ELEKTROTEHNA NIŠ

Elektrotehna niš

 
 
eltehna@eunet.rs 
 
 • VISOKONAPONSKA OPREMA
 • NISKONAPONSKA OPREMA
 • ENERGETSKI KABLOVI
 • INSTALACIONI PROVODNICI
 • TELEKOMUNIKACIJE
 • ELEKTRONIKA
 • KANCELARIJSKI MATERIJAL
 • SIGURNOSNA OPREMA
 • RESTORANSKA i UGOSTITELjSKA OPREMA
 • KLIMATIZACIJA i RASHLADNA OPREMA
 • OPREMANjE
 • RASVETA
 • INSTALACIONI MATERIJAL
 • GRAĐEVINSKI MATERIJAL
 • BELA TEHNIKA
 • RASHLADNI UREĐAJI
 • KUĆNI APARATI i OPREMA

 

       
 
 
 
 • VISOKONAPONSKA OPREMA
  TS oprema, betonske i stubne TS
  Transformatori i osiguraci
  Objekti i rastavljaci, prekidaci snage, zaštitni releji
  Merni transformatori i relejna tehnika
  Kondenzatorske baterije, izolatori, AKU baterije, 
  odvodnici prenapona
 
                        
 
 
 
 • NISKONAPONSKA OPREMA
 • Elektromotori, pumpe, agregati, hidrofori, nivometri i mašine radilice, kaloriferi, alati
 • Kontaktori, sklopke, bimetali i kontaktni materijal
 • Grebenaste sklopke, bezkontaktni prekidaci, kablovski regali, lemilice i alati
 • Instrumenti ugradni, regulacioni i zaštitni tansformatori, elektricna brojila i uklopni satovi, tajmeri
 • Razvodni ormani prazni i sa opremom, niskonaponske sklopke raznih snaga, tlacne i regulacione sklopke, termostati svih vrsta
 • Signalne svetiljke i tasteri, dizel agregati raznih snaga, transformatori i aparati za zavarivanje, ventilatori i pribor
 
                        
 
 
 
 • ENERGETSKI KABLOVI
  Energetski kablovi PVC i UPET
  Energetski kablovi, papir i guma
  Kablovski pribor i spojni pribor za nadzemne i 
  Podzemne vodove
  Dalekovodna oprema, izolatori za nadzemne vodove,
  Užad AlFe i FeZn, betonski i drveni stubovi
  Gromobranska oprema
  Vijačna roba
 
                        
 
 
 
 • INSTALACIONI PROVODNICI
  Lak žica, konektori i mikro provodnici
  Provodnici (izolovani PVC-om i gumom)
  Prikljucni gajtani i fleksi provodnici
  Podna izolacija, spratne table i automatski osiguraci
  Bakelitni instalacioni materijal
  Porcelanski instalacioni materijal
  Izolacioni materijal
 
                        
 
 
 
 • TELEKOMUNIKACIJE
  Javne i kućne telefonske centrale
  Primopredajni radio uređaji (fiksni, mobilni i prenosni telefonski aparati, telefaksi )
  Rezervni delovi
  Telekomunikacioni kablovi i pribor
  Sistem za dojavu požara i alarma
  Audio oprema
  Antenski sistemi
 
                        
 
 
 
 • ELEKTRONIKA
  Elektronske aktivne komponente
  Elektronske pasivne komponente
  Elektromehanički elementi
  Računarstvo
 
                        
 
 
 
 • OPREMANjE
  Kancelarijski nameštaj
  Obrada enterijera
  Sigurnosna oprema i oprema za skloništa
  Skladišna i transportna oprema
  Restoranska i ugostiteljska oprema
  Klimatizacija i rashladna oprema
 
                                
 
 
 
 • RASVETA
  Fluorescentne svetiljke, svetiljke za paničnu rasvetu i uređaji za napajanje
  Živine, jodne, natrijumove svetiljke i reflektori, živine i signalne sijalice i prigušnice
  Klasična rasveta, svetiljke i instalacioni materijal u "S" izvedbi, fluo cevi i starteri
  Izvori svetla - sijalice svih vrsta
 
                        
 
 
 
 • INSTALACIONI MATERIJAL
  Podna instalacija, spratne table i automatski osigurači
  Bakelitni i instalacioni materijal
  Porcelanski instalacioni materijal
  Izolacioni materijal
 
                        
 
 
 
 • GRAĐEVINSKI MATERIJAL
  Gvožde, opekarija, građa, 
  Građevinska stolarija, izolacioni materijal,
  Vodovodni materijal, armature,
  Sanitarna roba, auto-gume, ulja
 
                        
 
 
 
 • ROBA ŠIROKE POTROŠNjE
  Bela tehnika
  Akustični aparati
  Termički aparati
  Rashladni uređaji
  Kućni aparati i oprema
  Alati i poljooprema
  Hemijski proizvodi 
  Dekorativna oprema
 
                        
 
 
 
 • Trgovinsko preduzeće  “Elektrotehna” AD Niš, osnovano je 1953. godine i spada u naše vodeće organizacije za veletrgovinu u  oblasti elektroopreme, kablovskog i elektroinstalacionog materijala, rasvete, telekomunikacija, elektronike, elektro-proizvoda za široku potrošnju i građevinskog materijala.
 
 • Imovinu, koju firma ima u svojini, čini oko 7970m² pokrivenog magacinskog prostora u Nišu, bul. 12. februar 76-78 i oko 2300 m² kancelarijskog prostora u Nišu, ul. Ucitelj Tasina 38, kao i poslovni prostor u Beogradu TC "Košum" ul. Ustanička 128 b.
 
 • TP “Elektrotehna” Niš između ostale opreme poseduje i sopstveni vozni park (13 teretnih vozila, 8 putničkih vozila), dizalice (viljuškare) 4 kom. i drugu opremu.
 
       
 
 • Razvoj Elektrotehne kretao se u skladu sa razvojnim orijentacijama i zahtevima korisnika naših usluga, gde su posebnu ulogu imali “Elektroprivreda Srbije” i “Telekom Srbije”. U lepezi partnera kojima je TP “Elektrotehna” isporučivala i isporučuje opremu treba napomenuti samo neke: Ðerdap, Trepča, Kostolac, Elektrodistribucije, ŽTP Srbije, KAP, Željezara Nikšic, rudnici boksita Nikšic, Željezara Smederevo, MIN, EI Niš, Niteks, IHP Prahovo, PTT Srbije, RTB Bor i mnogi drugi.
 
 • Veliki je broj partnera sa kojima TP “Elektrotehna” Niš radi, bilo kao dobavljač bilo kao kupac, među kojima su i EPS, Telekom Srbije, RTB Bor, Minel, FKS, EI, Sever,  itd.
 
       
 
 • Poredeći poslovne pokazatelje sa pokazateljima nama konkurentskih firmi, sa pravom se može reći da TP “Elektrotehna” AD Niš i dalje zauzima jedno od vodećih mesta u svojoj grani na prostoru Srbije.
 
 • TP “ Elektrotehna “ AD Niš je prva trgovinska firma  van Beograda koja je sertifikovala svoj sistem kvaliteta, tako da od 18.05. 2000. godine posedujemo znak kvaliteta JUS ISO 9001. Uspostavljanjem međunarodnog sistema kvaliteta  ” Elektrotehna”  garantuje svojim kupcima vrhunski kvalitet proizvoda i usluga, koji je usklađen sa svetskim standardima.
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 07.30 - 15.30h
  vikendom zatvoreno 
 
 
 
Učitelj Tasina 38 - Niš -
018 247666; 018 248491; 018 242472;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Niš Učitelj Tasina 38
  +381 18 247666; +381 18 248491; +381 18 242472;
  Lokacija
 2. Niš Bulevar 12. februar 76

Poruku prima: Elektrotehna niš

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA