PREVODILAČKE AGENCIJE I PREVOĐENJE NAUČNIH RADOVA

Prevodilačke agencije i prevođenje naučnih radova

Stručni tekstovi su materija koja treba da bude jasno, precizno i nedvosmisleno prezentovana. Skupovi, forumi, simpozijumi i slični događaji su prilika da neko prezentuje svoj naučno-istraživački rad iz izabrane oblasti. Jezik na kome je rad inicijalno napisan, često nije prihvatljiv, te je neophodno prevođenje od strane stručnog prevodioca na strani jezik na kome će rad biti prezentovan.

 Prevodilačke agencije i prevođenje naučnih radova


Jezici na koji se naješće prevode stručni naučni radovi su na prvom mestu engleski i u manjoj meri francuski. Međutim, koliko god da sebe smatrate dobrim poznavaocem engleskog jezika, prevođenje je posao za prevodilacke agencije među kojima ćete se odlučiti za jednu od najboljih, koja će stručno i brzo uraditi prevod. Naučne radove koji se prezentuju na internacionalnim skupovima pregleda i revidira izabrana komisija i ona prihvata ili odbacuje neki ponuđeni rad. Bez obzira koja oblast je u pitanju, da li je to medicina, astronomija, biologija, ekologija, tehnika… ono što je zajedničko naučnim radovima je da poštuju određeni jezički registar, da budu gramatički apsolutno tačni i da materija koju prezentuju bude jasno, koncizno i nedvosmisleno izneta. Vrhunski stručnjaci iz neke oblasti ponekad imaju izazov sa izražavanjem i pisanjem na maternjem jeziku, a kamoli na stranom, pa čak i da je to engleski, koji mnogi učeni ljudi poznaju odlično. Zato i radovi koji su urađeni i na maternjem jeziku treba da prođu lekturu. Ovo je takođe jedna od usluga prevodilačkih agencija koje jer one okupljaju vrhunske lingviste.

STUDENTI I POSTDIPLOMCI

Ako ste student osnovnih i postdiplomskih studija, treba da maksimalno iskoristite benefite savremenog internetom umreženog sveta u kome okean informacija putuje brzinom svetlosti i nema prostor koji ne poznaje granice. Do pre nekoliko decenija, bilo je neophodno da budete pretplaćeni na neki stručni časopis kako biste saznali za postojanje stručnog skupa ili simpozijuma. Ili ste to morali da čujete od Vaših profesora, ako je do njih došla takva informacija. Sad je sve mnogo dostupnije i veoma brzo možete saznati sve i informisati se o aktuelnim i predstojećim dešavanjima. Ako ste ambiciozni i želite da pređete korak više i postignete uspeh, trebalo da Vam postane praksa praćenje trendova i skupova iz Vaše naučne oblasti. Budite samouvereni i nemojte misliti da je su stručni radovi nešto što je rezervisano za nekog drugog i da ih pišu samo već svršeni postdiplomci, doktoranti i doktori nauka. Itekako ima prostora i za studente koji strastveno izučavaju neku oblast i teže da pomere granice. Jezik ne treba da bude barijera, jer postoje dovoljno stručni i kvalifikovani prevodioci koji će s apsolutnom tačnošću prevesti svaku Vašu reč. Saznajte još danas kako možete uzeti učešće u naučnom krugu i time dati svoj doprinos, a i krenuti da gradite ime i karijeru. Od takve odluke možete imati samo koristi. Pre svega otvarate sebi mnoga nova vrata, upoznajete ljude i stičete kontakte iz Vaše oblasti delovanja, a iskustvo koje stičete je neprocenjivo. Na međunarodnim stručnim skupovima, koju god oni formu da imaju (simpozijum, kongres…) cilj je da se okupi što veći broj stručnjaka iz svih krajeva sveta, a renome samog skupa se gradi i meri i raznovrsnošću i raznolikošću, ali najviše kvalitetom prezentovanog. Jezik kompletne komunikacije je najčešće engleski. Ako ste toliko samouvereni u svoj engleski, pa čak i da ste studirali ili živeli na engleskom govornom području, i sami želite da prevedete svoj rad na engleski, bar ga na kraju predajte da ga pregledaju jezički stručnjaci i lekturišu da. Ne zaboravite da britanski i američki pisci imaju lektore koji pregledaju njihova dela pre štampanja. Kao i da naši pisci koji su čak i lingvisti po obrazovanju, ipak daju svoj tekst da ga pregleda još jedan par očiju.

 Prevodilačke agencije i prevođenje naučnih radova
STRUČNI PREVOD JE OBAVEZAN

Međutim, najčešći je slučaj da ipak Vaš tekst treba da prevede stručni prevodilac. Raspitajte se u prevodilačkoj agenciji da li imaju osobu koja je uskospecijalizovana za datu naučnu oblast i zahtevajte samo najbolje. Ne želite da Vaš trud bude odbačen od strane komisije samo zato što je nešto nejasno ili neuredno iskazano. Čak i da izlažete nešto što je revolucionarno, naučno vredno – nepreciznost u izražavanju, greške u pisanju ili neadekvatan jezički registar govore takođe o Vama. Vi ste odgovorni za vrednost Vašeg rada, a bi svakako nepotrebno bila umanjena ako jezički ne bi bio perfektan.

NEMA MESTA ZA POČETNIKE

Ovo je jedna od oblasti u kojoj nema mesta za pogreške. Zato su prevodilačke agencije koje već sarađuju sa profesorima jezika, vrhunskim stručnjacima iz oblasti lingvistike, kao i prevodiocima koji poseduju kombinovana stručna i jezička znanja – jedino pravo mesto gde treba da se obratite za izradu prevoda. Nemojte ovaj posao poveravati nekome ko ne poznaje materiju i ko nema iskustva iz te stručne oblasti. ovo malo zvuči surovo, ali da predstavimo stvari na drugačiji način. Nesavršen prevod u kome ima grešaka ili greškica može da se toleriše u nekim manje strogim krugovima. Čak i u poslu, ako su u pitanju manje firme, može da se provuče nekako, samo pod uslovom da ne remeti komunikaciju i razumevanje. Ako je to prevod za neku neprofitnu humanitarnu organizaciju, onda Vam niko neće zameriti što niste angažovali boljeg prevodioca, jer možda niste imali sredstava i jednostavno ste se snalazili kako znate i umete. Ali, kada je nauka u pitanju i naučni radovi, ovakvo gledanje kroz prste, jednostavno, ne postoji!

BUDITE ODVAŽNI

Budite odvažni i vredni. Ostavite trag iza sebe. Ono što je Vaše opredeljenje neka bude nešto čemu ćete biti predani. Samouverenost dolazi iz znanja i rada. Verujte u sebe, radite na unapređenju svog znanja svakodnevno i iskoristite svaku priliku koja Vam se pruža. Budite pre svega radoznali, saznajte gde možete uzeti učešće i izložiti svoja viđenja i ideje. Na tom putu pomoći će Vam rušenje jezičke barijere pomoću stručnog i proverenog prevoda. Ako sami prevodite tekst i zafali Vam neka reč koje ne možete da se odmah setite, najbolje je da prvo konsultujete Google Translate. I zaključak nije engleska izreka „Sky is the limit“, jer čak ni nebo nije granica, štaviše, ona ne postoji.

M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA