Metalurgija Bor

Metalurgija Bor
RTB Bor d.o.o., holding kompanija, ima četiri glavna proizvodno zavisna preduzeća - RBB, RBM i TIR i matično preduzeće Osnovne delatnosti, vađenje i prerada rude OSNOVNE DELATNOSTI RBB - Rudnici bakra Bor RBM - Rudnik bakra Majdanpek TIR - Topionica i rafinacija TOPIONICE i RAFINACIJE BAKRA Delovi TIR-a su: Topionica Elektroliza Fabrika sumporne kiseline Livnica Fabrika bakarne žice Transport Topionica i rafinacija sastoje se iz dve linije. Prva linija za topljenje je puštena u rad 1961. god. a druga 1971. god. Ukupni godišnji projektovani kapacitet je 600,000 tona koncentrata dok je tekući kapacitet procenjen na 540,000 tona na dve linije topljenja. Trenutno radi linija br.1 sa kapacitetom 270,000 tona koncentrata godišnje. TIR ima tri pogona sumporne kiseline od kojih je jedan u funkciji. Godišnji projektovani kapacitet katoda je 160,000 tona ali je procenjeno da je danas pun kapacitet svega 120,000 tona. Dodatna postrojenja uključuju pogon plemenitih metala i pogon bakar sulfata. Fabrika plemenitih metala Ova proizvodna jedinica, koja je počela sa radom 1969. godine, koristi anodni mulj iz procesa rafinacije kao polaznu sirovinu za proizvodnju zlata, srebra, platine, paladijuma i selena i projektovana je da godišnje preradi 200 tona vlažnog anodnog mulja. Fabrika bakar-sulfata (plavog kamena) Ova fabrika je počela sa radom 1982. godine i sadrži opremu za uparavanje elektrolita, kristalizaciju, filtraciju i pakovanje plavog kamena. Finalni proizvod sadrži kristal bakar II sulfata koji se koristi u poljoprivredi i industriji. Godišnja proizvodnja je 1200 tona.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA