Izrada softvera

Izrada softvera

Dinamic Systems

Beograd, Savski Venac, Đure Daničića 10 011 3035145
Integralni sistem maloprodajnih i ugostiteljskih objekata Programski paket "INTEGRISIMO" obezbedjuje sve funkcije neophodne za efikasno upravljanje, evidenciju i kontrolu - uklučujući prijem, prodaju i usluge . Programski paket "Integralni sistem maloprodajnih i ugostiteljskih objekata - INTEGRISIMO" obezbedjuje sve funkcije neophodne za efikasno upravljanje, evidenciju i kontrolu - uklučujući prijem, prodaju i usluge kao i razmenu podataka sa centralnim računarom. Informacioni sistem maloprodajnog objekta, restorana INTEGRISIMO obezbeđuje automatizaciju sledećih poslova: 1) Obezbeđivanje što brže i tačnije usluge potrošača u maloprodajnom objektu, frišopu restoranu. 2) Omogućavanje lokalne obrade ulazno/izlaznih dokumenata na serveru u MPO. 3) Omogućavanje postavljanja upita u stanje (robno i finansijsko) MPO, kao i omogućavanje štampanja različitih izveštaja. 4) Omogućavanje pristupanja podacima koji su nastali na kasi 5) Omogućavanje preuzimanja podataka sa centaralnog računara iz preduzeća, koji su od interesa za funkcionisanje maloprodajnog objekta. 6) Omogućavanje da se podaci koji su nastali u MPO, predaju centralnom računaru preduzeća na dalju obradu. Formiranje centralne baze podataka za upravljanje MPO. 7) Omogućavanje prodaje robe na računarskoj kasi, formiranje maloprodajnog računa, fakture. 8) Omogučavanje naplatu računa u različitim instrumentima plaćanja (gotov novac, čekovi, bonovi, kartice, fakture) 9) Omogućavanje viševalutnog plaćanja (svim važećim valutama, Din, USD, EURO,...) INTEGRISMO se sastoji iz pet sledećih celina: Dela koji obavlja pozadinske transakcije OFFICE Dela koji omogućava prodaju na kasi Dela koji omogućava rad i komunikaciju sa sistemskim vagama Dela koji omogućava uslugu u restoranu Dela koji omogućava razmenu podataka sa centralnim računarom Kontakt:

Expert

Požarevac, Lole Ribara 5 012 224141 |
012 223122 |
Preduzeće za inženjering računarskih tehnologija expert osnovano je 10 oktobra 1991 godine. Osnivači su Dr LJUBOMIR Jacić, dipl.ing.maš. i PETAR Perić, dipl.ing.el. priznati stručnjaci u oblasti računarstva i informatike. Ciljno tržište su srednja i velika preduzeća za koje treba izgraditi kompletan informacioni sistem (IS) računarski zasnovan, od početka tj. od snimka postojećeg stanja preko izrade projekta, izborom adekvatnog modela i implementacijom potrebnih računarskih resursa (računarske opreme, H/W, aplikativnog softvera, S/W, a resursi povezani u mreže, N/W, i komunikacije, C/W). Delatnost preduzeća su: istraživačko-razvojne usluge projektovanje informacionih sistema (IS) inženjering računarskih sistema informatički konsalting izrada i održavanje aplikativnih programa prodaja računara i komponenti servisiranje računara povezivanje radnih stanica, tj. formiranje računarskih mreža

Iib

Beograd, Savski Venac, Obalskih radnika 11 011 3556084 |
011 3541045 |
Nova generacija naših proizvoda može se pohvaliti: 3-slojnom arhitekturom zasnovanom na Microsoftovim platformama web koncepcijom radom u realnom vremenu B2B razmenom putem XML-a Svi naši proizvodi podržavaju: Distribuirani rad standarde JUS-ISO9000, JUS A.A4.xxx i JRS33 2000. godinu Višekorisničko i okruženje više preuzeća grafički ili karakter ambijent Višedecenijsko iskustvo projektanata IIB-a pretočeno je u proizvode firme, što im daje osnovnu komparativnu prednost na tržištu. Kontakt:

Infodata

Leskovac, Ratka Pavlovića 12 016 232161 |
016 232166 |
INFORMACIONI SISTEMI Robno-materijalno knjigovodstvo - DOS verzija Robno-materijalno knjigovodstvo - SQL verzija Finansijsko knjigovodstvo - DOS verzija Finansijsko knjigovodstvo - SQL verzija Obračun ličnih dohodaka Praćenje osnovnih sredstava Obračun kamate Analiza poslovanja SMS servisi Registar kasa u maloprodaji Drajveri za fiskalni štampač Budžetsko knjigovodstvo Projektovanje i implementacija računarskih mreža Instalacija i konfigurisanje SQL servera Instalacija operativnih sistema Windows/Linux Intervencije modemom i intervencije na terenu Prodaja računarske opreme Kao Agencija za projektovanje informacionih sistema, Infodata je osnovana 1995 god. Od samog osnivanja orjentisani smo ka izradi kompletnih rešenja i poštujući zahteve tržišta uspeli smo da naše proizvode i usluge dovedemo na visok nivo u smislu efikasnosti i stabilnosti. Danas je u našoj ponudi 20 programskih paketa koji funkcionišu na 610 lokacija širom Srbije. Velika prednost pri korišćenju naših resenja je što se prilikom njihove kupovine dobija Tutor u vidu specijalno pisanog programa koji služi za samostalnu obuku korisnika i na koji smo mi iz Infodate posebno ponosni. Dakle, za ovo vreme uspeli smo da od knjigovodstvenog programa napravimo gotov proizvod koji se može isporučiti i na kućnu adresu. Zbog kompletnosti ponude pored Agencije Infodata, 1999. godine počela je sa radom Infodata computers, kao deo Infodata sistema koja se bavi prometom računarske opreme na veliko i malo

Metadata

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I 011 3018693 |
063 685620 |
Istraživanje i razvoj, projektovanje, izgradnja, uvodenje, održavanje upravljackih Informacionih sistema prema Oracle metodologiji u složenim mrežama racunara u client/server i/ili client/aplikacija/server arhitekturi, primenom najsavremenijih razvojnih (CASE) alata i primenom najsavremenijih objektno-relacionih (ORDBMS) baza podataka kao i izbor, isporuka i integracija software, aplikacija i mrežne opreme.Vremenom i afirmacijom realizovanih informacionih sistema, uspešno je ostvareno proširenje spektra usluga i na: studije razvoja informacionih sistema (BSP studija), reinženjering poslovnih procesa, projekte racunarskih mreža, projekte iz domena upravljanja investicionim projektima (project management) i sl.

Md & Profy

Beograd, Savski Venac, Krunska 87 011 4441237 |
011 454842 |
Preduzeće MD&Profy osnovno je 24.01.1991. godine u Beogradu. Od skromnog početka pa sve do danas, preduzeće s razvijalo i usavršavalo kako po broju proizvoda u ponudi tako i po kvalitetu i nivou usluga i tehnologija iz oblasti informatičkog inžinjeringa. Osnovne delatnosti firme su: projektovanje i implementacija Business Intelligence sistema automatizacija prodaje na terenu prodaja i regionalna podrška Sybase proizvoda program plasmana IBM opreme i rešenja projektovanje i realizacija složenih informacionih sistema sistem integracija (Unix-Aix, Novell, Linux...) konverzija sa starih na noe tehnologije edukacija Kontakt:

Jevon Computer Technology

Novi Sad, Svetozara Ćorovića 40 021 322463
Planiranje, instalacija i održavanje kompletnih računarskih sistema, izrada softvera.

M&i Systems

Novi Sad, Ćirila i Metodija 13a 021 6898602
Razvoj inteligentnih informacionih sistema ERP koncept Web development Razvoj Dataware house okruženja Outsourceing za internet programiranje Kontakt:

Micro Business

Knjaževac, Svetozara Markovića 16 019 732511
Micro Business je osnovan 1990. godine u Knjaževcu kao poslovna agencija za izradu softvera, kompjuter inženjering, kao i vođenje knjigovodstva drugim licima. Agenciju osnivaju dipl. ecc. Dragan Ivković, kao direktor i ing. el. Zoran Marjanović, kao zamenik. Već 1991. agencija prerasta u društvo sa ograničenom odgovornošću, kako ostaje do danas sa manjim izmenama u deoničarskom kapitalu. U periodu do danas menjala se vlasnička struktura u DOO Micro Business i danas je to korporacija u porodičnom vlasništvu pomenute dvojice sa suprugama. Danas Micro Business zapošljava 13. radnika i bavi se projektovanjem i proizvodnjom softvera, računara, projektovanjem računarskih mreža i sistema, sve po sistemu "ključ u ruke", kao i knjigovodstvenim uslugama drugim licima. Micro Business poseduje najmoderniji i najveći računarski centar u Knjaževcu, u kome se pomenuti poslovi rade. Kontakt:

Pc Art

Beograd, Savski Venac, Emilijana Josimovića 4/III 011 3221053
"PC Art" je privatno preduzeće, osnovano 1989. godine, sa proizvodnjom softvera za poslovnu primenu kao osnovnom delatnošću. Razvoj PC Art-a, do 1996. godine, zasnovan je na izradi kjigovodstveno-računovodstvenih aplikacija za MS DOS operativni sistem. Uz proizvodnju softvera organizovan je i servis koji pruža podršku korisnicima u efikasnijem korišćenju programa, kroz obuku zaposlenih i analizu potreba korisnika. Sledeći zahteve postojećih korisnika, šireg tržišta, kao i svetske trendove, 1996. godine pristupili smo projektovanju i izradi novog poslovnog softverskog paketa, pod MS Windows operativnim sistemom pod nazivom BUSINESS ART. Danas je to kompletan, uhodan sistem, sa veoma pozitivnim reakcijama korisnika. Iskoristivši kadrovske potencijale i mogućnosti softvera, stečene dugodišnjim iskustvom u analizi i organizaciji poslovanja, dodali smo našoj ponudi i usluge vođenja knjigovodstva, procene vrednosti kapitala i vođenja procesa svojinske transformacije. Kontakt:
"Mihajlović Soft" je preduzeće koje se bavi izradom softvera, računarskim konstaltingom, projektovanjem i uvodjenjem informacionih sistema i računarskih mreža. Glavni pravac delovanja naše firme je zadovoljenje potreba i zahteva kupaca u smislu izrade odgovarajućih aplikacija, rešenja i usluga najviših performansi i kvaliteta, zasnovanih na vodećim svetskim tehnologijama i standardima. Za osam godina koliko postojimo stekli smo veliki broj korisnika, kako u Nišu, tako i širom naše zemlje, gde je naš znak postao simbol kvaliteta i sigurnosti. Zahvaljujući kvalitetu i visokim performansama naših proizvoda kao i prihvatljivim cenama računarske opreme sve se više organizacija i ustanova, sa širokim spektrom delatnosti, opredeljuje za korišćenje naših usluga i rešenja sa ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i ažurnosti podataka. U našoj ponudi nalazi se veliki broj standardizovanih programskih paketa kao i veliki broj aplikacija programa radjenih po zahtevu kupaca. Gama od približno 200 korisnika naših aplikativnih rešenja garant je sigurnosti i poverenja.

Mapi Co

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 9 011 145493
Proizvodnja kompletnog softverskog programa za poslovanje firmi, vođenje poslovnih knjiga, inženjering hidroenergetskih objekata.

Osa - Računarski inžinjering

Beograd, Savski Venac, Takovska 45 011 3290362 |
011 3291353 |
"OSA-Računarski inženjering" je specijalizovana za inženjering i izvođenje profesionalnih računarskih grafičkih sistema za projektovanje i izradu tehničke dokumentacije. OSA je jedini ovlašćeni distributer firmi: Autodesk (softver za projektovanje u svim inženjerskim oblastima), Océ (vodeći proizvođač plotera, skenera i višenamenskih uredaja), CGS - softver za projektovanje u niskogradnji i Sofistik - statističke analize. Pored OSE, podršku korisnicima vezano za sve proizvode, obuku kadrova, servisiranje i redovno snabdevanje potrošnim materijalom, pruža mreža autorizovanih prodavaca. Ukoliko želite da postanete jedan od njih, kontaktirajte nas. Od samog početka ulažemo u sopstveni razvoj softvera konkurentnog na svetskom tržištu. To je kao rezultat dalo niz originalnih programa koji su postigli uspeh na tržištu, kao što su: Softver za praćenje i upravljanje tokovima dokumentacije UniDocs, Softver za aerodrome (automatsko informisanje putnika i automatska registracija putnika i prtljaga) kao i BeoINFO - elektronski plan Beograda. Kontakt:

Phime Studio

Zrenjanin, Trg Republike bb lok 2 023 566347 |
064 1595007 |
Izrada softvera, digitalna video produkcija, 3D animacija, Web Design i multimedija.

Program

Beograd, Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 39a 011 3691220 |
011 3691770 |
Sistem analiza, projektovanje, programiranje, implementacija aplikativnih rešenja. Oblasti finansijsko knjigovodstvena i planiranje i plaćanje proizvodnje.

P&r Sofware Agencija

Beograd, Savski Venac, Bulevar Umetnosti 3 011 139075
Izrada softvera.

Panon

Senta, Vuka Karadžića 13 024 815882
Projektovanje i izrada knjigovodstvenog softvera.

Pmo

Beograd, Zemun, Stevana Markovića 8 011 2611333 |
063 2106296 |
Zastupanje, prodaja obuka programa: AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Map, Civil 3D, štampanje velikih formata
POLjOPRIVREDNA PROIZVODNjA: PŠENICA, JEČAM, KUKURUZ, SOJA, SUNCOKRET, REPA PRODAJA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA POLjOPRIVREDNA APOTEKA: ZAŠTITA IZRADA POSLOVNIH APLIKACIJA i SOFTVERSKIH REŠENjA KONSULTANTSKE USLUGE ZA IMPLEMENTACIJU HACCP SISTEMA

Pmm

Čačak, Nemanjina 40a 032 310380 |
032 310381 |
Izrada poslovnog softvera, projektovanje informacionih sistema, proizvodnja i prodaja računara i računarske opreme. Kontakt:
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA