GERONTOLOŠKI CENTAR KRAGUJEVAC

Gerontološki centar kragujevac

 
 
gerontoloski.kg@gmail.com
 
 • DOM ZA STARE 
 
 
 
 
 • Gerontološki centar Kragujevac je ustanova socijalne zaštite, u nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, čija je osnovna delatnost pružanje usluga domskog smeštaja za odrasla i starija lica.
 • Ustanova ima dugu tradiciju brige o odraslim i starijim osobama. 2012. godine obeleženo je 50 godina rada našeg doma na sadašnjoj lokaciji, ali i 100 godina tradicije zbrinjavanja odraslih i starih osoba u Gradu Kragujevcu.
 • Ustanova raspolaže sa 330 mesta za pružanje usluga domskog smeštaja.
 
 
 • Gerontološki centar Kragujevac broji preko 130 zaposlenih koji su organizovani kroz 4 službe: službu za socijalna pitanja, zdravstvenu službu, službu za opšta, pravna i kadrovska pitanja i službu računovodstva.
 • Od ukupnog broja, 83% zaposlenih angažovano je na neposrednom radu sa korisnicima usluga.
 • Korisnicima se osim usluge smeštaja, ishrane, nege i higijene pružaju i usluge stručnog socijalnog rada, zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i radnookupacione terapije.
 
                
 
 • Zahtev za priznavanje prava na smeštaj podnosi lice koje traži smeštaj, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac, ili se pokreće postupak po službenoj dužnosti. Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad, koji je mesno nadležan prema prebivalištu lica koje traži smeštaj.
 
 • Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad:
  1. Izvod iz matične knjige rođenih (2 primerka foto-kopija)
  2. Fotokopija lične karte sa JMBG (2 primerka)
  3. Fotokopija zdravstvene knjižice
  4. Dokaz o imovini – uverenje o imovnom stanju, izvod iz zemljišne knjige i drugi dokazi
  5. Ček od penzije (2 primerka fotokopije poslednjeg čeka) i drugi dokazi o prihodima i primanjima
  6. Dokaz o primanjima za srodnike koji su po Zakonu dužni da izdržavaju lice koje traži smeštaj (za kvartal koji prethodi podnošenju zahteva)
  7. Izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja, koju daje podnosilac zahteva, srodnik ili treće lice
  8. Medicinska dokumentacija

 
 • Kompletnu dokumentaciju nadležni centar za socijalni rad dostavlja Gerontološkom centru.
 
 • Cena smeštaja razlikuje se u zavisnosti od kvaliteta smeštaja i obima usluga koje se pružaju korisniku, tako da je:
  - za nezavisne korisnike u jednokrevetnoj sobi sa zajedničkim kupatilom - 23.980,00 dinara
  - za nezavisne korisnike u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sa zajedničkim kupatilom - 19.983,00 dinara
  - za nezavisne korisnike u dvokrevetnim sobama sa kupatilom - 26.977,00 dinara

  - za poluzavisne korisnike u višekrevetnim sobama - 23.438,00 dinara

  - za zavisne korisnike u dvokrevetnim sobama sa kupatilom - 42.818,00 dinara
  - za zavisne korisnike u višekrevetnim sobama - 31.717,00 dinara.

 
 
 
 • Gerontološki centar Kragujevac sačinjavaju 4 objekta:
 
 • Objekat 1
 
                
 
 • Objekat 1 je prvi sagrađen, 1962. godine.
 • U jednom krilu zgrade je administracija doma. U drugom krilu i na spratu su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe za smeštaj nezavisnih korisnika. Kupatila i toaleti su zajednički.
 
 • Objekat 2
 
                
 
 • Objekat 2 je namenjen za smeštaj poluzavisnih korisnika.
 • Kapacitet je 89 mesta, sobe su dvokrevetne i višekrevetne. Uz pomoć humanitarne organizacije, sagrađen je 1972. godine. Kupatila i toaleti su zajednički.
 
 • Objekat 3
 
          
 
 • Objekat 3 je organizovan za pružanje usluga korisnicima zavisnim od tuđe nege i pomoći, sagrađen je 1976. godine.
 • 2008. godine je izvršena adaptacija prostorija i ugrađen je lift, a 2011-2012. godine je urađena kompletna izolacija i zamena krovnog pokrivača.
 • Ovaj objekat ima poseban blok za pružanje usluga starijim osobama obolelim od demencije. Objekat raspolaže dvokrevetnim i višekrevetnim sobama.
 
 • Objekat 4
 
               
 
 • Objekat 4 je počeo sa radom 2003. godine. Ima dva bloka apartmanskog tipa.
 • U Bloku A se pružaju usluge nezavisnim korisnicima, apartmani su dvokrevetni, imaju kupatilo, predsoblje i opremljenu čajnu kuhinju.
 • U Bloku B se pružaju usluge zavisnim korisnicima u višekrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo.
 
               
 
 
 
 • Gerontološki centar Kragujevac je tokom prethodnih godina u okviru sopstvenog kompleksa stvorio infrastrukturne uslove i započeo sa pružanjem usluga vaninstitucionalne zaštite.
 
 • Prihvatilište 
 
 • Kao jedan od rezultata projekta vaninstitucionalne zaštite u gradu Kragujevcu, od 01.02.2012. godine u okviru Gerontološkog centra otpočelo je sa radom Prihvatilište za odrasle i starije osobe. Dogradnjom Objekta 2, koju je finansiralo Ministarstvo rada i socijalne politike, stvoreni su kapaciteti za pružanje ove usluge.
 • Sadržaj se organizuje na osnovu godišnjeg ugovora koji se zaključuje sa lokalnom samoupravom. Prihvatilište je u međuvremenu preraslo u uslugu regionalnog karaktera.
 • Prihvatilište je namenjeno privremenom zbrinjavanju odraslih i starih lica koja se zateknu u stanju neodložne socijalne potrebe.
 • Trenutni kapacitet Prihvatilišta za odrasle i starije osobe je 6 ležaja.
 
 
 • Dnevni boravak
 
 • Dnevni boravak starih u Gerontološkom centru organizovan je od maja 2003. godine u okviru projekta razvoja otvorenih oblika zaštite u Kragujevcu. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa nevladinom organizacijom Progetto Sviluppo, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja Kragujevac, Gerontološkim centrom Kragujevac i lokalnom samoupravom.
 • Nakon dogradnje, adaptacije i opremanja objekta, u martu 2012. godine pušten je u funkciju Dnevni centar koji u potpunosti zadovoljava standarde za organizaciju ovakvog sadržaja.
 • Gerontološki centar Kragujevac u ovom projektu učestvuje kroz obezbeđivanje prostora, ishrane i prevoza korisnika. Prostor površine 118m2 obezbeđuje kapacitet za 15 korisnika.
 • Na pružanju usluga stalno su angažovani koordinator i gerontodomaćica.
 
 
 • Fizio-kinezi terpaija
 
 • Usluge fizio-kinezi terapije u Gerontološkom centru Kragujevac pružaju se od 2003. godine kao jedan od rezultata projekta otvorene zaštite starih.
 • Sa namerom da usluge fizikalne i kineziterapije pružamo i starima koji nisu korisnici Gerontološkog centra, obezbedili smo prostor ukupne površine 100m2 potpuno opremljen prema standardima za ovakvu vrstu usluge.
 • Cilj je da uslugu fizio-kinezi terapije formalno registrujemo, a zatim počnemo da je pružamo i korisnicima usluga pomoći i nege u kući, a onda i šire, starijima kojima bi se ova usluga pružala na način koji bude utvrđen od strane organa upravljanja Gerontološkog centra.
 

 
 • Trenutno se usluge fizikalne i kineziterapije u novom prostoru pružaju korisnicima koji se nalaze na stacionarnom smeštaju u Gerontološkom centru, kao i korisnicima usluga Dnevnog boravka. Očekujemo da se pružanje ove usluge eksternim korisnicima omogući u toku 2013. godine.
 • Savremeno opremljena ordinacija omogućava pružanje kvalitetnih usluga fizikalne terapije koje obuhvataju IFS, TENS, DDS, ULTRAZVUK, IR, magnet, galvan, EF lekova, laser, aparaturnu mrežu i kineziterapju.
 • Na pružanju usluga angažovani su fizijatar i 3 fizioterapeuta.
 
 
 
 • Razvoj palijativne nege
 
 
 • Od 2008. godine postoji konkretna inicijativa i predlog Gerontološkog centra Kragujevac lokalnoj samoupravi da se pristupi realizaciji ideje organizovane palijativne nege u stacionarnim uslovima u našoj ustanovi. U vezi sa ovime, pripremljena je i projektna dokumentacija, utvrđene su budžetske pozicije, a učinjeni su i drugi konkretni koraci za obezbeđenje prostora u okviru Objekta 3. Godine 2011. urađena je dogradnja potkrovlja na pomenutom stacionaru i praktično dobijena korisna površina od oko 500m2. Uz raspoložive resurse (kadrovi, oprema, već postojeći prateći servisi kao što su kuhinja, vešeraj...) Gerontološki centar je u potpunosti referentna institucija za organizovanje ovakvog sadržaja.
 • Ponuđenim projektom moguće je obezbediti kapacitet od 23 kreveta, što bi po našoj proceni bio dovoljan kapacitet za grad Kragujevac pa i šire kada je ovakva vrsta zdravstveno-socijalne podrške osobama u terminalnom stadijumu u pitanju.
 • U Gerontološkom centru postoji interdisciplinarni i multiprofesionalni pristup, organizovan timski rad. Unazad 2 godine započela je edukacija zaposlenih iz oblasti palijativnog zbrinjavanja koja će biti intenzivirana i nastavljena u kontinuitetu.
 
 
 
                    
 
               
 
          
 
 
 
Kralja Milana IV 90 - Kragujevac -
034 504301; 034 504312;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Kragujevac Kralja Milana IV 90
  +381 34 504301; +381 34 504312;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Gerontološki centar kragujevac

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA