DIL BROKER A.D.

Dil broker a.d.

 
 
 office@dilbroker.co.rs
 
 • trgovina žiralnim novcem
 • trgovina kratkoročnim hartijama od vrednosti
 • trgovina menicama
 • trgovina čekovima
 • trgovina devizama
 • trgovina zlatom i drugim plemenitim metalima
 • trgovina akcijama i dugoročnim hartijama od vrednosti
 • trgovina finansijskim derivatima
 • trgovina hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu
 • poslove otkupa, eskonta i reeskonta bankarskih i trgovinskih akcepata
 • poslovi bezgotovinskog i klirinškog platnog prometa
 • poslovi otkupa ukupne emisije hartija od vrednosti
 • poslovi čuvanja i vođenja portfelja hartija od vrednosti
 • poslovi pružanja savetodavnih usluga
 
Dil Broker
 
 • Dil Broker a.d., berzanski posrednik dilerskog i brokerskog načina trgovanja, osnovan je 02.03.2000. godine.

  Danas ima 18 akcionara, od tog broja 15 akcionara su pravna lica sa 98,24% učešca u osnivačkom kapitalu i nalaze se među vodećim u svojim oblastima poslovanja.


  Dozvolu za rad berzanskom posredniku izdala je Savezna Komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište rešenjem od 22.03.2000., a žiro-račun je otvoren 12.07.2000. rešenjem ZOP-a Palilula.
 
Dil Broker
 
 • Zadatak Dil Brokera a.d. je da svojim osnivačima i klijentima pruži punu zakonsku zaštitu i legitimnost transakcija u prometu hartijama od vrednosti, sigurnost, efikasnost i ažurnost na najvišem profesionalnom i tehnološkom nivou.

  Naša obaveza je da, pored pravne sigurnosti u trgovini tržišnim materijalom, svojim poslovanjem, osnivačima i klijentima omogućimo dobit na uložena sredstva i obezbedimo kotiranje akcija osnivača i klijenata koji to žele, čime će se istima povećati poslovni ugled i komparativna prednost nad ostalim igračima u tržišnoj utakmici.
 
 
 
Terazije 45 - Beograd - Stari Grad
011 3235902;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Terazije 45
  +381 11 3235902;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Dil broker a.d.

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA