Povezane oblasti:

Ministarstvo finansija republika srbija

Beograd 11031Kneza Miloša 20
tel
011-361-32-45; 011-364-26-00
 
 
 
Struktura Ministarstva finansija

 • SAMOSTALNI IZVRŠIOCI
 • KABINET MINISTRA
 • SEKRETARIJAT
 • SEKTOR ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU I REVIZIJU 
 • SEKTOR ZA FISKALNI SISTEM 
 • SEKTOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
 • SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE  
 • SEKTOR ZA FINANSIJSKI SISTEM 
 • SEKTOR ZA CARINSKI SISTEM I POLITIKU 
 • SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI PREKRŠAJNI POSTUPAK 
 • SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANSIJSKE ODNOSE 
 • SEKTOR ZA UPRAVLjANjE PROJEKTIMA 
 • PORESKA UPRAVA
 • UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
 • UPRAVA ZA TREZOR
 • UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU
 • UPRAVA CARINA
 • DEVIZNI INSPEKTORAT
 • UPRAVA ZA JAVNI DUG
 • UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE
 • UPRAVA ZA DUVAN
 • GRUPA ZA SISTEM JAVNIH NABAVKI 
 
 
minfin
 
 

Ministarstvo finansija

Kneza Miloša 20
11000 Beograd
 tel 011-36-14-972
fax 011-36-18-914
informacije@mfin.sr.gov.yu

Poreska uprava

Centrala
Save Maškovića 3-5
11000 Beograd
informacije@poreskauprava.sr.gov.yu

Info centar za PDV
tel  011-39-50-617
      011-39-50-556

Prijave za poreska krivična dela
tel  011-39-50-514

Informacije o terminalu za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
tel  011-39-50-670

Uprava carina

Carinarnica Beograd - centrala
Francuska 83
11000 Beograd
tel  011-31-17-272
pr@fcs.yu

Uprava za duvan

Resavska 24
11000 Beograd
tel      011-32-49-602
          011-32-49-604
infoDuvan@trezor.sr.gov.yu

Uprava za igre na sreću

Omladinskih Brigada 1
11000 Beograd
tel      011-31-17-639
          011-31-17-293
igre.na.srecu@mfin.sr.gov.yu