Stomatološka oprema - Stomatološki materijal Kumodraž

Stomatoloska oprema, materijali Kumodraž

Velefarm

Beograd, Kumodraž, Vojvode Stepe 414a 011 3090100
DOMAĆI LEKOVI U asortimanu ovog programa nalaze se proizvodi svih domaćih proizvođača, koji su registrovani kao lek i koji obuhvataju sve farmakološke grupe. Posebni deo ovog programa predstavlja podprogram farmaceutskih hemikalija u kome su zastupljene supstance domaćih i stranih proizvođača, koje su oficinalne po Jugoslovenskoj ili nekoj od svetskih farmakopeja: DAB USP BP Ph EUR Ph FRANC Ph HELV Ph INT INN CAS NF UVOZNI LEKOVI Asortiman ovog programa predstavljaju lekovi stranih proizvođača koji su registrovani u našoj zemlji i u kome su zastupljene sve farmakološke grupe Svi uvozni lekovi koji se nalaze u ponudi su podvrgnuti zakonskim procedurama i atestirani od strane referentnih ustanova Prilikom isporuke uvoznih lekova, kupcu se dostavlja atest o pozitivnom nalazu kontrole i prevod uputstva za upotrebu leka Posebnu pogodnost nabavke ovih lekova predstavlja prisustvo konsignacija u posebnim skladištima Kompanije što omogućava efikasniju i ekonomičniju dostavu do kupca
Back to Top