GINEKOLOŠKA ORDINACIJA RADOJČIĆ

Ginekološka ordinacija Radojčić

O NAMA

Ginekološka ordinacija radojčić - O NAMA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - O NAMA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - O NAMA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - O NAMA - 1
Ginekološko akušerska ordinacija "Radojčić" sa svojim radom počela je davne 1996. godine. Više
puta od svog osnivana ordinacija je menjala svoju lokaciju i sada se nalazi u Braničevskoj ulici broj 2. Na prelepoj lokaciji
u Beogradu ginekološko akušerska ordinacija "Radojčić" je smeštena u prostoru namenski projektovanom za potrebe
rada ordnicije kao zdravstvene ustanove.

Pružamo usluge iz oblasti ginekologije i akušerstva, kao i konsultativne preglede eminetnih stručnjaka iz oblasti
endokrinologije, urologije, reumatologije, hirurgije, dermatologije.

Naša misija je da stalnim stručnim usavršavanjem i uvođenjem najnovije opreme ispratimo najviša dostignuća u medicini
sa ciljem zadovoljenja potreba naših pacijenata.

NAŠ TIM

Ginekološka ordinacija radojčić - NAŠ TIM - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - NAŠ TIM - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - NAŠ TIM - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - NAŠ TIM - 1
- Prof. dr sci Ljiljana Radojčić, ginekolog/akušer
- Dr.Mirjana Nikolić-Đokić, ginekolog
- Doc dr sc med Leposava Sekulović - Radiolog
- Spec ginekologije i akušerstva dr Milan Pavlović
- Spec ginekologije i akušerstva dr Milan Brakus
- Specijalista ginekolog akušer dr Sofija Janjić Pejčić
- Spec ginekologije i akušerstva dr Jadranka Duraković
- Dr Jelena Stanković-Specijalista ginekologije i akušerstva
- Dr Aleksandar Raković, Specijalista ginekologije i akušerstva
- Spec ginekologije i akušerstva Đurović Dr Sonja
- Radmila Sparić, prim.dr sci med ginekologije i akušerstva
- Prim. dr Predrag Mitrović
- Dr Dejan ​M​ocović
- Dr Ljiljana Lazarević - Kolarov, anesteziolog i reanimatolog
- Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković
- Dr Tatijana Dosev, ginekolog
- Prim.dr sc.med Zoran Đekić
- Dr Jovan Rudić, spec. ginekologije i akušerstva
- Dr Dragutin Jovanović, spec. virusolog i mikrobiolog
- Primarijus dr Ljubica Presetnik
- Prof.dr. Zoran Anđelković, endokrinolog
- Evica Arsić, laboratorijski tehničar
- Sestra Tanja Radošević
- Sestra Stojanovic Magdalena

TRUDNOĆA

Ginekološka ordinacija radojčić - TRUDNOĆA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - TRUDNOĆA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - TRUDNOĆA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - TRUDNOĆA - 1
USLUGE
- praćenje trudnoće
- kontrola rizične trudnoće
- laboratorijske analize
- mikrobiološka i virusološka ispitivanja
- laboratorijske skrining analize za genetske anomalije (Doubl i triple test)
- ambulantne intervencije koje se rade u trudnoći za dobijenje informacija o naslednoj osnovi, (chorio centeza, rana
amniocinteza), o infekcijama oboljenjima i dr..
- CTG zapis, (registruje se srčani rad ploda, da li plod dobija dovoljno kiseonika i kontrakcijama materice)

ULTRAZVUK U TRUDNOĆI
- rana dijagnoza trudnoće
- rana dijagnoza višeplodne trudnoće
- ispitivanje morfologije ploda: sagledavanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa
-mbiometrija ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta i simetrične pojedinosti pojedinih delova i tip
poremećaja. Pored dijagnostike, biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja, odnosno njegove
dalje progresije, kao i efekata terapije.
- uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku
- uvid u poremećaj srčanog ritma
- uvid u veličinu - građu i lokalizaciju posteljice
- uvid u količinu i kvalitete plodne vode
- uvid u građu pupčanika
- procenu u kompeticiju unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice
- biofizički profil: fetalni tonus, fetalni pokreti, pokreti fetalnog disanja, i reaktivnsot kardiovaskularnog sistema, CTG
test i količine plodne vode
- testovi koji se rade iz krvi majke u određenuim nedeljama trudnoće a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih
hromozomopatija (poremećaj nesledne osnove)
- invazivnu prenatalnu dijagnostiku (kao pomoćno sredstvo kod aminocenteza, biopsija horiona, kordocenteze..)

ULTRAZVUK U DIJAGNOSTICI PATOLOŠKIH STANJA
- spontani pobačaji
- vanmanternična trudnoća
- anomailije ploda
- fetalni hidrops
- intrauteruine smrti ploda

4D ULTRAZVUK U TRUDNOĆI
4D ultrazvuk je najnovija ultrazvučna tehnologija koja podrazumeva trodimenzionalni prikaz u realnom vremenu.
- određivanje gestacijske starosti
- analizu razvoja ploda
- praćenje višeplodnih trudnoća i visoko rizičnih trudnoća
- detekciju anomalija ploda
- lokalizaciju placente (posteljice), njene građe i eventualnih oštećenja
- detekciju vanmaterničnih trudnoća i ostalih abnormalnih trudnoća
- detekciju urođenih anomalija materice
- detekciju abnormalnih krvarenja
- detekciju cisti jajnika, tumora jajnika i dr.

4D ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI
- detaljno i merljivo ispitivanje anomalije organa male karlice žene, pre svih materice i jajnika
- dijagnostika tumora jajnika i materice
- ispitivanje uzroka neplodnosti
- praćenje rasta folikula i sluzokože materice
- ispitivanje prohodnosti jajovoda
- zapaljenski procesi u maloj karlici
- praćenje efekta propisane terapije
- interventni ultrazvuk-punkcija cističnih tvorevina
- pregled dojki
- pregled bubrega, jetre, slezene, nadbubrežnih žlezda
- dopler krvih sudova

LEČENJE STERILITETA

Ginekološka ordinacija radojčić - LEČENJE STERILITETA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - LEČENJE STERILITETA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - LEČENJE STERILITETA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - LEČENJE STERILITETA - 1
- Spermogram - ispitivanje plodnosti muškarca analizom ejakulata
- Imunološke analize
- Postkoiralni test
- Mikrobiološka i virusološka ispitivanja
- Ispitivanja hormonskog statusa
- Folikulometrija
- Biopsija i histološka analiza endometrija
- Citohormonska analiza vaginalnog epitela
- Histerosalpingopgrafija (HSG)
- Histeros roskopija
- Laparoskopija

Asistirana reprodukcija u ordinaciji se radi:
- intrauterina inseminacija (IUI) sa svimiranom spermom

PREGLEDI

Ginekološka ordinacija radojčić - PREGLEDI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PREGLEDI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PREGLEDI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PREGLEDI - 1
GINEKOLOŠKI PREGLED - KLASIČAN, SA UZIMANJEM UZORAKA
- papanicolau analiza (PAPA)
- pregled vaginalnog sekreta
- mikrobiološka analiza cervikalnog i vaginalnog brisa
- virusološke analize (HPV in situ hibridizacija, CMV,Rubella, HIV,HSV, WAR,Toxoplasmosa )
- hormonske i druge laboratorijske analize

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
- klasični ultrazvučni pregled preko stomaka
- vaginalni ultrazvučni pregled
- rektalni ultrazvučni pregled
- ultrazvučno kontrolisana punkcija cista
- ultrazvučni pregled dojki

DELATNOSTI RADA SPECIJALISTA
- kontracepcija
- endokrinologija
- ispitivanje i lečenje steriliteta
- menopauza
- patologija dojke
- ambulantne hiruške intervencije (odstranjenje i stavljanja spirala, explorativne kiretaže, biopsija, uklanjanje
kondiloma, aspiracije, lečenje Bartholinijeve ciste....)

KOLPOSKOPIJA
Kolposkopija predstavlja pregled grlića materice i dela vagine. To je pomoćna dijagnostička metoda, koja ima za cilj
određivanje promene na grliću materice.U navedene svrhe koristi se izvor jake svetlosti i kolposkop sa uveličanjem 20-
50 puta.Osnovni značaj ove metode se ogleda u ranoj dijagnostici karcinoma.

HISTEROSKOPIJA
Histeroskopija i interventna histeroskopija su metode direktne vizualizacije unutrašnjosti kanala grlića materice i same
materice. Pored mogućnosti unutrašnje inspekcije/pregleda organa, ove metode pružaju mogućnost uzimanja biopsije,
uklanjanja endometrijalnih i cervikalnih polipa, resekcije septuma i priraslica, uklanjanja submukoznih i nascentnih
mioma i td. Histeroskopija je uglavnom bezbolna i izvodi se u lokalnoj anesteziji.

HISTEROSALPINGOGRAFIJA
Histerosalpingografija (HSG) je rentgenska metoda ispitivanja materice i jajovoda korišćenjem jodnog kontrasta. Radi
se najčešće u prvoj polovini menstrualnog ciklusa (od 1. do 14. dana). Pregled traje oko 30 minuta. U cilju ispitivanja
prohodnosti kanala grlića materice (cervikalnog kanala), unutrašnjosti materične šupljine i jajovoda kod žena u
procesu dijagnostike steriliteta (pregled se preporučuje nakon odrađenih analiza hormona, spermograma,
folikulometrije i briseva).

PRENATALNI TESTOVI

Ginekološka ordinacija radojčić - PRENATALNI TESTOVI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PRENATALNI TESTOVI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PRENATALNI TESTOVI - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - PRENATALNI TESTOVI - 1
Prenatalni testovi su uzimanje uzorka bebinog biloškog materijala i mogu biti:
- CVS uzorak horionski čupica
Horiocenteza ili (CVS) je procedura uzimanja horiona a test se radi između 10 i 12-te nedelje trudnoće

- AC uzorak plodne vode
Amnion se može uzeti bilo kada posle 15-te nedelje trudnoće, za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku
citomegalo virusa, toksoplasmoze, kao i za genetiku utvrđivanja očinstva.

- Chordocenteza uzorak krvi iz pupčanika
Tesr je podesan za citogenetiku i/ili QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa,
tokosplasmoze kao i za prenatalno utvrđivanje očinstva.

REUMATOLOGIJA

Ginekološka ordinacija radojčić - REUMATOLOGIJA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - REUMATOLOGIJA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - REUMATOLOGIJA - 1
Ginekološka ordinacija radojčić - REUMATOLOGIJA - 1
OSTEODENZITOMETAR (DEXA METODA) - aparat za merenje koštane gustine
Indikacije su:
- 65 godina i stariji
- Žene u menopauzi
- Rana menopauza, pre 48 godine
- Niske žene, male težine
- Postojanje ostoporoze u familiji
- Prethodni prelomi kostiju
- Sniženje visine
- Postojanje drugih bolesti (štitnjače, dijabetes paraštitne žlezde)
- Upotreba lekova, naročito kortikosteroida, heparina, fenobarbitona i sl.
Braničevska 2 - Beograd - Vračar
011 2451451; 011 6305666; 063 324887;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Vračar Braničevska 2
    +381 11 2451451; +381 11 6305666; +381 63 324887; +381 65 3248941;
Pitaj ordinaciju RADOJČIĆ
Povezane kategorije:

Poruku prima: Ginekološka ordinacija Radojčić

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA