ELDI

Eldi

 
 
 office@eldi-nis.co.rs
 
 • ELEKTRONIKA - elektronika za domaćinstvo i industriju
 • GREJANJE
 • ELEKTROMATERIJAL
 • ZAVARIVANJE
 
 • ELDITERM KONVEKTORI
  Električna grejna tela bez vode i ulja. Rade potpuno bešumno bez ventilatora, vibracija, isparenja i bez usijanih grejača. Toplotu šire prirodnim strujanjem vazduha, zadržavajući njegovu prirodnu vlažnost, uz
  ujednačenost temperature u svim delovima prostorije.Energetska efikasnost: 25 do 45 W/m , zavisno od podneblja i kvaliteta termičke izolacije.
  Opcije upravljanja: elektronskim termostatom sa impulsnom širinskom modulacijom; mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom.
  Poseduju medunarodno ekološko priznanje i deset godina iskustva na tržištu.ELDITERM-konvektori su sačinjeni od velikog
  broja aluminijumskih lamela, gusto nanizanih na metalne cevi u kojima su smešteni električni grejači.
  To sve zajedno čini izmenjivać toplote-konvektor.
  Po svojoj konstrukciji podseća na hladnjak automobila a smešten je u luksuzno i po italijanskom ukusu dizajnirano limeno kućište.Proizvode se u tri osnovna modela po visini, prilagođeno raspoloživom prostoru u Vašem stanu i u šest razlićitih veličina, po snazi, prilagođeno naravno, zapremini grejanog prostora.
  Instalirana snaga: 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 i 3.6 KW za prostorije površine
  do: 4, 8, 12, 16, 20 i 24 m respektivno, za standardne visine 2,5m.
 
 • UTZ - UREĐAJI ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE
 • UEZ - UREĐAJI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE
    - UTZ-S. Statični punkt-aparat namenjen visokoserijskim proizvodnjama, zanatskim radionicama i amaterima. 
      Opremljen je vodenim hlađenjem i preciznim elektronskim tajmerom sa automatskim resetom.
      PERFORMANSE:
      Napon napajanja: 220/380V, 50Hz.
      Snaga: 10, 15, 20 i 25 KVA.
      Struja punktovanja: podesiva u 6 pozicija.
      Elektrode: legirani bakar.
      Precizni elektronski tajmer: 0.1 do 3 sec.
      Brzina punktovanja: 2 tačke u sec.
      Mogućnost punktovanja više tačaka
      Istovremeno po specijalnom zahtevu.
   - UTZ-V. Staticni punkt-aparat, namenjen vinklerskim radionicama, za spajanje krajeva namotaja sa segmentima 
      kolektora kod motanih rotora.
      PERFORMANSE:
      Napon napajanja: 220V, 50Hz.
      Snaga: 4 KVA.
      Struja punktovanja: podesiva u 6 pozicija.
      Precizni elektronski tajmer: 0.1 do 3 sec.
      Brzina punktovanja: 2 tačke u sec.
      Elektrode: oblikovani volfram.
   - UTZ-A. Mobilni punkt-aparat namenjen autolimarskim radionicama. Elektrodni mehanizam je kablovima spojen sa  
      pokretnim transformatorom. Za mobilnost, opremljen je točkićima.
      PERFORMANSE:
      Napon napajanja: 220/380V, 50Hz.
      Snaga: 10 KVA.
      Struja punktovanja podesiva u 6 pozicija.
      Elektrode: legirani bakar.
      Precizni elektronski tajmer: 0.1 do 3sec.
      Maksimalna brzina punktovanja: 2 tačke u sekundi.
   - UEZ+. Uređaj za elektrolučno zavarivanje sa trostrukom funkcijom: Elektrolučno varenje, startovanje motornih vozila i  
      punjenje akumulatora. Varijanta bez startera i punjača nosi oznaku UEZ.
      PERFORMANSE:
      Napon napajanja: 220/380V, 50Hz.
      Struja varenja: 50 do 155A u 6 pozicija.
      Struja startovanja: 150 A.
      Struja punjenja: 15 A
 
 • ELPRO MT- Elektronski zaštitnik od prenapona
  ELPRO MT je ELektronski PROtektor (zaštitnik) kućnih i profesionalnih elektronskih uređaja od prenapona.
  Konstruisan je po najsavremenijoj tehnologiji. Umesto do sada koriščenih topljivih osigurača i rastavnih kontantnih elemenata koriščene su brze elektronske komponente. Na taj način postignuta su dva efekta:1. brzina delovanja, 2. ponovljivost. naime posle delovanja ugrađene komponente se veoma brzo relaksiraju i uređaj je odmah spreman za ponovno delovanje (zaštitu) bez ikakvih dodatnih intervencija na njemu.
  štiti od svih vrsta prenapona iz niskonaponske električne mreže i telefonske mreže. Namenjen je zaštiti računara, audio i video uređaja kao i zaštiti modema, telefonskih aparata, telefaksa i td.
  Prenaponi koji se mogu javiti iz niskonaponske električne mreže posledica su ukljućenja i iskljućenja snažnih induktivnih i kapacitivnih opterečenja. Takode mogu biti indukovani udarom groma u blizini niskonaponskih mrežnih vodova.
  Prenaponi u telefonskoj mreži pretežno su posledica udara groma u neposrednoj blizini telefonskih vodova.
 
 • ELZA
  Elza: je elektronski zaštitnik sijalica, i štiti sijalice od pregorevanja u trenutku kada se kontakti prekidača spoje u vrhu sinusoida napona, elzijeva elektronika deluje tako što odlaze paljenje do prve nule od maksimalnog izuzetaka paljenja postiže se efekat mekog paljenja, na ovaj način vek sijalica se produžava petnaest puta.
  Štiti sijalicu od pregorevanja dvostrukim efektom:
  - meko je paleći u trenutku kad vrednost mrežnog napona prolazi kroz nulu.
  - vremenski odloženo sa postepenim povečanjem intenziteta osvetljaja u toku 0,5 sec.
  Produžava vek sijalice 10 do 15 puta.
  Namena:
  - ELZA 1 - zaštita jedne ili grupe sijalica kontrolisanih jednostrukim prekidačem.
  - ELZA 2 - zaštita grupe sijalica kontrolisanih dvostrukim, “serijskim”, prekidačem
 
 • ELDILEM - Profesionalne lemilice sa i bez termostatske kontrole temperature
  Lemne stanice:
  U okviru Eldijevih industriskih projekata, su profesijalne termo regulacione lemne stanice, za lemljenje i razlemljivanje, sa vakum pumpom ili bez nje.
  Elektronske lemne stanica izrađene su po uzoru svetskih lemnih stanica kao što su Weler i Erza.
  Veoma su pouzdane i pogodne za servisera elektronskih uređeja.
 
 • SOLARNI KONVERTORISolarna energija
  U okviru svoje inventivnosti, Eldi je orjentisan na uštedi energije sa ekološkim aspektom.
  I u ovom trenutku radi na jednom velikom projektu, uz podršku republičkog ministarstva za nauku i tehnologiju, na iskorisćavanju obnovljivih izvora energije tačnije solarne energije.
  Naučno istrazivaćki deo ovog projekta, realizovan je u saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu.
 
 
 

O NAMA

Eldi korporacija osnovana je 1991 god. u Nišu.
U nazivu preduzeća sadržan je i pravac naše delatnosti a to je ELektronika za
Domaćinstva i Industriju. Problem koji je inspirisao ideju i doveo do njene realizacije jeste elektro-energetski sistem zemlje koji ima ogranipčene kapacitete, a  koji dugo nisu povećavani a ni propisno održavani. Takva situacija je dovodila do raspada energetskog sistema i restrikcije raspodele energije širom zemlje. Iz ove situacije se takodje i rodila ideja da se svi kućni i industrijski potrošači koji su odgovorni za takve situacije, zamene potrošačima istog tipa ali veće energetske i funkcionalne efikasnosti.

 
 
Ljubička 20 - Niš -
018 292300; 018 251162;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Niš Ljubička 20
  +381 18 292300; +381 18 251162;

Poruku prima: Eldi

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA