Savetovališta za decu Novi Sad

Savetovališta za decu Novi Sad

Pro studio

Novi Sad, Ivana Boldizara 5/3 063 7693020 |
063 523219 |
Omogućite Vašoj deci kvalitetno profesionalno informisanje i savetovanje uz stručnu pomoć i vođstvo psihologa, sa dugogodišnjim iskustvom rada u profesionalnoj orijentaciji. Usluge iz oblasti profesionalne orijentacije, poslovne psihologije i menadžmenta pružiće Vam specijalisti poslovne psihologije u skladu sa Vašim potrebama i prema dogovorenom terminu: Procena psihofizičkih sposobnosti učenika Procena profesionalnih interesovanja učenika Individualno savetovanje učenika i roditelja Profesionalno informisanje učenika i roditelja o obrazovnim profilima Informacije sa tržišta rada o aktuelnoj ponudi i potražnji zanimanja Izrada plana profesionalnog razvoja učenika
Psihološko savetovalište Skala je osnovano 1. marta 1999. godine, vlasnik savetovališta je Zališevskij Gizela, spec. medicinske psihologije. Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja . Psihološko savetovalište se bavi problemima razvojnog doba od prvih meseci, problemima omladine i odraslih. Psihološkom dijagnostikom se definišu aktuelne mogućnosti deteta i osnovne crte ličnosti, vaspitni uticaji porodičnog miljea i šire socijalne sredine. Programi su usmereni na prevenciji mogućih poteškoća u razvoju i na korekciji postojećih smetnji. Osnovni cilj psihološke delatnosti u savetovalištu je optimalizacija razvoja deteta, u smislu podsticanja intelektualne sposobnosti, usmeravanje razvoja ličnosti, postizanje emocionalne i socijalne zrelosti u okvirima detetovih mogućnosti. Psihološka dijagnostika omladine i odraslih obuhvata ispitivanje opštih i pojedinih sposobnosti, procenu ličnosti. Psihoterapija je usmerena na poboljšanje funcionisanja ličnosti, odnosno korekciju konkretnih smetnji.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA