FORUM PEDAGOGA SRBIJE

Forum pedagoga srbije

 
 
forumpedagoga@sbb.rs
 
 • PODRUČJA RADA
  Program savetovališta obuhvata:
  -prevencija teškoća u učenju, problema u ponašanju i psiholoških problema
  -psihodijagnostika:
  Testovi sposobnosti / inteligencije
  Testovi ličnosti
  Neuropsihološka i defektološka dijagnostika
  Profesionalna orijentacija
 
 • Termini susreta se zakazuju po dogovoru od 9-20h svakog dana
 
                                                     
 
 • teškoće u učenju
  - nezadovoljavajući školski uspeh
  - slabe radne navike
  - problemi pamćenja
  - nedostatak motivacije
  - rasuta pažnja/ slaba koncentracija
  - trema vezana za usmeno odgovaranje
  - nepoznavanje tehnika učenja
 • psihološki problemi
  - razvojne krize
  - hiperaktivnost- ADHD
  - diskognitivni sindromi i problemi u učenju i ponašanju
  - neurotska ispoljavanja: napadi panike, fobije, strahovi, depresivni simptomi.
  - psihosomatski poremećaji
  - drugi emotivni problemi: nedostatak samopouzdanja, preosetljivost, osećanje neadekvatnosti, …
  - problemi u odnosima sa suprotnim polom
  - zaljubljivanje i ispoljavanje seksualnosti
 • viktimizacija
  - vršnjačko nasilje
  - seksualno nasilje
  - porodično nasilje
  - problemi u socijalnom polju
 • teškoće u komunikaciji
  - sa roditeljima,
  - nastavnicima,
  - vršnjacima,…
 • socijalne fobije
 • zatvorenost
 • osećanje izolovanosti
 • teškoće adaptacije na školsku sredinu
 • prelazak iz druge sredine
  - preseljenje
 • socioekonomski porodični uslovi
  - uslovi za učenje, razvoj talenata, razvoj kreativnih sposobnosti,...
 • specifičnost porodične strukture
  - nepotpune porodice, smrt člana porodice, razvod roditelja, rođenje deteta
 • psihološka klima u porodici
  - poremećeni porodični odnosi
  - neposvećivanje pažnje detetu od strane roditelja
  - neadekvatan vaspitni stil
  - nasilje u porodici
 • poremećaji u ponašanju
  - nedisciplina na času
  - bežanje iz škole
  - laganje
  - heteroagresino ponašanje
  - autoagresivno ponašanje
  - vršnjačko nasilje
 • zloupotreba supstanci
  - alkohol, droga
  - krađa
  - udruživanje u grupe radi vršenja nasilničkog i drugog asocijalnog ponašanja
  - seksualna zloupotreba i zlostavljanje vršnjaka
 
 • OBLICI RADA
  U radu savetovališta primenjuje se:
  - individualno savetovanje,
  - savetovanje fenomenološko egzistencijalističkog usmerenja,
  - grupno savetovanje,
  - individualna psihoterapija sa elementima psihodrame,
  - grupna psihodrama,
  - edukativno iskustvene radionice,
  - reedukacija psihomotorike,
  - porodična terapija,
  - teorijska nastava,
  - drugi dijagnostički i terapijski postupci.
 
 
 
 
 
Gospodar Jovanova 22 - Beograd - Savski Venac
011 2622043; 065 4723378;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Savski Venac Gospodar Jovanova 22
  +381 11 2622043; +381 65 4723378;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Forum pedagoga srbije

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA