NIS PETROL - RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

Nis Petrol - Rafinerija nafte Pančevo

 
 
 • Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
  NIS – Petrol, ogranak za preradu i promet nafte i derivata nafte – Rafinerija nafte u Pančevu
 
           
 
PROIZVODI
 
 • GASOVI
  PROPAN PN JUS B.H2.130
  BUTAN BN JUS B.H2.132
  PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS JUS B.H2.134
  PROPILEN PLN PS RNP 26/99
 
 • BENZINI
  Motorni benzini
    - PREMIUM MB 95 JUS B.H2.220
  Bezolovni benzini
    - PREMIUM BMB 95 PS RNP 2/99
  Specijalni benzini
    - SPECIJALNI BENZIN 35/105 SB 35/105  JUS B.H2.267
    - SPECIJALNI BENZIN 60/80 SB 60/80 PS RNP 35/99
    - SPECIJALNI BENZIN 65/95 SB 65/95 PS RNP 34/99
    - SPECIJALNI BENZIN 65/105 SB 65/105 JUS B.H2.262
    - SPECIJALNI BENZIN MEDICINSKI SBM Ph.Jug III.
    - SPECIJALNI BENZIN 75/130 SB 75/130 JUS B.H2.268
    - SPECIJALNI BENZIN 80/120 SB 80/120 JUS B.H2.263
    - SPECIJALNI BENZIN 140/200 SB 140/200 JUS B.H2.271
    - SPECIJALNI BENZIN-PAN 140/200 PAN 140/200 PS RNP 13/99
  Aromati
    - BENZEN BZ JUS H.B2.001
    - TOLUEN TL JUS H.B2.002
  Benzinske komponente
    - PRIMARNI BENZIN ZA PHK PB-PHK PS RNP 37/99
 
 • PETROLEJI
  PETROLEJ ZA OSVETLJENJE PO JUS B.H2.310
  GORIVO ZA MLAZNE MOTORE GM JUS B.H2.331
 
 • DIZELI
  Dizel goriva 
    - DIZEL GORIVO VRLO LAKO D1 D1 JUS B.H2.410/1
    - DIZEL GORIVO LAKO D2 D2 JUS B.H2.410/1
    - EVRO DIZEL NSD JUS B.H2.410/1
    - EKO 3 DIZEL GORIVO    
  Dizel rastvarači
    - VALJAČKO ULJE BAZNO VUB-P PS RNP 15/99
 
         
 
 • LOŽ ULJA
  ULJE ZA LOŽENJE EKSTRA LAKO EL PS RNP 3/99
  ULJE ZA LOŽENJE LAKO NISKOSUMPORNO EKO - EL PS RNP 24/99
  ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S PS RNP 7/99
  ULJE ZA LOŽENJE NSG-S NSGS PS RNP 33/99
 
 • RASTVARAČI
  ULJE ZA AKTIVACIJU KATALIZATORA UAK PS RNP 18/99
  FLUKSNO ULJE FU - P PS RNP 22/99
  Cu VALJAČKO ULJE VUP - Cu PS RNP 23/99
  RAZREĐIVAČ ZA BITUMEN RB PS RNP 17/99
 
 • BITUMENI
  Bitumeni za puteve
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 200 BIT 200 JUS U. M3.010 
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 130 BIT 130 JUS U. M3.010
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 60 BIT 60 JUS U. M3.010
  Industrijski bitumeni
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 85/25 IB 85/25  JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 95/30 IB 95/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 85/40 IB 85/40 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 95/30 IB 95/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 100/25 IB 100/25 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 100/40 IB 100/40 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 105/15 IB 105/15 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 125/30 IB 125/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 135/10 IB 135/10 JUS B.H4.050
  Polimer bitumeni
    - POLIMER BITUMEN PMB 50/90  
    - POLIMER BITUMEN PMB 60/90
 
 • OSTALO
  TEČNI SUMPOR TS PS RNP 29/99
                                          
 
 
 

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO, kao najveći proizvođač derivata, značajan je organizacioni deo NIS-Petrola, najvećeg ogranka Akcionarskog društva NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE. To je rafinerija energetskog tipa koja proizvodi goriva, parafinske i aromatske solvente, sirovinu za petrohemijsku proizvodnju, bitumen i sumpor.

Primarna i sekundarna postrojenja za preradu sirove nafte građena su dovoljno fleksibilno da mogu da prerađuju različite vrste sirove nafte. Sa kapacitetom prerade nafte od 4,8 miliona tona godišnje, ona je najveća fabrika ove vrste u Srbiji.

Sirova nafta (domaća i uvozna) do rafinerije se doprema naftovodom i rečnim putem – baržama, a derivati se otpremaju produktovodom, autocisternama, železnicom i baržama. Rafinerija se nalazi na izuzetno povoljnoj lokaciji - udaljena je oko 14 kilometara od Beograda, najvećeg potrošačkog centra.

Ima sopstveno pristanište na Dunavu sa kojim je spojena cevovodima, autopunilište i železničku stanicu sa instalacijama za otpremu derivata i prijem sirove nafte.

 
                                   
 

Primarni cilj svih zaposlenih u Rafineriji nafte Pančevo je prerada sirove nafte i proizvodnja dovoljnih količina naftnih derivata po evropskim standardima za domaće potrebe i stvaranje uslova za izvoz uz zadovoljenje svih ekoloških standarda.

To se postiže stalnim podizanjem kvaliteta procesa rada, boljom valorizacijom sirove nafte, energetskom optimizacijom i smanjenjem troškova prerade, a u planu je, u tom cilju, realizacija razvojnih projekata definisanih u saradnji sa inostranim inženjering kućama (JGC, SHELL, ABB).

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti životne sredine.

Tokom rekonstrukcije postrojenja od 1999. do 2001. godine, kroz ulaganja u modernizaciju i remont postojećih postrojenja, rekonstrukciju i izgradnju rezervoarskog prostora i instalacija, kao i pripreme baznih projekata za predstojeću modernizaciju, ekološka komponenta ugrađena je u ceo proizvodni ciklus: od skladištenja nafte, proizvodnje derivata, do otpreme derivata u transportna sredstva.

Realizacija planiranih razvojnih tehnoloških projekata od zajedničkog je interesa za industrijsku zonu i grad Pančevo u celini. Cilj tih projekata jeste dostizanje evropskih standarda putem ograničenja i kontrole emisija štetnih materija u vazduh, zemljište i vodu.

 
 
 
 
Spoljnostarčevačka 199 - Pančevo -
013 324324;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Pančevo Spoljnostarčevačka 199
  +381 13 324324;

Poruku prima: Nis Petrol - Rafinerija nafte Pančevo

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA