Merna tehnika - merni instrumenti Savski Venac

Merna tehnika - merni instrumenti Savski Venac

Jumo - merni i regulacioni uredjaji

Beograd, Savski Venac, Bulevar vojvode Mišića 37/1 011 2651198 |
063 425281 |
JUMO PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD REGULACIONA OPREMA MERNI i REGULACIONI UREĐAJI SENZORIKA TEMPERATURA ANALIZA TEČNOSTI PRITISAK NIVO PROTOK VLAGA AUTOMATIZACIJA REGULACIJA REGISTROVANJE AUTOMATIZACIJA NADZOR PROIZVODNE USLUGE SENZORI TEMPERATURE SPECIJALNO PO ŽELjI KORISNIKA ELEKTRONSKE PLOČE OBRADA METALA SERVIS i PODRŠKA TEMPERATURA Termoelementi Otpornički termometri (ATEX) Bežični otpornički termometri Pokazni termometri Bimetalni temperaturni prekidači Ugradni i panelni termostati Temperaturni senzori od platine DAkkS laboratorijaza kalibraciju ANALIZA TEČNOSTI Elektrode za Ph vrednost i redoks Induktivni i konduktivni senzori za merenje provodljivosti Merenje rastvorenog kiseonika Merenje hlora, hlor dioksida, ozona, vodonik peroksida i persirćetne kiseline Procesne armature Pneumatske izmenljive armature Transmiteri/regulatori PRITISAK Transmiteri pritiska Presostati Merne ćelije za pritisak Separator i pribor Uredjaji za merenje u Ex-zoni NIVO Sonde za merenje nivoa (hidrostatičke) Uredjaji za merenje pritiska, opciono sa ATEX-sertifikatom (hidrostatički) Transmiteri diferencijalnog pritiska (hidrostatički) Plovci (mehanički) PROTOK Uredjaji za merenje pritiska za paru, gasove i tečnosti Magnentno induktivni transmiteri protoka Senzori protoka sa elisom Diferencijalni transmiteri pritiska VLAGA Kapactivne sonde za merenje vlage i temperature Higrometrijske sonde za merenje vlage i temperature Bezbedni industrijski davači mernih vrednosti (ATEX) KONTROLERI Jednokanalni/višekanalni Procesni/programski regulatori Ugradni termostati panelni termostati Pokazni kontaktni termometri kao pokazivači i kontroleri REGISTROVANjE Papirni pisači Digitalni pisači Digitalni pisači sa FDA sertifikatom Digitalni pisači sa ATEX sertifikatom AUTOMATIZACIJA Pokazivači Softvei za automatizaciju Stabilizatori snage (tiristori) Sistemi Transmiteri Bežični transmiteri Softveri i pribor NADZOR Elektronski limiteri/nadzornici temperature po DIN 14597 Elektronski termostati Ugradni termostati Panelni termostati Termostati za Ex-zonu Pokazni termometri PROIZVODNE USLUGE SENZORI TEMPERATURE SPECIJALNO PO ŽELjI KORISNIKA Razvoj prema Vašim zahtevima Veliki broj sistema za testiranje i proveru Preuzimanje kvalifikacije za primenu Kontrola materijala Mehanička provera Termička provera ELEKTRONSKE PLOČE Razvoj i dizajn Koncept testiranja Kontrola merenja Proizvodnja Logistika i distribucija Servis posle prodaje OBRADA METALA Proizvodnja alata Sečenje i oblikovanje Fleksibilna obrada lima Proizvodnja plovaka Zavarivanje, spajanje i montaža Površinska obrada

Avalon partners

Beograd, Savski Venac, Nemanjina 4 011 3629178 |
065 2825667 |
MERNI UREĐAJI ELEKTRONIKA AUTOMATIKA

Compact mm trade

Beograd, Savski Venac, Milana Rakića 35 011 2413222
OPREMA ZA MERENjE, REGULACIJU i AUTOMATIKU U PROCESNOJ INDUSTRIJI
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA