Slobodne zone

Slobodne zone Beograd

Slobodna zona Beograd

Beograd, Savski Venac, Viline vode bb 011 3290920 |
011 3290921 |
Koncept slobodnih zona predstavlja savremeni oblik privredne ekstrateritorijalnosti, koji podrazumeva fizički ograđenu teritoriju matične države na kojoj vlada stimulativan režim poslovanja (određene carinske, poreske, finansijske olakšice i oslobađanja) regulisan posebnim zakonodavstvom. Prvenstveno su namenjene podsticaju izvoznih aktivnosti i povećanju intenziteta spoljnotrgovinske razmene zemlje domaćina, kao i ostvarivanju niza pozitivnih indirektih efekata na domaću ekonomiju. Preko slobodnih zona se, danas, prema podacima Svetske trgovinske organizacije odvija više od 20% međunarodne ekonomske razmene, a najveća zastupljenost evidentna je u zemljama u tranziciji, koje su upravo zahvaljujući prednostima koje pruža ovaj koncept ostvarile značajne ekonomske rezultate i uspehe. Za razliku od carinskih skaldišta (kojima je osnovna delatnost skladištenje robe namenjene za dalji transport), kao i od industrijskih parkova (čija je jedina delatnost proizvodni proces), slobodne zone predstavljaju širi i napredniji koncept i mogu da obuhvate: proizvodne operacije, komercijalne delatnosti, pružanje logističkih, finansijskih, turističkih i ostalih usluga, skladištenje sa ili bez dorade robe, industrije visoke tehnologije
Osnovna delatnost preduzeća su poslovi skladištenja i pretovara tereta. Slobodna zona "Šabac" a.d. nalazi se u istočnoj industrijskoj zoni grada, pored magistralnog puta M-19 i na 98 km plovnog puta reke Save. Preduzeće danas zapošljava 160 radnika svih kvalifikacionih struktura. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA 1."Zorka Holding A.D. Sabac i ostala preduzeca 7,83% 2.SO Sabac i javna preduzeca Opstine Sabac 9,70% 3.Kompanija "Dunav osiguranje" Beograd - glavna filijala Sabac 11,37% 4.Zaposleni u Slobodnoj zoni "Sabac" A.D. 0,17% Procena vrednosti ukupnog osnovnog kapitala Slobodne zone "Sabac" A.D. izvrsena je sa stanjem na dan 31.12.1997. godine i verifikovana od strane Ministarstva za ekonomsku i vlasnicku transformaciju - Direkcija za procenu vrednosti kapitala resenjem br. 1491/98-17 od 14.04.1999. godine. Prema izvrsenoj proceni ukupan osnovni kapital Slobodne zone "Sabac" A.D. na dan 31.12.1997. godine iznosi 7.167.737,00 USD.

Slobodna zona Novi Sad

Novi Sad, Hajduk Veljkova 11/VII PF 34 021 541216 |
021 4724792 |
Slobodna zona Novi Sad je mesto na kome se proizvodne i uslužne delatnosti obavljaju na poseban način, bez plaćanja carinskih i poreskih dažbina i uz druge prednosti garantovane Zakonom o slobodnim zonama. Zona je smeštena u kompleksu luke na Dunavu u ulici Bajči Žilinskog, gde se nalaze svi veći veleprodajni centri, a u neposrednoj blizini centra grada. Izuzetan položaj ističe se neposrednom vezom sa autoputem E75 i međunarodnom prugom Beč-Budimpešta-Beograd što omogućava dobru povezanost sa većim Evropskim gradovima i dobre uslove za drumski i železnički transport. USLOVI POSLOVANJA Uvoz i izvoz robe i usluga su slobodni - ne podležu kvantitativnim i drugim ograničenjima Na robu i usluge u slobodnoj zoni ne plaćaju se carina i PDV Na opremu, repromaterijal i rezervne delove za proizvodnju kao i na materijal za izgradnju objekata ne plaćaju se carina i PDV Roba iz slobodne zone se može izneti na drugi deo teritorije Republike Srbije radi dorade, ispitivanja i marketinških prezentacija Ne postoji vremensko ograničenje držanja robe u slobodnoj zoni Pojednostavljen je administrativni postupak (kancelarija carinske službe u slobodnoj zoni) PONUDA Greenfield lokacije za nove objekte Raspoloživo zemljište za gradnju površine cca. 7,5ha, nalazi se na tri lokacije na kojima za potrebe korisnika možemo izgraditi objekate odgovarajuće namene. Zakup skladišnog prostora u objektima Slobodne zone Novi Sad Zatvoreni skladišni prostor površine 9.500 m² obuhvata dva objekta u okviru kojih nudimo proizvodno-skladišni prostor, kao i zbirna i regalna skladišta. Zakup otvorenog skladišta Otvoreni skladišni prostor površine 6.500 m²pogodan je skladištenje poljoprivredne mehanizacije, teretnih i putničkih vozila. U okviru otvorenog skladišta nalazi se i jedan deo natkrivenog prostora za robu koja ne zahteva posebne uslove skladištenja u zatvorenom prostoru. Zakup kancelarijskog prostora Korisnicima je na raspolaganju kancelarijski prostor u okviru magacina, kao i kompletno opremljene kancelarije u poslovnom bloku, sa obezbeđenim parkingom Logistička podrška: utovar/istovar, skladištenje,
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA