Savetovališta za decu

Savetovališta za decu Beograd

Halo beba

Beograd, Palilula, Bulevar despota Stefana 54a 011 3237357 |
011 3237358 |
Gradski centar koji svakodnevno 24 sata uz pomoć iskusnih stručnjaka pruža roditeljima, budućim mamama i tatama odgovore na pitanja u vezi toka trudnoće, porođaja, pravilne nege i ishrane novorođenog deteta i odojčeta. Dežurni centar “Telefonom do saveta” smešten je u prostorijama Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja

Kabinet vera

Beograd, Vračar, Maksima Gorkog 13 011 2454207
Kabinet za glas, govor i sluh VeRa je osnovan 1996. a od 2002. je i naučno-nastavna baza Defektološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, odseka logopedija kao i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, za specijalističke studije rehabilitacije sluha i govora od 2003. Onog trenutka kada pacijent, odnosno dete sa roditeljima, udje u naš Kabinet, započinjemo procenu. U zavisnosti od “uputne” dijagnoze, pacijenta testiramo nekim od testova za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti - operativnosti jezika i govora. Na kraju pregleda timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje: alalija-dislalija-autizam-rana dečja psihoza-oštećenje sluha - mentalna retardacija – poremećaji govora i jezika udruženih / kao posledica drugih neuroloških poremećaja; i postavljamo našu radnu dijagnozu. Glas - Svaka majka sa lakoćom razlikuje poruke koje joj beba šalje glasom. To su bebina saopštenja o njenom stanju, htenjima i potrebama. Dete najviše koristi glas u fazi sticanja osnovnog poverenja. Paralelno sa ovim prejezičkim glasovnim iskazima, odvija se i fonematsko-govorno-jezički razvoj. Govor i jezik - Govor podrazumeva: fonaciju, artikulaciju i suprasegmentnu strukturu (tempo, ritam, akcentuacija,...). Jezik podrazumeva: leksiku, semantiku, morfologiju, gramatiku i sintaksu. Verbalna komunikacija medju ljudima zasniva se na govoru i jeziku. Obzirom da govor i jezik nisu identični pojmovi, i poremećaje govora i jezika klasifikujemo kao posebne entitete. Sluh - Sluh je prva i poslednja karika u procesu verbalne komunikacije. Beba koja ne čuje nikada neće sama progovoriti. Oštećenje sluha od 40 dB, otežava razumevanje govora 100 puta. Oštećenje sluha klasifikujemo u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme nastanka oštećenja, kao i u odnosu na izgubljeno vreme za rehabilitaciju. Čitanje i pisanje - Savremeni metodi obuke čitanja ne omogućavaju ni svakom školskom detetu da ovlada ovim specifičnim sredstvom verbalne komunikacije. Čitanje ima svoju vrednost samo ako dete uspeva da dešifruje značenje pročitanog. Pisanje je najsloženija ljudska aktivnost. Ovo sredstvo verbalne komunikacije angažuje i centralni i periferni nervni sistem, u
Noćno mokrenje Mucanje Tikovi Problemi u učenju Oštećenja inteligencije, pamćenja ili pažnje Oštećenja motorike Disharmoničan razvoj Hiperkinetički sindrom Stimulacija motornog razvoja Stimulacija senzornog razvoja Verbalna stimulacija Stimulacija gnostičkih funkcija Stimulacija socijalnog razvoja Relaksacija Motivacija

Logoigrica

Beograd, Novi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 199 011 6147944 |
063 377766 |
LOGOPEDSKI TRETMANI KREATIVNA RADIONICA Muzička radionica Radionica slikanja Radionica glume Radionica lepog govora Radionica folklora

Dr Neda Subota

Beograd, Palilula, Bulevar despota Stefana 91a 011 2766483 |
064 1255212 |
KLINIČKI PSIHOLOG - SPECIJALISTA ZA DECU Dr Neda Subota Klin. Psih. Spec. Stalni sudski veštak za medicinsku psihologiju. Dečija psihološka problematika je vrlo široka i složena i što je dete starije sve više liči na psihološku problematiku odraslih. Bez obzira o kom uzrastu se radi i o kom psihološkom problemu se radi, osnovni pristup tretmanu dece je specijalistička dijagnostika. Potrebno je otkriti uzroke i u okviru toga najvažnija je rana dijagnostika. Roditelji treba da reaguju odmah čim primete da nešto nije uobičajeno u ponašanju njihove dece, jer je u tom slučaju problem mnogo lakše otkloniti. Problemi male dece su izuzetno složeni i odnos prema njima može da bude: Roditelji minimiziraju problem Mala deca ne govore i ne mogu da objasne svoja stanja Manifestacija problema na psihološkom planu može da pretpostavlja organsku podlogu Roditelji mogu psihološke probleme u razvoju svoje dece pogrešno protumačiti kao odraz pogrešnih uverenja ili stavova (lenjost, tvrdoglavost, bezobrazluk, umokravanje=sramota)

Ordinacija Dr Komnenović

Beograd, Novi Beograd, Danila Lekića 25 011 2152902 |
064 3747722 |
Prim. Dr Jasminka Komnenović, specijalista pedijatrije, specijalista ishrane Sistematski pregledi zdrave dece sa savetima za ishranu Pregledi bolesne dece Individualne dijete sa dnevnim jelovnicima za decu i odrasle Program mršavljenja Prevencija poremećaja ishrane Stručna pomoć kod poremećaja ishrane Prevencija gojaznosti kroz edukaciju i podesan način ishrane Tretman gojaznosti Radno vreme: utorak, četvrtak, petak: 16-20h subota, nedelja: 15-19h.

Pro studio

Novi Sad, Ivana Boldizara 5/3 063 7693020 |
063 523219 |
Omogućite Vašoj deci kvalitetno profesionalno informisanje i savetovanje uz stručnu pomoć i vođstvo psihologa, sa dugogodišnjim iskustvom rada u profesionalnoj orijentaciji. Usluge iz oblasti profesionalne orijentacije, poslovne psihologije i menadžmenta pružiće Vam specijalisti poslovne psihologije u skladu sa Vašim potrebama i prema dogovorenom terminu: Procena psihofizičkih sposobnosti učenika Procena profesionalnih interesovanja učenika Individualno savetovanje učenika i roditelja Profesionalno informisanje učenika i roditelja o obrazovnim profilima Informacije sa tržišta rada o aktuelnoj ponudi i potražnji zanimanja Izrada plana profesionalnog razvoja učenika
Psihološko savetovalište Skala je osnovano 1. marta 1999. godine, vlasnik savetovališta je Zališevskij Gizela, spec. medicinske psihologije. Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja . Psihološko savetovalište se bavi problemima razvojnog doba od prvih meseci, problemima omladine i odraslih. Psihološkom dijagnostikom se definišu aktuelne mogućnosti deteta i osnovne crte ličnosti, vaspitni uticaji porodičnog miljea i šire socijalne sredine. Programi su usmereni na prevenciji mogućih poteškoća u razvoju i na korekciji postojećih smetnji. Osnovni cilj psihološke delatnosti u savetovalištu je optimalizacija razvoja deteta, u smislu podsticanja intelektualne sposobnosti, usmeravanje razvoja ličnosti, postizanje emocionalne i socijalne zrelosti u okvirima detetovih mogućnosti. Psihološka dijagnostika omladine i odraslih obuhvata ispitivanje opštih i pojedinih sposobnosti, procenu ličnosti. Psihoterapija je usmerena na poboljšanje funcionisanja ličnosti, odnosno korekciju konkretnih smetnji.

Psihološki centar Jovanović

Požarevac, Kneza Lazara 32 012 227857 |
063 246816 |
Psihološki tretman klijenata svih uzrasta - psihološko savetovanje, psihoterapija, psihodijagnostika, profesionalna orijentacija i selekcija, preventivne psihološke aktivnosti i druga psihološka ispitivanja.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2019 :: Powered by PORTALSRBIJA