CENTRALNI REGISTAR

Centralni registar

 
 
 office@crhov.rs
 
  • Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CR HoV) je započeo sa poslovanjem 19. novembra 2001. godine u vreme emitovanja obveznica SR Jugoslavije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje gradjana. CR HoV se nalazi u Beogradu i u početku je predstavljao organizacioni deo Narodne banke Srbije pod čijom se ingerencijom nalazio.
 
  • Razvoj finansijskog tržišta je nalagao promene u samoj organizacionoj strukturi CR HoV-a. Usvojen Zakon o tržištu hartija od vrednosti (čija primena je počela oktobra 2003.) definiše CR HoV kao nezavisnu instituciju i akcionarsko društvo u kojem treba najmanje 51% akcija da bude u vlasništvu države. U skladu sa navedenim Zakonom, Centralni registar HoV je usvojio novi Statut i danas predstavlja samostalnu instituciju i akcionarsko društvo koje je u potpunoj svojini države.

 
  • CR HoV je osnovan kao institucija koja treba da unapredi razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti, u koje spadaju: obveznice, akcije,  blagajnički zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd. Neke od funkcija CR HoV-a su: otvaranje računa hartija od vrednosti i novčanih računa za fizička i pravna lica,  prenošenje hartija od vrednosti sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na hartijama od vrednosti kao što je npr. pravo zaloge itd., kao i  obavljanje poslova kliringa  i saldiranja kako hartija od vrednosti tako i novčanih sredstava.
 
 
 
Trg Nikole Pašića 5 - Beograd - Stari Grad
011 3331380;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Trg Nikole Pašića 5
    +381 11 3331380;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Centralni registar

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA