GAMMA MEDICINA – MEDICINSKA OČNA PROTETIKA

Gamma medicina – medicinska očna protetika

 
 

info@mbgamma.rs 

 
 • OČNA KLINIKA
 • ESTETSKA i PLASTIČNA HIRURGIJA
 
 • ocna protetika, okuloplasticna hirurgija, medicinska ocna protetika, medical ocular, prosthetics, ocular prosthetics, artificial eye, ocna proteza, puna ocna proteza, ljuspasta ocna proteza, implant, konformer
 
                           
 
Estetska hirurgija u Beogradu estetska hirurgija beograd
 
 • Gamma Medicina – Medicinska Očna Protetika je jedina specijalistička medicinska ustanova na prostoru nekadašnje SFRJ, u kojoj tim doktora specijalista, tehničara okularista i akademskih slikara, koristeći najsavremenije tehnologije, pruža celokupan tretman izrade i ugradnje svih vrsta očnih proteza individualno za svakog pacijenta.
 
 • U okviru delatnosti maksilofacijalne protetike, koristeći najsavremenije tehnologije i materijale, na bazi silikona za humanu upotrebu, izradjujemo individualno, za svakog pacijenta, sve vrste orbitalnih epiteza kao i epiteza nosa i uha.
 
 • Naš tim vrhunski edukovanih doktora, specijalista komplementarnih specijalnosti, sa višegodišnjim iskustvom, koristeći savremene medicinske dijagnostičke i terapijske protokole, koji se primenjuju u vrhunskim svetskim referentnim centrima,sprovodi i kompletan hirurško-rekonstruktivni tretman u oblasti okuloplastične hirurgije urođenih i stečenih anomalija orbitalne regije, što čini ovu medicinsku ustanovu jedinstvenom u ovom delu Evrope.
  Posebno ističemo kvalitetne funkcionalno-estetske rezultate u medicinsko-protetskom i hirurško-rekonstruktivnom tretmanu urođenog i stečenog anoftalmusa (nedostatka i gubitka oka) u dečijem uzrastu.
 
 • Besplatne usluge kod nas mogu ostvariti pacijenti-osiguranici: Republičkog Zdravstvenog Fonda Srbije, Fonda Zdravstvenog Osiguranja Vojske Srbije i Zdravstvenog Fonda R. Crne Gore za oblasti očne protetike i hirurški tretman u oblasti okuloplastične - rekonstruktivne hirurgije na osnovu uputa-naloga overenog kod nadležne flijale fonda zdravstvenog osiguranja.
                                                                                                                           Dr sci med Miroljub Bogdanović
 
       
                           
 • OKULOPLASTIČNA REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA
 
 • Enukleacija, evisceracija i rekonstruktivna anoftalmička hirurgija
  - Evisceracija oka uz ugradnju intra  skleralnog sferičnog PMMA (polymethil-methacrylat ) implanta po meri
  - Enukleacija oka uz ugradnju sferičnog PMMA orbitalnog implanta po meri obmo  tanog sa PTFE 
    (polytetrafuoretylen)
  - Produbljavanje forniksa fksacijo raspoložive konjunktive za periorbitalnog ruba
  - Transplantacija oralnog mukoznog grafta fksiranog za periost orbitalnog ruba
  - Rekonstrukcija forniksa fksacijom raspoložive konjunktive za periost orbitalnog ruba
  - Transplantacija mukoznog grafta fksiranog za periost orbitalnog ruba
  - Transkutana transplantacija oralnog mukoznog grafta fksiranog za periost orbitalnog ruba sa očuvanjem  
    levatora
  - Sekundarna implantacija sferičnog PMMA orbitalnog implanta po meri obmotanog  sa PTFE
  - Transplantacija dermo-adipoznog grafta
  - Eksplantacija postojećeg implanta + implantacija sferičnog PMMA implanta po meri obmotanog sa PTFE 
  - Ekspanzija konjunktivalnog sakusa osmotskim hidrogel ekspanderom
  - Implantacija intraorbitalnih osmotskih hidrogel ekspandera u cilju ekspanzije mekotkivnih struktura orbite
 
 • Poremećaji kapaka
  - Blefaroplastika
  - LTS (lateralni tarzalni strip)
  - Resekcija kapka
  - Recesija levatora
  - Recesija donjih retraktora sa insercijom auto / alo - grafta
  - Tarzokonjunktivalni režanj + miokutani režanj / slobodan transplantat kože (rekonstrukcija obe lamele)
  - Totalna rekonstrukcija gornjeg kapka: miokutani režanj + transplantat mukoze
  - Trans - konjunktivalna reparacija MCT
 
 • Oboljenja suznih puteva
  - Sondiranje NLK
  - Monokanalikularna intubacija NLK
  - Bikanalikularna intubacija NLK
  - Dakriocistorinostomija (DCR) sa intubacijom silikonskim stentom
  - DCR sa intubacijom silikonskim stentom
 
 • Okuloplastična hirurgiija i očna protetika
 
               
                                Pre tretmana                                                               Posle tretmana
 
 • Medicinska protetska sredstva
  - Privremena postoperativna proteza za formiranje orbitalnog sakusa
  - Privremena očna proteza za formiranje očnog sakusa-očne duplje kod dece 
  - Puna očna proteza po otisku orbitalnog sakusa 
  - Puna očna proteza sa dilatacionim ekspanderima za formiranje očne duplje kod blefarofmoze 
  - Ljuspasta očna proteza za formiranje orbitalnog sakusa    
  - Ljuspasta očna proteza po otisku orbitalnog sakusa
  - Intraorbitalni sferični PMMA (polymethymethacrylat) implant 
  - Intraorbitalni sferični PMMA implant sa PTFE (polytetrafuoretilen) omotačem ili vikrylnom 
     mrežicom                        
  - Konformer konjunktivalnog sakusa 
  - Orbitalna silikonska epiteza - Orbitalna proteza nakon egzenteracije orbite 
  - Zaštitne postoperativne školjke
 
              
                                                                           Konformeri
 
              
                                                                             Proteze
 
              
 
 • Epiteza orbitalne regije
 
       
                               Pre tretmana                                                           Posle tretmana
 
 
 
Birčaninova 40 - Beograd - Savski Venac
011 3613575; 011 3617928;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Savski Venac Birčaninova 40
  +381 11 3613575; +381 11 3617928;

Poruku prima: Gamma medicina – medicinska očna protetika

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2018 :: Powered by PORTALSRBIJA