KIRKA SURI

Kirka suri

 
 
 info@kirka-suri.com
 
 • KIRKA - FABRIKA KOTLOVA - najpoznatija fabrika kotlova i energetske opreme u Srbiji
 
                                    
 

Osnovana 1. Avgusta 1989. godine.

U velikoj ponudi ove fabrike kotlova možete pronaći kotlovska postrojenja pojedinačno i po sistemu "ključ u ruke" od idejnog projekta energetske fizibiliti studije o ekonomski najboljem rešenju kao i o strateški važnom izboru goriva za kotao.

Iz našeg proizvodnog programa posebno izdvajamo potpuno automatizovana kotlovska postrojenja na obnovljive izvore energije.

Izbor kotlovskog postrojenja i goriva je od presudnog značaja za uštedu energije koja je osnov za uspešno poslovanje svakog preduzeća.

KVALITET PROIZVODA I EKONOMIJA U ENERGETICI JE OSNOVNI MOTIV RAZMIŠLJANJA I RAZVOJA NAŠE FABRIKE.

 
 
 
                                               
 
                                              
 

Kotlovska postrojenja uz program štednje energije je ono po čemu smo prepoznatljivi širom sveta, a u našem proizvodnom programu nalaze se:

 • toplovodni kotlovi
 • parni kotlovi
 • kotlovi za brzu proizvodnju pare
 • termouljni kotlovi
 • strmocevni kotlovi
 • električni kotlovi
 • kotlovi na ugalj
 • kotlovi na biomasu i
 • ostala energetska oprema
 
     ‚    
 
 • KIRKA SURI - Toplovodni kotlovi
  Toplovodni kotlovi tip SURI TV su namenjeni za grejanje. Kapacitet kotla je od 75 kW do 5000 kW. Temperatura tople vode 110, 90 ili 70°C, pritiska 5.0 bara.
  Po projektu - PATENTU "KIRKE" ostvarena je turbulencija dimnih gasova i znatno povećan koeficijent prenosa toplote, zbog čega su ovi kotlovi manjih dimenzija od standarnih.
 • KIRKA SURI - Parni kotlovi
  Visokopritisni parni kotlovi SURI-P su kotlovi horizontalnog tipa, tropromajni, plamenodimno-cevni, sa mogućnošću loženja tečnih i gasovitih goriva. Kotlovi su namenjeni za industrijske i tehnološke potrošače gde se neposredno koristi zasićena para i vrela voda.
  Veličine ovih kotlova pokrivaju područje od 0.35 t/h do 16 t/h i pritiska do 20.0 bar.
  Po posebnoj narudžbini radimo i veće kapacitete. Konstrukcija kotla, njegovo dimenzionisanje, izbor materijala i elemenata kotla vrši se prema zahtevanim parametrima. Sagorevanje gasa i lož-ulja izvedeno je sa nadpritiskom.
  Kotao se isporučuje u blok izvedbi.
 • KIRKA SURI - Termouljni kotlovi
  Kotlovi TERMOSURI sa termouljem kao prenosnikom toplote
  Termoulje sve više zamenjuje klasične prenosnike toplote - vodu i paru. Sa termouljem postižemo temperaturu i do 350°C, sa malim pritiskom u sistemu. Za istu temperaturu kod vode i pare potreban je veliki pritisak, što izuzetno poskupljuje investiciju. Termoulje ne ostavlja u sistemu nikakve naslage i taloženja, ne prouzrokuje koroziju, nema pripreme vode i problema oko čišćenja instalacije.
  Kotlovi TERMOSURI mogu naći primenu u skoro svakoj industriji. KIRKA isporučuje ove kotlove u kompletu sa gorionikom sopstvene proizvodnje.
 
 
 
         
 
 • KIRKA SURI - Brza proizvodnja pare
  Kotlovi za brzu proizvodnju pare "VAPOR-SURI"
  To su kotlovi za brzu proizvodnju pare produkcije od 300 kg/h do 3000 kg/h, do 12.0 bara.
  Ovi kotlovi se koriste u tekstilnoj, hemijskoj, prehrambenoj industriji, zatim hotelima, bolnicama i dr.
 • KIRKA SURI - Strmocevni kotlovi
  Strmocevni kotlovi su cevni kotlovi sa poprečno postavljenim bubnjem, prirodnom cirkulacijom, ložištem koje može biti gusto ekranisano ili membransko. Kao dodatak grejne površine su predviđeni grejači pare I i II, zagrejači vode i zagrejači vazduha. Radimo po narudžbini od 2 t/h do 100 t/h ili od 1.5 MW do 70 MW, na čvrsto, tečno i gasovito gorivo.
 • KIRKA SURI - Električni kotlovi
  Elektrogenerator pare - EGP"
  Elektrogenerator pare je namenjen za proizvodnju pare 0,5-25,0 bar nadpritiska. Za zagrevanje i isparavanje vode u kotlu koriste se trofazni električni grejači koji mogu biti potopljeni i suvi.KIRKA SURI izrađuje standardne elektrogeneratore pare produkcije 60 do 1500 kg/h.
 • KIRKA SURI - Kotlovi na ugalj
  PARNO KOTLOVSKO POSTROJENJE SA INSTALISANA DVA KOTLA PO 10 t/h PARE SA AUTOMATSKOM DOPREMOM I POTPUNOM KONTROLOM SAGOREVANJA UGLJA GRANULACIJE 0-15mm
  U novembru 2007. godine pustili smo u pogon parno kotlovsko postrojenje sa instalisana dva kotla po  10 t/h, 10 bara u rudniku uglja "Rembas", mesto Resavica.
  Postrojenje se najvećim delom koristi za grejanje grada Resavica.
  SAGOREVANJEM NEKOMERCIJALNOG UGLJA SA VELIKIM PROCENTOM NEČISTOĆA I NISKOM KALORIČNOM VRIJEDNOŠĆU I DO 3 PUTA NIŽOM CENOM DOBIJAMO VELIKE UŠTEDE
 
                                  
 
 
 

KIRKA SURI - Ostali proizvodi

 • IZMENjIVAČI TOPLOTE
 • KONTEJNER KOTLARNICE
 • NAPOJNI REZERVOARI
 • REZERVOARI KONDENZATA
 • AKUMULATOR PARE
 • ZAGREJAČ VODE - ekonomajzer
 
 • IZMENjIVAČI TOPLOTE
  voda - voda
  Izmenjivači toplote VODA-VODA tip K2 su namenjeni za zagrevanje vode za sisteme grejanja. Kao primarni fluid koristi se vrele voda temperature do 110°C do 180°C. Sekundarni fluid je voda temperature 70/90°C. Primarni fluid struji u cevnom, a sekundarni u međucevnom prostoru. Izmenjivači toplote se izrađuju u horizontalnoj i vertikalnoj izvedbi.
  Cevni rezervoar se izrađuje od čeličnih ili bakarnih "U" cevi. Veza cevi za cevnu ploču izvodi se zavarivanjem ili valcovanjem.
 • KONTEJNER KOTLARNICE
  Kontejnerska kotlarnica predstavlja savremeno rešenje kompletnog, mobilnog kotlovskog postrojenja.
  Prenosne kotlarnice izrađujemo za proizvodnju tople vode, vrele vode i pare.
 • NAPOJNI REZERVOARI
  Napojni rezervoar sa termičkim odvajačem gasova predstavlja jedan od elemenata napojnog sistema čiji je zadatak da obezbedi napajanje kotlova termički pripremljenom vodom.
 • REZERVOARI KONDENZATA
  Rezervoar kondenzata je horizontalne izvedbe zavarene konstrukcije, oslonjen na dva oslonca. Izrađen je od čeličnog lima Č 0361. Rezervoar kondenzata je snabdeven svim potrebnim priključcima kao i pokazivačem nivoa, termometrom i priključkom za ugradnju sondi za regulaciju nivoa, odnosno regulisanje dotoka dodatne vode.
 • AKUMULATOR PARE
  Ugradnjom akumulatora pare povećava se trajnost kotlova, smanjuju se troškovi goriva i povećava kvalitet proizvoda.
  Primenjuju se u industrijskim postrojenjima gde postoje velike oscilacije u potrošnji pare kao što su: pivare, tekstilna industrija, suvo hemijsko čišćenje, proizvodnja lakih betonskih blokova, gumarska industrija.
 • ZAGREJAČ VODE - ekonomajzer
  Ugradnjom zagrejača vode na toplovodnim, vrelovodnim i parnim kotlovima povećava se stepen iskorišćenja čak do 94%.
  Potrošnja goriva je manja što u ukupnom bilansu smanjuje eksploatacione troškove.
 
                                                             
 
 
 

Kotlovi na Biomasu 

 • Pšenična i sojina slama
 • Piljevina i otpad od drveta
 • Ljuska od suncokreta
 • Otpad od voća
 
      
 
 • KIRKA SURI - Pšenična i sojina slama
  PARNO KOTLOVSKO POSTROJENJE 15 t/h PARE SA AUTOMATSKOM DOPREMOM I POTPUNOM KONTROLOM SAGOREVANJA SECKANE SOJINE SLAME
  Početkom 2008 godine pušteno je u pogon parno kotlovsko postrojenje 15 t/h, pritiska 15 bar na seckanu sojinu slamu i silosni otpad. Veoma važno je napomenuti da je fabrika za proizvodnju tehnološke pare za proizvodnju do tog momenta koristila prirodni gas sa čijim korišćenjem su troškovi konstantno rasli. Ugradnjom kotla na biomasu fabrika će štedeti oko 1.000.000 Eur na gosišnjem nivou.
 • KIRKA SURI - Piljevina i otpad od drveta
  PARNO KOTLOVSKO POSTROJENJE 10 t/h PARE SA AUTOMATSKOM DOPREMOM I POTPUNOM KONTROLOM SAGOREVANJA MULJNOG KOLAČA, KORE DRVETA I PILJEVINE
  U upotrebi biomase kao goriva za proizvodnju energije najveći problem je kako sagoreti biomasu sa velikim procentom vlage. Vođeni dugogodišnjim iskustvom na polju sagorevanja različitih tipova biomase, "Kirka-Suri" je u januaru 2008 godine, pustila je pogon parno kotlovsko postrojenje sa ugrađenim kotlom 10 t/h, 14 bar-a koje sagoreva otpad iz proizvodnje papira sa veoma visokom vlažnošću od 80%
 • KIRKA SURI - Ljuska od suncokreta
  PARNO KOTLOVSKO POSTROJENJE 15/18 t/h Pare sa automatskom dopremom i potpunom kontrolom sagorevanja  LJUSKE OD SUNCOKRETA
  Posle niza kotlova sa automatskim dovodom goriva i kontrolisanim sagorevanjem goriva, biomase ili obnovljivih izvora energije (slama, drveni otpad, oklasci od kukuruza i dr.), fabrika kotlova "Kirka-Suri" je u decembru 2006 godine pustila u rad kotlovsko postrojenje, koje kao gorivo koristi ljusku od suncokreta. Kotao je kapaciteta 15 t/h pare, pritiska 12 bara.
  Kirkino rešenje je znatno jeftinije jer ne koristi pomoćne izvore toplote. Konstrukcija ložišta i specijalni Kirkin uređaj za kontrolisano pneumatsko ubacivanje ljuske od suncokreta omogućavaju njeno sagorevanje u letu a deo koji ne sagori pada na vibracionu vodom hlađenu rešetku koja je takođe Kirkino rešenje.
 • KIRKA SURI - Otpad od voća
  PARNO KOTLOVSKO POSTROJENJE 1,5 t/h PARE SA AUTOMATSKOM DOPREMOM I POTPUNOM KONTROLOM SAGOREVANJA KOŠTICA OD VOĆA
  Sredinom 2007. godine smo u naletu "Kirkine" ekspanzije pustili u rad automatsko parno postrojenje 1,5t/h, 12 bara za firmu "FRIGONAIS" u Kuršumliji, koje kao gorivo koristi koštice od šljive, kajsije i višnje.
  KORIŠĆENJEM OTPADA OD VOĆA KAO ENERGETSKOG GORIVA SMANJUJEMO EMISIJU CO2, SMANJUJEMO TROŠKOVE ENERGIJE, A TO SU DVA NAJVAŽNIJA ELEMENTA ZA OPSTANAK FIRME.
 
                                  
 
 
 
Miodraga Petrovića 15 - Beograd - Borča, Krnjača, Kotež
011 2711335; 011 2711440; 011 2711503;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Borča, Krnjača, Kotež Miodraga Petrovića 15
  +381 11 2711335; +381 11 2711440; +381 11 2711503;

Poruku prima: Kirka suri

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA