KROMA LTD

Kroma ltd

 
 
 info@kroma.co.rs 
 
 • MAŠINSKA OBRADA
 
         
 
 • MEHANIČKI ZAPTIVAČI
 • MODULNI (CARTRIDGE) ZAPTIVAČI
 • PROIZVODI OD GRAFITA
    - Grafitni klizni ležajevi
    - Lopatice vakuum pumpi i kompresora
    - Segmentni zaptivni prstenovi
    - Zaptivni prstenovi za parne glave i sedišta kuglastih ventila
    - Grafitne komponente u proizvodnji stakla
    - Grafitne komponente u procesu kontinualnog livenja
    - Grafitne elektrode u procesnoj i hemijskoj industriji
    - Grafitne komponente opreme za procesnu i hemijsku industriju
    - Grafitne komponente za peći i grejača
 • OBRTNI PRIKLjUČCI
 • SERVIS KOMPONENTI
 • PRAĆENjE KOMPONENTI U RADU
 
        
 

Naš osnovni cilj je ispunjavanje zahteva kupca.

Ispunjavanje ovog cilja zasniva se na sledećem:

 • Kvalitet naših proizvoda i usluga je rezultat primene znanja, iskustva, inovacija
 • Izlazimo u susret zahtevima kupaca.
 • Za naše proizvode i usluge garantujemo visok stepen pouzdanosti i bezbednosti
 • Optimizacija i poboljšanje procesa i proizvoda su kontinualni
 • Saradnja je bazirana na uzajamnom poverenju sa kupcima i dobavljačima
 • Zaštita životne sredine
 
        
 

POLITIKA KVALITETA

Uvažavamo naše kupce, razumemo i balansiramo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca, zaposlenih, vlasnika i društva, uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve strane.

Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju preduzeća i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih radi ostvarivanja naše vizije.

Uključujemo naše zaposlene u razvoj preduzeća, koristimo njihovo znanje, iskustvo i ideje, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.

Prihvatamo procesni pristup u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve preduzeća.

Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših proizvoda, procesa i našeg sistema menadžmenta, uz maksimalnu primenu svog postojećeg znanja i iskustva i motivisanošću za njihovim kontinualnim unapređenjem.

Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.

Razvijamo savezništvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.

Poslovanje preduzeća razvijamo u skladu sa domaćim i svetskim standardima uz poštovanje pravne regulative i zaštite životne sredine.

 
      
 
 
 
Antifašističke borbe 38 - Beograd - Novi Beograd
011 3132100; 011 3115505; 063 254314;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Antifašističke borbe 38
  +381 11 3132100; +381 11 3115505; +381 63 254314;

Poruku prima: Kroma ltd

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2018 :: Powered by PORTALSRBIJA.com TEAM