Automatizacija

Automatizacija Beograd

Jumo - merni i regulacioni uredjaji

Beograd, Savski Venac, Bulevar vojvode Mišića 37/1 011 2651198 |
063 425281 |
JUMO PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD REGULACIONA OPREMA MERNI i REGULACIONI UREĐAJI SENZORIKA TEMPERATURA ANALIZA TEČNOSTI PRITISAK NIVO PROTOK VLAGA AUTOMATIZACIJA REGULACIJA REGISTROVANJE AUTOMATIZACIJA NADZOR PROIZVODNE USLUGE SENZORI TEMPERATURE SPECIJALNO PO ŽELjI KORISNIKA ELEKTRONSKE PLOČE OBRADA METALA SERVIS i PODRŠKA TEMPERATURA Termoelementi Otpornički termometri (ATEX) Bežični otpornički termometri Pokazni termometri Bimetalni temperaturni prekidači Ugradni i panelni termostati Temperaturni senzori od platine DAkkS laboratorijaza kalibraciju ANALIZA TEČNOSTI Elektrode za Ph vrednost i redoks Induktivni i konduktivni senzori za merenje provodljivosti Merenje rastvorenog kiseonika Merenje hlora, hlor dioksida, ozona, vodonik peroksida i persirćetne kiseline Procesne armature Pneumatske izmenljive armature Transmiteri/regulatori PRITISAK Transmiteri pritiska Presostati Merne ćelije za pritisak Separator i pribor Uredjaji za merenje u Ex-zoni NIVO Sonde za merenje nivoa (hidrostatičke) Uredjaji za merenje pritiska, opciono sa ATEX-sertifikatom (hidrostatički) Transmiteri diferencijalnog pritiska (hidrostatički) Plovci (mehanički) PROTOK Uredjaji za merenje pritiska za paru, gasove i tečnosti Magnentno induktivni transmiteri protoka Senzori protoka sa elisom Diferencijalni transmiteri pritiska VLAGA Kapactivne sonde za merenje vlage i temperature Higrometrijske sonde za merenje vlage i temperature Bezbedni industrijski davači mernih vrednosti (ATEX) KONTROLERI Jednokanalni/višekanalni Procesni/programski regulatori Ugradni termostati panelni termostati Pokazni kontaktni termometri kao pokazivači i kontroleri REGISTROVANjE Papirni pisači Digitalni pisači Digitalni pisači sa FDA sertifikatom Digitalni pisači sa ATEX sertifikatom AUTOMATIZACIJA Pokazivači Softvei za automatizaciju Stabilizatori snage (tiristori) Sistemi Transmiteri Bežični transmiteri Softveri i pribor NADZOR Elektronski limiteri/nadzornici temperature po DIN 14597 Elektronski termostati Ugradni termostati Panelni termostati Termostati za Ex-zonu Pokazni termometri PROIZVODNE USLUGE SENZORI TEMPERATURE SPECIJALNO PO ŽELjI KORISNIKA Razvoj prema Vašim zahtevima Veliki broj sistema za testiranje i proveru Preuzimanje kvalifikacije za primenu Kontrola materijala Mehanička provera Termička provera ELEKTRONSKE PLOČE Razvoj i dizajn Koncept testiranja Kontrola merenja Proizvodnja Logistika i distribucija Servis posle prodaje OBRADA METALA Proizvodnja alata Sečenje i oblikovanje Fleksibilna obrada lima Proizvodnja plovaka Zavarivanje, spajanje i montaža Površinska obrada

Elnos bl doo beograd

Beograd, Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 372 011 6184222
Za detaljnije informacije o našoj kompaniji molimo posetite naš sajt: www.elnosgroup.com Na usluzi smo za sva Vaša pitanja: PROJEKTOVANjE i INŽENjERING ELEKTROENERGETSKE MREŽE TRGOVINA ELEKTROENERGETSKIM MATERIJALOM i OPREMOM PROIZVODNjA OPREME ZA DISTRIBUCIJU i PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Eti B

Eti B logo
Beograd, Voždovac, Braće Jerković 120 011 3961668 |
062 271294 |
Eti B logo
ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI TEHNIČKA KERAMIKA GUMA i PLASTIKA ALATI i OPREMA ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI ZGRADE i INDUSTRIJA Instalacijski prekidači Zaštitna sklopka na diferencijalnu struju Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom Motorski zaštitni prekidači Ugradna sklopka Ugradni aparati EVESYS Kontrolni uređaji Niskonaponski kompaktni prekidači i niskonaponski rastavljači Niskonaponski kompaktni prekidači sa diferencijalnom strujnom zaštitom Dodatni pribor Rastavljači LAS Rastavljači LA Rastavljači sa osiguračima laf (NV/NH) Preklopni rastavljači LAS (1-0-2) Preklopni rastavljači LA (1-0-2) Grebenaste sklopke Tipkala i signalne svjetiljke Tipkala u kućištima i kućišta Niskonaponski rastavni umetci D, D0 Osnove osigurača Dodatni pribor za osigurače Osiguračke rastavne jedinice Cilindrični rastavni umeci Rastavljači za cilindrične rastavne umetke Rastavni umeci Osnove osigurača Dodatni pribor Izolacione letve za osigurače NV kontaktne letve Rastavljač sa osiguračima Univerzalna oprema za uzemljenje i kratkospajanje Razvodni ormani Ploča brojila Univerzalno prekriće za ormane Dodatni pribor Industrijski razvodnici Industrijski priključni pribor Redne stezaljke ENERGETIKA Rastavni umeci Osnove osigurača Dodatni pribor Izolacione letve za osigurače NV kontaktne letve Rastavljači sa osiguračima Univerzalna oprema za uzemljenje i kratkospajanje Prenaponski odvodnici Visokonaponski rastavni umeci ZAŠTITA POLUPROVODNIKA - ULTRA QUICK TEHNIČKA KERAMIKA MATERIJALI Porcelan Steatit Kordierit ELEKTROTEHNIČKA KERAMIKA Osnova osigurača-ekstrudovana Izolatori Porcelanski proizvodi Osnova otporničkog elementa Proizvodi od steatita TERMO KERAMIKA Proizvodi od kordijerita Nesagorivi proizvodi za metalurgiju PROIZVODI ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU Punjači Toplotne cevi Tela za mlevenje i obloge SPECIJALNI PROIZVODI Izolacioni elementi u zavarivanju i pri zagrevanju Proizvodi visoko zahtevne inženjerske keramike Keramički držači za nameštaj GUMA i PLASTIKA PROIZVODI OD GUME Poklopci profila Poklopci za zaštitu od prodora prašine O-prstenovi Membrane Zaptivači u kombinaciji guma-metal Apsorberi vibracija Toplotni zaptivači PROIZVODI OD PLASTIKE Namenjeni za elektrotehničku i automobilsku industriju (širok asortiman materijala od PP do PPS pravilnih oblikai različitih boja) Proizvodnja jednodelnih modula (PP, POM, PBT, PC, Pa, Pa6, PA 66, PPS, UP, PF, BMC u TPE) KOMPLEKSNI PROIZVODI Fazamontaže

Exor esi

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165a 011 3016 |
011 2143679 |
INŽENJERING ZA ENERGETIKU, SAOBRAĆAJ i INDUSTRIJU USLUGE INŽENJERING PROJEKTOVANJE ODRŽAVANJE PROIZVODI ZA AUTOMATIZACIJU U INDUSTRIJI PROIZVODI ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM PROIZVODI ZA AUTOMATIZACIJU U ZGRADAMA PROIZVODI ZA IDENTIFIKACIJU KOMUNIKACIONI PROIZVODI EXOR ESI nudi savremena rešenja za automatizaciju u industrijskim postrojenjima, automatizaciju i zaštitu u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije kao i informa-tizaciju u saobraćaju i građevinarstvu. Naša ponuda obuhvata razvoj i projektovanje, proizvodnju, montažu i puštanje u rad, kao i održavanje u garantnom roku i posle njega.
KOMANDNI i RAZVODNI ORMANI - projektovanje i izrada PROJEKTOVANjE i UGRADNjA UPRAVLjAČKIH LINIJA SERVISIRANjE INDUSTRIJSKE OPREME PLC PROGRAMIRANjE - PLC SOFTVER i APLIKACIJE EKSKLUZIVNI UVOZNIK FIRMI BALLUFF i REER DISTRIBUTER FIRMI MOELLER i SIEMENS SISTEM INTEGRATOR FIRME SCHNEIDER ELECTRIC Program Schneider-Electric Industrijska kontrola Zaštitni uređaji i sklopna tehnika Sistemi za automatizaciju Program MOELLER x-Command x-System x-Start x-Energy x-Pole Program SIEMENS Invertori i soft starteri Low voltage komponente Enkoderi Program BALLUFF Induktivni senzori Optoelektronski senzori Kapacitivni senzori Magnetni senzori Merni sistemi REFERENC LISTA - UNIVERZUM, Inđija – izrada, isporuka, povezivanje i puštanje u rad upravljačkih ormana - UNIVERZUM, Kubršnica – izrada, isporuka, povezivanje i puštanje u rad upravljačkih ormana - OMSK, Rusija – izrada komandnih ormana, montaža, povezivanje i puštanje u rad - DONJE CRNILJEVO, Zorka Opeka – izrada, isporuka, povezivanje i puštanje u rad upravljačkih ormana - TRUDBENIK, Ub – sistem za kontrolu vlage i temperature u sušnici opeka - GITARIĆ, Mihajlovac – izrada komandnih ormana, montaža, povezivanje i puštanje u rad - SPLONUM, Sanski Most – izrada komandnih ormana, montaža, povezivanje i puštanje u rad - SPLONUM, Sanski most – linija za automatski transport opeka u ciglani - CIGLANA TRUDBENIK, Ub – promena sistema za upravljanje linijom za pakovanje - SINALCO, Vrujci – izrada i prepravka softvera na sistemima punjenja, CIP-ovanja, paletizerima, itd. - VALJEVSKA PIVARA, Valjevo – vodjenje procesa u varionici - VALJEVSKA PIVARA, Valjevo– revitalizacija upravljačkog sistema na liniji za pakovanje gajbi - VALJEVSKA PIVARA, Valjevo– filter presa za sladovinu - VALJEVSKA PIVARA, Valjevo– revitalizacija upravljačkog sistema na liniji za ispiranje flaša - SRBIJANKA, Valjevo – automatizacija dve linije za cedjenje voća - SRBIJANKA, Valjevo – automatizacija linije za proizvodnju pomfrita - PEĆKA PIVARA, Peć – vodjenje procesa u varionici - PROJEKTOMONTAŽA, Beograd - izrada softvera za sisteme za tretman voda u Šapcu - VODOVOD, Valjevo

Servoteh beograd

Beograd, Zemun, Slobodana Đurića 6 011 2190767 |
011 3757003 |
PNEUMATIKA HIDRAULIKA INŽENjERING ELEKTRONIKA PNEUMATIKA U pneumatici Bosch Rexroth AG razvija i proizvodi komponente i sisteme za manipulativnu tehniku, automobilsku, prehrambenu, farmaceutsku, hemijsku, elektronsku industriju, itd. Primenom novih tehnologija, konstrukltivnih inovacija, novih materijala i visokim stepenom integracije elektronike postizu se optimalne funkcionalne i montazne karakteristike nasih komponenti i sistema.Vrhunski kvalitet i visoka pouzdanost doveli su Bosch Rexroth AG u poziciju globalnog isprucioca pneumatike. Proizvodi nekada poznati pod imenom: Wabco Westinghouse, Mecman AB,Mannesmann Rexroth i Bosch AT sada se sada ujedinjeni u novu robnu marku REXROTH Bosch Group. Firma SERVOTEH d.o.o. je odabrana za strateskog partnera za projektovanje, prodaju i plasman na teritoriji koju pokrivaju Srbija, Crna Gora i Makedonija. Sa sistemskim resenjima iza kojih stoji Bosch Rexroth i nasom svakodnevnom podrskom nadamo se da ćemo Vam pomoci da brze i lakse razvijate svoje proizvode i odrzavate svoje proizvodne linije. HIDRAULIKA Hidraulički sistemi su oblast kojom se intezivno bavimo u kontinuitetu 20 godina. Razvili smo izuzetnu partnersku saradnju sa svetskim liderom u oblasti hidraulike Bosh Rexroth AG . Naša ponuda se sastoji od: - Projektovanja, konstrukcije, izrade i ispitivanja raznih tipova standardnih i specijalnih hidraulickih cilindara - Projektovanja i izrade raznih tipova standardnih hidralickih agragata kao i agregata specijalne namene sa ugradnjom svih funkcionalno bitnih Rexroth Bosch Group komponenti - Projektovanjem i montazom raznih tipova hidralickih sistema i instalacija - Servis elektronike za proporcionalne i servo-ventile INŽENjERING Industrijski inženjering: - realizacija projekata po zahtevu kupaca - izrada projektne, konstruktivne i tehnološke dokumentacije - izrade pozicija, delova podsklopova i celih sklopova - montaža, ispitivanje i puštanje u rad - konsalting, pomoću rešavanju problema ELEKTRONIKA Na osnovu dugogodisnjeg iskustava u razvoju i proizvodnji različitih uređaja i sistema iz oblasti automatike i računarske CNC tehnike, Servoteh d.o.o. nastavlja sa razvojem i proizvodnjom iz ove oblasti. Osvojen je razvoj i serijska proizvodnja sledećih uređaja:

Virmak inženjering

Beograd, Voždovac, Bulevar oslobođenja 337c 011 2681776 |
011 2662484 |
SISTEMI ZASTAKLjIVANjA TERASE PREGRADNI ZIDOVI RESTORANI PLASTIKA - INDUSTRIJSKA PLASTIKA TRAKASTE ZAVESE AUTOMATIZACIJA Kuglični ventili Leptirasti ventili Membranski ventili Solenoidni ventili Ventili sa filterom Električni aktuatori Pneumatski aktuatori MERENjE i KONTROLA Protoka Nivoa Višeparametarski kontroleri Pritiska Temperature pH/ORP Provodnosti/otpornosti

Icm electronics

Novi Sad, Branka Bajića 46 021 6518458 |
021 6518777 |
ICM electronics pruža svojim klijentima najbolja rešenja, u oblasti robotskog pakovanja i paletiziranja kao i u oblasti automatizacije procesa, sa ciljem da se poslovanje kupca učini profitabilnijim i ojača njegova konkurentnost na tržištu. AUTOMATIZACIJA Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu. Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost ICM je realizovao preko 150 projekata iz oblasati automatizacije u oblastima: Industrija hrane i pića - konditorska industrija - pekarska industrija - industrija za proizvodnju i preradu mesa - industrija za proizvodnju šećera - industrija za proizvodnju stočne hrane - predrada i pakovanje kafe, praškastih i zrnastih materijala Hemijska industrija - proizvodnja pesticida - proizvodnja boja i lakova - proizvodnja plastičnih masa Proizvodnja mašina i opreme - mašine za pakovanje - mašine za plastiku - alatne mašine - mašine za štamparsku industriju Duvanska industrija Tretmani voda Kotlovska postrojenja ROBOTIKA Naš cilj je da u oblasti primene robota pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu. MAŠINE ICM Electronics je ovlašćeni sistem integrator Švedske kompanije Arenco koja se bavi proizvodnjom mašina za automatsko formiranje kutija, punjenje, zatvaranje kutija i transportnim putevima. Uz mašinski asortiman kompanije Arenco i robotskih ćelija za manipulaciju, ICM je u mogućnosti da u potpunosti automatizuje proces pakovanja i sortiranja proizvoda u ambalažne kutije, da pakuje ambalažne kutije u transportne, a transportne da paletizira i automatski strečuje. VIZIJA Naša vizija je da izgradnjom sopstvenog brenda u oblasti robotike i automatizacije procesa i mašina osvojimo i učvrstimo lidersku poziciju na tržištu Srbije i Crne Gore i izađemo na evropsko i svetsko tržište sa priznatim, prepoznatljivim i konkurentnim rešenjima. MISIJA ICM electronics pruža svojim klijentima najbolja rešenja, u oblasti robotskog pakovanja i

Vesimpex

Beograd, Rakovica, Miljakovac, Kanarevo Brdo, Resnik, Petra Konjovića 12v 011 7510683 |
011 7510685 |
AUTOMATIKA ROBOTIKA IT INŽENjERING INDUSTRIJSKI INŽENjERING ELEKTRO MATERIJAL KABLOVI Robotika i mehatronika Industrijska automatizacija Industrijski transportni sistemi Niskonaponski razvodi Kompenzacija reaktivne energije Industrijska klimatizacija Opremanje IT centara Opremanje operativnih centara LAN mreže IT REŠENjA Devedesetih godina informacione tehnologije činile su uzan segment tržišta koji je zahtevao isključivo kvalitetnu i pouzdanu opremu. Mi smo imali pravi odgovor na te zahteve i zauzeli smo značajnu poziciju na tržištu koju i danas imamo. Danas možemo reći da smo lideri u infrastrukturnom opremanju IT centara i jedina kompanija koja može IT centre da opremi po EN 1047-1 i EN 1047-2 evropskim standardima. Naš moto da ne prodajemo samo opremu, već i IT rešenja doveli su do toga da Unicredit banka, OTP Banka, Banca Intesa, Mercedes Srbija, Telenor, Komercijalna banka, Dunav osiguranje,... postanu naši korisnici. Takođe, planiramo da naša rešenja implementiramo i u zemljama u okruženju, gde stičemo sve veći broj korisnika. Vesimpex je aktivan u oblasti prodaje elektroopreme još od 1995. godine, kada smo započeli saradnju sa firmom Rittal. Od tada smo našu ponudu dopunjavali sličnim programima, tako da smo danas u mogućnosti da svojim korisnicima ponudimo širok asortiman opreme u oblasti kućišta za elektroopremu, niskonaponske i opreme za automatizaciju, kablova, mehaničkih i mašinskih komponenti i opreme za IT i telekomunikacije. Prvi i najvažniji kriterijum za opremu koju nudimo svojim korisnicima je beskompromisni kvalitet. Zbog toga je naša ponuda oslonjena na programe vodećih svetskih proizvođača koji su istinski lideri u svojim oblastima.

Atm bg

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 127 011 7112307 |
011 7112294 |
PREDUZEĆE ZA AUTOMATIZACIJU i TEHNIKU MERENJA ATM je specijalizovano inženjering preduzeće za PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE, MONTAŽU, ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD i SERVISIRANJE opreme za merenje, regulaciju i automatizaciju tehnoloških procesa u industrijskim postrojenjima a posebno u području TERMOENERGETIKE OBOJENE i CRNE METALURGIJE PETROHEMIJE INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA PREHRAMBENE FARMACEUTSKE INDUSTRIJE

Uno lux processing

Beograd, Žarkovo, Cerak, Poručnika Spasića i Mašere 14 011 2392313 |
011 2515782 |
Projektovanje, proizvodnja i inženjering u oblasti industrijske automatizacije Isporuka opreme i softvera: AUTOMATIONDIRECT, WEINTEK, NATIONAL INSTRUMENT’S Kompletna ponuda opreme i softvera za automatizaciju industrijskih postrojenja Isporuka SCADA softvera i akvizicionih sistema NATIONAL INSTRUMENT’s Inženjering u različitim industrijskim granama

Avalon partners

Beograd, Savski Venac, Nemanjina 4 011 3629178 |
065 2825667 |
MERNI UREĐAJI ELEKTRONIKA AUTOMATIKA

Tagor electronic

Niš, Bulevar svetog cara Konstantina 80-86 018 575545
AKTIVA AC/DC i DC/DC KONVERTORI KOMUNIKACIONI MODULI PASIVA ELEKTROMEHANIKA KUĆIŠTA INSTRUMENTI ALATI AUTOMATIKA TAGOR electronic je firma za distribuciju elektronskih komponenti, instrumenata, alata i komponenti za automatiku - od hobi do profesionalne opreme, za primene u proizvodnji, servisu, industriji, obrazovnim ustanovama. Pridružite se familiji od preko 800 firmi koje su nam ukazale poverenje oslanjajući se na konkurentne cene i optimalne rokove isporuke. Tagor electronic počeo je sa radom krajem 1996. godine. Osnovna delatnost firme je distribucija elektronskih komponenti, instrumenata, alata i komponenti za automatiku. Pokrivamo sve segmente tržišta, od kataloške prodaje do projektne podrške i referencnog dizajna za mnoge aplikacije. Naša specijalnost je setiranje materijala za male i srednje proizvođače, ali podržavamo i velike projekte kao i know-how izbor materijala u fazi projektovanja .Takodje, nudimo širok program instrumenata: od hobi do profesionalne opreme, za primene u proizvodnji, servisu, industriji, obrazovnim ustanovama. Izgradnjom partnerskog odnosa u poslu trudimo se da Vam omogućimo da posvetite 100% Vašeg vremena razvoju i plasmanu Vašeg proizvoda prepuštajući nabavku i setiranje repromaterijala specijalizovanoj firmi kakva se trudimo da budemo. Naš cilj je da profesionalnom i kvalitetnom uslugom kroz povoljne cene i optimalne rokove isporuke doprinesemo da Vaši proizvodi budu konkurentni na domaćem i stranom tržištu, kako cenom tako i tehničkim rešenjem. Tagor electronic trenutno ima 18 zaposlenih u stalnom radnom odnosu od kojih je 10 diplomiranih inzinjera elektronike, 1 diplomirani ekonomista i ostalih 7 uglavnom sa srednjom i višom elektrotehničkom školom. Svake godine sve je veći broj firmi koje nam ukazuju poverenje, što nam je uvek dodatni motiv da što bolje obavljamo svoj posao i da ga neprekidno usavršavamo.

Fox Electronics

Beograd, Palilula, XXI divizije 30 011 2415393
PROJEKTOVANJE PROIZVODNJA INŽENJERING TRGOVINA Fox Electronics se bavi projektovanjem, proizvodnjom, inženjeringom i trgovinom u oblasti industrijske elektronike i automatizacije: - Projektujemo i proizvodimo industrijske kontrolere i prateće komponente za upravljanje mašinama, zasnovane na mikrokontrolerima. - Distribuiramo PLC(programabilne logičke kontrolere) FATEK, HMI & LCD module firme Hitech, releje Finder, frekventne regulatore brzine motora i imamo u ponudi čitavu paletu industrijskih senzora i kontrolera. - Izvodimo projekte automatizacije mašina, bazirane na sopstvenim kontrolerima ili PLC. - Vršimo zamenu neispravnih i zastarelih uređaja i sistema automatizacije, savremenim rešenjima.

Elektro umi

Beograd, Čukarica, Čukarička Padina, Milene Čupić 11 011 2576206 |
011 2577364 |
PROIZVODNjA KUĆIŠTA RAVODIH ORMANA KZO PROIZVODNjA ISPITNE OPREME PROIZVODNjA UČILA NISKO NAPONSKI BLOKOVI i RAZVODNA POSTROJENjA KOMANDNO SIGNALNI ORMANI ORMANI MERNIH GRUPA ORMANI ZA PRIMENU U GRAĐEVINARSTVU KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE AUTOMATIZACIJA PROCESA GESSMANN VAHLE UMI-MAX

Bb link

Beograd, Surčin, Koste Abraševića 10 011 3139133 |
011 3139278 |
Predstavljamo Vam deo asortimana iz naše široke ponude: rasveta kontaktori i bimetali automatski osigurači tajmeri, releji i pribor industrijska oprema i pribor kablovski pribor svetiljke merni instrumenti automatika instalacioni materijal ventilatori i oprema produžni kablovi i motalice RASVETA - Halogeni reflektori - Panik lampe - Vododiht svetiljke - Fluo svetiljke sa elektronskom prigušnicom - Fluo armature - Rasteri AUTOMATIKA - GLC 1D AC kontaktori - GMC AC kontaktori - GLA 1D pomoćni kontakti - GLR2-D bimetali - Fid sklopke - Automatski osigurači - Automatsko zvono i tinjalica - Motorna zaštita DM sklopki - Nožasti osigurači - Granični prekidači - Tasteri prekidači - Signalne sijalice - Relei i postolja - Vremenski relei INSTALACIONA OPREMA - Kablovske uvodnice - Izolatori - Vezice - Izolir trake - Lester kleme - VS kleme - Industrijski utikači i utičnice - Izolovane ploče - Sava creva PRIKLUČNICE - Produžni kablovi - T razvodnici - Kuplung spojke - Motalice - Štek lampe - Šuko tajmeri GALANTERIJA - Šuko priključnice - Prekidači - Regulatori jačine svetla SIJALICE - Štedne sijalice - Fluo cevi - Sijalice VENTILACIJA - Aksijalni ventilatori - Aksijalni ventilatori sa automatskom žaluzinom - Aksijalni ventilatori dvostruke funkcije - Alufleks creva

Metalocoop

Bačka Palanka, Glavna 44a 024 711550 |
024 715127 |
RASVETA Vodootporne svetiljke Svetiljke sa OPAL difuzorom Svetiljke sa sjajnim rasterom, nadgradne i ugradne Reflektori Ugradne kmpaktne svetiljke ELEKTROMATERIJAL, OPREMA Industrijski utikači Utičnice tropolne, četvoropolne, petopolne Kontaktori Bimetali Releji Grebenaste sklopke AUTOMATIKA Tasteri Svetleći tasteri Signalne svetiljke Tinjalice INstrumenti A-metri, V-metri, Hz-metri, W-metri Šentovi Strujni reduktori Strujna klešta Aku tasteri

Schneider electric srbija doo

Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 38-40 011 7850555
AUTOMATSKI PREKIDAČI i TASTERI HMI MERNI UREĐAJI MOTORNI POKRETAČI MREŽA i KOMUNIKACIJA NADZOR ELEKTRIČNIH MREŽA NADZOR, UPRAVLjANjE i DETEKCIJA KVARA NA SREDNjEM NAPONU NADZORNO UPRAVLjAČKI SISTEMI U OBJEKTIMA NAPAJANjA i TRANSFORMATORI NN KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE NN OPREMA i SISTEMI ODVODNICI PRENAPONA PAC, PLC i OSTALI PLC-ovi PREKIDAČI i RASTAVLjAČI PREKIDAČI i UTIČNICE RASTAVLjAČI RAZVODNI ORMANI i DODATNA OPREMA RELEJI ZA MERENjE, NADZOR i INTERFEJS SENZORI & RFID SISTEMI SERVO SISTEMI i FREKVENTNI REGULATORI SIGNALNE JEDINICE SN KOMPONENTE SN OPREMA ZA NADZEMNU MREŽU SN POSTROJENjE SN/NN PREFABRIKOVANA TRANSFORMATORSKA STANICA SN/NN TRANSFORMATORI SOFTVERI SOLARNI POMOĆNI i OSTRVSKI SISTEMI SOLARNI SISTEMI ZA RAD U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI TASTERI, PREKIDAČI, SIGNALNE LAMPICE, UPRAVLjAČKE STANICE i DžOJSTICI UNIVERZALNI ORMANI UPRAVLjAČKE KUTIJE, KABLIRANjE i INTERFEJS ZAŠTITNI RELEJI ZAŠTITNI RELEJI i KONTAKTORI
EMNEL D.O.O. VAM NUDI REŠENjA ZA UŠTEDU ENERGIJE: SOLARNI SISTEMI - OBNOVLjIVI IZVOR ENERGIJE UPRAVLjAČKI SISTEMI - ENERGETSKA EFIKASNOST PUMPE - AUTOMATIZACIJA SISTEMA SOLARNI SISTEMI - OBNOVLjIVI IZVOR ENERGIJE Solarni kolektori Solarni sistemi za primenu PTV Solarni kombi sistemi Solarne instalacije za pripremu tople potrošne vode ili solarni kombi sistemi više ne predstavljaju tzv. alternativne izvore energije već predstavljaju uobičajen način za dobijanje tople vode ili dodatni izvor energije za grejanje. U našem podneblju (Jugoistočna Evropa) imamo dovoljan broj sunčanih dana tokom godine da možemo samo sa energijom Sunca podmiriti više od polovine (60%) godišnje potrebe za toplom vodom. Ovo praktično znači da solarni sistemi od 2m2 instalirane površine mogu podmiriti nešto više od polovine godišnje potrebe za toplom potrošnom vodom jednog prosečnog domaćinstva. Solarni kombi sistemi koriste se za grejanje gde je Sunce sekundarni izvor energije. Učešće sunčeve energije ukupnom energetskom bilansu tokom grejne sezone zavisi od površine instaliranih kolektora i od vrste grejne instalacije (radijatorsko, podno grejanje). U slučaju podnog grejanja imamo povoljniju situaciju pošto je potrebna niža temperatura radnog medijuma. Solarni kombi sistem akumulira toplotu tokom trajanja sunčevog zračenja preko dana, i zatim kada se pojavi potreba (može i u toku trajanja perioda akumulacije) prenosi toplotu u objekat koji se greje. UPRAVLjAČKI SISTEMI - ENERGETSKA EFIKASNOST Energija potrebna za grejanje objekata iznosi 60% od ukupnog energetskog bilansa zgrade. Smanjenje utroška energije za grejanje bez smanjenja komfora moguće je na tri načina koji se međusobno ne isključuju. 1. Postavljanjem termoizolacije 2. Ugradnjom inteligentnog upravljačkog sistema. 3. Retrofitingom kompletnog postrojenja. Rešenje ovog problema predstavlja Elaborat energetske efikasnosti koji sadrži sve opcije svedene na prednosti i mane odnosno daje savete u pogledu izbora između ponuđenih opcija sa osvrtom na ekonomske efekte investicije. Izrada elaborata energetske efikasnosti je sastavni deo naše ponude i predstavlja prvi korak ka izboru načina postizanja

Novum

Kikinda, Svetosavska 142 023 0400430
CNC MAŠINE AUTOMATIZACIJA DIZALICA i KRANOVA PAKERICE i ETIKETIRKE KONSALTING i PRODAJA SERVIS MAŠINA

Ciklovent

Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 20 021 6400808 |
021 6790545 |
PROJEKTOVANjE PROIZVODNjA, UVOZ i MONTAŽA OPREME ZA DRVNU, PREHRAMBENU, POLjOPRIVREDNU, GRAFIČKU, HEMIJSKU i OSTALE GRANE INDUSTRIJE VENTILATORI CIKLO FILTERI TIP RGB - CILINDRIČNI KASETNI FILTERI TIP KF LAKIRNICE i SUŠARE SA NADPRITISKOM STOLOVI ZA BRUŠENjE SA OTPRAŠIVANjEM SILO(REZORVAR) - CILINDRIČNI SILOS - KVADRATNI IZVLAKAČI PILjEVINE FILTERSKE STANICE TIP FS OTPRAŠIVAČI - MOBILNI VENTILACIONA OPREMA ZA UGOSTITELjSKE OBJEKTE VENTILACIONA OPREMA - POSEBNE NAMENE DOZATORI - USTAVE TRANSPORTNA OPREMA HIDRO FILTERI TIP RDN-TAS AUTOMATIKA i ELEKTRORADOVI TRANSPORT i MONTAŽA NADZOR i KONTROLA PROJEKTOVANjE

Hidroterma

Sremska Mitrovica, Marka Aurelija bb 022 610220 |
022 615314 |
PROJEKTOVANjE i IZVOĐENjE TERMODINAMIČKIH INSTALACIJA: GREJANjE, KANALIZACIJE i VENTILACIJE GREJANjE GASNE INSTALACIJE KOTLARNICE i PODSTANICE VENTILACIJA KLIMATIZACIJA VODOVOD i KANALIZACIJA AUTOMATIZACIJA

Termoinženjering

Beograd, Dedinje, Senjak, Miloja Đaka 2 011 3671178
MI KONTROLIŠEMO KLIMU PROJEKTOVANjE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PROJEKTOVANjE MAŠINSKIH INSTALACIJA PROJEKTOVANjE AUTOMATSKE REGULACIJE i UPRAVLjANjA AUTOMATSKO UPTAVLjANjE ELEKTROMOTORNI RAZVOJ Termoinženjering doo je privatno preduzeće osnovano 1985. godine. Preduzeće je organizovano u tri sektora: automatika elektro i sektor grejanja i hlađenja Radimo sa dobavljačima opreme visokog kvaliteta, što nam omogućava da dajemo rešenja i za tehnološki najzahtevnije sisteme. Za svako ponuđeno rešenje, pored isporuke kvalitetne opreme, nudimo usluge odgovarajuće obučenog kadra.

Schrack technik srbija

Beograd, Kumodraž, Kumodraška 260 011 3092600
- Centrala Beograd - Predstavništvo Novi Sad - Predstavništvo i store Niš ENERGETIKA INDUSTRIJA SISTEMI i INSTALACIJE U OBJEKTIMA SIGURNOSNI SISTEMI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KABLOVI i PROVODNICI OSVETLjENjE OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE

Alba tehnologije

Beograd, Voždovac, Vojislava Ilića 85 011 2851988 |
011 2851989 |
BAR KOD SKENERI BAR KOD ŠTAMPAČI RUČNI TERMINALI POCKET PC RAČUNARI RAČUNARI ZA VOZILA MOBILNI ŠTAMPAČI WIRELESS OPREMA RFID POTROŠNI MATERIJAL INK JET INDUSTRIJSKI PRINTERI TERMAL TRANSFER OVE ŠTAMPAČI PRINTERI VISOKE REZOLUCIJE LASERSKI INDUSTRIJSKI PRINTERI T&A TERMINALI KONTROLA PRISTUPA SOFTVER ZA PARAMETRIZOVANjE ŠTAMPAČI ID KARTICE Planovi Alba tehnologija za buduće poslovanje podrazumevaju rad na sledećem: * Jačanje sopstvenog identiteta kroz povezivanje (horizontalno i vertikalno) sa firmama sličnog i komplementarnog profila radi prenosa znanja, specijalizacije i standardizacije rešenja, * Jačanje veza sa izvorima moderne tehnologije: Intermec, Microsoft, CISCO.... * Jačanje sopstvene uloge na domaćem i okolnim tržištima tako što će postati regionalni centar za primenu najnovijih rešenja u oblasti Automatskog obeležavanja i Identifikacije, * Uklapanje u nacionalnu strategiju za razvoj IT-a i aktivno učešće u sprovođenju te strategije: od obrazovanja kadrova do implementacije rešenja kod svojih korisnika.

Damiba trade

Beograd, Vračar, Kralja Milutina 46 - 48 011 2642777 |
011 2642888 |
INFRACRVENE TEHNOLOGIJE - TERMOVIZIJA MEDICINA SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ‘DAMIBA MEDICAL’ VIDEO NADZOR ŽELEZNIČKA MEHANIZACIJA Visoke tehnologije za Vaše najbolje rezultate Kompletna rešenja, obuka i konsultacije Damiba trade d.o.o. je danas jedno moderno preduzeće orijentisano na visoku tehnologiju, stručni kadar i na klijente. Sama priroda posla zahteva od našeg kadra konstantan, ne samo poslovni odnos sa klijentima. Naši klijenti često postaju i naši partneri i prijatelji. Zbog svoje stručnosti i profesionalnosti dobili smo mogućnost za proširenje sopstvenih delatnosti na nove segmente koji nisu u međusobnoj vezi, na nove izazove koje nismo želeli da odbijemo i koji smo odlučno prihvatili. Poslednjih godina Damiba je diversifikovala svoje poslovanje kroz sledeće poslovne jedinice: Termovizija - Infrared business unit – zastupanje kompanije FLIR, specilistički kursevi u domenu infracrvene termografije i termovizije prema protokolu ITC. Pružanje profesionalne usluge termografskog snimanja. Medical business unit – zastupanje kompanije IMS iz Bolonje u Italiji; proizvodi iz oblasti dijagnostike raka dojke - digitalne mamografije, Giotto Image i kao najnovije, digitalna Tomosinteza (DBT) Giotto Tomo. Navedeni uređaji zajendo sa jedinicama za digitalnu biopsiju već su uspešno instalirani i u našim bolnicama DAMIBA MEDICAL- dijagnostički centar – Specijalistička radiološka ordinacija za diagnostiku dojke. Dijagnostički centar naprednih tehnologija i visokog tehnoloskog sadrzaja. Digitalna mamografija, Digitalni ultrazvuk sa Dopplerom 4D, Infracrvena termografija kao pomocna metoda kod klinickih pregleda. Railway business unit - zastupanje italijanskih kompanija VAIACAR SpA iz Breše i SOREMA SpA iz Aleksandrije u domenu specijalne građevinske opreme i mašina za rekonstrukciju i konstrukciju novih želeničkih koloseka. Naše mašine već su prisutne na najvažnijim železničkim gradilištima u Srbiji. MERMEC group SpA, je nova kompanija u sastavu nasih predstavnistva, koja je lider u proizvodnji i razvoju dijagnostickih optolaserskih inercijalnih sistema za kolosek i kontaktnu mrezu. Kompanija razvija i sisteme signalizacije i industrijske laserske merne sisteme. Consulting business unit – saradnja sa partnerima iz

Ivdam process control

Beograd, Zvezdara, Koste Abraševića 15 011 2402575 |
011 2402579 |
MERNO REGULACIONA OPREMA i UPRAVLjAČKI SISTEMI MERNI i ANALITIČKI INSTRUMENTI IZVRŠNI ORGANI SISTEMI i SOFTVER AUTOMATIZACIONA ARHITEKTURA Preduzeće Ivdam Process Control osnovano je 2003 godine i pretežno se bavilo inženjeringom da bi, uz tu delatnost, 2006 godine počelo da zastupa kompaniju Emerson Process Management, vodećeg svetskog proizvođača merno regulacione opreme i upravljačkih sistema.

Controlpoint

Užice, Miloša Obrenovića 4 031 510037
RAČUNARI i RAČUNARSKA OPREMA TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI INŽENjERING U OBLASTI AUTOMATSKOG UPRAVLjANjA i INDUSTRIJSKE ELEKTRONIKE INFORMATIČKI INŽENjERING INFORMATIČKI INŽENjERING Projektovanje i realizacija računarskih mreža Konfigurisanje servera Administracija i održavanje Softveri Internet distribucije KO SMO MI? Controlpoint je osnovan u januaru 1996. godine. Sedište preduzeća je u Užicu. Od jeseni 2004. smo počeli sa širenjem maloprodajno-servisne mreže otvaranjem novih objekata, kojih danas ima u još 5 gradova – Valjevo, Arilje, Požega, Bajina Bašta i Sjenica. Danas naš tim čini preko 60 mladih, obrazovanih ljudi, u potpunosti posvećenih svom poslu. Oni predstavljaju najveću vrednost firme u čije se školovanje stalno i intezivno ulaže. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je 30% sa visokom i višom stručnom spremom i 70% sa srednjom stručnom spremom koji Vam po potrebi mogu stajati na raspolaganju 24 časa dnevno. ZAŠTO SA NAMA? Za proteklo vreme “ControlPoint” je stigao do pozicije regionalnog lidera u delatnostima kojima se bavi. U prilog ovome govore brojni zadovoljni partneri sa naše liste referenci. Naš cilj je da idemo u pravcu konstantnog razvoja, što pokušavamo da postignemo nudeći najnovije tehnologije i inovacije uz optimalne cene. Stalni rast prometa i širenje poslovanja svedoče da nismo na tržištu da bi ostvarili brz profit nauštrb kvaliteta, već uz ličnu posvećenost i razumevanje zahteva kupaca nudimo brza, efikasna i kvalitetna rešenja. Naš najveći kvalitet leži u činjenici da smo u stanju da ponudimo kompletnu uslugu na jednom mestu, od projektovanja preko isporuke opreme do montaže i puštanja u rad sa naknadnim održavanjem i servisom. Sve to unutar firme, sa sopstvenim kapacitetima i minimalnim angažovanjem spoljnih saradnika. Visoki kvalitet usluge i veliki stepen znanja i veština potvrđuju i prestižni partnerski sertifikati planetarnih giganata kao što su Microsoft Gold certified partner, Siemens authorised partner for Automatic&Drives, Siemens authorised partner for telecommunications i HP preffered partner.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA