Livnice Požega

Livnice Požega
Odlivci za vagonogradnju - umeci kočnih papuča za: Lokomotive Putničke vagone Teretne vagone Tramvaje Šinska vozila u rudnicima i termoelektranama Odlivci za vodovod i kanalizaciju: Poklopci i okviri šahti Ulični slivnici i kanalske rešetke Zupčaste spojnice, obujmice za vodovodni priključak, penjalice Proizvodni program odlivaka za vodovod i kanalizaciju obuhvata oko 30% od ukupne proizvodnje. Materijal od koga se izrađuje ova vrsta proizvoda je sivi liv SL-20 - JUS C.J2.020 i proizvodi su zaštićeni bitulitskim premazom. Po zahtevu kupca moguća je izrada ove vrste odlivaka i od nodularnog liva NL-50. Kvalitet odlivaka za vodovod i kanalizaciju ispitan je i verifikovan od strane ovlašćene institucije i za iste posedujemo certifikate o kvalitetu. Odlivci za peći na čvrsta goriva U mogućnosti smo da odlijemo sve vrste rešetki - rostove za kotlove, peći i kazane, kao i druge delove: poklopce, vrata, ramove i okvire prema modelima kojima raspolažemo ili modelima kupca. Mašinski odlivci za poljoprivredu, mašinogradnju i tekstilnu industriju Ovi odlivci se izrađuju u kvalitetu SL-15 do SL-30 i NL-50, težine do 500kg sa mogućnošću izrade modela kod nas ili sa modelima kupca. Takođe raspolažemo sa opremom za termičku i mehaničku obradu odlivaka. Livnica "Požega" AD osnovana je 1948. godine u okviru "Poljoservisa" kao Pogon za livenje akumulatorskih klema i obojenih metala. Početkom sedamdesetih godina osvojen je novi program - proizvodnja umetaka za kočne papuče za železnicu i druga šinska vozila. Osvajanjem novog proizvodnog programa otpočinje brži razvoj, tako da 1990. godine OOUR "Livnica" iz MRO "Potens" prerasta u samostalno preduzeće. Na osnovu dugoročne saradnje sa železnicom, Livnica "Pozega" se opredeljuje da joj osnovni proizvodni program budu odlivci za vagonogradnju (oko 70%), a ostali deo programa se odnosi na odlivke za vodovod i kanalizaciju, kao i mašinske komade. Od osamostaljivanja Livnica je neprestano investriala u opremu, tako da svojim kupcima pruža kompletnu uslugu
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA