BAST COMMERCE - MAŠINE I OPREMA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Bast commerce - mašine i oprema za geološka istraživanja

 
 
 • Bast Commerce d.o.o. Beograd je predstavnik kompanije ZIGMA iz Nikšića u Srbiji
 
 • BUŠAĆE GARNITURE i PRATEĆA OPREMA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA
 
 • Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize a.d. Nikšić (ZIGMA) posjeduje tri bušaće garniture tipa MUSTANG proizvodnje Atlas Copco.
 • To su samohodne mašine koje se kreću pomoću gusjenica. Za njihov transport potreban je vučni voz. U njima je ugrađen Deutz-ov dizel motor. Mustang 13-H5 može da nosi 13.000 kg tereta, tj. bušaćeg pribora, Mustang 9-F4D 9.000 kg, a Mustang 5-F4D 5.000 kg. Mustang 9 i Mustang 5 proizvedene su 2008. godine, a Mustang 13-F4D 2009. godine.
 
                               
                                                                     MUSTANG 13-H5
 
 • Bušaća garnitura Mustang 13-H5 je sledećih dimenzija (transportni položaj):
  Težina 18700 kg
  Visina 3176 mm
  Dužina 9350 mm
  Širina 2480 mm
 • Bušaća garnitura Mustang 9-F4D je sledećih dimenzija (transportni položaj):
  Težina 16600 kg
  Visina 3415 mm
  Dužina 8400 mm
  Širina 2480 mm
 • Bušaća garnitura Mustang 5-F4D je sledećih dimenzija (transportni položaj):
  Težina 14000 kg
  Visina 3000 mm
  Dužina 6890 mm
  Širina 2285 mm
 
                              
                                                                  MUSTANG 5-F4D
 
 • Bušaće garniture Mustang 13- F4D, Mustang 9-F4D i Mustang 5-F4D namijenjene su za sledeće poslove:
  1. Bušenje istražno-eksploatacionih bunara,
  2. Istražno bušenje,
  3. Injektiranje,
  4. Ugradnju zateznih sidara
 
 
 
 • 1. BUŠENjE ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONIH BUNARA
 
 • ZIGMA posjeduje kompletnu opremu za bušenje istražno-eksploatacionih bunara udarnom i rotacionom metodom gdje se kao radni fluid koristi komprimovani vazduh, voda ili bentonitska isplaka. U mogućnosti smo da izrađujemo vertikalne, horizontalne i bunare pod uglom:
  − Udarnom metodom do dubine od 500 m završnog prečnika 450 mm,
  − Rotacionom metodom do dubine od 800 m završnog prečnika 200 mm,
  − U nevezanim materijalima (pijesak, šljunak i sl.) sa direktnim oblaganjem zidova bušotina prečnika 324 
     mm do dubine 70 m i prečnika 245 mm do dubine 90 m sa mogućnošću smanjenja prečnika i 
     nastavljanjem sa prečnicima 216 mm ili 176 mm do dubine 500 m.
 
                              
                                                                  MUSTANG 9-F4D
 
 • U okviru opreme za bušenje bunara posjedujemo i tri kompresora (2008. i 2009.
  godište) proizvodnje Atlas Copco:
  Kompresor XRVS 476 Cd (2 komada)
  Radni pritisak: 25 bar
  Kapacitet: 27,6 m3 /min
  Snaga: 318 kW
 
                                 
                                                                  Kompresor XRVS 476 Cd
 
 • Kompresor XRVS 336 Cd
  Radni pritisak: 25 bar
  Kapacitet: 19,7 m3 /min
  Snaga: 224 kW
 
                                
                                                              Kompresor XRVS 336 Cd
 
                            
                                                  Bušaće šipke za bušenje bunara
 
                              
                                                        Pribor za bušenje bunara
 
 
 
 • 2. ISTRAŽNO BUŠENjE
 
 • ZIGMA posjeduje i kompletnu opremu za istražno bušenje ''wire line'' metodom uz korišćenje dvostrukih i trostrukih sržnih cijevi do dubine od 800 m prečnika 146 mm (tipa GEOBOR); 96,1 mm (HQ) i 75,6 mm (NQ). Istražno bušenje izvodimo vertikalno, horizontalno i pod uglom.
 
 • Za potrebe istražnog bušenja bez potrebe jezgrovanja izvodimo bušotine završnog prečnika 86 mm do dubine od 800 m.
 
                                
                                      Horizontalno istražno bušenje (Mustang 9-F4D)
 
                               
                                           Deo pribora za istražno wire line bušenje
 
 
 
 • 3. INJEKTIRANjE
 
 • Za potrebe injektiranja koristimo UNIGROUT E22H injekcionu platformu (2008. godište) sa kompletnom opremom:
  − Injektor,
  − Miješalica za injekcione mase,
  − Pumpa za injektiranje sa kompletnom opremom snage 22 kW, maksimalnog kapaciteta 200 l/min i 
     radnog pritiska do 100 bar.
 
                               
                                          Injekciona platforma UNIGROUT E 22 H
 
                            
                                  Pumpa za injektiranje sa pratećom opremom
 
 • Pored gore navedene opreme, ZIGMA posjeduje i sledeće bušaće garniture:
  − Ingersoll Rand, za bušenje rotacionom metodom istražno-eksploatacionih bunara i istražnih bušotina do 
     dubine od 450 m.
  − JANEZ 600, (četiri bušaće garniture) sa kompletnim priborom za rotaciono bušenje (klasično i ''wire line'') 
     završnog prečnika 56 mm.
 
                       
                                                          Ingersoll Rand
 
                      
                                                              JANEZ 600
 
 • Uz pomenute garniture posjedujemo i prateću opremu za bušenje, injektiranje, ispiranje i testiranje bunara (pumpe, agregate, visokopritisna crijeva, aerliftove, rezervoare, pakere i dr.).
 
 • Transport bušaćih garnitura i prateće opreme, kao i pripremu prilaznih puteva i lokacija vršimo u sopstvenoj režiji uz upotrebu sledeće mehanizacije:
 
                      
                                Poluprikolica sa ceradom, nosivost 30 000 kg
 
                     
                                                  Mercedes ACTROS 3341
 
                     
                                 Niskonoseća poluprikolica, nosivost 45.000 kg
 
                     
                                                   Mercedes ACTROS 1844
 
                      
                             Mercedes Benz ACTROS 2646 LS, tegljač troosovinac
 
                     
                                                      Bager Komatsu
 
                     
                                                      Buldozer Komatsu
 
                    
                                                           Utovarna lopata
 
 
 
 • Važniji poslovi koje je ZIGMA obavljala od svog osnivanja iz oblasti geologije, geotehnike i hidrogeologije do danas:
 
 • Detaljna geotehnička istraživanja i izrada Elaborata za sanaciju klizišta »Radanovići« - industrijska zona Radanovići – Tivat; (1983)
 • Geotehnička istraživanja za potrebe sanacije temelja zidina Starog Grada Kotora Investitor: Zavod za zaštitu spomenika Kotor; (1986)
 • Detaljna geotehnička istraživanja terena za izgradnju objekata “Slovenske plaže” u Budvi (1987-1989)
 • Geotehnička istraživanja terena i izrada geotehničkog Elaborata o uslovima izgradnje zaobilazne saobraćajnice i kolektora u Plužinama (1987)
 • Geotehnička istraživanja i izrada geotehničkog Elaborata za izgradnju objekata za Sportski centar u Igalu (1988)
 • Istražno-geološko bušenje za potrebe rudnika »Boksiti« na području Štitova za ležište boksita (1989)
 • Istražno-geološko bušenje na području Maockog bazena i području Pljevalja, lokacija cementara, za potrebe definisanja ležišta uglja (1990)
 • Istražno-geološki, geotehnički i hidrogeološki radovi za Glavni geološki projekat pregradnog mjesta buduće betonske lučne brane HE »Komarnica« (1990-2000)
 • Geotehnička istraživanja terena za potrebe sanacije i nadvišenja hotela »Maestral« u Bečićima; (1990)
 • Geotehnička istraživanja sa izvođenjem radova i izradom Elaborata o geotehničkim uslovima nadvišenja deponije pepela za TE »Gacko« (1993)
 • Geotehnička istraživanja terena za potrebe sanacije i nadvišenja hotela »Maestral« u Bečićima; (1998)
 • Geotehnička istraživanja terena duž trase regionalnog vodovoda preko Skadarskog jezero od Karuča do Virpazara (1998)
 • Geotehnička ispitivanja terena za potrebe izgradnje restorana na vodi »Kalimero« u Ulcinju; (1999)
 • Ispitivanja terena za potrebe izgradnje mosta »Port Milena« u Ulcinju (1999)
 • Geotehnička istraživanja i izrada Elaborata o uslovima izgradnje pristaništa na ostrvu Mamula kod Herceg Novog (2000)
 • Inženjersko-geološka istraživanja terena sa izradom Elaborata za izgradnju objekata vojne bolnice u Meljinama (2000)
 • Istražna bušenja sa ugradnjom piezometara na više klizišta u Baru (2001)
 • Geotehnička istraživanja za hotel »Fjord« u Kotoru (2002)
 • Detaljna geotehnička istraživanja na tunelu “Sozina” (2002-2005)
 • Detaljna geotehnička istraživanja na trasama pristupnih puteva tunela “Sozina” sa sjeverne i sa južne strane sa izradom završnog geotehničkog elaborata za nivo Glavnog projekta (2002-2005)
 • Geotehničko praćenje u toku izvođenja proboja tunela “Sozina” (2002-2005)
 • Inženjersko-geološka istraživanja pristupnih puteva za most »Verige« u Bokokotorskom zalivu (2002)
 • Istražna vertikalna i kosa bušenja za pregradno mjesto brane Ćehotine – Pljevlja (2002)
 • Inženjersko-geološko kartiranje putnog tunela Sozina Investitor: SCT Ljubljana; (2002)
 • Kompletna geotehnička istraživanja za sanaciju nasute brane »Maljevac« (Deponija pepela i šljake TE »Pljevlja«) u svrhu izrade Glavnog građevinskog projekta sanacije (2002)
 • Geotehnička istraživanja terena za mostove »MILENIJUM« i »UNION BRIGDE« u Podgorici (2003)
 • Izvođenje inženjerskogeoloških istraživanja sa izradom Elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje mini obilaznice i mosta preko rijeke Ribnice; (2003)
 • Geotehnička istraživanja terena za izgradnju preko 50 benzinskih i plinskih stanica u Crnoj Gori (2003)
 • Geotehnička istraživanja za potrebe sanacije klizista “Mojdež” – Herceg Novi (2004)
 • Geotehnički radovi na rekonstrukciji puta Kolašin-Mateševo (2005)
 • Inženjersko-geološko kartiranje putnog tunela “Sozina (2005)
 • Inženjersko-geološko kartiranje putnog tunela Sozina Investitor: SCT Ljubljana (2005-2006)
 • Detaljna geotehnička istraživanja za put Budva - Petrovac (2006)
 • Inženjersko-geološko kartiranje putnog tunela “Raš” (2006)
 • Sanacija klizišta na putu Vranjske Njive – Radovce (2006)
 • Detaljna geotehnička istraživanja za rekonstrukciju trase puta Mateševo – Kolasin (2007)
 • Detaljna geotehnička istraživanja za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta Petrovac – Bar (2007)
 • Izrada projektne geotehničke dokumentacije za sanaciju klizišta u Plužinama, Šćepan Polju, Subadnju kod Kolašina in a drugim putnim pravcima Investitor: Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj (2007)
 • Geotehnička istraživanja za rekonstrukciju magistralnog puta Budva – Bar (2008)
 • Izrada Elaborata o geotehničkim uslovima proširenja i rekonstrukcije magistralnog puta Lepetani-Tivat i Kamenari-H.Novi Investitor: Direkcija za saobraćaj – Podgorica (2008)
 • Inženjersko-geološko istraživanje terena za potrebe fundiranja stubova 400 kV dalekovoda Albanska granica – Podgorica na trasi dužine 30 km. Investitor: Dalekovod d.d. Zagreb (2008)
 • Inženjersko-geološka ispitivanja terena za potrebe izgradnje fabrike za flaširanje vode “Vektra Voda” u Kolašinu Investitor: Vektra Montenegro (2008)
 • Elaborat o izvedenim detaljnim hidrogeološkim i inženjersko-geološkim istražnim radovima za potrebe sanacije temelja brane “Slano” (2008)
 • Istražni geološki radovi i izrada geotehničkih elaborate za nivo glavnih građevinskih projekata za izgradnju novih hotela: Igalo, Tamaris, Boka i Plaža u Herceg Novom Investitor: vektra Montenegro – Podgorica (2009)
 • Istražno-geološko bušenje za potrebe rudnika »Boksiti« na području Štitova za ležište boksita (1986)
 • Istražno-geološko bušenje na području Maockog bazena i području Pljevalja, lokacija cementara, za potrebe definisanja ležišta uglja (1987)
 • Istražna bušenja sa ugradnjom piezometara na brani »Maljevac« - Pljevlja (1988)
 • Istražno-geološki, geotehnički i hidrogeološki radovi za Glavni geološki projekat pregradnog mjesta buduće betonske lučne brane HE »Komarnica« (1990-2000)
 • Hidrogeološki istražni sanacioni radovi na kaptaži Donji Vidrovan sa ciljem povećanja izdašnosti izvorišta (1997)
 • Istražna vertikalna i kosa bušenja za pregradno mjesto brane Ćehotine – Pljevlja (2000)
 • Izvođenje geoloških i geomehaničkih istražnih radova za nadvišenje zemljane brane »Maljevac« - Pljevlja za deponiju pepela i šljake (2002)
 • Istražna bušenja sa ugradnjom piezometara za klizište »Mojdež« - Herceg Novi (2004) Inženjersko-geološko i gotehnička istraživanje klizišta Mojdež u Herceg Novom Investitor: Vlada Crne Gore- Direkcija za saobraćaj (2004)
 • Geotehnička istraživanja za sanaciju klizišta na pruzi NK-PG Bare Bojovica (2008)
 • Izrada istražnih bušotina za potrebe geoloških istraživanja za hotelsko-apartmanski kompleks na Zavali – Budva Investitor: Omniprojekt Beograd (2008-2009)
 • Istražno bušenje na trasi budućeg tunela i lifta na lokaciji Kotor- Lovćen. (Horizontalna bušotina dužine 250 m.) Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora (2009)
 • Kao i za sva geotehnička istraživanja koja možete naći kod Geotehničkih istraživanja
 • Injekcioni radovi na preko dvadeset crkava po Crnoj Gori (naročito po Crnogorskom primorju) (1979-2000)
 • Injekcioni višegodišnji radovi na sanaciji turbinskih jama HE »Perućica«; (1990-2008)
 • Specijalno injektiranje epoksidnim smolama zvonika u Ulcinju; (1990)
 • Injekciono-sanacioni radovi na tvrđavama »Forta Mare« i »Kanli kula« u Herceg Novom (1990)
 • Injekcioni radovi konaka i zidina Manastira Morača; (1991)
 • Injektiranje terena lokalne akumulacije »Osječenica« u cilju poboljšanja vododrživosti (1994)
 • Injekcioni radovi na sanaciji crkve Svetog Nikole na Vidrovanu (1994)
 • Hidrogeološki istražni sanacioni radovi na kaptaži Donji Vidrovan sa ciljem povećanja izdašnosti izvorišta (1994)
 • Injekcioni radovi na sanaciji temelja i stabilizaciji terena objekta Osnovne škole »Milan Vuković« na Savini u Herceg Novom; (1995)
 • Injekciono-sanacioni radovi primarnih šinskih kanala sa oblaganjem epoksidnim smolama za HE “Perućica” (1997)
 • Injekciono-sanacioni radovi na odvodnim kanalima Krupca i Slanog Zeta I i Zeta II Moštanica; (1998)
 • Injektiranje stare željezničke stanice u Herceg Novom (2001)
 • Injektiranje epoksidnim smolama nadvožnjaka Brlja – Nikšić; (2001)
 • Sidrenje i injektiranje stijenske mase iznad Konaka Manastira Ostrog; (2002)
 • Injekcioni radovi temeljnog tla objekta Kompresorske stanice u krugu Pivare-Nikšić; (2002)
 • Injektiranje zateznih sidara na klizištu »Durutovići« u Pljevljima; (2003)
 • Sanaciono-injekcioni radovi na magacinu eksploziva u Kalušićima – Pljevlja (2003)
 • Izrada istražno-eksploatacionih bunara prečnika Ø 125 – 300mm na lokalitetima po Crnoj Gori – Nikšić– Podgorica – Budva – Herceg Novi i dr. mjesta; (1990- )
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara na području Poklonaca kod Nikšića za dugoročno snabdijevanje grada Nikšića (8 bunara precnika 300mm i dubine do 30m)
  (1992)
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara za potrebe Radio Televizije Crne Gore – Podgorica (3 bunara) (1999)
 • Izrada eksploatacionog bunara za potrebe radilišta tunel Sozina kao i naselja Gluhi Do, dubine 30m i prečnika Ø 250mm; (2000)
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara za održavanje velikih površina (terena) stadiona FK »Sutjeska« - Nikšić, FK »Mladost« - Podgorica (2000)
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara za potrebe vodosnabdijevanja Kliničnkobolničkog centra Podgorica (5 bunara prečnika 150mm i dubine 25-35 m) (2001)
 • Izvođenje istrazno–eksploatacionih bunara na podrucju Nikšića za potrebe vodosnabdijevanja Nikšića (2002-2007)
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara za potrebe vodosnabdijevanja Danilovgrada na području Slapa sa prečnikom 300mm za vodovod Danilovgrada (2002) prečnika 150mm i dubine do 50m) (2003)
 • Izrada tri ekspolataciona bunara prečnika Ø 305 mm na izvorištu “Poklonci” za potrebe vodosnabdijevanja opštine Nikšić, Investitor: SO Nikšić (2008)
 • Izrada ekspolatacionih bunara na području opštine Nikšić- “Akcija 100 bunara” Investitor: SO Nikšić 2008- )
 • Izrada istražno-eksploatacionih bunara za potrebe fabrike vode “Aqua Bianca” u Radigojnu – Kolašin Investitor: Aqua Bianca – Podgorica (2008)
 • Izrada istražno-eksploatacionih bunara prečnika Ø 216 mm za potrebe vodosnabdijevanja betonske baze u Kusidama – Nikšić Investitor: Mehanizacija i programat Nikšić (2008)
 • Projekat izrade eksploatacionog bunara na lokalitetu “Atlas Capital Centra”- Podgorica Investitor: Atlas Group – Podgorica (2008)
 • Izrada istražno-eksploatacionog bunara i izrada Elaborata o rezultatima hidrogeoloških
  istraživanja na lokaciji Filozofskog fakulteta u Nikšiću Investitor: Filozofski fakultet Nikšić (2008)
 • Izvođenje istražno-ekploatacionog bunara prečnika Ø 245 mm za potrebe fudbalskog stadiona “FK Čelik” – Nikšić (2008)
 • Istražno-eksploatacioni bunar, pod uglom od 45° prečnika Ø 305 mm za potreb vodosnabdjevanja Bara Investitor: C.M.C. Herceg Novi (2009)
 • Izvođenje istražno-ekploatacionog bunara prečnika Ø 245 mm za potrebe fudbalskog stadiona “FK Crvena stijena” – Podgorica (2009)
 • Izvođenje istražno–eksploatacionih bunara za potrebe mnogobrojnih industrijskih i privatnih objekata širom Crne Gore
 • Kontrola kvaliteta betona na objektu TE »Pljevlja« - Pljevlja (dimnjak, hladnjak, mašinska hala, betonska brana »Otilovići«, most »Suva dubočica« kao i fabrika betona za navedene objekte); Investitor: TE »Pljevlja« - Pljevlja (1976-1980)
 • Kontrola kvaliteta betona i radova na objektima »Tunel Sozina« (mlazni beton, pumpani beton, beton kolovozne konstrukcije, kontrola betona na fabrikama betona), tunel »Raš«, mostovima »Bistrica« i »Đurmani«. Izvođač radova: SCT Ljubljana (2002-2005)
 • Superkontrola kontrola betona i radova na gradilištu – objekat »Splendid«-Bečići Investitor: Montenegrostars – Budva (2005-2007)
 • Kontrola kvaliteta betona i radova na fabrici betona i gradilištu – objektu magistralni put Kolašin – Mateševo Izvođač radova: Primorje Slovenija (2006-2007)
 • Kontrola kvaliteta betona na fabrici betona i objektima apartmansko naselje »Savina« Izvođač radova: Energoprojekt – Beograd (2006-2008)
 • Kontrola kvaliteta betona pri izgradnji Sistema za skretanje rijeke Ćehotine koja obuhvata sljedeće objekte: betonska lučna brana „Durutovići ”, tunel „Rudine” i „Velika Pliješ”, kanal za izmještanje rijeke Ćehotine, kaskade i slapište. Izvođač radova: Hidrogradnja - Pale, ŽGP Sarajevo (2006-2008)
 • Kontrola betona i asfalta na fabrikama betona i asfalta (GP »Prvoborac«, AD »Mehanizacija i programat« Nikšić, ZIB Bar, Energoprojekt )
 • Kontrola betonskih radova na fabrici betona i objektu apartmansko naselje “Astra Montenegro” na Zavali – Budva Izvođač radova: Montera Montenegro – Budva (2007- )
 • Kontrola kvaliteta betona na objektima kompenzacioni bazen, kanal Zeta II i dr. – sistema revitalizacije »Perućica« - EPCG (2008-2009)
 • Izgradnja TE »Pljevlja« - Pljevlja zemljana brana »Maljevac«, most »Suva Dubočica«; (1980)
 • Izgradnja gradskog vodovoda Nikšića »Gornji Vidrovan – Trebjesa«; (1983)
 • Izgradnja robne kuće »Nikšićanka« u Nikšiću (vanjsko uređenje); (1983)
 • Izgradnja »Energetskog bloka« u Pivari »Trebjesa« - Nikšić; Sanacija tunela »Vojnik« na putu Jasenovo polje – Šavnik
 • Sanacija magacina eksploziva tunelskog tipa »Kalušići« - Pljevlja
 • Izvođenje radova na ulici “Rozino” – Budva (2008)
 • Izvođenje radova na izgradnji ulice Lazi I (faza III) u Budva (2008)
 • Nadzor na miniobilaznici Nikšića, dionica Brlja-Petlja II, Grebica-Duklo (2008- )
 • Nadzor na magistralnom putu Nikšić-Podgorica Dionica: Paprati, L=2.70km
 • Dionica: Bogetići, L= 1,70km (2009- )
 • Ugovoren je nadzor na magistralnom putu Risan – Žabljak na dionici Vilusi - Osječenica
 • Izrada projektne dokumentacije za potporne konstrukcije i sanaciju klizišta u Plužinama. (2008)
 • Izrada projektne dokumentacije za potporne konstrukcije i sanaciju klizišta u Šćepan Polju.(2008)
 • Izrada projektne dokumentacije za potporne konstrukcije i sanaciju klizišta u Subadnju kod Kolašina(2008)
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta „Bać“ na magistralnom putu Rožaji – Špiljani (2008)
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta „Pental“ na regionalnom putu Slijepač most – Kovren (2009)
 
 • U svom dugogodišnjem iskustvu u okviru svoje djelatnosti Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize A.D. – Nikšić je ostvario vrlo uspješnu saradnju sa svim referentnim firmama iz domena geološke i građevinske struke kao što su:
  Građevinski fakultet – Podgorica
  Elektroprivreda Crne Gore – Nikšić
  Direkcija za izgradnju autoputeva – Podgorica
  Nadležna ministarstva Vlade RCG
  Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
  »Rudnik uglja« – Pljevlja
  Termoelektrana – Pljevlja
  MUP RCG
  Lovćen invest – Podgorica
  RZUP – Podgorica
  »Boksiti« – Nikšić
  Zavod za izgradnju Bara – Bar
  Zavod za urbanizam i projektovanje – Herceg Novi
  »Prvoborac« - Herceg Novi
  GP »Crna Gora« - Nikšić
  Rudarsko-geološki fakultet – Beograd
  Rudarski institut – Beograd
  »Energoprojekt« – Beograd
  »Jaroslav Černi« - Beograd
  »Geosonda« - Beograd
  Hidrogradnja – Gacko
  SCT d.d. – Ljubljana.
  Geomehanika d.o.o. - Beograd
  Geološki zavod – Podgorica
  Građevinski institute – Makedonija
  Akreditovane laboratorije u regionu
 
 
 
Matice Srpske 30 - Beograd - Mirijevo
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Mirijevo Matice Srpske 30
  Lokacija
 2. Beograd Savski Venac Kralja Milutina 69
  +381 11 2657985;
Povezane kategorije:

Poruku prima: Bast commerce - mašine i oprema za geološka istraživanja

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA