PRODAJA SOFTVERA CALCULUS

Prodaja softvera Calculus

O NAMA

Prodaja softvera Calculus - O NAMA - 1
Vec dugo godina unzad smo priznato i uspešno ime u svetu softverskih i finansijskih usluga.
Preduzeće "Calculus" postoji od 2004. godine, nastao kao kao rezultat višegodišnje saradnje grupe stručnjaka u oblasti finansija i knjigovodstva i tima specijalizovanog za izradu poslovnih i knjigovodstvenih aplikacija.

U našem kadru imamo stručnjake sprecijalizovane za sve oblasti poslovanja naših partnera (proizvodnja, veletrgovina, maloprodaja, turizam, izdavaštvo, marketing, ordinacije, uvoz, izvoz, ugostiteljstvo, ...). Uspešno sarađujemo sa preduzećima iz Italije, Švajcarske, Grčke, Slovenije, Beograda, Novog Sada, Podgorice. Korisnici naših usluga su i mala i srednja privatna i društvena preduzeća.

Kompletnost usluge korisnicima upotpunjujemo projektovanjem, izradom i uvođenjem poslovnog softvera u preduzeća partnera i pružanjem usluga iz oblasti finansija i knjigovodstva čime unapređujemo svoje i poslovanje naših partnera.

SOFTVER

- PROJEKTOVANJE I IZRADA WEB APLIKACIJA
- PROJEKTOVANJE I IZRADA WINDOWS APLIKACIJA
- IZNAJMLJIVANJE POSLOVNO-KNJIGOVODSTVENOG SOFTVERA
- PRODAJA POSLOVNO-KNJIGOVODSTVENOG SOFTVERA
- IMPLEMENTACIJA SOFTVERA I TEHNIČKA PODRŠKA

PREZENTACIJE

*****************************************************************************************************************************************

FINANSIJSKA OPERATIVA

- izvodi žiro računa
- blagajničko poslovanje u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja
- knjige ulaznih i izlaznih faktura i profaktura
- kartice i zbirni pregledi stanja kupaca i dobavljača
- zatvaranje zaduženja i uplata u različitim valutama, delimično zatvaranje
- pregled dospeća ulaznih i izlaznih faktura sa štampanjem virmana
- evidencija spornih potraživanja i dugovanja
- knjiga troškova i prihoda po organizacionim jedinicama i vrstama troškova i prihoda
- evidencija troškova i prihoda po proizvoljnim analitikama (radnici, org.jedinice, projekti, gradilišta...)
- grafikoni prihoda i rashoda u određenom periodu
- multilateralne kompenzacije
- obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja
- štampanje proizvoljnih virmana
-automatsko formiranje i štampa faktura, radnih naloga i pratećih proizvodnih dokumenata po plaćenim profakturama
- automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i blagajne u glavnu knjigu
- evidencija poreza na dodatnu vrednost (PDV)
- pregled PDV-a

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

- kartice i dnevnici robnog knjigovodstva
- lager liste po jednom i više magacina
- vođenje kartica istog artikla sa različitim jedinicama mere u različitim magacinima
- automatske nivelacije cena u karticama jednog ili više magacina
- kartice artikala po komitentima
- formiranje proizvoljnog broja različitih cenovnika artikala i usluga u različitim valutama
- evidencija cenovnika dobavljača
- ulazne kalkulacije sa zavisnim troškovima nabavke robe
- prenosne dostavnice sa kalkulacijom cena
-ponude, profakture, fakture, otpremnice, rezervacije, izlazne kalkulacije, uvozno-izvozni poslovi...
- mogućnost razdvajanja količina robe po proizvoljnim osobinama (boja, veličina ... ) i evidencije serijskih brojeva
- hijerarhijsko grupisanje artikala, po proizvoljnim kriterijumima, uz preglede po grupama
- definisanje poreskih tarifa po datumima promena i područjima na kojima se primenjuju
- izveštaji o prometu robe po kupcima i artiklima
- izveštaji o ukalkulisanom i obračunatom porezu
- knjiga evidencije prometa i usluga (KEPU)
- formiranje trebovanja i porudžbenica prema minimalnim i maksimalnim količinama na zalihama
- formiranje proizvoljne recepture (sastavnice) gotovog proizvoda u ponudi ili profakturi, prema željama kupca
(konfigurator gotovog proizvoda), uz obračun cene koštanja i prodajne cene proizvoda i automatsko formiranje radnih
- naloga i pratećih dokumenata
- automatsko knjiženje kalkulacija i faktura u kartice robnog knjigovodstva uz istovremeno generisanje magacinskih
dokumenta (prijemnice, otpremnice, ... )
- automatsko knjiženje u glavnu knjigu
- automatsko ažuriranje cenovnika na osnovu ulaznih kalkulacija
- magacinski dokumenti (prijemnice, otpremnice, povratnice, izdatnice, popisne liste, otpis, višak, reversi..)
- količinski i finansijski izveštaji o utrošcima materijala po mestima troška
- automatsko knjiženje u glavnu knjigu

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

- knjiženje i evidencija promena u različitim valutama
- salda konta, zbirni pregledi zbirni pregledi klasa, grupa, sintetike i subsintetike
- vođenje neograničenog broja analitika (komitenti, organizacione jedinice, radnici, područja, projekti, gradilišta, ... )
- zatvaranje stavki, sporna potraživanja i dugovanja
- bruto bilans, zaključni list, bilansi stanja i uspeha
- blagajničko poslovanje u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja
- obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja

PLATE

- evidencija matičnih podataka o radnicima i evidencija radnih mesta
- evidencija zapošljavanja radnika po radnim mestima
- praćenje radnog staža zaposlenih
- evidencija promena i načina obračuna dažbina (poreza i doprinosa na teret zaposlenih i poslodavca) po tarifama (za
- redovne radnike, invalide, porodilje itd.)
- proizvoljno definisanje kriterijuma i načina obračuna zarada (vrste rada: redovan, prekovremeni, noćni, stimulacije,
- korekcije, topli obrok, obustave, krediti itd)
- proizvoljan broj obračuna tokom meseca
- mogućnost otvaranja više kartica za jednog radnika unutar jednog obračuna
- mogućnost deljenja isplate za jednog radnika na više mesta isplate (blagajna i više tekućih računa)
- obračun zarade od neto ka bruto iznosu i obrnuto
- specifikacija poreza i doprinosa po svakom radniku i po organizacionim jedinicama
- rekapitulacije svih kriterijuma (radnih časova i obračunatih iznosa ) po organizacionim jedinicama
- štampanje virmana za poreze, doprinose i isplate
- specifikacija iznosa za isplatu po mestima isplate (blagajne i banke)
- štampanje zakonom propisanih obrazaca za isplatu zarada i M4 obrazaca

KADROVSKA EVIDENCIJA

- evidencija radnih mesta
- sistematizacija radnih mesta po organizacionim jedinicama sa potrebnom kvalifikacionom strukturom
- evidencija obrazovnih ustanova i obrazovnih profila
- matični podaci o radnicima i članovima porodice i praćenje stambene problematike zaposlenih
-evidencija funkcija u preduzeću na koje su zaposleni imenovani pored redovnog zaposlenja
- evidencija diploma, zvanja i znanja koje zaposleni stiče tokom radnog veka
- evidencija vojnih obveznika po vojnim odsecima i vojnih poziva
- evidencija radnog staža
- praćenje izostanaka sa posla po svim osnovima (bolovanja, godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva, porodiljska
bolovanja itd) i evidencija mirovanja radnog staža
- evidencija povreda na radu i praćenje obaveznih lekarskih pregleda zaposlenih
- štampanje rešenja o godišnjim odmorima i odsustvima i obračun prava na godišnji odmor po svim osnovima
- uporedni izveštaj o stanju zaposlenih i sistematizaciji radnih mesta
- izveštaj o trenutnoj kvalifikacionoj strukturi

OSNOVNA SREDSTVA

- evidencija datuma nabavke, aktiviranja i otpisa svakog osnovnog sredstva
- evidencija po inventarskim brojevima, zaduženim licima, organizacionim jedinicama itd.
- nalog početnog stanja osnovnog sredstva
- obračun amortizacije i revalorizacije u bilo kojem trenutku tokom godine
- pregledi osnovnih sredstava
- evidencija isknjiženih sredstava
- rekapitulacije po amortizacionim grupama i kontima
- evidencija promena vrednosti osnovnih sredstava
- revalorizacioni koeficijenti

PROIZVODNJA

- izrada receptura (sastavnica) za gotove proizvode, preko proizvoljnih formula za izračunavanje potrebnih količina sirovina, na osnovu dimenzija i ostalih svojstava proizvoda
- razdvajanje receptura i formiranje trebovanja materijala po fazama proizvodnje
- kalkulacije cene koštanja gotovog proizvoda na osnovu cena zaliha, tržišnih cena sirovina, troškova radne snage i režijskih troškova
- radni nalozi, trebovanja, izdatnice materijala i predatnice gotovih proizvoda (automatski se kreiraju)
- izračunavanje mase gotovih proizvoda za odabrane radne naloge, na osnovu masa materijala, radi planiranja transporta
- konfigurator proizvoda prilikom izrade ponude za kupca po njegovim zahtevima
- automatsko štampanje krojnih lista i lista materijala za porudžbinu
- izveštaji o trebovanim i izdatim količinama materijala
- izveštaj o stanju dovršenosti proizvodnje

RESTORAN

- funkcionalan i pregledan interfejs za konobare
- jednostavno i brzo izdavanje porudžbina za šank, kuhinju, ...
- izdavanje i naplata računa sa mogućnošću izbora načina plaćanja
- razdvajanje porudžbina sa istog stola na više računa
- prebacivanje porudžbina sa stola na sto
- predavanje posla sa konobara na konobara prilikom završetka smene
- zakazivanje i rezervisanje stolova
- automatska odjava i predaja pazara konobara
- praćenje prometa novca i asortimana jela i pića po gostima, stolovima, organizacionim jedinicama, konobarima,
- periodima i sl.
- automatska funkcija "Kraj dana" za formiranje dnevnih lista prometa, razlaganje asortimana jela i pića na elementarne sastojke po recepturama, razduživanje šanka, kuhinje, ... za utrošeni materijal, automatskih dopuna istih po unapred definisanim minimalnim i maksimalnim količinama za svaki artikal
- formiranje više tipova i vrsta cenovnika
- grupisanje gostiju i definisanje uslova plaćanja i limita po svakoj grupi
- formiranje receptura za asortiman jela i pića
- mogućnost evidentiranja konobara i gostiju putem magnetnih kartica ili barkodova

ADMINISTRIRANJE PRAVA

Administrator je aplikacija namenjena definisanju korisnika i grupa korisnika koji imaju pravo pristupa bazi podataka, kao i dodeljivanju ovih prava na nivou pojedinačnih prozora i kontrola unutar svake aplikacije.

ARHIVA PODATAKA

Arhiviranje je aplikacija čiji je cilj da korisniku omogući što veći stepen bezbednosti od gubljenja i oštećenja podataka.
Funkcija arhiviranja je centralizovana tako da sa jednog mesta mogu da se odjednom arhiviraju sve baze podataka koje postoje na računarima u lokalnoj mreži. Omogućeno je kompletno i delimično (ubrzano, sukcesivno) arhiviranje, kao i periodično automatsko startovanje u određeno, unapred zadato vreme. Takođe je omogućeno automatsko startovanje proizvoljne zadate komande za posebno arhiviranje na spoljašnji medijum (eksterni diskovi, fleš memorije itd) po završetku standardnog procesa arhiviranja na određeni disk.
Studentski trg 19 - Beograd - Stari Grad
065 2233511;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Stari Grad Studentski trg 19
    +381 65 2233511;
Povezane prezentacije:
Pitaj CALCULUS
Povezane kategorije:

Poruku prima: Prodaja softvera Calculus

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA