Oftalmološke ordinacije - Očne klinike

Oftalmološke ordinacije, očne klinike Beograd

Očna kuća Lensoptic

Očna kuća Lensoptic logo
Beograd, Stari Grad, Svetogorska 50 011 3241177 |
011 3236029 |
Očna kuća Lensoptic logo
OFTAMOLOŠKE ORDINACIJE - LENSOPTIC Delokrug rada očne kuće čine specijalistički oftamološki pregledi, maloprodaja i ugradnja optičkih proizvoda, savetovanje i edukacija ljudi iz oblasti optike i oftamologije. Zahvaljujući dugogodišnjem radu, stečenom iskustvu i stalnoj edukaciji zaposlenih u mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteve i potrebe kako domaćih tako i stranih klijenata.

Stankov Oftalmologija

Stankov Oftalmologija logo
Beograd, Stari Grad, Terazije 45 011 3243306
Stankov Oftalmologija logo
OFTAMOLOŠKE ORDINACIJE, OČNE KLINIKE - STANKOV OFTAMOLOGIJA STANKOV oftalmološka ordinacija nalazi se u centru poslovnog Beograda.Sa radom je počela 2000. godine, kao mala ali i tada sigurna ordinacija, na čelu sa Prof. dr Stankov Brankom, gde je u sastavu brojala samo 4 zaposlena radnika.Danas STANKOV OFTALMOLOGIJA broji tim od 25 ljudi koji svojim zbanjem, umećem i savremenim oftalmološkim aparatima mogu uspešno dijagnostikovati i lečiti sve probleme vezane za bolesti oka.

Gamma medicina – medicinska očna protetika

Beograd, Savski Venac, Birčaninova 40 011 3613575 |
011 3617928 |
OČNA KLINIKA ESTETSKA i PLASTIČNA HIRURGIJA ocna protetika, okuloplasticna hirurgija, medicinska ocna protetika, medical ocular, prosthetics, ocular prosthetics, artificial eye, ocna proteza, puna ocna proteza, ljuspasta ocna proteza, implant, konformer Estetska hirurgija u Beogradu estetska hirurgija beograd Gamma Medicina – Medicinska Očna Protetika je jedina specijalistička medicinska ustanova na prostoru nekadašnje SFRJ, u kojoj tim doktora specijalista, tehničara okularista i akademskih slikara, koristeći najsavremenije tehnologije, pruža celokupan tretman izrade i ugradnje svih vrsta očnih proteza individualno za svakog pacijenta. U okviru delatnosti maksilofacijalne protetike, koristeći najsavremenije tehnologije i materijale, na bazi silikona za humanu upotrebu, izradjujemo individualno, za svakog pacijenta, sve vrste orbitalnih epiteza kao i epiteza nosa i uha. Naš tim vrhunski edukovanih doktora, specijalista komplementarnih specijalnosti, sa višegodišnjim iskustvom, koristeći savremene medicinske dijagnostičke i terapijske protokole, koji se primenjuju u vrhunskim svetskim referentnim centrima,sprovodi i kompletan hirurško-rekonstruktivni tretman u oblasti okuloplastične hirurgije urođenih i stečenih anomalija orbitalne regije, što čini ovu medicinsku ustanovu jedinstvenom u ovom delu Evrope. Posebno ističemo kvalitetne funkcionalno-estetske rezultate u medicinsko-protetskom i hirurško-rekonstruktivnom tretmanu urođenog i stečenog anoftalmusa (nedostatka i gubitka oka) u dečijem uzrastu. Besplatne usluge kod nas mogu ostvariti pacijenti-osiguranici: Republičkog Zdravstvenog Fonda Srbije, Fonda Zdravstvenog Osiguranja Vojske Srbije i Zdravstvenog Fonda R. Crne Gore za oblasti očne protetike i hirurški tretman u oblasti okuloplastične - rekonstruktivne hirurgije na osnovu uputa-naloga overenog kod nadležne flijale fonda zdravstvenog osiguranja. Dr sci med Miroljub Bogdanović OKULOPLASTIČNA REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA Enukleacija, evisceracija i rekonstruktivna anoftalmička hirurgija - Evisceracija oka uz ugradnju intra skleralnog sferičnog PMMA (polymethil-methacrylat ) implanta po meri - Enukleacija oka uz ugradnju sferičnog PMMA orbitalnog implanta po meri obmo tanog sa PTFE (polytetrafuoretylen) - Produbljavanje forniksa fksacijo raspoložive konjunktive za periorbitalnog ruba - Transplantacija oralnog mukoznog grafta fksiranog za periost orbitalnog ruba - Rekonstrukcija forniksa fksacijom raspoložive konjunktive za periost orbitalnog ruba

Mam Optika

Mam Optika logo
Beograd, Zvezdara, Pećka 3 011 6404932
Mam Optika logo
OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA NAOČARE OKVIRI ZA NAOČARE SOČIVA STAKLA MAM OPTIKA je sinonim za kvalitet, uslugu i širok dijapazon ponude dioptrijskih naočara i naočare za sunce. Tradicija koja postoji još od 1991. godine, i koja pored kvalifikovane pomoći u odabiru okvira za naočare, ima rešenje i za sve nevolje vezane za Vase oči. Pod tim podrazumevamo i kompjuterizovano određivanje dioptrije koju izvodi naša specijalistička oftalmološka ordinacija. Naočare za sunce i naočare za vid inostrane proizvodnje, vrhunskog kvaliteta, u nekom od naših prodajnih objekata, upotpunjene su ponudom dioptrijskih stakala svetski poznatih firmi, kao i sredstava za održavanje, optičarske galanterije, kontaktnih sočiva svih tipova. Odloženo plaćanje, kao i povoljne cene naših usluga, čine MAM optika mestom gde ćete se osetiti kompletno i kvalitetno pobrinutim za Vaše oči. Samim tim, naše mušterije su sa nama već godinama, i objašnjavaju tvrdnju da optičarski zanat počiva na preporuci. S obzirom na asortiman koji imamo – naočare i za decu, kao i odrasle, među kupcima MAM optike su cele porodice. Smatramo da se dobra usluga prenosi i na nova pokolenja. Naočare, kao detalj za lice, bilo da su u pitanju naocare za sunce ili naočare za vid nužno je da budu odabrane po Vašoj meri, u čemu ćemo Vam zasigurno pomoći. OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA Kao segment za sebe, specijalistička oftalmoloska ordinacija pruža kompletnu dijagnostiku, lečenje i prevenciju svih bolesti oka, uz potporu najsavremenije aparature. To znači da naša oftalmološka ordinacija, osim kompjuterizovane provere dioptrije, nudi i kompletan oftalmološki pregled, a i nastaviti dalje lečenje. Dalje korigovanje refrakcije vrši se i za naočare, i za sočiva koja kompletno imamo u ponudi. Stručnost i uslužnost koju pruža naša oftalmoloska ordinacija, biće garancija oštrine Vašeg vida. Dr. spec. oftalmolog Slavoljub Mijović U Mam optika – oftalmološkoj ordinaciji, osim vrhunske usluge našeg oftalmologa i kontaktologa, na raspolaganju su Vam sledeće usluge:
Klinika Veselinović logo
info@​zonavidaveselinovic.​com OPERACIJA KATARAKTE LEČENjE GLAUKOMA OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA SENILNA DEGENERACIJA MAKULE KONTAKTNA SOČIVA OPTIKA ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu. Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović. Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš. Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10.000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji. Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka. OPTIKA VIZUS-V U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Optičarske radnje u Beogradu opticarske radnje Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja. Operacija katarakte ​Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život

Specijalna bolnica sveti vid

Beograd, Stari Grad, Dobračina 27 011 3283737 |
011 3283738 |
SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID - Lider u domaćoj oftalmologiji i među vodećima u svetu SAVREMENA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI OFTALMOLOGIJE Specijlna bolnica SVETI VID formirana je 1997. god. Njenim nastankom nastupa nova era domaće oftalmologije. Ideja je bila da se osavremeni domaća oftalmologija i na najbolji i najbrži način prevaziđe decenijska praznina koja je vladala u domaćim oftalmološkim krugovima. Pružajući mogućnost novih, svrsishodnih rešenja, a ne "hirurgija radi hirurgije", Sveti Vid je postao institucija i ime koje je sinonim za visokokvalitetnu savremenu oftalmologiju. Umesto da se za kvalitetom traga u inostranstvu, savremena kvalitetna oftalmologija zaživela je u srcu Beograda. VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH OBOLJENjA OPERACIJA KATARAKTE ULTRAZVUKOM (FAKOEMULZIFIKACIJA) IMPLANTACIJA SPECIJALNIH SOČIVA U KOREKCIJI VISOKE DIOPTRIJE SKLEROPLASTIKA KOD VISOKE KRATKOVIDOSTI OPERACIJA STARAČKE DALEKOVIDOSTI (PRESBIOPIJA) i MULTIFOKALNA INTRAOKULARNA SOČIVA VITREORETINALNA HIRURGIJA KOD DIJABETESA, RUPTURA MREZNjAČE i DRUGIH PROBLEMA HIRURGIJA ŽUTE MRLjE (MACULAR HOLE, PUCKER...) LASERFOTOKOAGULACIJA KOD DIJABETA, RUPTURA MREŽNjAČE i DRUGIH PROBLEMA DIJAGNOSTIKA i OPERACIJA GLAUKOMA OPERACIJA RAZROKOSTI (STRABIZAM) HIRURGIJA SUZNIH KANALA CORNEAL CROSS LINKING (CXL) KOD KERATOKONUSA HIRURŠKA IMPLANTACIJA VEŠTAČKE ROŽNjAČE REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA OKA, HIRURGIJA KAPAKA (PTOZA) i NABORA OKO OČIJU (OKULOPLASTIČNA HIRURGIJA) DEČJA OFTALMOLOGIJA (POSTUPCI SUZBIJANjA SLABOVIDOSTI) SAVREMENA DIJAGNOSTIKA OKA (ANGIOGRAFIJA, ULTRAZVUK, VIDNO POLJE, KORNEALNA TOPOGRAFIJA, PAHIMETRIJA....) OPTIKA DIJAGNOSTIKA U više vrhunski opremljenih ordinacija dočekaće vas ljubazno osoblje i pomoći u nalaženju rešenja problema. Sveobuhvatni oftalmološki pregled podrazumeva uvid u sve strukture oka, i prednjeg i zadnjeg segmenta, i sagledavanje problematike u celini. Kabineti specifične namene: Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku - za otkrivanje promena dubljih struktura oka, u staklastom telu , mrežnjači, i orbiti (krvarenja, ablacije mrežnjače, tumorske promene, i dr.), posebno u stanjima neprozirnih medija kao što je katarakta, ili krvarenje u prednjoj komori što remeti uvid u zadnje strukture. Kabinet za pahimetriju i kompjuterizovanu kornealnu topografiju (wave -front imaging) Ovo je savremen dijagnostički pristup definisanju problema na
Oftalmološka ordinacija Lepši Pogled Prelić logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE - OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA LEPŠI POGLED PRELIĆ Oftalmološka ordinacija Lepši pogled Prelić nudi kompletan oftalmološki pregled za decu i odrasle. U prijatnom ambijentu ordinacije na Zvezdari, koja je počela sa radom 2016. godine, dočekaće Vas stručno i posvećeno osoblje koje će učiniti sve za zdravlje Vaših očiju.

Oftalmološka ordinacija Dr Snežana Marić

Oftalmološka ordinacija Dr Snežana Marić logo
Beograd, Banovo Brdo, Požeška 138a 011 3540881
Oftalmološka ordinacija Dr Snežana Marić logo
OFTAMOLOŠKE ORDINACIJE, OČNE KLINIKE Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr Snežana Marić osnovana je u Beogradu 2006. godine. Dr Snežana Marić je Medicinski fakultet završila u Beogradu 1997. godine a specijalizaciju iz Oftalmologije završila na VMA gde je radila do osnivanja ordinacije. Vama je na usluzi svaki radni dan od 11 do 19 časova.
Oftalmološka ordinacija Fokus logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE - OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA FOKUS Oftalmološka ordinacija Fokus pruža kompletnu dijagnostiku i preglede iz svih oblasti oftalmologije. Prim.dr Mirjana Rađenović - specijalista oftalmolog poseduje dugogodišnje iskustvo.

Medioptik Exclusive

Medioptik Exclusive logo
Beograd, Vračar, Bulevar kralja Aleksandra 87/9 011 2403992
Medioptik Exclusive logo
OFTAMOLOŠKE ORDINACIJE, OČNE KLINIKE - MEDIOPTIK EXCLUSIVE MEDIOPTIK Exclusive je prva privatna optika i oftalmološka ordinacija. Sa Vama smo od 1991 godine. Dodjite i uverite se u našu vrhunsku uslugu i iskustvo. Od osnivanja smo rešavali najkomplikovanije refrakcione anomalije i određivali najpovoljnija pomagala. Pacijenti i stranke dolaze sa velikim poverenjem a mi pokušavamo da svima izađemo u susret i opravdamo dobru reputaciju.
OPŠTA MEDICINA KARIOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA NEUROLOGIJA RADIOLOGIJA UROLOGIJA GINEKOLOGIJA PEDIJATRIJA OFTAMOLOGIJA OTORINOLARINGOLOGIJA DERMATOLOGIJA DERMOKOZMETIKA FIZIKALNA MEDICINA ALERGOLOGIJA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA RTG DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA MAMOGRAFIJA OSTEODENZITOMETRIJA DEXA NUKLEARNA MAGNETNA REZONANCA KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA - SKENER ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA KUĆNE POSETE SAVETI LEKARA PROGRAMI ZA FIRME Savremen poslovni čovek ima sve više poslovnih obaveza a sve manje slobodnog vremena u kojem bi preduzeo neke konkretne korake radi unapredjenja sopstvenog zdravlja. Imajući to u vidu, Euromedik je u svoju standardnu ponudu zdravstvenih pregleda uvrstio sistematske preglede zaposlenih sa ciljem da se zdravlje zaposlenih održi na što višem nivou i predupredi značajno obolevanje. Pregledi se mogu obaviti u našem Domu zdravlja Euromedik, ul. Gandijeva 122g, kao i u poliklinici Euromedic Diagnostic na Slaviji, ul Alekse Nenadovića br. 8, a vrsta i broj pregleda kao i termini dolaska dogovaraju se sa menadžmentom naše kuće. Svi pregledi se mogu obaviti u istom danu, radnim danima ili tokom vikenda. Ponuda za preglede je zasnovana na preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije u prevenciji bolesti koje najviše pogadjaju savremenog čoveka, a to su bolesti krvnih sudova (angina pektoris, infarkt, šlog) i tumori (posebno karcinom dojke, karcinom grlića materice, karcinom prostate i maligni melanom kože). Broj i vrsta pregleda se dogovara u skladu sa zahtevima radnog mesta, individualnim zdravstvenim potrebama zaposlenih itd. a sve dodatne preglede i dijagnostičke procedure zapoosleni će platiti po povlašćenim cenama, odnosno sa uračunatim popustom. Po završenom sistematskom pregledu u okviru firme, zaposleni stiče pravo da ubuduće, u roku predvidjenom ugovorom o sistematskim pregledima, u EUROMEDIK-u obavlja preglede i dijagnostičke procedure za sebe i svoju porodicu po cenama koje se nalaze u povlašćenom cenovniku, a koji se dobija prilikom dolaska na sistematski pregled. Minimalni broj pregleda u sklopu ponude za sistematske preglede zaposlenih je pet. Za sve informacije u vezi sistematskih pregleda kao i dogovor termina možete nam
Očna ordinacija i optika "UNA" Dr Vlado Miletić spec. oftalmolog U svakom trenutku možemo ponuditi najnovije i najmodernije modele okvira za naočare klasične okvire tako da možemo zadovoljiti potrebe klijenata svih uzrasta i želja. Takođe, nudimo najnovije modele i tehnološki najnaprednija oftalmološka korekcijska sočiva većine relevantnih svetskih proizvođača. I dalje nameravamo u svakom pogledu pratiti, ne samo estetske trendove, već i sve tehnološke novosti u okviru struke. Optika "Una" svoj renome temelji na porodičnoj tradiciji. Od prvog dana ideja vodilja u poslovanju je bila da kada klijent jednom uđe u "Unu" više nikada i ne pomisli da ide u neku drugu optiku. Taj smo cilj uglavnom postizali velikim zalaganjem i posebnim pristupom klijentima baziranim, ne samo na krajnjoj ljubaznosti, već i na najvišem profesionalnom pristupu, odabiru i izradi traženih proizvoda. DIOPTRIJSKI RAMOVI Od brojnih modela dioptrijskih ramova (ramova za korekciju vida) u našoj ponudi možete dobiti sve modele vrhunskih svetskih proizvođača i dizajnera, a njihov izbor temeljimo na iskustvenom praćenju svetskih trendova, te želja i potreba naših klijenata. Najsavremeniji materijali od posebnih vrsta legura, plemenitih metala, specijalnih vrsta plastike i vrhunski obradjenih stakala, garancija su trajnosti i kvaliteta svih proizvoda iz naše ponude. Svojim iskustvom rado ćemo Vam pomoći pri izboru vodeći brigu o Vašim željama uz stručnu sugestiju u skladu sa Vašom ličnom fizionomijom lica. Zbog velikog broja vrhunskih modela visokog kvaliteta konačan izbor uz našu stručnu sugestiju ipak je na kraju Vaš lični izbor. Naša ponuda sadrži najnovije linije dioptrijskih stakala visokih performansi: mineralnih organskih , koja su puno tanja i puno lakša od mineralnih, a i tvrdoća i otpornost na grebanje, prerasla im je tvrdoću mineralnih stakala. Organska stakla se puno teže lome od mineralnih, a već su razvijena organska stakla koja su nelomljiva (polikarbonati). foto-senzitivnih , koja Vam nude idealnu zaštitu od sunčeve svetlosti. Na
Osnovni koncept Osnovni koncept Miloš Klinike je profesionalnost i ekspeditivnost, zasnovani na savremenoj medicinskoj doktrini, na stalno zaposlenom stručnom kadru i opremi vrhunske tehnologije. Kako smo organizovani Miloš Klinika je organizovana kao specijalna bolnica za oftalmologiju. U njoj su četiri kompletno opremljene ordinacije, biohemijska laboratorija, kabineti za funkcionalnu dijagnostiku, ultrazvuk i za terapiju laserima, operacione sale i dnevna bolnica. Držimo korak sa svetskim trendovima Trudimo se da imamo integralni pristup poslu uključujući lečenje, edukaciju i istraživanje kao i stalno uvođenje najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura (uz nabavku savremene opreme, usavršavanje kadrova, poboljšanja organizacije rada).
Pacijenti o oftalmologiji znaju manje nego o drugim granama medicine. To je i razlog što uz većinu oftalmoloških usluga koje bolnica Profesional pruža pacijentima dajemo i osnovna znanja informativnog karaktera koja ce koristiti pacijentu. Oftalmolozi bolnice Profesional će svakom pacijentu, prilikom pregleda, objasniti sve što pacijent želi da zna u vezi problema koji ima. Usluge obuhvataju: - opštu dijagnostiku - operaciju katarakte - lasersko skidanje dioptrije (refraktivna hirurgija) - refrakciju i kontaktologija - glaukome i neurooftalmologiju - vitreoretinalnu hirurgiju - medical retina - dečiju oftalmologiju - ultrazvučnu dijagnostiku - fluorosceinsku angiografiju - ablaciju retine - anesteziološke preglede Bolnica se prostire na 600m2 namenski građenog poslovnog prostora za potrebe očne bolnice sa funkcionalno povezanim ordinacijama,kabinetima i izdvojenim operacionim blokom. Poseduje savremenu oftalmološku opremu za dijagnostiku i operativu pa i najnoviji laser za skidanje dioptrije.

Centar za vid maja

Niš, Vizantijski bulevar 33 018 530541 |
018 276530 |
HIRURŠKE USLUGE DIJAGNOSTIKA OPTIČARSKE USLUGE

Hema - lens

Subotica, Branislava Nušića 6 024 524413
DIOPTRIJSKE NAOČARE SERVIS NAOČARA KONTAKTNA SOČIVA SOČIVA ZA NAOČARE OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA HIRURGIJA: ULTRAZVUČNE OPERACIJE KATARAKTE, OPERACIJE KAPAKA i OPERACIJE RAZROKOSTI SOČIVA DIOPTRIJSKI OKVIRI SUNČANE NAOČARE NAOČARE i SOČIVA ZA DECU

Gtl optika

Subotica, Petefi Šandora 2 024 555666
OPTIČARSKA RADNjA SPECIJALISTIČKA OČNA ORDINACIJA

Očna ordinacija ilić

Beograd, Žarkovo, Cerak, Ratka Mitrovića 183 011 2310506 |
011 2310205 |
REDOVNI PREGLED PREGLED DECE YAG LASER ULTRAZVUK VIDNO POLjE PAHIMETRIJA
OFTALMOLOŠKI PREGLEDI OPERACIJE U STALNOJ SARADNjI SA RUSKIM OFTALMOHIRURZIMA SA OČNE KLINIKE "FJODOROV" IZ KALUGE
DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH BOLESTI SVE LASERSKE INTERVENCIJE U OKU AMBULANTNE OPERACIJE KONTAKTNA SOČIVA NAOČARE
ODREĐIVNjE DIOPTRIJE i KOREKCIJA VIDA BOLESTI KAPAKA, VEŽNjAČE i ROŽNjAČE GLAUKOM; KATARAKTA BOLESTI OČNOG DNA NASLEDNE i DEGENERATIVNE BOLESTI UROĐENI POREMEĆAJI SNIMANjE OKA LASERI YAG, SLT, ARGON OPTIKA SA VELIKIM IZBOROM DIOPTRIJSKIH NAOČARA i STAKALA

Oftalomološka ordinacija dr inđić

Stara Pazova, Branka Radičevića 12-14 022 317369 |
063 8185216 |
OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA OPTIČARSKA RADNjA Ordinacija poseduje opremu vrhunske tehnologije i obezbeđuje: - biomikroskopski pregled - kompjuterizovano određivanje dioptrija - skijaskopski pregled radi objektivnog utvrđivanja dioptrije dece i odraslih - merenje očnog pritiska - kompjuterizovano vidno polje za dijagnostiku i praćenje glaukoma, bolesti retine i neuroloških bolesti - pregled očnog dna - pregled za kontaktna sočiva, kako dioptrijskih, tako i kozmetičkih, kolornih sočiva - manje hirurške intervencije, uklanjanje stranih tela, zbrinjavanje povreda oka

Specijalna bolnica za oftalmologiju oculus

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10v 011 3119176 |
011 3119177 |
LASERSKO SKIDANjE DIOPTRIJE VITREKTOMIJA KONTAKTNA SOČIV TRANSPLATACIJA ROŽNjAČE KATARAKTA GLAUKOM STRABIZAM KERATOCONUS OKULOPLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA DIJABETIČKA RETINOPATIJA BOLESTI MAKULE SUZNI PUTEVI

Milmedic poliklinika

Beograd, Voždovac, Zvečanska 4 011 2644100 |
011 2644102 |
OFTALMOLOGIJA INTERNA MEDICINA ORTOPEDIJA STOMATOLOGIJA
NAJISKUSNIJI REFERENTNI CENTAR ZA REFRAKTIVNU HIRURGIJU U REGIONU NAJMODERNIJA TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA U LASERSKOJ KOREKCIJI VIDA INTERVENCIJE: LASERSKO SKIDANjE DIOPTRIJE, UGRADNjA SOČIVA, ULTRA B2, FERRARA PRSTENOVI, OPERACIJA KATARAKTE

Očna protetika milošević

Beograd, Savski Venac, Vojvode Milenka 50 011 3621728 |
011 3243794 |
SVE VRSTE OČNIH PROTEZA OD AKRILATA

Očna ordinacija jatros

Beograd, Vračar, Rankeova 12 011 3447677 |
011 2451221 |
ODREĐIVANjE DIOPTRIJE DIJAGNOSTIKA i LEČENjE OČNIH BOLESTI LASERSKA HIRURGIJA OKA LEČENjE PROMENA NA OČIMA UZROKOVANIH DIJABETESOM

Optika sjaj - oftalmološka ordinacija

Beograd, Savski Venac, Njegoševa 5 011 3690251 |
060 0268503 |
SAVREMENA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA OČNIH BOLESTI CENTAR ZA UVEITISE KABINET ZA KONTAKTNA SOČIVA U BOJI KOMPJUTERIZOVANO VIDNO

Opšta bolnica sava surgery

Niš, Bulevar Zorana Đinđića 91 018 537907
OPŠTA HIRURGIJA PLASTIČNA i ESTETSKA HIRURGIJA DEČIJA HIRURGIJA UROLOGIJA ORTOPEDIJA GINEKOLOGIJA OFTAMOLOGIJA INTERNA MEDICINA
KOMPJUTERSKO ODREĐIVANjE DIOPTRIJE LEČENjE OČNIH BOLESTI i POVREDA OKA MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE NA KAPCIMA KONTAKTNA SOČIVA TEČNOST ZA ODRŽAVANjE SOČIVA DIOPTRIJSKI OVIRI i STAKLA

Oftamološka ordinacija vizus

Kragujevac, Svetozara Markovića 31 034 330505

Oftalmološka ordinacija vin optic

Kragujevac, Kneginje Ljubice bb 034 331713

Dom zdravlja vizim

Beograd, Stari Grad, Knez Miletina 36 011 3390000
VIZIM - prvi privatni Dom Zdravlja sa tradicijom i reputacijom kojom se ponosimo Dom Zdravlja VIZIM se nalazi u centru grada ispod Skadarlije. Nastao je nakon 12 godina uspešnog rada Poliklinike VIZIM, i pored svoje centralne zgrade ima i svoju ordinaciju u zgradi Narodnog pozorišta gde leči sva 3 ansambla (opera, balet, drama). Kolektiv Doma Zdravlja VIZIM čini 30 stalno zaposlenih lekara i drugog medicinsko tehničkog osoblja. SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE Opšta medicina Internistička Kardiološka Fizijatrijska Dermatološka Stomatološka Giniekološka Pedijatrijska Oftalmološka ORL Reumatološka Medicina rada Psihologija i psihološko savetovalište Centar za ishranu – nutricionizam ULTRAZVUČNI i DOPPLER KABINET KARDIOLOŠKI KABINET Ergometrija Spirometrija Holter monitoring EKG-a Holter monitoring TA Ehokardiografija Doppler krvnih sudova srca APARAT ZA EEG MOZGA FIZIKALNA MEDICINA Hidro masažna kada Kinezi terapija Lasero terapija Terapija magnetima Terapija biostrujama Ultrazvučna terapija Lekovita blata Bioptron lampa Sve vrste masaža Vežbe na spravama Svi rehabilitacioni programi KABINET ZA ENDOKOPSKE PREGLEDE STOMATOLOGIJA Oralna hirurgija Protetika Ortodontski radovi DERMATO - KOZMETOLOGIJA Pregledi Tretmani lica Anticelulit program Hidromasaža Kozmetičke usluge Uklanjanje (mladeža, bradavica, i ožiljaka laserom) GINEKOLOGIJA Pregledi Kolposkopija UZ pregled male karlice Praćenje trudnoće Psiho-fizička priprema trudnica Uklanjanje kondiloma laserom Hormonska ispitivanja Savetovanje za menopauzu Lečenje osteoporoze ORL Pregledi Intervencije Audiometrija (ispitivanje sluha) Ispitivanje vrtoglavica ALERGOLOŠKA ISPITIVANJA SVE VRSTE LEKARSKIH UVERENjA Periodični pregledi tj. uverenja Sistematski pregledi tj. uverenja Preventivni pregledi tj. uverenja KLINIČKO - BIOHEMJSKA LABORATORIJA TERENSKA SLUŽBA Doma Zdravlja VIZIM je opremljena sa: EKG aparatom Portabilnim UZ aparatom Portabilnim Doppler aparatom Kompjuterizovanom laboratorijom Tri automobila PRETPLATA NA ZDRAVSTVENI KARTON ZA FIZIČKA LICA Dom zdravlja VIZIM je među prvima u zemlji omogućio pacijentima lečenje po tipu predplate na zdravstveni karton. Ovim putem je pacijent u mogućnosti da po veoma pristupačnoj ceni sebi unapred omogući godišnji medicinski nadzor. Nosioci zdravstvenog kartona imaju pravo na: NEOGRANIČEN BROJ USLUGA KOJE SE OBAVLjAJU U Domu Zdravlja VIZIM
INTERNA MEDICINA KARDIOLOGIJA PULMOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA REUMATOLOGIJA PEDIJATRIJA GINEKOLOGIJA DERMATOVENEROLOGIJA OFTALMOLOGIJA ORL FIZIKALNA MEDICINA KOMPLETNA REHABILITACIJA SISTEMATSKI PREGLEDI LABORATORIJSKA i ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA Poliklinika MEDIKOM je poliklinika osnovana 1995 godine. Nalazi se u Braničevskoj 12a, na Vračaru, u neposrednoj blizini Hrama svetog Save (Beograd) . Profesionalno i ljubazno osoblje MEDIKOM-a svakog dana u godini, radnim danima, vikendom i praznicima, spremno je da pruži medicinsku pomoć, da savet ili odgovori na sva pitanja vezana za zdravlje. U Poliklinici je moguće uraditi preglede za odrasle i decu različitih specijalnosti. Kod nas možete dobiti kvalitetne medicinske usluge – preglede, kompletnu dijagnostiku bolesti, kućne posete, laboratorijske analize u toku istog dana, sistematski pregledi za firme i pojedince. Ukoliko je potrebno nekoliko pregleda, uvek se trudimo da sve preglede povežemo, kako bi korisnik naših usluga u što kračem vremenskom periodu što konfornije obavio sve vrste pregleda. Pregledi u poliklinici MEDIKOM se zakazuju u vremenu koje pacijentu najviše odgovara, svakog radnog dana, subotom, nedeljom i praznikom u periodu 7-21h. Preporuka je da se jednom godišnje uradi i sistematski pregled koji se sastoji iz sledećih pregleda: detaljne laboratorijske i biohemijske analize, pregled lekara interniste sa EKGom, spirometrija, pulsna oksimetrija,ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta za muškarce, a ginekološki pregled, ultrazvučni pregled dojke i ginekološki ultrazvuk za dame. Većinu pregleda je moguće uraditi i u kućnim uslovima, gde možemo dati i terapiju: injekcije, intravensku infuziju, previjanje rane... U velikom savremeno opremljenom prostoru poliklinike MEDIKOM moguće je uraditi preglede iz svih oblasti interne medicine: pregled kardiologa (ekg, ultrazvuk srca, holter pritiska i holter EKGa, test opterećenja), gastroenterologa ( gastroskopija i kolonoskopija, uzimanje uzorka za histopatološku analizu,ultrazvučni pregled abdomena), pulmologa (spirometrija), nefrologa (ultrazvučni pregled bubrega i kompletnog urotrakta), endokrinologa (odredjivanje nivoa hormona, ultrazvuk štitaste žlezde), reumatologa, pregled ginekologa ( bimanuelni pregled, pregled pod spekulumom, kolposkopija, vaginalni sekret i PAPA test, ginekološki
USLUGE - Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT) - Digitalni rendgen - Lasersko skidanje dioptrije - Ultrazvučna operacija katarakte - Estetska dermatologija - Kućne posete - Stres ehokardiografija - Laboratorijske analize - Color Doppler i Ultrazvučna dijagnostika - Lasersko uklanjanje proširenih vena GRANE MEDICINE - Kardiologija - Gastroenterologija - Endokrinologija - Hematologija - Nefrologija - Pulmologija - Alergologija - Urologija - Neurologija - Ginekologija - Dermatovenerologija - Hirurgija - Proktologija - Nutricionista - Oftalmologija

Očna kuća Belladonna

Očna kuća Belladonna logo
Raška, Dušanova 12 069 4327848
Očna kuća Belladonna logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE - OČNA KUĆA BELLADONNA Zakažite Vaš termin za očni pregled u našoj očnoj kući,i obezbedite sebi pregled na najjsavremenijim optičkim uređajima,kao i na najinovatnijem autorefraktokeratometru!
POPRAVKE, MODELIRANjE i IZRADA NAOČARA SVE IZ OPTIKE NA JEDNOM MESTU BESPLATNO UTVRĐIVANjE DIOPTRIJE

Očni kabinet dr milojković

Paraćin, Kralja Petra I bb 035 569307

Dr Dankov

Dr Dankov logo
Smederevo, Knez Mihajlova 47 026 611673
Dr Dankov logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE, OČNE KLINIKE Pružamo oftalmološke preglede na najsavremenijim aparatima.

Očna ordinacija dr papić

Beograd, Stari Grad, Vlajkovićeva 16 011 3243818

Optika svetlost

Zaječar, Jakšićeva 5b 019 420380

Specijalistička oftalmološka ordinacija Bogdanović

Specijalistička oftalmološka ordinacija Bogdanović logo
Beograd, Žarkovo, Cerak, Spasovdanska 8b 011 2500641 |
063 1028662 |
Specijalistička oftalmološka ordinacija Bogdanović logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE, OČNE KLINIKE - SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA BOGDANOVIĆ Oftalmološka ordinacija Bogdanović nudi Vam sledeće usluge: - dijagnostika - ultrazvuk - kompjuterizovano vidno polje - dečija oftalmologija: lečenje svih dečijih oboljenja, strabizam, sistematski pregledi dece pred polazak u školu, slabovidost - kompletno lečenje prednjeg i zadnjeg segmenta oka - lečenje i praćenje pacijenata sa dijabetesom i hipertenzijom - lečenje glaukoma - praćenje i lečenje katarakte - pregledi u kućnim uslovima - hitna stanja
Očni lekar Dr Perić - Optika Gemini logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA OČNE BOLESTI DR PERIĆ Medicinski fakultet dr Perić Milovan je završio u Beogradu. Specijalizaciju iz oftalmologije je završio na VMA u Beogradu, gde je radio, pregledao i lečio više stotina hiljada pacijenata. Od 2000. godine radi istovremeno i u sklopu očne kuće „Gemini“, a od 2006. u vlastitoj specijalističkoj ordinaciji za očne bolesti „Dr Perić“.

Pwl Vision

PWL Vision logo
Šabac, Vojvode Mišića 18 015 355001 |
015 355451 |
PWL Vision logo
OFTALMOLOŠKE ORDINACIJE - OČNE KLINIKE Pregledi oka u našoj ordinaciji vrše se uz pomoc najsavremnije opreme (Nidek, Topcon, CSO). Naš tim čine četiri licencirana lekara specijaliste oftalmologa, lekar na specijalizaciji, a moguci su i konsultatvini pregledi kontaktologa i strabologa iz Ustanova tercijarne zdravstvene zaštite iz Beograda. Dioptrijski okviri, u moderno vreme pored svoje osnovne funkcije, a to je korekcija vida predstavljaju i svojevrstan modni dodatak koji se mora uklopiti u vaš stil. Oftalmološka ordinacija PWL VISION nudi vam mogućnost izrade svih vrsta naočara: dioptrijske, foto, dioptrijske sunčane naočare.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA