Reciklaža električnog otpada

Reciklaža električnog otpada Beograd

Eko metal

Vrdnik, Grobljanska 2 022 465351 |
022 465306 |
RECIKLIRAMO - Otpadnu elektronsku i električnu opremu - Otpadne fotografske hemikalije - Odbačenu IT opremu - Fluorescentne cevi i sijalice - Istrošene baterije i akumulatore - Odbačenu medicinsku opremu - Otpadne aluminijumske i bakarne kablove - Otpad koji sadrži obojene i plemenite materijale - Otpadne rentgen i grafičke filmove - Drugi opasan i neopasan otpad PRIKUPLjANjE SKLADIŠTENEjE PRERADA PRODAJA RECIKLAŽA - je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. OTPADNE MATERIJE - Otpadne materije su materijali koji nastaju u obavljanju proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji a mogu se neposredno ili uz odgovarajuću doradu i preradu upotrebljavati kao sekundarne sirovine u proizvodnji ili kao poluproizvodi (otpaci). OTPACI - Otpaci su materijali koji nastaju u procesu življenja, obavljanja proizvodnje ili neke druge delatnosti, a koji su isključeni iz upotrebe. Pogoni EKO-METAL d.o.o. smešteni su na dve lokacije u Vrdniku - za opasan otpad koristi se pogon u Grobljanskoj 2, koji se sastoji od proizvodne hale od 750 m2 i oko 200 m2 pratećih objekata, što je sve smešteno na placu od 3.600 m2, dok je prerada neopasnog otpada locirana u Industrijskoj bb, u proizvodnoj hali od 2.800 m2 sa pratećim objektima od 1.200 m2, i na placu od 47.300 m2, što daje velike mogućnosti za dalja proširenja u okviru delatnosti preduzeća. EKO-METAL d.o.o. poseduje sve potrebne dozvole i saglasnosti za obavljanje delatnosti u domenu menadžmenta opasnog i neopasnog otpada, izdate od strane relevantnih državnih organa. EKO-METAL d.o.o. svojim klijentima obezbeđuje usluge stručnog preuzimanja otpada u skladu sa važećim i našim i evropskim zakonima, što, između ostalog, znači da je kompletan put (preuzimanje, transport, skladištenje, prerada sekundarnih sirovina, prevoz o propisno uništavanje nepreradivih materija, itd.) opasnih
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA