DNK - CENTAR ZA GENETIKU

DNK - centar za genetiku

 
 
informacije@dnk.rs
ana.banjac.canak@dnk.rs
bojana.panic@dnk.rs
 

U DNK centru možete uraditi sledeće analize:

 • ZDRAVLjE
  - HPV
  - Prenatalna dijagnostika
  - Seksualno prenosive bolesti
  - Virusi izazivači hepatitisa
  - Respiratorne infekcije
  - Onkogeni (BRCA 1 i BRCA 2)
  - Faktori koagulacije
  - Genetski uslovljena sterilnost kod muškaraca
 • OČINSTVO i SRODSTVO
 • FORENZIKA
 • TESTIRANjE HRANE
 • VETERINA
 
       
 
 • DNK centar se nalazi u Beogradu i pruža usluge korisnicima u Srbiji i širem regionu.
  Naše usluge su dostupne kako pojedincima tako i partnerskim laboratorijama, ginekolozima, sudovima, advokatima, institutima i ostalim zainteresovanim stranama.
 
 • DNK centar pruža najviše standarde testiranja, uz garantovanu anonimnost i sa izrazitim naglaskom na brzu i kvalitetnu uslugu.
 
       
 
 • Naš tim sastoji se od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti molekularne genetike.
  Laboratorijom rukovode dr Ana Banjac Čanak i dr Bojana Panić.
 
 • Ana je po struci biohemičar, magisrirala u Vinči, a zatim doktorirala genetiku na GSF institutu za tumorsku genetiku u Minhenu.
   - 4 godine rada u Institutu za nuklearne nauke Vinča
   - 2 godine rada u DNK laboratoriji MUP-a Republike Srbije
 
 • Bojana je po struci molekularni biolog, a genetiku je doktorirala na Univerzitetu u Kembridžu.
   - 4 godine rukovodilac DNK laboratorije MUP-a Republike Srbije
   - Docent na Kriminalstičko-policijskoj akademiji u Beogradu
 
       
 
 • Zadovoljstvo nam je da Vas upoznamo sa analizama koje trenutno nudi laboratorija DNK.
  Nadamo se da će Vam naša ponuda biti interesantna i da ćemo sarađivati u budućnosti.

Analize o kojima je reč su sledeće:

 • Genotipizacija 18 HPV tipova. Analiza se radi PCR metodom i u jednoj reakciji se vrši testiranje, po principu detekcije virusne DNK, na prisustvo sledećih tipova: 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67, 70, 6, 11, 42, 43 i 44. Za analizu se koristi jedan cervikalni bris (običan ili sa četkicom)
 • Genotipizacija patogena izazivača seksualno prenosivih bolesti. Ova analiza se takođe vrši PCR metodom, a prisustvo svih gore navedenih patogena se određuje u jednoj reakciji po principu detekcije njihovog genetskog materijala. Za analizu je potreban jedan cervikalni bris, odnosno uretralni bris ili urin
 • Prenatalna dijagnostika trizomija 13, 18. i 21. para hromozoma i poremećaja u broju polnih hromozoma iz uzorka horionskih čupica, amnionske tečnosti ili krvi iz pupčanika. Analiza se zasniva na PCR metodi (QF-PCR), detektuju se određeni markeri na pomenutim hromozomima, a rezultati su gotovi u roku od 24 časa
 • Prenatalna dijagnostika QF-PCR metodom (opisana u prethodnoj tački) + kariotip iz uzorka amnionske tečnosti
 • Kariotip iz periferne krvi
 • Utvrđivanje očinstva
 
       
 
 • PRENATALNA DNK ANALIZA

  Prenatalna DNK analiza podrazumeva rano otkrivanje genetskih promena koje dovode do Daunovog, Edvardsovog, Patau, Klinefelterovog ili Tarnerovog sindroma.

  Za analizu je potrebna minimalna količina plodovog materijala, čime se smanjuje rizik od pobačaja usled procedure uzimanja uzorka.

  Metodom analize DNK dobijaju se precizni i pouzdani rezultati već nakon 24 sata.

  Ko se testira?
  Testiraju se sve žene koje:
  - ostanu u drugom stanju u 35. godini i kasnije
  - imaju porodičnu istoriju genetskih poremećaja
  - su imale više od tri spontana pobačaja
  - su bile izložene nekoj vrsti zračenja ,hemijskim ili biološkim mutagenima
  - imaju patološki nalaz ultrazvuka kao i loše vrednosti biohemijskih markera u ranom stadijumu trudnoće
  - su ostale u drugom stanju veštačkom oplodnjom
 
 • PRENATALNA DIJAGNOSTIKA

  Genetskom prenatalnom dijagnostikom se utvrđuje da li postoje promene u broju i strukturi hromozoma kod ploda. Vrlo je bitno što ranije i što preciznije utvrditi postoje li genetski poremećaji koji mogu imati ozbiljne posledice kod rođene dece.

  Najčešći genetski poremećaji koji se javljaju jesu promene u broju hromozoma. Najveći broj nastalih promena u broju hromozoma dovodi do spontanog pobačaja. Međutim, postoje i takve promene kod kojih se trudnoća normalno odvija, ali se rađaju deca sa ozbiljnim fizičkim i mentalnim problemima. To se pre svega odnosi na:
  - Daunov sindrom
  - Edvardsov sindrom
  - Patau sindrom
  - Klinefelterov sindrom
  - Tarnerov sindrom
  - Promena tipa XXX; YYY

  Poremećaj u broju hromozoma se može utvrditi klasičnom citogenetikom (prebrojavanje hromozoma) ili direktnim ispitivanjem na nivou DNK.
 
       
 
 • HPV - HUMANI PAPILOMA VIRUS

  Humani papiloma virus (HPV) je osnovni uzrok nastanka raka grlića materice.
  DNK metoda je jedina pouzdana metoda kojom se može utvrditi  prisustvo HPV patogena u ćelijama grlića materice.
  Važno je utrditi koji je tip HPV prisutan. U DNK centru uzorak se istovremeno testira na prisustvo 18 tipova HPV.

  Uzorak koji se testira je cervikalni bris koji uzima ginekolog.
  Ženama starijim od 30 godina se preporučuje da u cilju prevencije raka redovno rade HPV i papa test.
  Srbija ima najveći broj novoobolelnih od raka grlića materice u Evropi. Svake godine oboli oko 1.000 žena.
 
 • HPV se prenosi seksualnim putem i procena je da 80% žena bude zaraženo tim virusom u nekom periodu svog života. Postoji veliki broj sojeva HPV i oni se razlikuju u pogledu sposobnosti da izazovu kancerogene promene. Utvrđeno je da HPV tip 16 i tip 18 imaju najveći onkogeni potencijal i da su odgovorni za 70% nastalih karcinoma.

  Svrha testiranja
  - prevencija i praćenje nastanka raka grlića materice
  - uspostavljanja tačne dijagnoze
  - lečenja HPV infekcije i raka grlića materice
 
       
 
 • DNK ANALIZA

  DNK analiza je jedina pouzdana metoda za utvrđivanje bližeg ili daljeg srodstva.
  Ova analiza je nezamenljiva metoda za identifikaciju bioloških tragova u forenzičarske svrhe.
 
 • FORENZIČKA ANALIZA DNK

  Forenzičkom DNK analizom moguće je nedvosmisleno utvrditi kome pripada biološki trag od značaja, a DNK profil je moguće dobiti iz vrlo male količine biološkog materijala.

  Bilo koja vrsta biološkog materijala ljudskog porekla može poslužiti za analizu DNK. Tragovi koji se najčešće analiziraju su:
  - krvne mrlje
  - pljuvačka (opušci, korišćene čaše, flaše, konzerve, žvake, četkice za zube i sl.)
  - sperma (vaginalni bris, veš, odbačeni kondomi, posteljina i sl.)
  - ćelije kože koje se mogu naći na svim predmetima koje je neka osoba koristila
  - dlake

  Identifikacija se zasniva na poređenju DNK profila dobijenog iz biološkog traga, sa DNK profilom lica za koje se sumnja da je ostavilo taj trag.
 
 • UTVRĐIVANjE OČINSTVA, BLIŽEG i DALjEG SRODSTVA

  DNK analiza je jedini pouzdan test za utvrđivanje srodstva.
  Genetski materijal se nasleđuje od bioloških roditelja. Kod utvrđivanja očinstva, DNK profil deteta se poredi sa DNK profilom potencijalnog oca. Preciznost rezultata se povećava ukoliko se DNK profil deteta poredi sa DNK profilima oba roditelja.

  Pored očinstva DNK analizom se može utvrditi bliže i dalje srodstvo (braće, sestre, babe, dede, tetke, stričevi).

  DNK analizom muške komponente genetičkog materijala (Y hromozom) moguće je utvrditi i daleka srodstva po muškoj liniji što može pomoći kod pravljenja porodičnog stabla.
  Srodstvo po ženskoj liniji se može utvrditi analizom mitohondrijske DNK.
  Uzorak koji se najčešće koristi za analizu DNK je bris bukalne sluznice (bris unutrašnje strane obraza).
 
 
 
Svetozara Ćorovića 10 - Beograd - Palilula
011 2182111;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Svetozara Ćorovića 10
  +381 11 2182111;
Povezane kategorije:

Poruku prima: DNK - centar za genetiku

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2018 :: Powered by PORTALSRBIJA