NIS PETROL - RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD

Nis Petrol - Rafinerija nafte Novi Sad

 
 
 office@rns-nis.co.rs
 
 • Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
  NIS – Petrol, ogranak za preradu i promet nafte i derivata nafte – Rafinerija nafte u Novom Sadu
 
                                             
PROIZVODI
 
 • GASOVI
  PROPAN PN JUS B.H2.130
  BUTAN BN JUS B.H2.132
  PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS JUS B.H2.134
  PROPILEN PLN PS RNP 26/99
 
 • BENZINI
  Motorni benzini
    - PREMIUM MB 95 JUS B.H2.220
  Bezolovni benzini
    - PREMIUM BMB 95 PS RNP 2/99
  Specijalni benzini
    - SPECIJALNI BENZIN 35/105 SB 35/105  JUS B.H2.267
    - SPECIJALNI BENZIN 60/80 SB 60/80 PS RNP 35/99
    - SPECIJALNI BENZIN 65/95 SB 65/95 PS RNP 34/99
    - SPECIJALNI BENZIN 65/105 SB 65/105 JUS B.H2.262
    - SPECIJALNI BENZIN MEDICINSKI SBM Ph.Jug III.
    - SPECIJALNI BENZIN 75/130 SB 75/130 JUS B.H2.268
    - SPECIJALNI BENZIN 80/120 SB 80/120 JUS B.H2.263
    - SPECIJALNI BENZIN 140/200 SB 140/200 JUS B.H2.271
    - SPECIJALNI BENZIN-PAN 140/200 PAN 140/200 PS RNP 13/99
  Aromati
    - BENZEN BZ JUS H.B2.001
    - TOLUEN TL JUS H.B2.002
  Benzinske komponente
    - PRIMARNI BENZIN ZA PHK PB-PHK PS RNP 37/99
 
 • PETROLEJI
  PETROLEJ ZA OSVETLJENJE PO JUS B.H2.310
  GORIVO ZA MLAZNE MOTORE GM JUS B.H2.331
 
 • DIZELI
  Dizel goriva 
    - DIZEL GORIVO VRLO LAKO D1 D1 JUS B.H2.410/1
    - DIZEL GORIVO LAKO D2 D2 JUS B.H2.410/1
    - EVRO DIZEL NSD JUS B.H2.410/1
    - EKO 3 DIZEL GORIVO    
  Dizel rastvarači
    - VALJAČKO ULJE BAZNO VUB-P PS RNP 15/99
 
                                     
 
 • LOŽ ULJA
  ULJE ZA LOŽENJE EKSTRA LAKO EL PS RNP 3/99
  ULJE ZA LOŽENJE LAKO NISKOSUMPORNO EKO - EL PS RNP 24/99
  ULJE ZA LOŽENJE SREDNJE S PS RNP 7/99
  ULJE ZA LOŽENJE NSG-S NSGS PS RNP 33/99
 
 • RASTVARAČI
  ULJE ZA AKTIVACIJU KATALIZATORA UAK PS RNP 18/99
  FLUKSNO ULJE FU - P PS RNP 22/99
  Cu VALJAČKO ULJE VUP - Cu PS RNP 23/99
  RAZREĐIVAČ ZA BITUMEN RB PS RNP 17/99
 
 • BITUMENI
  Bitumeni za puteve
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 200 BIT 200 JUS U. M3.010 
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 130 BIT 130 JUS U. M3.010
    - BITUMEN ZA PUTEVE BIT 60 BIT 60 JUS U. M3.010
  Industrijski bitumeni
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 85/25 IB 85/25  JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 95/30 IB 95/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 85/40 IB 85/40 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 95/30 IB 95/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 100/25 IB 100/25 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 100/40 IB 100/40 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 105/15 IB 105/15 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 125/30 IB 125/30 JUS B.H4.050
    - INDUSTRIJSKI BITUMEN IB 135/10 IB 135/10 JUS B.H4.050
  Polimer bitumeni
    - POLIMER BITUMEN PMB 50/90  
    - POLIMER BITUMEN PMB 60/90
 
 • OSTALO
  TEČNI SUMPOR TS PS RNP 29/99
 
 
 
 
Put Šajkaškog odreda 4 - Pančevo -
021 420011; 021 6624920;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Pančevo Put Šajkaškog odreda 4
  +381 21 420011; +381 21 6624920;

Poruku prima: Nis Petrol - Rafinerija nafte Novi Sad

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA