Škole novinarstva

Škole novinarstva Beograd
ŠKOLE NOVINARSTVA - AKADEMIJA OXFORD Kurs za novinara koji traje tri meseca.
Novosadska novinarska škola postoji od 1996. godine, a kao nevladina organizacija deluje od 1998. godine. Razvojem i usavršavanjem međunarodno priznatog programa postali smo moderan, regionalni edukativno-informativni centar za profesije koje se bave komunikacijom u najširem smislu. Naša misija je negovanje tolerantne, odmerene medijske komunikacije koje poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičkom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju. Predmet delovanja su strategije u komunikaciji, socijalna akcija, i javno zagovaranje demokratizacije građanskog društva i afirmisanje evropskih integracija. Naše aktivnosti nude znanja za komunikaciju, bez diskriminacije, etnicizma, konfesionalizma, seksizma, rasizma. Izuzetno dobro sarađujemo sa domaćim i stranim medijima i obrazovnim institucijama i organizacijama iz vladinog i nevladinog sektora. Alumni klub Novosadske novinarske škole okuplja dve trećine naših dosadašnjih polaznika. Radeći u svojim sredinama kao uspešni novinari, dopisnici, urednici, PR menadžeri, oni primenjuju stečena znanja i pozitivno utiču na formiranje javnog mnjenja. Naše programe podržavaju lokalne samouprave, pokrajinski sekretarijati i republička ministarstva, Evropska unija i njene institucije i mnoge evropske i svetske fondacije.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA