Pratnja novca i vrednosti

Pratnja novca i vrednosti Beograd

Secut - pratnja novca

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 011 3010901 |
011 2200036 |
Preduzeće Secut d.o.o. u svom sastavu ima profesionalno organizovanu službu fizičko - tehničkog obezbeđenja. PRATNjA NOVCA i MATERIJALNIH VREDNOSTI Jedan od vidova bezbednosti na koji SECUT polaže poseban akcenat jeste pratnja novca i materijalnih vrednosti. Obzirom da se radi o veoma složenom i izuzetno zahtevnom poslu, SECUT je organizovao pažljivo selektiran tim, specijalizovan i adekvatno opremljen za pružanje ove vrste usluge. SECUT u ovom segmentu svoje delatnosti, iznad svega vodi računa o sigurnosti i diskreciji Klijenat, stavljajući aspekt na stroge mere tajnosti robe koja je predmet transporta i na identitet klijenta, naručioca usluge. Vozila u floti za transport novca i vrednosti imaju instaliran GPS i sredstva veze za radio komunikaciju na posebnoj frekvenciji koju posedujemo, kao i konstantnu vezu putem umreženih telefona preduzeća. Zahvljaujući visoko izraženom profesionalizmu zaposlenih, jakoj i vrhunski organizovanoj logistici i proceni bezbednosti i rizika, kao i poštovanju kodeksa na kojima počiva poslovni integritet firme, u mogućnosti smo da sve interventne i ostale pošiljke izvedemo u minimalnom roku i za najkraće vreme.Uz garantovanu sigurnost i bezbednost. Organizacionu strukturu Preduzeća čine: 1. Sektor za fizičko - tehničko obezbeđenje: Odeljenje za fizičko obezbeđenje objekata, lica i skupova Odeljenje za tehničko obezbeđenje i daljinski nadzor objekata Odeljenje za transport novca i materijalnih vrednosti 2. Sektor za protivpožarnu zaštitu obuhvata: Analizu zatečenog stanja Predloge i mere za otklanjanje uočenih nedostataka Normativnu delatnost Sprovođenje PPZ sa obučenim radnicima Uslugu "Referent PPZ" Organizivanje obuke PPZ Provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara Nadzor i kontrola PP aparata, hidranata i izlaza za evakuaciju Sprovođenje svih zakonskih akata u vezi sa PPZ 3. Sektor za poslove istraga obuhvata: Sprovođenje istraga u preduzeću klijenta Pronalaženje nestalih lica i predmeta Provera privrednih subjekata Provera lica 4. Sektor za bezbednosni konsalting obuhvata: Usluge savetovanja i izrada bazičnih dokumenata neophodnih za funkcionisanje fizičko-tehničkog obezbeđenja FIZIČKO – TEHNIČKO

Inter sib

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 117 011 3113247 |
011 3115558 |
AGENCIJA ZA USTUPANjE RADNE SNAGE Inter Sib svojim klijentima pruža uslugu ustupanja radne snage u skladu sa konkretnim zahtevom klijenta. Ova vrsta usluge podrazumeva radnika koji je formalnopravno u radnom odnosu u našem društvu, a ustupljen je klijentu koji na kraju meseca podnosi samo evidenciju radnih sati radnika, dok ostalu kadrovsku administraciju, obračun plata radnika i ostalu zakonski definisanu dokumentaciju vezanu za radnika, izvršava naše društvo. Cilj nam je stalno praćenje stanja, sprovođenje mera, kao i analiza izveštaja u odnosu na utvrđene zadatke, a u cilju povećanja stepena bezbednosti i ispunjenja postavljenih zahteva od strane Klijenta. KONSALTING, IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE i PROCEDURA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI FIZIČKO OBEZBEĐENjE TRANSPORT NOVCA i VREDNOSTI (CIT) USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE USLUGE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI i ZDRAVLjA NA RADU ČIŠĆENjE i ODRŽAVANjE HIGIJENE OBJEKATA USLUGA USTUPANjA RADNE SNAGE OSTALE USLUGE PO DOGOVORU KONSALTING, IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE i PROCEDURA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI Bezbednosni konsalting je usluga koju Inter Sib pruža na bazi višegodišnjih iskustava svojih službenika. Kvalitetnim analizama i preporukama pomažemo našim klijentima preventivno ukazujući na pretnje i opasnosti i definišemo efikasnu strategiju kojom će se nastupati u kriznim situacijama. Procenu bezbednosnog stanja Analizu poslovnog okruženja Izradu elaborata i studije bezbednosti Predlog mera zaštite poslovanja Bezbednosnu proveru (zaposlenih, poslovnih partnera, saradnika, konkurencije i drugo) Prevenciju i predviđanje daljih događaja U saradnji, dogovoru i na oosnovu specifičnih zahteva klijenata, prikupljaju se informacije koje su od značaja za funkcionisanje sistema bezbednosti. Ove informacije predstavljaju osnov za izradu sledećih dokumenata: Bezbednosna procena objekata Kategorizacija ugroženosti organizacionih delova klijenta Plana obezbeđenja organizacionih delova Osnovni planski akti se izrađuju posebno za svaku problemsku oblast pojedinačno u skladu sa zakonskim normativima, standardom kvaliteta i zahtevima klijenata. Stručna i dobro izrađena Bezbednosna procena je osnov uspeha dobrog obezbeđenja, na osnovu koje se sačinjava Plan obezbeđenja. FIZIČKO OBEZBEĐENjE Protivpožarna zaštita Portirska ili recepcionerska služba
LOKACIJE
Back to Top