EKO METAL

Eko metal

 
 
 office@ekometal.com
 
 • RECIKLIRAMO
  - Otpadnu elektronsku i električnu opremu
  - Otpadne fotografske hemikalije
  - Odbačenu IT opremu
  - Fluorescentne cevi i sijalice
  - Istrošene baterije i akumulatore
  - Odbačenu medicinsku opremu
  - Otpadne aluminijumske i bakarne kablove
  - Otpad koji sadrži obojene i plemenite materijale
  - Otpadne rentgen i grafičke filmove
  - Drugi opasan i neopasan otpad
 
 • PRIKUPLjANjE
 • SKLADIŠTENEjE
 • PRERADA
 • PRODAJA
 
           
 
 • RECIKLAŽA - je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
 
 • OTPADNE MATERIJE - Otpadne materije su materijali koji nastaju u obavljanju proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji a mogu se neposredno ili uz odgovarajuću doradu i preradu upotrebljavati kao sekundarne sirovine u proizvodnji ili kao poluproizvodi (otpaci).
 
 • OTPACI - Otpaci su materijali koji nastaju u procesu življenja, obavljanja proizvodnje ili neke druge delatnosti, a koji su isključeni iz upotrebe.
 
 • Pogoni EKO-METAL d.o.o. smešteni su na dve lokacije u Vrdniku - za opasan otpad koristi se pogon u Grobljanskoj 2, koji se sastoji od proizvodne hale od 750 m2 i oko 200 m2 pratećih objekata, što je sve smešteno na placu od 3.600 m2, dok je prerada neopasnog otpada locirana u Industrijskoj bb, u proizvodnoj hali od 2.800 m2 sa pratećim objektima od 1.200 m2, i na placu od 47.300 m2, što daje velike mogućnosti za dalja proširenja u okviru delatnosti preduzeća. EKO-METAL d.o.o. poseduje sve potrebne dozvole i saglasnosti za obavljanje delatnosti u domenu menadžmenta opasnog i neopasnog otpada, izdate od strane relevantnih državnih organa.
 
 • EKO-METAL d.o.o. svojim klijentima obezbeđuje usluge stručnog preuzimanja otpada u skladu sa važećim i našim i evropskim zakonima, što, između ostalog, znači da je kompletan put (preuzimanje, transport, skladištenje, prerada sekundarnih sirovina, prevoz o propisno uništavanje nepreradivih materija, itd.) opasnih i neopasnih materijala, od početka do kraja, moguće propratiti sa odgovarajućom dokumentacijom. EKO-METAL d.o.o. je u mogunosti da sve potrebe svojih klijenata u oblasti preuzimanja i daljeg odgovornog i zakonitog postupanja sa svim otpadima koje poseduju zadovolji na kvalitetan i odgovoran način.
 
 
 
Grobljanska 2 - Vrdnik -
022 465351; 022 465306;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Vrdnik Grobljanska 2
  +381 22 465351; +381 22 465306;

Poruku prima: Eko metal

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA