DNK - CENTAR ZA GENETIKU

DNK - centar za genetiku

O NAMA

DNK - centar za genetiku - O NAMA - 1
DNK - centar za genetiku - O NAMA - 1
DNK - centar za genetiku - O NAMA - 1
DNK - centar za genetiku - O NAMA - 1
Laboratorija DNK je genetička laboratorija u kojoj se sve dijagnostičke analize zasnivaju isključivo na
analizi DNK molekula uz primenu najmodernije tehnologije. To se pre svega odnosi na PCR sa fluorescentnim
prajmerima i kapilarnu elektroforezu. Dijagnostika zasnovana na ovim metodama značajno dobija na osetljivosti,
preciznosti i brzini.

Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih veštačenja. Takođe
su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate profesora Bernda
Brinkmana. DNK d.o.o. Beograd je takođe upisana u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja.
Laboratorija i stručnjaci koji u njoj rade redovno učestvuju u međunarodnom testiranju forenzičkih laboratorija koje se
sprovodi od strane Instituta za forenzičku genetiku iz Minstera u Nemačkoj i poseduju GEDNAP sertifikate koji potvrđuju
kvalitet rada.

MEDICINA

DNK - centar za genetiku - MEDICINA - 1
DNK - centar za genetiku - MEDICINA - 1
PRENATALNA DIJAGNOSTIKA
Šta se testira?
Danas su trudnicama dostupni testovi kojima se u ranoj trudnoći dijagnostikuju genetički poremećaji, detektuju
mutacije koje mogu biti uzrok cistične fibroze, kao i prisustvo određenih patogena kod ploda. Moguće je i prenatalno
utvrđivanje očinstva (tokom trudnoće).

DETEKCIJA PATOGENA
- Humani papiloma virus (HPV), uzročnik raka grlića materice – 16 tipova u jednoj PCR reakciji
- Mycoplasma genitalium (mikoplazma)
- Chlamydia trachomatis (hlamidija)
- Ureaplasma urealyticum (ureaplazma)
- Gardnerella vaginalis (gardnerela)
- Citomegalovirus (CMV) – prenatalno
- Toxoplasma gondii (toksoplazma) – prenatalno


OSTALE GENETIČKE ANALIZE
- Laboratorija DNK radi i sledeće genetičke analize
- Detekcija mutacija na tri gena koje mogu biti uzrok dubokih venskih tromboza
- Detekcija mutacija koje mogu biti uzrok cistične fibroze
- Detekcija mikrodelecija Y hromozoma
- Detekcija mutacija koje mogu biti uzrok hemohromatoze
- Kariotip iz krvi

OČINSTVO I SRODSTVO

DNK - centar za genetiku - OČINSTVO I SRODSTVO - 1
DNK - centar za genetiku - OČINSTVO I SRODSTVO - 1
UTVRĐIVANJE OČINSTVA
DNK analiza je jedini pouzdan test za utvrđivanje očinstva. Utvrđivanje očinstva i srodstva se bazira na poređenju DNK
profila osoba koje se testiraju – deteta i potencijalnog oca i/ili majke. Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke
proračune. Preciznost zavisi od broja analiziranih lokusa DNK. Jedina smo laboratorija u regionu koja standarno
analizira 22 lokusa, za razliku od ostalih laboratorija koje standardno analiziraju 15 lokusa. Veći broj lokusa značajno
povećava preciznost testa.

SRODSTVO
Osim očinstva, analizom DNK se može utvrditi i bliže i dalje srodstvo. Ovde razlikujemo dve vrste analiza: analiza Y
hromozoma i analiza DNK profila.
Analizom Y hromozoma (muške komponente DNK) moguće je utvrditi da li dve osobe potiču od istog muškog pretka,
po muškoj liniji. Primeri su: deda i unuk, braća po ocu, stric i bratanac i tako dalje.

PRA - POREKLO
Analizom Y hromozoma (muške komponente DNK) moguće je utvrditi pra-poreklo određene osobe, ukoliko se DNK
profil Y hromozoma uklapa u postojeće baze podataka Y hromozoma.
Pod pra-poreklom podrazumevamo geografsko poreklo po direktnoj muškoj liniji određene osobe, koje se sa manje ili
više sigurnosti može locirati.
Mana ove metode jeste da se dobija pra-poreklo samo jednog pretka. Deset generacija unazad (oko 250 godina) svaki
od nas ima oko 1.000 predaka. Iz tog razloga ovaj test ne daje kompletnu informaciju o tome odakle zaista potičemo.

FORENZIKA

DNK - centar za genetiku - FORENZIKA - 1
DNK - centar za genetiku - FORENZIKA - 1
FORENZIČKA ANALIZA DNK
Bilo koja vrsta biološkog materijala ljudskog porekla može poslužiti za analizu DNK. Tragovi koji se najčešće
analiziraju jesu:
- Krvne mrlje
- Pljuvačka (opušci, korišćene čaše, flaše, konzerve, žvake, četkice za zube i sl.)
- Sperma (vaginalni bris, veš, odbačeni kondom, posteljina i sl.)
- Ćelije kože koje se mogu naći na svim predmetima koje je neka osoba koristila
- Iščupane dlake

FIZIČKA LICA
DNK analiza u forenzičke svrhe je pristupačna fizičkim licima, detektivskim agencijama kao i advokatima.
Usluge koje se najčešće traže su sledeće:
Detekcija sperme na tkanini ili drugom materijalu
Detekcija krvi na tkanini ili drugom materijalu
Utvrđivanje DNK profila iz bioloških uzoraka

SUDOVI I POLICIJA
Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih veštačenja.
Takođe su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate profesora
Bernda Brinkmana.
Parnični postupci se uglavnom tiču utvrđivanja očinstva – više o tome možete pročitati u odeljku o očinstvu.
Forenzička analiza DNK u krivičnom postupku zahteva više rada i matematičku analizu rezultata.

VETERINA

DNK - centar za genetiku - VETERINA - 1
DNK - centar za genetiku - VETERINA - 1
UTVRĐIVANJE POLA KOD PAPAGAJA
Vršimo testove za utvrđivanje pola kod papagaja i ostalih ptica.

Uzorci
DNK analiza se vrši koristeći uzorke perja ili krvi. Najpoželjnije je da uzorke uzme veterinar ili iskusan odgajivač ptica,
radi bezbednosti ptica kao i osobe koja uzima uzorak. Ako se uzorci šalju poštom DNK centru onda sve uzorke treba
staviti u jedan paket poslati ih u najkraćem mogućem po uzimanju uzoraka. Preporučujemo da se koriste usluge kurira
(na primer Post Express u Srbiji).

Uzorci perja
Perje koje se analizira treba da bude sveže iščupano. Perje koje je samo otpalo, nije upotrebljivo za analizu. Pero
mora biti posebno isčupano. Pre uzimanja uzorka operite ruke, sterilnim pincetu možete koristiti na manjim pticama.

Uzorak krvi
Prilikom uzorkovanja krvi, pazite da izbegnete kontaminaciju uzorka ili inficiranje ptica.
Za prikupljanje uzoraka krvi možete koristiti sterilni bris sa vatom.
Pre prikupljanja uzoraka obeležite epruvetu za sterilni bris vrstom i imenom ptice ili nekim drugim načinom kojim se
ptica bez dileme identifikuje. Nakon prikupljanja uzorka vratite bris u obeleženu epruvetu i ponovite proces za sve
ptice. Svaki bris treba da sadrži uzorak samo jedne ptice i sve ih treba staviti u jedan paket pa poslati u Laboratoriju
DNK.
Svetozara Ćorovića 10 - Beograd - Palilula
011 2182111;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Palilula Svetozara Ćorovića 10
    +381 11 2182111;
Pitaj DNK
Povezane kategorije:

Poruku prima: DNK - centar za genetiku

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA