom, pa čak i evropskom zdravstvenom tržištu (izvođenje najsloženijih operacija, kao što su totalne gastrektomije, resekcije jetre, radikalne cistektomije i nefrektomije, egzentereze male karlice, velike vaskularne operacije koje rešavaju i aneurizme aorte i portnu hipertenziju…), da istovremeno proširi spektar na najsloženije operacije iz domena ortopedije (rešavanje teških urođenih i stečenih deformiteta, ugradnja proteza kuka, ramena, kolena, skočnog zgloba), ginekologije (klasične i vaginalne histerektomije, asistirane laparoskopske histerektomije…), estetske i rekonstruktivne hirurgije, i čitavog niza drugih operativnih grana. Bolnica je takođe najviši profesionalni nivo rešavanja bolesnih stanja uvela i u pedijatriju, kardiologiju, pulmologiju, hematologiju, nefrologiju i ostale internističke discipline. Imajući u vidu potrebe svojih pacijenata, Bolnica se bavi pored složenih medicinskih problema koji su svakako najveći i najizazovniji u profesionalnom smislu, i rešavanjem na prvi pogled banalnih svakodnevnih medicinskih problema (urastao nokat, hemoroidi, bolni čukljevi, hipertenzija, urinarne i ginekološke infekcije, oboljenja uha, grla, nosa, sinusa, nesvestice i vrtoglavice…). Bolnica se bavi i dijagnostikovanjem i operativnim lečenjem širokog spektra onkološke problematike dojke, štitaste žlezde, organa za varenje, genitalnih i reproduktivnih organa, kostiju i mekih tkiva, lica i vrata. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju najnovijih svetskih dostignuća u oblasti medicine i medicinske tehnike, bolnica među prvima u svetu uvodi radiotalasnu, ultrazvučnu, lasersku tehnologiju, minimalnu invazivnu dijagnostiku i operativu. (artroskopije, laparoskopije, endoskopije) ligašul, THD, infrared, kuzu… Zahvaljujući svemu navedenom Bolnica je uspela da reši medicinske probleme svojih pacijenata koji su dolazili ne samo iz srpskih zdravstvenih ustanova i iz ustanova bivših jugoslovenskih republika, već i iz najeminentnijih zdravstvenih centara iz Evrope i sveta (Cirih, Ženeva, Pariz, Hamburg, Čikago, Pert, Melburn

Specijalistička ordinacija slavija medic

Beograd, Savski Venac, Beogradska 6 -I sprat 011 3448893
Specijalistička ordinacija - pedijatrija, školska deca i omladina dr Spomenka Mihić-Simović Radno vreme: od 9 do 18h Delatnost ordinacije obuhvata: pregled i lečenje dece, školske dece i omladine savetovalište spirometrija, praćenje dece sa astmom inhalacija EKG prevencija, lečenje i kućne posete Iskusni konsultanti i saradnici iz oblasti pedijatrije, kardiologije, interne medicine, ORL, alergologije, pulmologije i psihijatrije

Forum pedagoga srbije

Beograd, Savski Venac, Gospodar Jovanova 22 011 2622043 |
065 4723378 |
PODRUČJA RADA Program savetovališta obuhvata: -prevencija teškoća u učenju, problema u ponašanju i psiholoških problema -psihodijagnostika: Testovi sposobnosti / inteligencije Testovi ličnosti Neuropsihološka i defektološka dijagnostika Profesionalna orijentacija Termini susreta se zakazuju po dogovoru od 9-20h svakog dana teškoće u učenju - nezadovoljavajući školski uspeh - slabe radne navike - problemi pamćenja - nedostatak motivacije - rasuta pažnja/ slaba koncentracija - trema vezana za usmeno odgovaranje - nepoznavanje tehnika učenja psihološki problemi - razvojne krize - hiperaktivnost- ADHD - diskognitivni sindromi i problemi u učenju i ponašanju - neurotska ispoljavanja: napadi panike, fobije, strahovi, depresivni simptomi. - psihosomatski poremećaji - drugi emotivni problemi: nedostatak samopouzdanja, preosetljivost, osećanje neadekvatnosti, … - problemi u odnosima sa suprotnim polom - zaljubljivanje i ispoljavanje seksualnosti viktimizacija - vršnjačko nasilje - seksualno nasilje - porodično nasilje - problemi u socijalnom polju teškoće u komunikaciji - sa roditeljima, - nastavnicima, - vršnjacima,… socijalne fobije zatvorenost osećanje izolovanosti teškoće adaptacije na školsku sredinu prelazak iz druge sredine - preseljenje socioekonomski porodični uslovi - uslovi za učenje, razvoj talenata, razvoj kreativnih sposobnosti,... specifičnost porodične strukture - nepotpune porodice, smrt člana porodice, razvod roditelja, rođenje deteta psihološka klima u porodici - poremećeni porodični odnosi - neposvećivanje pažnje detetu od strane roditelja - neadekvatan vaspitni stil - nasilje u porodici poremećaji u ponašanju - nedisciplina na času - bežanje iz škole - laganje - heteroagresino ponašanje - autoagresivno ponašanje - vršnjačko nasilje zloupotreba supstanci - alkohol, droga - krađa - udruživanje u grupe radi vršenja nasilničkog i drugog asocijalnog ponašanja - seksualna zloupotreba i zlostavljanje vršnjaka OBLICI RADA U radu savetovališta primenjuje se: - individualno savetovanje, - savetovanje fenomenološko egzistencijalističkog usmerenja, - grupno savetovanje, - individualna psihoterapija sa elementima psihodrame, - grupna psihodrama, - edukativno iskustvene radionice, - reedukacija psihomotorike, - porodična terapija, - teorijska nastava, - drugi dijagnostički

Poliklinika holimed plus

Beograd, Batajnica, Pukovnika Milenka Pavlovića 14 011 4123536 |
011 4123537 |
PEDIJATRIJA INTERNA MEDICINA DERMATOLOGIJA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA HIRURGIJA LABORATORIJA BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA GINEKOLOGIJA ANESTEZIOLOGIJA SA REANIMATOLOGIJOM ORTOPEDIJA UROLOGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA MEDICINA SPORTA NEUROLOGIJA PSIHIJATRIJA PSIHOTERAPEUT NUTRICIONISTIČKO SAVETOVANjE SISTEMATSKI PREGLEDI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI: - Kardiologija - Endokrinologija - Gastroenterologija - Nefrologija - Reumatologija - Pulmologija - Hematologija - Dermatovenerologija - ORL Poseban akcent usmeren je ka brizi o pacijentu i kvalitetu usluga sa namerom da taj kvalitet permanentno unapređujemo i težimo stalnom dostizanju svetskih kriterijuma u ovoj oblasti. Kvalitet usluga naše poliklinike predstavlja ukupnost pozitivnih iskustava pacijenta od prvog telefonskog poziva do poslednjeg kontrolnog pregleda. Osoblje koje je posvećeno brizi o pacijentima je pažljivo odabrani tim koji predstavlja spoj mladosti i iskustva a posebno ističemo naše prijatelje naše afirmisane lekare eksperte iz svih grana interne medicine sa Vojno medicinske akademije kao i subspecijaliste pedijatre i profesore sa Univerzitetske dečije klinike i Instituta za majku i dete.

Poliklinika gog novi sad

Novi Sad, Kosančić Ivana 7 021 549149 |
021 549191 |
Ginekološki pregledi i brisevi Kontrola trudnoće Ultrazvuk: ginekološki, trudnoće i ekspertni Ultrazvuk dojke Ultrazvuk abdomena Ultrazvuk štitne žlezde Ultrazvuk prostate TRUZ i biopsija prostate PSIHOLOGIJA - Psihološko savetovanje - Psihoterapija - Psihodijagnostika - Individualno i grupno - Rad sa decom i odraslima
POLIKLINIKA : INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA IMUNOLOGIJA PEDIJATRIJA UROLOGIJA BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Poliklinika medicor

Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 15 011 2137311 |
011 3181920 |
POLIKLINIKA RENDGEN DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA KOLOR DOPPLER DIJAGNOSTIKA HIRURGIJA INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA HEMATOLOGIJA NEFROLOGIJA NEUROLOGIJA NEUROPSIHIJATRIJA DERMATOVENEROLOGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA REUMATOLOGIJA PULMOLOGIJA IMUNOLOGOGIJA PEDIJATRIJA LABORATORIJA
HIPERBARIČNA KOMORA RENTGEN ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI - Kardiolog - Pedijatar - Pulmolog - Urolog - Reumatolog i fizijatar - Dermatovenerolog - Neuropsihijatar - Gastroenterolog - Endokrinolog - ORL - Vaskularni hirurg - Ortoped - Psihijatar - Psiholog

Dom zdravlja clinicanova

Beograd, Savski Venac, Višegradska 26 011 7151777 |
065 3980808 |
Čuvari zdravih snova - Dom zdravlja Clinicanova U naporu da odgovorimo na potrebe savremenog pacijenta nismo zaboravili etičke principe starih majstora medicine. U savremeno opremljenom prostoru sa vodećim lekarima i najnovijom tehnologijom trudimo se da se svaki pacijent oseti kao jedini, jer znamo da je topla ljudska reč pored besprekorne usluge razlog za naše postojanje. Pregledi lekara svih specijalnosti: - Opšta praksa sa kućnim lečenjem - Interna medicina - Alergologija i imunologija - Ginekologija - Genetika - Pedijatrija - Radiologija - Medicina rada - Otorinolaringologija (ispitivanje sluha i ravnoteže) - Laboratoriske analize (i na Vašoj adresi) - Ultrazvuk, kolor dopler i eho srca na terenu - 3D/4D ultrazvuk - Rentgen - Mamograf - Audiometar - Timpanometar - Apoteka PRIMAnova Pregledi koje možete obaviti u našoj ustanovi: OPŠTA MEDICINA Pregledi doktora opšte medicine Lekarska uverenja Pregledi za vakcinaciju Konsultacije Kućna poseta lekara PEDIJATRIJA Pregledi doktora pedijatra Pregled za vakcinaciju Konsultacije Inhalacije GINEKOLOGIJA Ginekološki pregled Konsultativni endokrinološki pregledi Kolposkopija Ultrazvučni pregled Kolor dopler ultrazvučni pregled 4D ultrazvučni pregled CTG Ginekološke intervencije Amniocenteza Uklanjanje kondiloma radiotalasima INTERNA MEDICINA Opšti internistički pregledi sa EKG-om Specijalistički kardiološki pregledi sa EKG-om Ultrazvučni pregled srca sa kolor doplerom Holter EKG-a Specijalistički pregledi interniste endokrinologa Specijalistički pregledi interniste gastroenterologa Spirometrija UROLOGIJA Pregled urologa Ultrazvučni pregled RADIOLOGIJA - Snimanja na spiralnom skeneru (CT) svih delova tela (glave, kičme i ostalih koštanih struktura, pluća, abdomena, male karlice), zakazivanje, snimanje i čitanje u istom danu - CT angio pregled, zakazivanje, snimanje i čitanje u istom danu - Rendgenska snimanja (glave, pluća, kostiju) - Mamografska snimanja uz mogućnost kontrasnog snimanja - galaktografija - 4D (3D real-time) pregled abdominalnih organa - Svi postojeći kolor dopler pregledi (srca, krvnih sudova ruku, nogu, vrata, glave – TCD dopler, vene cave, vene porte, vaginalni kolor dopler itd) - Ultrazvučni pregledi (abdomena, male karlice, prostate, dojke,
INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA PEDIJATRIJA GINEKOLOGIJA DERMATOVENEROLOGIJA OFTALMOLOGIJA ORL FIZIKALNA MEDICINA KOMPLETNA REHABILITACIJA SISTEMATSKI PREGLEDI LABORATORIJSKA i ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Poliklinika MEDIKOM je poliklinika osnovana 1995 godine. Nalazi se u Braničevskoj 12a, na Vračaru, u neposrednoj blizini Hrama svetog Save (Beograd) . Profesionalno i ljubazno osoblje MEDIKOM-a svakog dana u godini, radnim danima, vikendom i praznicima, spremno je da pruži medicinsku pomoć, da savet ili odgovori na sva pitanja vezana za zdravlje. U Poliklinici je moguće uraditi preglede za odrasle i decu različitih specijalnosti. Kod nas možete dobiti kvalitetne medicinske usluge – preglede, kompletnu dijagnostiku bolesti, kućne posete, laboratorijske analize u toku istog dana, sistematski pregledi za firme i pojedince. Ukoliko je potrebno nekoliko pregleda, uvek se trudimo da sve preglede povežemo, kako bi korisnik naših usluga u što kračem vremenskom periodu što konfornije obavio sve vrste pregleda. Pregledi u poliklinici MEDIKOM se zakazuju u vremenu koje pacijentu najviše odgovara, svakog radnog dana, subotom, nedeljom i praznikom u periodu 7-21h. Preporuka je da se jednom godišnje uradi i sistematski pregled koji se sastoji iz sledećih pregleda: detaljne laboratorijske i biohemijske analize, pregled lekara interniste sa EKGom, spirometrija, pulsna oksimetrija,ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta za muškarce, a ginekološki pregled, ultrazvučni pregled dojke i ginekološki ultrazvuk za dame. Većinu pregleda je moguće uraditi i u kućnim uslovima, gde možemo dati i terapiju: injekcije, intravensku infuziju, previjanje rane... U velikom savremeno opremljenom prostoru poliklinike MEDIKOM moguće je uraditi preglede iz svih oblasti interne medicine: pregled kardiologa (ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska i holter EKGa, test opterećenja), gastroenterologa ( gastroskopija i kolonoskopija, uzimanje uzorka za histopatološku analizu,ultrazvučni pregled abdomena), pulmologa (spirometrija), nefrologa (ultrazvučni pregled bubrega i kompletnog urotrakta), endokrinologa (odredjivanje nivoa hormona, ultrazvuk štitaste žlezde), reumatologa, pregled ginekologa ( bimanuelni pregled, pregled pod spekulumom, kolposkopija, vaginalni sekret i PAPA test, ginekološki

Poliklinika specijalistički centar

Požarevac, Kosančićeva 41 012 555550 |
012 555474 |
GINEKOLOGIJA INTERNA MEDICINA PEDIJATRIJA
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA