Berza Novi Beograd

Berza Novi Beograd

Beogradska berza

Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 011 3115328 |
011 3117311 |
Berza obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima. AKCIJE OBVEZNICE VARANTI ZA KUPOVINU AKCIJA ILI OBVEZNICA DEPOZITNE POTVRDE FINANSIJSKI DERIVATI Organizovanje trgovine hartijama od vrednosti obuhvata sledeće poslove: Organizovanje javne ponude hartija od vrednosti i povezivanja ponude i tražnje hartija od vrednosti; Objavljivanje informacija o ponudi, tražnji i tržišnoj ceni hartija od vrednosti i drugih podataka značajnih za trgovinu hartijama od vrednosti; Utvrđivanje i objavljivanje kursnih lista hartija od vrednosti; Obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom. Berza može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar , koje se uobičajeno obavljaju uz osnovnu delatnost Berze ( edukacija, izdavanje publikacija, časopisa i knjiga ), kao i da vrši plasman informacija i publikacija u zemlji i inostranstvu . Berza ne može trgovati hartijama od vrednosti, niti davati savete koji se odnose na kupovinu i prodaju hartija od vrednosti kao ni savete o izboru brokersko - dilerskog društva ili ovlašćene banke, ne može obavljati poslove koji su određeni kao delatnosti brokersko dilerskog društva, niti druge poslove, osim gore navedenih poslova.
LOKACIJE
Back to Top