KUĆA MAŠTE PRIVATAN VRTIĆ I JASLICE

Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice

 
 
kuca.maste@yahoo.com
 
 • VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA
 • DNEVNI i POLUDNEVNI BORAVAK
 • TRP METOD UČENjA
 • NTC SISTEM UČENjA
 • MONTESORI PROGRAM
 • RADIONICE
 
     
 
 
 • Dragi roditelji,
 
 • Nalazimo se na Bežanijskoj kosi u prelepoj kući sa dvorištem za igru.
 • Želimo da naš vrtić bude najvažniji deo društvenog vaspitanja dece, prvo maštanje koje se pamti i voli, da stasaju u savremene princeze i prinčeve, da kroz igru odrastaju i uče.
 
 • Program rada sastavljen je u saradnji sa vaspitačima i pedagozima, na osnovu smernica koje preporučuju NTC SISTEM UČENJA koji primenjuje MENSA, Ministarstvo prosvete Srbije, Montesori škola i deklaracija UN-a, kojima kroz brojne aktivnosti i radionice pozitivno podstičemo razvoj dečije kreativnosti i intelekta.
 
        
 
        
 
 • Osnovni dnevni i poludnevni boravak dece obuhvata:
  - Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja; pedijatrijska sestra,
    vaspitači, logoped
  - Stručni saradnici: pedagozi, profesori, pedijatri, psiholozi
  - Rad u malim grupama; Individualni i grupni rad sa decom
  - Rad na osamostaljivanju dece (samoposluživanje, uspostavljanje higijenskih navika, radne navike, 
    podsticanje samopouzdanja i sl.)
  - Unapređenje psiho-motornih sposobnosti kod dece
  - Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
  - Rad na sticanju novih znanja i veština
  - Rad na razvoju govora (artikulacija, rečnik,, knjiga, recitacije i sl.)
  - Početno opismenjivanje i priprema dece za odlazak u školu
  - Umetničko-kreativne radionice
  - Dijagnostikovanje smetnji u govoru i kroz individualni i grupni rad sa logopedom
  - Organizovanje jednodnevnih izleta, rekreativnih nastava, upoznavanje sa raznim zanimanjima i sl.
  - Rad sa roditeljima
  - Sistematski pedijatrijski i stomatološki pregledi
  - Kontinuirano praćenje i snimanje interesovanja i potreba dece
 
        
 
        
 
 
 
 • JASLICE
 
 • Polazak u jasle predstavlja značajnu prekretnicu u životu deteta i njegove porodice jer je to prvi korak u osamostaljavanju deteta, prvi susret sa njegovim „obavezama“ koja je boravak u kolektivu sa njegovim vršnjacima.
 • Dete u jaslicama tek počinje da se suočava sa promenama u životu, sa sticanjem novih navika koje moraju da se prilagode novoj sredini, sredini kolektiva.
 • Detetu pre svega treba olakšati boravak u jaslicama time što će roditelji detaljno biti upućeni u detetov boravak u vrtiću, njegov režim dana.
 
        
 
 • Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečijih potreba:
  - Potreba za emocionalnom sigurnošću
  - Potreba za kretanjem
  - Potreba za igrom
  - Potreba za afirmacijom
  - Potreba za čulnom stimulacijom
  - Potreba za saznavanjem i otkrivanjem
   
        
 
 
 
 • DECA OD 3,5 DO 5 GODINA
 
 • U našem vrtiću se sa decom radi u uzrastne grupe :
  - 3-4 godine-srednja grupa
  - 4-5,5 godina-starija grupa
 
        
 
 • Plan i program rada je brižljivo koncipiran i baziran je na osnovnim znanjima koja bi deca trebala da usvoje do polaska u školu ali su našim planom i programom obogaćeni i prilagođeni kako uzrastnim tako i individualnim karakteristikama svakog deteta.
 
        
 
 • Igra je osnovni postulat i baza na kojoj je kreiran veliki broj aktivnosti pošto smatramo da je igra sastavni deo života svakog deteta i da se kroz igru najlakše i najbrže uči.
 • Didaktički i edukativni materijali su savremeni,ali se trudimo da zajedno sa decom napravimo svoje edukativne materijale i igre a sve sa ciljem razvijanja intelektualnih i istraživačkih sposobnosti deteta.
 
        
 
 
 
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 
 • PU Kuća Mašte je od 2010. godine verifkovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
 • Pripremanje deteta za polazak u školu predstavlja neposredni cilj PPP i ostvaruje se kroz godišnji Plan i program ustanove.
 • Trajanje PPP propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1. oktobra do 30. juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
 • Ustanova u radu sa decom koja pohađaju pripremni predškolski program koristi model B predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji je kognitivno-razvojni program sa jasno definisanim vaspitno-obrazovnim ciljevima, zadacima i tipovima aktivnosti.
 
      
 
 • Za ostvarivanje ciljeva PPP vapitač koristi u radu sa decom prvenstveno igru, kao primarni princip NTC sistema učenja.
 • Deca kroz igru i zagonetna pitanja, stimulišu se na asocijativno razmišljanje čime vežbaju sinaspe i tako razvijaju inteligenciju što i predstavlja neposredan cilj učenja.
 • Naučena saznanja koje su usvojili kroz igru deca memorišu bolje i u novim problemskih situacijama ga koriste kao rešenje. Time se ostvaruje dobar transfer a i dete naučene stvari pamti dugoročno.
 • Pored NTC sistema učenja u okviru sprovođenja PPP koristi se i principi Montessori pedagogije, kroz montessori materijale koje poseduje predškolska ustanova.
  
        
 
 
 
 • NTC SISTEM UČENjA
 
 • NTC sistem program je osmišljen kroz više faza koje sprovode sertifikovani vaspitači PU Kuća mašte. Realizacija programa je u III faze:
 
 • I faza – Dodatna stimulacija razvoja sinapsi
- Kineziološke aktivnosti (rotacija, ravnoteža i akomodacije oka)
- Vežbe fine motorike
- Vežbe grafomotorike
 
        
 
 • II faza – Stimulacija razvoja socijativnog razmišljanja
- Apstrahovanje i vizuelizacija
- Apstraktna klasifikacija i serijacija
- Asocijacije
- Muzika
 
 • III faza – Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja
-  Zagonetne priče
- Zagonetna pitanja
- Stimulativna pitanja
 
        
 
 
 
 • TPR METOD UČENjA
 
 • Prednosti bilingvalne grupe pokazuju da rano usvajanje stranog jezika povećava dečije kognitivne sposobnosti:
 • 1,Učenje stranog jezika u priordnom okruženju između 3 do 7 godine je najbolji način da se unapredi fluidna inteligencija i razvije sposobnost mišljenja kod dece
 • 2. Bilingvalna deca pokazuju veću napredu obradu verbalnog materijala, veće uočavanje perceptivnih razlika i imaju veću skolonst da traže strukture u perceptualnim situacijama sa većim kapacitetom da reorganizuju svoje percepcije kao odgovor na povrtne informacije. Zaključeno je da blingvalizam u ranom detinjstvu ispiljava pozitivan efekat na formiranje kognitivnih procesa kod dece.
 • 3. Mogu da razviju veću kreativnost i metalingvističke sposobnosti
 • 4. Bilingvalna deca reaguju mnogo brže u uslovima koji zahtevaju veće angažovanje radne memorije
 • 5. Bilingvalna deca su naprednija od monolingvalnih u rešavanju eksperimentalnih problema koji zahtevaju visok nivo kontrole.
 • 6. Bilingvalci imaju značajno bolju verbalnu i neverbalnu inteligenciju od monolingvalaca
 • 7. Pozitivni efekti bilingvalizma su primetni na epizodnu i semantičku memoriju.
 • 8. Za razliku od monolingvalaca mogu da ostvare bolje rešavanje socijalnih problema
 • 9. Bilingvalci mogu da razviju bolje analitičke veštine. Samim tim mogu da postignu bolje rezultate u školi u matematici i predmetima koji uključuju fluidnu inteligenciju
 
        
 
 
 
 • ŠKOLICE
 
 • Školica baleta
 • Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta a vodi ih baletski koreograf Nataša Gvozdenović, koja ima dugogodišnje, kontinuirano iskustvo u radu sa predškolskom decom. Prateći nove trendove, koreograf decu upoznaje sa osnovama baleta, sa klasičnim ali i modernim baletom. Bavljenje ovom vrstom plesom doprinosi optimalnom razvoju tela dece, razvija osećaj tolerancije, sigurnosti i samopoštovanja ali i uče pravilno držanje tela. Deca imaju dva javna nastupa u toku godine, na priredbama predškolske ustanove Kuća mašte.
 
        
 
 • Školica taekwonda
 • Sa decom trenira jedan od trenera Taekwondo kluba Azija (osnovan 1995. godine), Veljko Savičević. On je nosilac III dana, osvajač više medalja na državnim prvenstvima i ima višegodišnje iskustvo u radu sa predškolskom decom.Deca na treninzima uče prve korake uz dosta strpljenja i razumevanja od strane trenera koji je i sam krenuo da trenira vrlo rano. Na treninzima deca pravilno kanališu svoju energiju koja je na ovom uzrastu vrlo visoka. Samim tim deca uče da razviju samostalnost, samouverenost i samopouzdanje što je svojstvena disciplna borilačkih veština.
 
        
 
 • Školica nemačkog jezika
 • Deca imaju časove dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta sa profesorom nemačkoj jezika. Kroz pesmice, igru, muziku, pokrete, crtanje i bojenje sa profesorom usvajaju prve reči i akcenat nemačkog jezika. Udžbenik koji se koristi u radu sa decom je KIKUS 1, 2, 3, u zavisnosti od grupe (početna, srednja i napredna grupa).
 
        
 
 
 
 • RADNO VREME
  Radnim danima 07 – 18h
 
      
 
 
 
Generala Mihajla Nedeljkovića 153 - Beograd - Bežanijska Kosa, Bežanija
011 3177499; 063 378761;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Bežanijska Kosa, Bežanija Generala Mihajla Nedeljkovića 153
  +381 11 3177499; +381 63 378761;
Pitaj KUĆU MAŠTE
Povezane kategorije:

Poruku prima: Kuća Mašte privatan vrtić i jaslice

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA