Oftalmološke ordinacije - Očne klinike

Oftalmološke ordinacije, očne klinike Beograd

Očna kuća Lensoptic

Očna kuća Lensoptic logo
Beograd, Stari Grad, Svetogorska 50 011 3241177011 3236029
Očna kuća Lensoptic logo
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA SOČIVA NAOČARE SUNČANE NAOČARE OKVIRI ZA NAOČARE KONTAKTNA SOČIVA ZDRAVSTVENI TURIZAM Očnu kuću Lensoptic čine dve specijalizovane opticarske radnje i savremena oftamološka ordinacija. SPECIJALISTIČKI OFTAMOLOŠKI PREGLEDI Određivanje dioptrije i prepisivanje naočara ili sočiva Dijagnostika, lečenje i praćenje bolesti oka Kompjuterizovano vidno poljeKornealna topografija (procena prednje površine rožnjače) Aplanaciona tonometrija (merenje očnog pritiska) Pregled očnog dna - visoka miophia, šećer, visok pritisak Specijalistički strabološki pregledi (razrokost) Isihara test - određivanje kolornog vida Gonioskopija (pregled komornog ugla) Ekspresija i tuširanje kapaka (blefaritis i disfunkcija žlezda) Oređivanje kvaliteta suza Konsultativni i opšti oftamološki pregledi a po potrebi upućivanje u druge usko specijalizovane ustanove sa kojima očna kuća ima medicinsku saradnju. OPTIKA Dioptrijska stakla i okviri Meka kontaktna sočiva Polutvrda i tvrda kontaktna sočiva Rastvori za održavanje sočiva DIOPTRIJSKA STAKLA i OKVIRI Sve vrste i tipovi okvira Specijalna tanka plastika nove generacija u svim indeksima 1.5, 1.56, 1.6, 1.67, 1.74 Svi filteri i stepeni zaštite u strukturi stakala/plastike ili naknadno nanošenje po želji klijenata. Sve vrste i tipovi okvira (metal, plastika, acetat) u varijantama punog metalnog rama, punog plastičnog ili acetatnog rama, okvira na bušenje, narezivanje strunomi ili punktiranje pod pritiskom - tipliranje. Svi okviri se isporučuju klijentima sa originalnim tvrdim futrolama, micro-fiber krpicama i tečnostima za pranje plastičnih stakala. Klijenti se obaveštavaju o načinima održavanja i čuvanja okvira, vezano za uslove trajanja i važenja garancija na dioptrijske okvire i stakla. Antirefleksni sloj Antriskreč sloj Hidrofobni sloj Emi sloj Foto senzitivna plastika poslednje generacije izuzetnog stepena tamnjenja i svetljenja u brzom vremenskom intervalu zavisno od količine svetlosti kojoj je izložena Najnovije generacije bifokalnih plastičnih stakala. Metalizacija i bojenje plastike u nijansi, boji i procentu zatamnjenja po želji klijenata Ugradnja dioptrijske plastike u sunčane okvire u svim varijantama zakrivljenosti naočara. Dioptrijski okviri za ugradnju optičkih pomagala proverenih proizvođača savremenog dizajna i vrhunskog

Stankov oftalmologija

Beograd, Stari Grad, Terazije 45 011 3243306
OFTALMOLOŠKI PREGLEDI OFTALMOLOŠKE HIRURŠKE INTERVENCIJE STANKOV oftalmološka bolnica - Dr Branko Stankov Pregledi oftalmologa specijaliste Lečenje razrokosti i slabovidosti Operacije strabizma i rehabilitacija Kabinet za kontaktna sočiva Veliki izbor dioptrijskih ramova STANKOV oftalmološka ordinacija nalazi se u centru poslovnog Beograda Sa radom je počela 2000. godine, kao mala ali i tada sigurna ordinacija, na čelu sa Prof. dr Stankov Brankom, gde je u sastavu brojala samo 4 zaposlena radnika Danas STANKOV OFTALMOLOGIJA broji tim od 12 ljudi koji svojim zbanjem, umećem i savremenim oftalmološkim aparatima mogu uspešno dijagnostikovati i lečiti sve probleme vezane za bolesti oka Poseban akcenat je dat na rešavanje problema strbizma (razrokosti) kod dece predškolskog i školskog uzrasta Pravovremena dijagnostika i odgovarajući pristup rešavanju problema čine veliki procenat uspešnosti otklanjanja te anomalije Pored primarne tematike, lečenja razrokosti, obuhvaćeni su i druga pitanja vezana za problematiku oka ORDINACIJA Beograd, Terazije 45/IV; tel 011-324-33-06; 011-324-33-06 BOLNICA Beograd, Kornelija Stankovića 12 - Vračar; tel 011-245-86-54
OČNA KLINIKA ESTETSKA i PLASTIČNA HIRURGIJA ocna protetika, okuloplasticna hirurgija, medicinska ocna protetika, medical ocular, prosthetics, ocular prosthetics, artificial eye, ocna proteza, puna ocna proteza, ljuspasta ocna proteza, implant, konformer Estetska hirurgija u Beogradu estetska hirurgija beograd Gamma Medicina – Medicinska Očna Protetika je jedina specijalistička medicinska ustanova na prostoru nekadašnje SFRJ, u kojoj tim doktora specijalista, tehničara okularista i akademskih slikara, koristeći najsavremenije tehnologije, pruža celokupan tretman izrade i ugradnje svih vrsta očnih proteza individualno za svakog pacijenta. U okviru delatnosti maksilofacijalne protetike, koristeći najsavremenije tehnologije i materijale, na bazi silikona za humanu upotrebu, izradjujemo individualno, za svakog pacijenta, sve vrste orbitalnih epiteza kao i epiteza nosa i uha. Naš tim vrhunski edukovanih doktora, specijalista komplementarnih specijalnosti, sa višegodišnjim iskustvom, koristeći savremene medicinske dijagnostičke i terapijske protokole, koji se primenjuju u vrhunskim svetskim referentnim centrima,sprovodi i kompletan hirurško-rekonstruktivni tretman u oblasti okuloplastične hirurgije urođenih i stečenih anomalija orbitalne regije, što čini ovu medicinsku ustanovu jedinstvenom u ovom delu Evrope. Posebno ističemo kvalitetne funkcionalno-estetske rezultate u medicinsko-protetskom i hirurško-rekonstruktivnom tretmanu urođenog i stečenog anoftalmusa (nedostatka i gubitka oka) u dečijem uzrastu. Besplatne usluge kod nas mogu ostvariti pacijenti-osiguranici: Republičkog Zdravstvenog Fonda Srbije, Fonda Zdravstvenog Osiguranja Vojske Srbije i Zdravstvenog Fonda R. Crne Gore za oblasti očne protetike i hirurški tretman u oblasti okuloplastične - rekonstruktivne hirurgije na osnovu uputa-naloga overenog kod nadležne flijale fonda zdravstvenog osiguranja. Dr sci med Miroljub Bogdanović OKULOPLASTIČNA REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA Enukleacija, evisceracija i rekonstruktivna anoftalmička hirurgija - Evisceracija oka uz ugradnju intra skleralnog sferičnog PMMA (polymethil-methacrylat ) implanta po meri - Enukleacija oka uz ugradnju sferičnog PMMA orbitalnog implanta po meri obmo tanog sa PTFE (polytetrafuoretylen) - Produbljavanje forniksa fksacijo raspoložive konjunktive za periorbitalnog ruba - Transplantacija oralnog mukoznog grafta fksiranog za periost orbitalnog ruba - Rekonstrukcija forniksa fksacijom raspoložive konjunktive za periost orbitalnog ruba

Mam optika

Beograd, Zvezdara, Pećska 3 011 6404932
OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA NAOČARE OKVIRI ZA NAOČARE SOČIVA STAKLA MAM OPTIKA je sinonim za kvalitet, uslugu i širok dijapazon ponude dioptrijskih naočara i naočare za sunce. Tradicija koja postoji još od 1991. godine, i koja pored kvalifikovane pomoći u odabiru okvira za naočare, ima rešenje i za sve nevolje vezane za Vase oči. Pod tim podrazumevamo i kompjuterizovano određivanje dioptrije koju izvodi naša specijalistička oftalmološka ordinacija. Naočare za sunce i naočare za vid inostrane proizvodnje, vrhunskog kvaliteta, u nekom od naših prodajnih objekata, upotpunjene su ponudom dioptrijskih stakala svetski poznatih firmi, kao i sredstava za održavanje, optičarske galanterije, kontaktnih sočiva svih tipova. Odloženo plaćanje, kao i povoljne cene naših usluga, čine MAM optika mestom gde ćete se osetiti kompletno i kvalitetno pobrinutim za Vaše oči. Samim tim, naše mušterije su sa nama već godinama, i objašnjavaju tvrdnju da optičarski zanat počiva na preporuci. S obzirom na asortiman koji imamo – naočare i za decu, kao i odrasle, među kupcima MAM optike su cele porodice. Smatramo da se dobra usluga prenosi i na nova pokolenja. Naočare, kao detalj za lice, bilo da su u pitanju naocare za sunce ili naočare za vid nužno je da budu odabrane po Vašoj meri, u čemu ćemo Vam zasigurno pomoći. OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA Kao segment za sebe, specijalistička oftalmoloska ordinacija pruža kompletnu dijagnostiku, lečenje i prevenciju svih bolesti oka, uz potporu najsavremenije aparature. To znači da naša oftalmološka ordinacija, osim kompjuterizovane provere dioptrije, nudi i kompletan oftalmološki pregled, a i nastaviti dalje lečenje. Dalje korigovanje refrakcije vrši se i za naočare, i za sočiva koja kompletno imamo u ponudi. Stručnost i uslužnost koju pruža naša oftalmoloska ordinacija, biće garancija oštrine Vašeg vida. Dr. spec. oftalmolog Slavoljub Mijović U Mam optika – oftalmološkoj ordinaciji, osim vrhunske usluge našeg oftalmologa i kontaktologa, na raspolaganju su Vam sledeće usluge:
Klinika Veselinović logo
info@​zonavidaveselinovic.​com OPERACIJA KATARAKTE LEČENjE GLAUKOMA OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA SENILNA DEGENERACIJA MAKULE KONTAKTNA SOČIVA OPTIKA ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu. Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović. Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš. Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10.000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji. Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka. OPTIKA VIZUS-V U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Optičarske radnje u Beogradu opticarske radnje Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja. Operacija katarakte ​Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život

Specijalna bolnica sveti vid

Beograd, Stari Grad, Dobračina 27 011 3283737 |
011 3283738 |
SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID - Lider u domaćoj oftalmologiji i među vodećima u svetu SAVREMENA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI OFTALMOLOGIJE Specijlna bolnica SVETI VID formirana je 1997. god. Njenim nastankom nastupa nova era domaće oftalmologije. Ideja je bila da se osavremeni domaća oftalmologija i na najbolji i najbrži način prevaziđe decenijska praznina koja je vladala u domaćim oftalmološkim krugovima. Pružajući mogućnost novih, svrsishodnih rešenja, a ne "hirurgija radi hirurgije", Sveti Vid je postao institucija i ime koje je sinonim za visokokvalitetnu savremenu oftalmologiju. Umesto da se za kvalitetom traga u inostranstvu, savremena kvalitetna oftalmologija zaživela je u srcu Beograda. VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH OBOLJENjA OPERACIJA KATARAKTE ULTRAZVUKOM (FAKOEMULZIFIKACIJA) IMPLANTACIJA SPECIJALNIH SOČIVA U KOREKCIJI VISOKE DIOPTRIJE SKLEROPLASTIKA KOD VISOKE KRATKOVIDOSTI OPERACIJA STARAČKE DALEKOVIDOSTI (PRESBIOPIJA) i MULTIFOKALNA INTRAOKULARNA SOČIVA VITREORETINALNA HIRURGIJA KOD DIJABETESA, RUPTURA MREZNjAČE i DRUGIH PROBLEMA HIRURGIJA ŽUTE MRLjE (MACULAR HOLE, PUCKER...) LASERFOTOKOAGULACIJA KOD DIJABETA, RUPTURA MREŽNjAČE i DRUGIH PROBLEMA DIJAGNOSTIKA i OPERACIJA GLAUKOMA OPERACIJA RAZROKOSTI (STRABIZAM) HIRURGIJA SUZNIH KANALA CORNEAL CROSS LINKING (CXL) KOD KERATOKONUSA HIRURŠKA IMPLANTACIJA VEŠTAČKE ROŽNjAČE REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA OKA, HIRURGIJA KAPAKA (PTOZA) i NABORA OKO OČIJU (OKULOPLASTIČNA HIRURGIJA) DEČJA OFTALMOLOGIJA (POSTUPCI SUZBIJANjA SLABOVIDOSTI) SAVREMENA DIJAGNOSTIKA OKA (ANGIOGRAFIJA, ULTRAZVUK, VIDNO POLJE, KORNEALNA TOPOGRAFIJA, PAHIMETRIJA....) OPTIKA DIJAGNOSTIKA U više vrhunski opremljenih ordinacija dočekaće vas ljubazno osoblje i pomoći u nalaženju rešenja problema. Sveobuhvatni oftalmološki pregled podrazumeva uvid u sve strukture oka, i prednjeg i zadnjeg segmenta, i sagledavanje problematike u celini. Kabineti specifične namene: Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku - za otkrivanje promena dubljih struktura oka, u staklastom telu , mrežnjači, i orbiti (krvarenja, ablacije mrežnjače, tumorske promene, i dr.), posebno u stanjima neprozirnih medija kao što je katarakta, ili krvarenje u prednjoj komori što remeti uvid u zadnje strukture. Kabinet za pahimetriju i kompjuterizovanu kornealnu topografiju (wave -front imaging) Ovo je savremen dijagnostički pristup definisanju problema na
OPŠTA MEDICINA KARIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA NEUROLOGIJA RADIOLOGIJA UROLOGIJA GINEKOLOGIJA PEDIJATRIJA OFTAMOLOGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA DERMATOLOGIJA DERMOKOZMETIKA FIZIKALNA MEDICINA ALERGOLOGIJA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA RTG DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA MAMOGRAFIJA OSTEODENZITOMETRIJA DEXA NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCA KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA - SKENER ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA KUĆNE POSETE SAVETI LEKARA PROGRAMI ZA FIRME Savremen poslovni čovek ima sve više poslovnih obaveza a sve manje slobodnog vremena u kojem bi preduzeo neke konkretne korake radi unapredjenja sopstvenog zdravlja. Imajući to u vidu, Euromedik je u svoju standardnu ponudu zdravstvenih pregleda uvrstio sistematske preglede zaposlenih sa ciljem da se zdravlje zaposlenih održi na što višem nivou i predupredi značajno obolevanje. Pregledi se mogu obaviti u našem Domu zdravlja Euromedik, ul. Gandijeva 122g, kao i u poliklinici Euromedic Diagnostic na Slaviji, ul Alekse Nenadovića br. 8, a vrsta i broj pregleda kao i termini dolaska dogovaraju se sa menadžmentom naše kuće. Svi pregledi se mogu obaviti u istom danu, radnim danima ili tokom vikenda. Ponuda za preglede je zasnovana na preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije u prevenciji bolesti koje najviše pogadjaju savremenog čoveka, a to su bolesti krvnih sudova (angina pektoris, infarkt, šlog) i tumori (posebno karcinom dojke, karcinom grlića materice, karcinom prostate i maligni melanom kože). Broj i vrsta pregleda se dogovara u skladu sa zahtevima radnog mesta, individualnim zdravstvenim potrebama zaposlenih itd. a sve dodatne preglede i dijagnostičke procedure zapoosleni će platiti po povlašćenim cenama, odnosno sa uračunatim popustom. Po završenom sistematskom pregledu u okviru firme, zaposleni stiče pravo da ubuduće, u roku predvidjenom ugovorom o sistematskim pregledima, u EUROMEDIK-u obavlja preglede i dijagnostičke procedure za sebe i svoju porodicu po cenama koje se nalaze u povlašćenom cenovniku, a koji se dobija prilikom dolaska na sistematski pregled. Minimalni broj pregleda u sklopu ponude za sistematske preglede zaposlenih je pet. Za sve informacije u vezi sistematskih pregleda kao i dogovor termina možete nam
Očna ordinacija i optika "UNA" Dr Vlado Miletić spec. oftalmolog U svakom trenutku možemo ponuditi najnovije i najmodernije modele okvira za naočare klasične okvire tako da možemo zadovoljiti potrebe klijenata svih uzrasta i želja. Takođe, nudimo najnovije modele i tehnološki najnaprednija oftalmološka korekcijska sočiva većine relevantnih svetskih proizvođača. I dalje nameravamo u svakom pogledu pratiti, ne samo estetske trendove, već i sve tehnološke novosti u okviru struke. Optika "Una" svoj renome temelji na porodičnoj tradiciji. Od prvog dana ideja vodilja u poslovanju je bila da kada klijent jednom uđe u "Unu" više nikada i ne pomisli da ide u neku drugu optiku. Taj smo cilj uglavnom postizali velikim zalaganjem i posebnim pristupom klijentima baziranim, ne samo na krajnjoj ljubaznosti, već i na najvišem profesionalnom pristupu, odabiru i izradi traženih proizvoda. DIOPTRIJSKI RAMOVI Od brojnih modela dioptrijskih ramova (ramova za korekciju vida) u našoj ponudi možete dobiti sve modele vrhunskih svetskih proizvođača i dizajnera, a njihov izbor temeljimo na iskustvenom praćenju svetskih trendova, te želja i potreba naših klijenata. Najsavremeniji materijali od posebnih vrsta legura, plemenitih metala, specijalnih vrsta plastike i vrhunski obradjenih stakala, garancija su trajnosti i kvaliteta svih proizvoda iz naše ponude. Svojim iskustvom rado ćemo Vam pomoći pri izboru vodeći brigu o Vašim željama uz stručnu sugestiju u skladu sa Vašom ličnom fizionomijom lica. Zbog velikog broja vrhunskih modela visokog kvaliteta konačan izbor uz našu stručnu sugestiju ipak je na kraju Vaš lični izbor. Naša ponuda sadrži najnovije linije dioptrijskih stakala visokih performansi: mineralnih organskih , koja su puno tanja i puno lakša od mineralnih, a i tvrdoća i otpornost na grebanje, prerasla im je tvrdoću mineralnih stakala. Organska stakla se puno teže lome od mineralnih, a već su razvijena organska stakla koja su nelomljiva (polikarbonati). foto-senzitivnih , koja Vam nude idealnu zaštitu od sunčeve svetlosti. Na
Osnovni koncept Osnovni koncept Miloš Klinike je profesionalnost i ekspeditivnost, zasnovani na savremenoj medicinskoj doktrini, na stalno zaposlenom stručnom kadru i opremi vrhunske tehnologije. Kako smo organizovani Miloš Klinika je organizovana kao specijalna bolnica za oftalmologiju. U njoj su četiri kompletno opremljene ordinacije, biohemijska laboratorija, kabineti za funkcionalnu dijagnostiku, ultrazvuk i za terapiju laserima, operacione sale i dnevna bolnica. Držimo korak sa svetskim trendovima Trudimo se da imamo integralni pristup poslu uključujući lečenje, edukaciju i istraživanje kao i stalno uvođenje najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura (uz nabavku savremene opreme, usavršavanje kadrova, poboljšanja organizacije rada).

Abm clinic

Beograd, Stari Grad, Terazije 29 011 3239620
Sada već duže od 23 godine Vas uslužujemo na 3 lokacije: na Terazijama br.29 kod McDonaldsa, na Zelenom Vencu prekoputa pijace u Jug Bogdanovoj br.8, kao i u pešačkoj zoni u Nušićevoj br.3. Pored vrhunske dijagnostike, stručnosti medicinskog kadra i najmodernijih aparata za preglede oka, nudimo Vam i visoko profesionalnu uslugu naših inženjera za ugradnju najnaprednije optičke tehnologije u Vaše naočare, bilo dioptrijske ili sunčane. Ponosimo se zvaničnim partnerstvom sa kompanijom Luxottica (vlasnik brendova kao što su Ray Ban, Persol, Oakley, Vogue i lider u proizvodnji dioptrijskih okvira i naočara za sunce za brendove: Armani, Prada, Dolce&Gabbana, Bvlgari, Chanel, Alain Mikli, Burberry, Versace, Tiffany & Co., Michael Kors…). KONTAKTNA SOČIVA Trudimo se da uvek imamo najbolju ponudu kontaktnih sočiva nove generacije! Meka sočiva vodećih brendova Mesečna sočiva Dnevna sočiva Gas propusna sočiva (polutvrda/tvrda – RGP / PMMA) Torična (cilindrična) meka sočiva Multifokalna sočiva Kontaktna sočiva u boji Veštačke sue Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva Tablete za skidanje proteina, uklanjanje proteinskih naslaga Proizvođači sočiva - Ciba Vision / Alcon - Bausch & Lomb - Cooper Vision - Amo - Sauflon - Avizor - Allergan - Ote Pharma - Soleko - Leda Soft NAOČARE ZA SUNCE i DIOPTRIJSKI RAMOVI ABM CLINIC je zvaničan prodavac original Ray Ban naočara u Beogradu! Nudimo vam veliki izbor i muških i ženskih okvira za naočare. Brendovi naočara: - Ray Ban - Oakley - Persol - Vogue - Polaroid - Giorgio Armani - Emporio Armani - Miu Miu - Michael Kors - Ralph Lauren - Versace - Prada - Dolce i Gabbana - Silhouette - Arnette - Burberry DIOPTRIJSKA STAKLA Ukoliko tražite najbolje iz svetske ponude, na pravom ste mestu! Pored najpopularnijih brendova naočara nudimo brzu i preciznu ugradnju ekskluzivnih višeslojnih organskih sočiva (stakala/plastike) sa digitalnom obradom pre brušenja i poliranja. Dioptrijsko Staklo (Sočivo) je jedinstvena
Pacijenti o oftalmologiji znaju manje nego o drugim granama medicine. To je i razlog što uz većinu oftalmoloških usluga koje bolnica Profesional pruža pacijentima dajemo i osnovna znanja informativnog karaktera koja ce koristiti pacijentu. Oftalmolozi bolnice Profesional će svakom pacijentu, prilikom pregleda, objasniti sve što pacijent želi da zna u vezi problema koji ima. Usluge obuhvataju: - opštu dijagnostiku - operaciju katarakte - lasersko skidanje dioptrije (refraktivna hirurgija) - refrakciju i kontaktologija - glaukome i neurooftalmologiju - vitreoretinalnu hirurgiju - medical retina - dečiju oftalmologiju - ultrazvučnu dijagnostiku - fluorosceinsku angiografiju - ablaciju retine - anesteziološke preglede Bolnica se prostire na 600m2 namenski građenog poslovnog prostora za potrebe očne bolnice sa funkcionalno povezanim ordinacijama,kabinetima i izdvojenim operacionim blokom. Poseduje savremenu oftalmološku opremu za dijagnostiku i operativu pa i najnoviji laser za skidanje dioptrije.

Centar za vid maja

Niš, Vizantijski bulevar 33 018 530541 |
018 276530 |
HIRURŠKE USLUGE DIJAGNOSTIKA OPTIČARSKE USLUGE

Očna kuća vizija

Beograd, Vračar, Beogradska 53 011 3234235 |
011 3247488 |
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA KABINET ZA KONTAKTNA SOČIVA OPTIKA Postojimo od 1994. godine što je dovoljan pokazatelj kvaliteta našeg rada. Dobar, jasan vid je preduslov dobrog i normalnog života. Međutim, on nije dat za sva vremena. Genetika, odrastanje, starenje, zagađenje okoline, agresija sve brojnijeg digitalnog okruženja, svakojaki stresovi urbanog života, pre ili kasnije čine neizbežnim susret sa očnim lekarom. Što pre, to bolje, jer loš ili narušen vid otvara vrata mnogim nevoljama: lošem raspoloženju, nervozi, otežanoj komunikaciji sa okolinom, problemima u učenju, radu, saobraćaju ... Tim doktora - specijalista i medicinskih sestara, u ordinaciji koja je opremljena najsavremenijim aparatima za dijagnostiku, uspešno rešavaju sve probleme vida koji se otklanjaju neinvazivnim metodima (miopija, prezbiopija, astigmatizam, keratokonus). U želji da se približi i uštedi vreme svojim pacijentima i korisnicima, opticarske radnje VIZIJA je otvorila i svoj prodajno-uslužni centar u novobeogradskom naselju Belville, gde se mogu snabdeti dioptrijskim ramovima, najsavremenijom dipotrijskom plastikom i staklima, kontaktnim sočivima i sredstvima za njihovo održavanje, kao i da zakažu pregled u matičnoj oftalmološkoj ordinaciji. OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA Na naš kabinet za kontaktna sočiva smo naročito ponosni, prevashodno zbog znanja i iskustva koje naši doktori – specijalisti imaju iz ove oblasti. U njemu na osnovu detaljnog pregleda opšteg stanja očiju i oštrine vida, a u saradnji s pacijentom, oftalmolog – kontaktolog preporučuje korišćenje adekvatnih naočara (za blizinu, za daljinu, progresivne …) ili kontaktnih sočiva (meka, silikon-hidrogel, tvrda gas propusna, torična, konična, terapijska …). Poklonicima lepote i više lične estetike dostupna su i sočiva u boji, sa ili bez dioptrije. Specijalistički oftalmološki pregledi Kabinet za kontaktna sočiva i refrakciju oka (naočare) Kompjuterizovana auto-kerato-refraktometrija Određivanje oštrine vida Topografija rožnjače Biomikroskopija Tonometrija Gonioskopija Pahimetrija Oftalmoskopija Detaljniji pregled očnog dna upotrebom biomikroskopa Kompjuterizovana fokometrija (lensmetrija) Određivanje kvantiteta i kvaliteta suznog filma (Schirmer I i TBUT) Ischihara test Fotografisanje i fotodokumentacija KONTAKTNA SOČIVA Kontaktna sočiva

Hema - lens

Subotica, Branislava Nušića 6 024 524413
DIOPTRIJSKE NAOČARE SERVIS NAOČARA KONTAKTNA SOČIVA SOČIVA ZA NAOČARE OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA HIRURGIJA: ULTRAZVUČNE OPERACIJE KATARAKTE, OPERACIJE KAPAKA i OPERACIJE RAZROKOSTI SOČIVA DIOPTRIJSKI OKVIRI SUNČANE NAOČARE NAOČARE i SOČIVA ZA DECU

Gtl optika

Subotica, Petefi Šandora 2 024 555666
OPTIČARSKA RADNjA SPECIJALISTIČKA OČNA ORDINACIJA

Očna ordinacija ilić

Beograd, Žarkovo, Cerak, Ratka Mitrovića 183 011 2310506 |
011 2310205 |
REDOVNI PREGLED PREGLED DECE YAG LASER ULTRAZVUK VIDNO POLjE PAHIMETRIJA
OFTALMOLOŠKI PREGLEDI OPERACIJE U STALNOJ SARADNjI SA RUSKIM OFTALMOHIRURZIMA SA OČNE KLINIKE "FJODOROV" IZ KALUGE
DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH BOLESTI SVE LASERSKE INTERVENCIJE U OKU AMBULANTNE OPERACIJE KONTAKTNA SOČIVA NAOČARE
ODREĐIVNjE DIOPTRIJE i KOREKCIJA VIDA BOLESTI KAPAKA, VEŽNjAČE i ROŽNjAČE GLAUKOM; KATARAKTA BOLESTI OČNOG DNA NASLEDNE i DEGENERATIVNE BOLESTI UROĐENI POREMEĆAJI SNIMANjE OKA LASERI YAG, SLT, ARGON OPTIKA SA VELIKIM IZBOROM DIOPTRIJSKIH NAOČARA i STAKALA

Oftalomološka ordinacija dr inđić

Stara Pazova, Branka Radičevića 12-14 022 317369 |
063 8185216 |
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA OPTIČARSKA RADNjA Ordinacija poseduje opremu vrhunske tehnologije i obezbeđuje: - biomikroskopski pregled - kompjuterizovano određivanje dioptrija - skijaskopski pregled radi objektivnog utvrđivanja dioptrije dece i odraslih - merenje očnog pritiska - kompjuterizovano vidno polje za dijagnostiku i praćenje glaukoma, bolesti retine i neuroloških bolesti - pregled očnog dna - pregled za kontaktna sočiva, kako dioptrijskih, tako i kozmetičkih, kolornih sočiva - manje hirurške intervencije, uklanjanje stranih tela, zbrinjavanje povreda oka

Specijalna bolnica za oftalmologiju oculus

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10v 011 3119176 |
011 3119177 |
LASERSKO SKIDANjE DIOPTRIJE VITREKTOMIJA KONTAKTNA SOČIV TRANSPLATACIJA ROŽNjAČE KATARAKTA GLAUKOM STRABIZAM KERATOCONUS OKULOPLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA DIJABETIČKA RETINOPATIJA BOLESTI MAKULE SUZNI PUTEVI

Milmedic poliklinika

Beograd, Voždovac, Zvečanska 4 011 2644100 |
011 2644102 |
OFTALMOLOGIJA INTERNA MEDICINA ORTOPEDIJA STOMATOLOGIJA
NAJISKUSNIJI REFERENTNI CENTAR ZA REFRAKTIVNU HIRURGIJU U REGIONU NAJMODERNIJA TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA U LASERSKOJ KOREKCIJI VIDA INTERVENCIJE: LASERSKO SKIDANjE DIOPTRIJE, UGRADNjA SOČIVA, ULTRA B2, FERRARA PRSTENOVI, OPERACIJA KATARAKTE

Očna protetika milošević

Beograd, Savski Venac, Vojvode Milenka 50 011 3621728 |
011 3243794 |
SVE VRSTE OČNIH PROTEZA OD AKRILATA
PREGLEDI, TERAPIJSKE i DIJAGNOSTIČKE INTERVENCIJE RAMOVI STAKLA SOČIVA SUNČANE NAOČARE

Očna ordinacija jatros

Beograd, Vračar, Rankeova 12 011 3447677 |
011 2451221 |
ODREĐIVANjE DIOPTRIJE DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH BOLESTI LASERSKA HIRURGIJA OKA LEČENjE PROMENA NA OČIMA UZROKOVANIH DIJABETESOM

Optika sjaj - oftalmološka ordinacija

Beograd, Savski Venac, Njegoševa 5 011 3690251 |
060 0268503 |
SAVREMENA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA OČNIH BOLESTI CENTAR ZA UVEITISE KABINET ZA KONTAKTNA SOČIVA U BOJI KOMPJUTERIZOVANO VIDNO

Opšta bolnica sava surgery

Niš, Bulevar Zorana Đinđića 91 018 537907
OPŠTA HIRURGIJA PLASTIČNA i ESTETSKA HIRURGIJA DEČIJA HIRURGIJA UROLOGIJA ORTOPEDIJA GINEKOLOGIJA OFTAMOLOGIJA INTERNA MEDICINA

Očna kuća radovančević

Sremska Mitrovica, Trg Nikole Pašića 141 022 622301 |
064 1915847 |
KOMPJUTERSKI PREGLEDI DIOPTRIJE, OČNOG PRITISKA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA SLABOVIDOSTI, RAZNOLIKOSTI, SEZONSKIH ALERGIJA, UPALA OKA VELIKI IZBOR NAOČARA i STAKALA SUNČANE NAOČARE SUNČANE NAOČARE SA DIOPTRIJOM
KOMPJUTERSKO ODREĐIVANjE DIOPTRIJE LEČENjE OČNIH BOLESTI i POVREDA OKA MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE NA KAPCIMA KONTAKTNA SOČIVA TEČNOST ZA ODRŽAVANjE SOČIVA DIOPTRIJSKI OVIRI i STAKLA

Dom zdravlja jedro

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 14 011 7150715 |
061 7150715 |
OPŠTA MEDICINA INTERNA MEDICINA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA GINEKOLOGIJA UROLOGIJA ORL DERMATOVENEROLOGIJA NEUROLOGIJA i PSIHIJATRIJA FIZIKALNA MEDICINA i REHABILITACIJA PEDIJATRIJA SISTEMATSKI PREGLEDI MEDICINA RADA HIRURGIJA LABORATORIJA Dobro došli u Jedro! Savremena, privatna zdravstvena ustanova "Jedro" je osnovana 2010. godine. Medicinske usluge pružamo efikasno, kvalitetno, bezbedno i brzo. Na 1.500 kvadratnih metara, u dva nivoa, u poslovnoj zgradi u naselju Belville, u Domu zdravlja Jedro rade službe opšte i interne medicine, pedijatrija, ginekologija, urologija, ORL, dermatovenerologija, neurologija i psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Imamo specijalističke kabinete za kardiologiju, gastroenterologiju, nefrologiju, hematologiju, reumatologiju. U sastavu našeg doma zdravlja je i laboratorijska dijagnostika. Izabrali smo stručne i iskusne lekare i verujemo da je posvećenost pacijentu, kao novi kvalitet u ponudi zdravstvenih usluga, naša velika prednost. Naši doktori opšte medicine, ginekolozi i pedijatri, na osnovu ugovora koji smo potpisali sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Srbije, mogu da propisuju lekove na recept o trošku zdravstvenog osiguranja. Dom zdravlja Jedro organizovan je tako da na najbolji način može u praksi da primeni koncept izabranog lekara čim se za to stvore zakonski uslovi. Jedro ima najsavremeniju opremu i najbolje konsultante – najpriznatije stručnjake u gotovo svim oblastima medicine sa Vojnomedicinske akademije, iz Kliničkog centra Srbije, Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj itd. Stručni savet Doma zdravlja Jedro čine akademik profesor dr Vladimir Kostić, akademik profesor dr Miodrag Ostojić, akademik profesor dr Nebojša Lalić i akademik profesor dr Predrag Peško. Efikasna organizacija, stručan kadar i visok kvalitet zdravstvenih usluga koje pružamo najbolje su preporuke Doma zdravlja Jedro i za kompanije koje žele da nam povere brigu o zdravlju svojih zaposlenih. Otvoreni smo za sve građane. Poslodavci svoje zaposlene mogu da osiguraju preko Delta Generali dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja po ceni već od 20 evra mesečno po osobi. Ovom polisom pokriveni su svi troškovi zdravstvenih usluga u DZ Jedro. ZDRAVLjE U RUKE!

Medioptik exclusive

Beograd, Vračar, Bulevar kralja Aleksandra 87/9 011 2403992 |
011 2401643 |
MEDIOPTIK EXCLUSIVE - OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA i OPTIKA OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA Dijagnostika katarakte, glaukoma, bolesti rožnjače Sve vrste lečenja Kompjutersko određivanje dioptrije za decu i odrasle Pregled za kontaktna sočiva OPTIKA Sve vrste kontaktnih sočiva i sredstava za održavanje Ugradnja svih vrsta stakala Popravka naočara Veliki izbor naočara BESPLATAN PREGLED!!! Medioptik Exclusive je prva privatna oftamološka ordinacija i optika sa tradicijom dugom preko 20 godina. MEDIOPTIK trade - exclusivni zastupnik i distributer CooperVision sočiva Posetite nas u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 87, Zvezdara RADNO VREME radnim danima 9-19h; subotom 9-15h

Oftamološka ordinacija vizus

Kragujevac, Svetozara Markovića 31 034 330505

Oftalmološka ordinacija vin optic

Kragujevac, Kneginje Ljubice bb 034 331713

Optika nova

Beograd, Voždovac, Vojvode Stepe 10 011 4088053 |
060 3118954 |
OFTALMOLOŠKI PREGLEDI IZRADA i POPRAVKA NAOČARA SVE VRSTE STAKALA, SOČIVA DIOPTRIJSKE NAOČARE POZNATIH BRENDOVA SUNČANE NAOČARE DIOPTRIJSKI RAMOVI

Dom zdravlja vizim

Beograd, Stari Grad, Knez Miletina 36 011 3390000
VIZIM - prvi privatni Dom Zdravlja sa tradicijom i reputacijom kojom se ponosimo Dom Zdravlja VIZIM se nalazi u centru grada ispod Skadarlije. Nastao je nakon 12 godina uspešnog rada Poliklinike VIZIM, i pored svoje centralne zgrade ima i svoju ordinaciju u zgradi Narodnog pozorišta gde leči sva 3 ansambla (opera, balet, drama). Kolektiv Doma Zdravlja VIZIM čini 30 stalno zaposlenih lekara i drugog medicinsko tehničkog osoblja. SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE Opšta medicina Internistička Kardiološka Fizijatrijska Dermatološka Stomatološka Giniekološka Pedijatrijska Oftalmološka ORL Reumatološka Medicina rada Psihologija i psihološko savetovalište Centar za ishranu – nutricionizam ULTRAZVUČNI i DOPPLER KABINET KARDIOLOŠKI KABINET Ergometrija Spirometrija Holter monitoring EKG-a Holter monitoring TA Ehokardiografija Doppler krvnih sudova srca APARAT ZA EEG MOZGA FIZIKALNA MEDICINA Hidro masažna kada Kinezi terapija Lasero terapija Terapija magnetima Terapija biostrujama Ultrazvučna terapija Lekovita blata Bioptron lampa Sve vrste masaža Vežbe na spravama Svi rehabilitacioni programi KABINET ZA ENDOKOPSKE PREGLEDE STOMATOLOGIJA Oralna hirurgija Protetika Ortodontski radovi DERMATO - KOZMETOLOGIJA Pregledi Tretmani lica Anticelulit program Hidromasaža Kozmetičke usluge Uklanjanje (mladeža, bradavica, i ožiljaka laserom) GINEKOLOGIJA Pregledi Kolposkopija UZ pregled male karlice Praćenje trudnoće Psiho-fizička priprema trudnica Uklanjanje kondiloma laserom Hormonska ispitivanja Savetovanje za menopauzu Lečenje osteoporoze ORL Pregledi Intervencije Audiometrija (ispitivanje sluha) Ispitivanje vrtoglavica ALERGOLOŠKA ISPITIVANJA SVE VRSTE LEKARSKIH UVERENjA Periodični pregledi tj. uverenja Sistematski pregledi tj. uverenja Preventivni pregledi tj. uverenja KLINIČKO - BIOHEMJSKA LABORATORIJA TERENSKA SLUŽBA Doma Zdravlja VIZIM je opremljena sa: EKG aparatom Portabilnim UZ aparatom Portabilnim Doppler aparatom Kompjuterizovanom laboratorijom Tri automobila PRETPLATA NA ZDRAVSTVENI KARTON ZA FIZIČKA LICA Dom zdravlja VIZIM je među prvima u zemlji omogućio pacijentima lečenje po tipu predplate na zdravstveni karton. Ovim putem je pacijent u mogućnosti da po veoma pristupačnoj ceni sebi unapred omogući godišnji medicinski nadzor. Nosioci zdravstvenog kartona imaju pravo na: NEOGRANIČEN BROJ USLUGA KOJE SE OBAVLjAJU U Domu Zdravlja VIZIM
INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA PEDIJATRIJA GINEKOLOGIJA DERMATOVENEROLOGIJA OFTALMOLOGIJA ORL FIZIKALNA MEDICINA KOMPLETNA REHABILITACIJA SISTEMATSKI PREGLEDI LABORATORIJSKA i ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Poliklinika MEDIKOM je poliklinika osnovana 1995 godine. Nalazi se u Braničevskoj 12a, na Vračaru, u neposrednoj blizini Hrama svetog Save (Beograd) . Profesionalno i ljubazno osoblje MEDIKOM-a svakog dana u godini, radnim danima, vikendom i praznicima, spremno je da pruži medicinsku pomoć, da savet ili odgovori na sva pitanja vezana za zdravlje. U Poliklinici je moguće uraditi preglede za odrasle i decu različitih specijalnosti. Kod nas možete dobiti kvalitetne medicinske usluge – preglede, kompletnu dijagnostiku bolesti, kućne posete, laboratorijske analize u toku istog dana, sistematski pregledi za firme i pojedince. Ukoliko je potrebno nekoliko pregleda, uvek se trudimo da sve preglede povežemo, kako bi korisnik naših usluga u što kračem vremenskom periodu što konfornije obavio sve vrste pregleda. Pregledi u poliklinici MEDIKOM se zakazuju u vremenu koje pacijentu najviše odgovara, svakog radnog dana, subotom, nedeljom i praznikom u periodu 7-21h. Preporuka je da se jednom godišnje uradi i sistematski pregled koji se sastoji iz sledećih pregleda: detaljne laboratorijske i biohemijske analize, pregled lekara interniste sa EKGom, spirometrija, pulsna oksimetrija,ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta za muškarce, a ginekološki pregled, ultrazvučni pregled dojke i ginekološki ultrazvuk za dame. Većinu pregleda je moguće uraditi i u kućnim uslovima, gde možemo dati i terapiju: injekcije, intravensku infuziju, previjanje rane... U velikom savremeno opremljenom prostoru poliklinike MEDIKOM moguće je uraditi preglede iz svih oblasti interne medicine: pregled kardiologa (ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska i holter EKGa, test opterećenja), gastroenterologa ( gastroskopija i kolonoskopija, uzimanje uzorka za histopatološku analizu,ultrazvučni pregled abdomena), pulmologa (spirometrija), nefrologa (ultrazvučni pregled bubrega i kompletnog urotrakta), endokrinologa (odredjivanje nivoa hormona, ultrazvuk štitaste žlezde), reumatologa, pregled ginekologa ( bimanuelni pregled, pregled pod spekulumom, kolposkopija, vaginalni sekret i PAPA test, ginekološki
USLUGE - Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT) - Digitalni rendgen - Lasersko skidanje dioptrije - Ultrazvučna operacija katarakte - Estetska dermatologija - Kućne posete - Stres ehokardiografija - Laboratorijske analize - Color Doppler i Ultrazvučna dijagnostika - Lasersko uklanjanje proširenih vena GRANE MEDICINE - Kardiologija - Gastroenterologija - Endokrinologija - Hematologija - Nefrologija - Pulmologija - Alergologija - Urologija - Neurologija - Ginekologija - Dermatovenerologija - Hirurgija - Proktologija - Nutricionista - Oftalmologija
POPRAVKE, MODELIRANjE i IZRADA NAOČARA SVE IZ OPTIKE NA JEDNOM MESTU BESPLATNO UTVRĐIVANjE DIOPTRIJE

Očni kabinet dr milojković

Paraćin, Kralja Petra I bb 035 569307

Očna ordinacija dr papić

Beograd, Stari Grad, Vlajkovićeva 16 011 3243818

Optika svetlost

Zaječar, Jakšićeva 5b 019 420380
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA