Šumarstvo Sremska Mitrovica

Šumarstvo Sremska Mitrovica

Vojvodina šume

Sremska Mitrovica, Parobrodska 2 022 622111 |
022 600516 |
Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta iznosi 175.136,05 ha (JP “Vojvodinašume” gazduje na 130.589,26 ha, privatne šume su na 5.567,09 ha, vodoprivredne organizacije 7.575 ha, poljoprivredne organiazcije 5.989 ha, mesne zajednice 722 ha, VU “Karađorđevo” 2.243 ha i JP NP “Fruška gora” na 22.450 ha), što predstavlja 8,10% površina Vojvodine. Međutim, površina šuma iznosi 140.717,68 ha, tako da se stvarna šumovitost nalazi na nivou od svega 6,51%. Najveći deo ovih šuma je u državnom vlasništvu 135.191,33 ha ili 96,07%, dok se u privatnom vlasništvu nalazi 5.567,09 ha ili 3,96%. Sa državnim šumama gazduju četiri šumska gazdinstva i to: “Sremska Mitrovica”, “Novi Sad”, “Sombor” i “Banat” Pančevo. Veći deo šuma u državnom vlasništvu predstavljaju zaokružene i izdvojene celine kao što su: Nacionalni park “Fruška gora”, “Deliblatska peščara”, “Vršački breg”, “Subotička peščara”, Posavina, Podunavlje, Potamišje i Potisje. Preostalih 10% šuma je razbacano na prostoru površine od oko 2 .000.000 ha. “Vojvodinašume”, Javno preduzeće sa sedištem u Petrovaradinu, Preradovićeva 2, sačinjavaju četiri šumska gazdinstva i to: “Sremska Mitrovica” Sremska Mitrovica; “Banat” Pančevo; “Sombor” Sombor; “Novi Sad” Novi Sad i peti deo preduzeća “Vojvodinašume-Lovoturs” Petrovaradin. Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” ima 4 šumske uprave i to: “Višnjićevo” “Kupinovo” “Morović” “Klenak” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo ima 6 šumskih uprava i to: “Zrenjanin” “Vršac“ “Opovo” “Pančevo” “Kovin” , “Deliblato” "Bela Crkva" "Banatski Karlovac" Šumsko gazdinstvo “Sombor” ima 4 šumske uprave i to: "Bački Monoštor” “Apatin” “Subotica” “Odžaci” Šumsko gazdinstvo “Novi Sad” ima 5 šumskih uprava: “Plavna” “Bačka Palanka” “Futog” “Kovilj” “Titel”
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2023 :: Powered by PORTALSRBIJA