ŠKOLA STRANIH JEZIKA STUDIO OSKAR

Škola stranih jezika Studio Oskar

 
 
studiooskar4@gmail.com
 
 • ŠKOLA STRANIH JEZIKA
 • STUDIO ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE - ENGLESKO ZABAVIŠTE
 
 • Studio Oskar je osnivač YALS-a
 • YALS je pridruženi član EAQUALS-a
 
          
 
 • JEZICI
  Engleski jezik
  Nemački jezik
  Francuski jezik
  Italijanski jezik
  Španski jezik
  Grčki jezik
  Srpski za strance
 
 • NIVOI
  svi nivoi - C2, C1, B2, B1, A2, A1, E
 • UZRASTI
  odrasli, omladinski, školski, predškolski
 
 • TIPOVI KURSEVA
  Opšti
  Specijalistički (biznis, bankarstvo i finasije, medicina, turizam...)
 
       
 
 • Priprema za polaganje CAMBRIDGE i TOEFL ispita
  KEY ENGLISH TEST (KET)
  PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
  EURO EXAM
  INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
  TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)
 
 • Priprema za upis u Filološku gimnaziju i na Filološki fakultet
 
       
 
 • GARANTUJEMO
  - Organizaciju kurseva visokog kvalteta u skladu sa internacionalnim standardima uz primenu najnovijih 
    metodologija
  - Učenje zasnovano na komunikacijskoj, upotrebnoj funkciji jezika
  - Jasno strukturiranje nivoa podučavanja u skladu sa nivoima Saveta Evrope čiji detaljni opisi/okviri 
    komunikacija, teme i vokabular, gramatičke stukture i funkcije polazniku služe kao referentno polazište u 
    proceni vlastitog znanja i planiranju daljeg procesa učenja
  - Kreiranje programa u skladu sa potrebama polaznika
  - Sistem ocenjvanja i praćenja napretka polaznika u skladu sa međunarodno priznatim nivoima
  - Visok nivo u pogledu opremljenosti skole audio vizuelnim sredstvima i stručnom bibliotekom
  - Potpunu istinitost objavljenih podataka o referencama i radu škole, broju nastavnih časova,  veličini grupe
  - Otvorenost za primedbe i sugestije polaznika
  - Mogućnost savetovanja o izboru kursa
  - Tim visoko kvalifikovanih profesora jezika obučen za primenu najnovijih metoda u nastavi
  - Jezički portfolio
 
 • ORGANIZACIJA NASTAVE
  - Rad u malim i mentorskim grupama /2 – 8 polaznika/
  - Rad na računarima u funkciji učenja jezika
  - Mogućnost korišćenja školske biblioteke, računarske učionice, štampanih, audio i video materijala /"self - 
    study" program/
  - Mogućnost organizovanja:

     - individualne nastave
     - kombinacije individualne nastave i rada u grupi
     - intenzivne nastave
     - nastave za potrebe preduzeća, radnih organizacija, ambasada u njihovim prostorijama
 
       
 
 • TESTOVI
  - Kvalifikacioni /ulazni/ test – test na upisu kojim se utvrđuje zatečeni nivo znanja polaznika
  - Progres testovi – testovi praćenja rada i napretka polaznika u toku kursa
  - Finalni test – zavrsni test kojim se procenjuje postignuti nivo znanja na kraju kursa
 
 • SERTIFIKATI
  - Po završenom kursu polaznicima se izdaje srtifikat o pohađanju kursa, a nakon položenog  finalnog ispita 
    i sertifikat o nivou znanja.
  - All certificates are issued for the level of a specific language course. Levels are in line with the levels of 
    the Council of Europe – they are recognized abroad and can be used as evidence of a language level 
    when applying for a job or professional trainin
  - Svi serifikati kao garanciju kvaliteta imaju logo YALSa i napomenu da je YALS pridruženi član EAQUALSa.
  - Na osnovu položenog finalnog testa Studio Oskar Vam može izdati Sertifikat o postignutom nivou znanja i 
    ako niste naš polznik.
 
       
 
 • Nivoi učenja jezika u školi Studio Oskar su od 2001. god usklađeni sa zajedničkim jezičkim okvirom Saveta Evrope / CEF nivoi – "Common European Framework of Reference"/
 
 • Nastava, menadžment, prostorije i administrativne usluge u školi Studio Oskar usklađeni su sa  evropskim standardima, što se proverava redovnom inspekcijom YALSa.
 
 • Škola Studio Oskar je jedan od osnivača YALS-a /Udruženje skola stranih jezika čiji je cilj uspostavljanje i zaštita kvaliteta u nastavi jezika/. YALS je pridruženi član EAQUALS-a / Evropska  asocijacija za kvalitet jezičkih usluga/.
 
 • Na osnovu sporazuma potpisanog između Britanskog saveta i YALSa,  Studio Oskar je kao osnivač i član udruženja ušao u "Addventage" program Britanskog saveta.
 
              
 
 • PREDŠKOLSKI PROGRAM - ZABAVIŠTE
 
        
 
 • NUDIMO
  - Program višesatnog boravka dece u izuzetno prijatnom i bogato opremljenom ambijentu  zabavišta
  - Svakodnevnu nastavu engleskog jezika 
  - Pripremu za školu
  - Vaspitno - obrazovne programe
  - Kreativne i računarske radionice
  - Tim kvalifikovanih vaspitača i profesora jezika posebno obučenih za rad sa decom predškolskog uzrasta
  - Dvadesetogodišnje iskustvo ostvareno kroz saradnju sa predskolškim ustanovama na Novom Beogradu, 
    Savskom vencu i Voždovcu zahvaljujući kome je kroz školu Studio Oskar godišnje prolazilo preko 1000 
    đaka predškolskog uzrasta
  - Jezički portfolio
 
        
 
 • Prednosti učenja jezika u predškolskom dobu
  Deca predškolskog uzrasta nemaju strah od greške, sklona su imitiranju i podražavanju, učenju jezika prilaze kroz igru, bez opterećenja. Osim toga, zahvaljujući obilju igara i igrolikih aktivnosti, u čijoj osnovi leži ponavljanje odredjenih fraza, deca lako usvajaju čitave rečenice i konstrukcije. Sam sadržaj igara, priča, bajki, tradicionalnih songova i rima, je shodno svojoj bajkolikoj prirodi izuzetno bogat, tako da se izobilje vokabulara sa kojim se deca sreću u predškolstvu, na kasnijim nivoima učenja jezika retko javlja. Struktura i ritam dečijih igara koja je zasnovana na repeticiji su dobar osnov za dril, koji je u učenju jezika neophodan, ali učenicima na starijim nivoima teško pada, za razliku od predškolskog doba gde je zapakovan u igroliku aktivnost, i ritmično ili melodijski uobličen u čantove i songove. Prednost učenja jezika u ranom dobu najbolje se vidi na kasnijim, mlađeškolskim nivoima učenja jezika (npr. A1b,A1a) kada deca koja su od ranih godina kontinuirano učila jezik, najčešće preskoče neki od mlađeškolskih nivoa.
 
           
 
 
 
Palmira Toljatija 2 - Beograd - Novi Beograd
011 2692652; 011 2673666; 069 2692652;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Palmira Toljatija 2
  +381 11 2692652; +381 11 2673666; +381 69 2692652;
  Lokacija
 2. Beograd Dedinje, Senjak Majora Jagodića 1
  +381 11 2660808; +381 62 2692652;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Škola stranih jezika Studio Oskar

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA