CENTAR ZA PROCENE SIMEX

Centar za procene simex

 
 
office@centarzaprocene.com 
 
 • IZBOR NOVIH LjUDI
 • EKSTERNI HR TIM
 • FORMIRANjE HR ODELjENjA
 • OPTIMIZACIJA
 • TESTIRANjE ZAPOSLENIH
 • HR ISTRAŽIVANjA U PREDUZEĆU
 • EVALUACIJA REDNIH MESTA
 • PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
 
 
 
 • Mi smo tim stručnjaka, psihologa i ekonomista koji se već duži niz godina bavi procenama adekvatnosti i efikasnosti ljudskih resursa, od menadžera do svakog izvršioca, u kompanijama naših klijenata.
 • Naš osnovni cilj je da Vam omogućimo jasnu sliku i uvid u potencijal koji posedujete, greške koje ponekad činite i korake koje treba da preduzmete kako bi uspešno nastavili svoju borbu ka vrhu.
 
 • Možemo Vam pomoći da:
  - izaberete iznadprosečne nove ljude
  - iako nemate svoje odelenje za ljudske resurse dobijate tim koji će brinuti i ispunjavati sve obaveze vezane za ljudske resurse u Vašem preduzeću.
  - oformite svoje odelenje za Ljudske resurse po savremenim principima efikasnosti poslovanja
  - ukoliko se nalazite u nezavidnoj poziciji da morate da smanjite broj zaposlenih, to obavite objektivno, fer i pre svega tako da ne oslabite radni potencijal preduzeća vec da ga učinite efikasnijim i optimalnijim
  - postojeći radni potencijal iskoristite na najproduktivniji način uz pomoć objektivne evaluacije
  - unapredite timove
  - efikasnije motivišete zaposlene (evaluacija i HR istraživanja)
  - rešite eventualne konflikte, nesuglasice i nezadovoljstva u preduzeću
  - poboljšate organizaciju preduzeća
  proverite svoje individualne mogućnosti i usmerite svoju karijeru u pravom smeru ( Profesionalna orijentacija)
 
 
 
 • IZBOR NOVIH LjUDI
 
 • Korišćenjem psiholoških testova, profesionalnih intervjua i simulacija određenih poslovnih situacija Centar za procene Vam značajno povećava šansu da izaberete pravog kandidata ili unapredite pravu osobu i da smanjite rizik i troškove koje neminovno nose pogrešani izbori.

 
 • Korišćenjem naših usluga imaćete sledeće prednosti:
  - Sprovešćete proces objektivne procene, bez pristrasnosti i fer prema svim kandidatima
  - Detaljno se obrađuje veći broj kandidata istovremeno, jer se primenjuje grupno testiranje, pa se u isto vreme selekcija obavlja obuhvatnije ali I brže nego kada se koriste samo intervjui
  - Vršiće se procene performansi koje su direktno vezane i relevantne za posao koji će kandidat obavljati 
  - Imaćete mogućnost uvođenja specifičnih procena koje su u skladu sa Vašim posebnim potrebama
  - Vaše kandidate će procenjivati iskusni i profesionalni procenjivači koji su u stanju da vide i ocene tačnije i bolje od pojedinca koji se profesionalno ne bavi tim poslom
  - Kroz saradnju sa našim profesionalnim procenjivačima i sami ćete uvideti i naučiti koji su elementi bitni priliukom dolaženja do dobre procene
  - Zahvaljujući profesionalnoj i sistematičnoj proceduri čak i neuspešni kandidati će imati doživljaj fer izbora i neće imati potrebu da protestvuju i stvaraju neprilike
  - Korišćenjem našeg iskustva i znanja, uz pomoć adekvatnih psiholoških tehnika doćićete do najboljeg rezultata koji je neminovno praćen smanjenjem rizika i troškova

 
 • U koliko zbog preopterećenosti poslom niste u stanju da posvetite potrebno vreme i pažnju celokupnom procesu selekcije:raspisivanju konkursa, prikupljanju, odabiru biografija i obaveštavanju kandidata, na najprofesionalniji i najstručniji način uradićemo to sve umesto Vas.
 • Posle detaljne provere, testiranja i intervjua na razgovor ćemo Vam poslati samo najbolje kandidate, o čijim sposobnostima ćete imati potpunu informaciju.
 • Takođe posedujemo sopstvenu bazu podatka iz koje Vam vrlo često možemo ponuditi kandidate koji zadovoljavaju uslove koje ste postavili i imaju iznad posečne sposobnosti relevantne za posao za koji ste raspisali kokurs.
 
 
 
 • EKSTERNI HR TIM
 
 • Još uvek ne osećate da bi bilo ekonomično i potrebno da zaposlite čoveka ili da oformite Odelenje za ljudske resurse koje će pokrivati sve oblasti rada sa zaposlenima u Vasem preduzeću, ipak imate određene potrebe iz ove oblasti koje ne možete sami da ispunite.
 • Pravi je trenutak da se upoznamo.
 
 • Saradnjom sa Centrom za procene SIMEX dobićete upravo ono što Vam nedostaje: stručnu osobu, koja će biti odgovorana za:
  selekciju novih ljudi,
  - motivaciju zaposlenih,
  - detektovanje potreba i organizovanje adekvatnih obuka za unapređenje znanja i kvaliteta rada Vasih ljudi,
  - evaluaciju kvaliteta rada svakog zaposlenog i usklađivanje zarada prema učinku,
  - unapređenje menadžmenta,
  - otkrivanje i razvoj talenata ,
  - formiranje i unapređenje timova i timskog rada,
  - rešavanje eventualnih konflikata i sukoba u timovima,
  - optimalizaciju broja zaposlenih
  - efikasno i ekonomično iskorišćavanje radnog potencijala

 
 
 
 • FORMIRANjE HR ODELjENjA
 
 • Vaše preduzeće svakim danom raste i menja se.
 • Došlo je vreme da zaposlite čoveka ili osnujete odelenje koje će se baviti samo organizacijom i unapređenjem radnog potencijala preduzeća.
 • Pomoći ćemo Vam da napravite adekvatan opis poslova kao i da izaberente stručne ljude koji će se uklopiti u postojeći tim i doprineti njegovom daljem razvoju.
 
 
 
 • OPTIMIZACIJA - SMANjENjE BROJA ZAPOSLENIH i OPTIMIZACIJA RADNIH MESTA
 
 • Ako se nalazite u nezavidnoj poziciji da morate da smanjite broj zaposlenih u preduzeću ili izvršite reorganizaciju radne snage, imamo ključ kako da ovaj težak zadatak obavite uspešno, fer i dostojanstveno.
 • Suština objektivne procene u ovakvim situacijama jeste u obezbeđivanju dobre i perspektivne odluku za Vaše buduće poslovanje i u sprečavanju socijalnih nemira i štrajkova radnika u preduzeću.
 
 • Uz našu pomoć uradite posao kako treba:
  - Odredite jasne priorite i razvojne potrebe preduzeća, a zatim na osnovu tih potreba utvrdite jasne kriterijume za reorganizaciju i selekciju
  - Sprovedite veoma objektivnu i standardizovanu proceduru selekcije, bez pristrasnosti i fer prema svim zaposlenima
  - Donosite odluke isključivo na osnovu jasno postavljenih kriterijuma, isključivo vezanih za potrebe posla i kvalitet rada
  - Napravite rang listu radnika prema datim kriterijumima u postignuću, kako bi ste obezbedili brzu i efikasnu zamenu po potrebi
  - Za radnike koji su ostali bez posla obezbedite važne informacije vezane za potencijalne mogućnosti pronalaženja drugog zaposlenja. Pomozite im da se uključe u različite procedure traženja posla.

 
 
 
 • TESTIRANjE ZAPOSLENIH

 
 • Radni potencijal firme najčešće nije mali.
 • Mudrost je zaposlene radnike iskoristiti na najproduktivniji način raspoređujući ih na radna mesta koja im prema sposobnosti i mogućnostima najviše odgovaraju.
 
 • Proveravanjem, tj. testiranjem određenih sposobnosti, karakteristika ličnosti i motivacije tačno ćete znati koliki je potencijal i mogućnost svakog vašeg zaposlenog.
 • To će Vam omogućiti da formirate adekvatna očekivanja prema svakom radniku i ne iscrpljujete i sebe i druge nerealno visokim ili niskim zahtevima.
 
 
 
 • HR ISTRAŽIVANjE U PREDUZEĆU

 
 • Brojna HR istraživanja u okviru preduzeća Vam mogu pomoći da dođete do informacija koje će Vam omogućiti unapređenje rada preduzeća kao i rešavanje nekih značajnih pitanja.
 • Motivacija za rad je jedan od najznačajnijih faktora uspešnosti.
 • Ona je najčešće individualna i kvalitativno i kvantativno se razlikuje od zaposlenog do zaposlenog.
 • Kratkim grupnim istraživanjem možete doći do informacija od neprocenjivog značaja za efikasno podsticanja na rad svakog radnika.
 
 • Sociometrijskom metodom analize možete ustanovoti socijalnu, tj. emotivnu atmosferu u Vašem kolektivu, otkriti da li i gde postoje konflikti, otkriti uzroke eventualnog nezadovoljstva, skrivene potecijale zaposlenih za rukovođenje i organizovanje, možete otkriti one koji se nisu uklopili u kolektiv, saznati da li u vašem preduzeću vlada kohenzija ili su zaposleni razbijeni nezadovoljstvom, različitim ciljevima, zahtevima i potrebama.
 • Na taj način pruža Vam se mogućnost da otkrijete i produktivno rešavate eventualne probleme, unapredite svoje poslovanje, maksimalno iskoristite postojeći radni potencijal, sprečite nezadovoljstvo i konflikte među zaposlenima i dobijete na efikasnosti.
 • Istraživanjem možete otkriti razlog eventualne fluktuacije (odlaženja radnika iz preduzeća) kao i predvideti buduću fluktaciju.
 
 
 
 • EVALUACIJA RADNIH MESTA

 
 • Motivacija zaposlenih da ostanu u preduzeću i vredno rade je kruna rada sa i na zaposlenima.
 • Ako ste prethodno napravili dobru selekciju ljudi, obučili ih za posao koji se od njih očekuje, ništa gore nije od mogućnosti da ih u trenutku, kada treba najviše da daju, izgubite, jer su našli bolji posao.
 
 • Da li imate potrebu da bolje motivišete zaposlene, zadržite najbolje ljude, povećate produktivnost, smanjite troškove ipratite put strategije koji ste zacrtali?
 • Rešenje leži u sistemu nagrađivanja zaposlenih na osnovu postignuća i zalaganja.
 • Ovo nije lak posao jer ćete se vrlo često susretati sa problemima kao što su: nemogućnost adekvatnog i preciznog merenja i rangiranja performansi zaposlenih, nepoverenje radnika u sistem i sl.
 • Mi imamo stručnjake koji Vas mogu voditi i savetovati kako bi ste i taj zadatak uspešno ispunili.
 
 
 
 • PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
  ili
  Definisanje pravog puta ka uspehu i zadovoljstvu

 
 • Čemu služi profesionalna orijentacija:
  - Niko nije dobar u svemu i svako ima potencijal da bude uspešan u nečemu. Profesionalna orijentacija ima funkciju dobrog ogledala u kome možete realno sagledati svoje ili detetove radne, profesionalne ali i druge mogućnosti i sposobnosti. Na taj način objektivno definišete oblasti potencijalnog uspeha.
 • Kako ona izgleda: 
  - Sastoji se iz intervjua, psihološkog testiranja (opšte inteligencije, specifičnih sposobnosti, karakteristika ličnosti i ličnih interesovanja), psihološke procene i savetovanja.
 • Kome je namenjena: 
  - Đacima radi pravilnog izbora budućih škola i slobodnih aktivnosti 
  - Maturantima radi pravilnog opredelenja za buduće zanimanje 
  - Studentima koji imaju poteškoća prilikom studiranja i polaganja ispita 
  - Budućim sportistima i sportistima kako bi realno procenili svoje šanse da se uspešno profesionalno bave sportom ili da lakše pronađu svoje alternativno zanimanje 
  - Svima onima koji nisu sigurni da rade posao koji najbolje umeju ili ne znaju šta najbolje umeju 
  - Preduzećima i firmama koje žele da maksimalno iskoriste radne mogućnosti svojih zaposlenih
 
 
 
 • Da vidite bolje...
 • Da vidite dalje...
 
 
 
 
 
 
Bulevar Mihajla Pupina 87 - Beograd - Novi Beograd
011 6136328; 011 6137022;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 87
  +381 11 6136328; +381 11 6137022;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Centar za procene simex

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA