Obrada metala - alatnice Arilje

Obrada metala - alatnice Arilje
Fabrika sita i ležajeva Fasil logo
ALATNICE - FASIL Fabrika sita i ležaja - FASIL A.D osnovana je 1965. godine kao fabrika za izradu metalnih sita za proizvodnju celuloze i papira. U predhodnih 50 godina, novi pristup koji kaže da ni jedan cilj nije ne ostvariv, dao je rezultate kroz proširenje delatnosti. Fasil A.D. je danas fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i razmenjivača toplote. Zahvaljujući svojim referencama FASIL A.D. i dalje uspešno posluje i permanentno povećava obim posla na domaćem i inostranom tržištu. Usmerenost ka evropskom tržištu snažan je podsticaj razvoju, usavršavanju i racionalnosti, kao osnovu visokog kvaliteta proizvoda. Implementirani sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i sistema menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, jasan je putokaz za opredeljenost ka daljem razvoju fabrike.
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA