Penzijski fondovi

Penzijski fondovi Beograd

Dunav dobrovoljni penzijski fond

Beograd, Stari Grad, Knez Mihajlova 6 0700 700600
Dunav dobrovoljni penzijski fond (Dunav fond) osnovalo je Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Štednja u dobrovoljnim penzijskim fondovima jedan je od najčešćih vidova štednje za starost u svetu. Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, čija je primena počela 1. aprila 2006. godine, formalno je i našim građanima pružena ova mogućnost. Štedeći kroz članstvo u dobrovoljnim penzijskim fondovima stičete pravo na penziju koja ne zavisi od radnog staža. Svi građani, bez obzira da li su stalno zaposleni, bave se samostalnom delatnošću, imaju privremena ili povremena primanja, u mogućnosti su da svoju i budućnost svoje porodice učine izvesnijom. Sredstva fonda u potpunosti su nezavisna i odvojena od sredstava društva, što podrazumeva i dva odvojena bankarska računa. Na račun fonda koji otvara i vodi kastodi banka vrši se uplata penzijskih doprinosa. Doprinosi se konvertuju u investicione jedinice i evidentiraju na individualnim računima članova. Uplaćena sredstva se investiraju, a ostvarena dobit redovno pripisuje. Na račun društva uplaćuju se naknade za organizovanje i upravljanje fondom Visina akumuliranih sredstava, odnosno visina penzije, zavisiće od visine uplaćenih penzijskih doprinosa, dužine članstva u fondu i pripisane dobiti od investiranja. Naknade VRSTE NAKNADA I NAČIN OBRAČUNA Društvo naplaćuje naknade za svoje usluge i to: naknadu prilikom uplate penzijskog doprinosa - u visini 2,8% od vrednosti izvršene uplate; Naknada za jednokratne uplate penzijskog doprinosa za fizička lica u iznosu od: · 50.000,00 - 400.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,4% od vrednosti izvršene uplate, · 400.001,00 - 1.000.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,2% od vrednosti izvršene uplate, · 1.000.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 2% od vrednosti izvršene uplate. naknadu za upravljanje fondom - u visini 2% od godišnje vrednosti imovine fonda (naknada se obračunava svakodnevno, a naplaćuje mesečno); naknadu za prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda na

Generali - dobrovolnji penzijski fond

Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 7b 011 2220505 |
011 2011764 |
DELTA GENERALI, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, prvo je društvo osnovano u Srbiji koje je 8. IX 2006. godine od Narodne banke Srbije dobilo dozvolu za rad. Po ugledu na mnoge zemlje u svetu, i naša država je pristupila reformi penzijskog sistema i odnedavno je uvedena mogućnost uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove. Na ovaj način građani, koji žele da dodatno obezbede prihode u starosti, mogu sami ili posredstvom svojih poslodavaca, da uplaćuju doprinose u DELTA GENERALI dobrovoljni penzijski fond (u daljem tekstu DELTA GENERALI FOND) i štede za svoju penziju. DELTA GENERALI, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu Društvo DELTA GENERALI), osnovalo je DELTA GENERALI OSIGURANJE, koje je najveća privatna osiguravajuća kuća u Srbiji i zajednička kompanija Delta holdinga i Generali grupe (Đenerali grupe). S tradicijom od 175 godina Generali grupa je jedna od vodećih svetskih osiguravajućih kompanija koja posluje na pet kontinenata i danas ima 109 kompanija u 40 zemalja sveta, a zapošljava približno 61.500 ljudi. Principi poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova različiti su od poslovanja osiguravajućih društava u oblasti štednih životnih osiguranja. Sredstva osiguranika koji uplaćuju premiju životnog osiguranja nisu odvojena od imovine tih društava. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova celokupna imovina fonda je potpuno odvojena od imovine društva za upravljanje i isključivo je vlasnišvo članova fonda, srazmerno njihovim ulaganjima. Shodno tome, članovima fonda je omogućeno da dnevno prate vrednost svog uloga, a prinos koji se ostvari u potpunosti se pripisuje individualnim računima članova fonda. Osnivanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom označava početak rada prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji. Verujemo da će DELTA GENERALI dobrovoljni penzijski fond dati snažan doprinos penzijskim reformama u interesu Srbije i njenih građana

Ddor garant a.d.

Beograd, Stari Grad, Čika Ljubina 6 011 3037505

Raiffeisen future - dobrovoljni penzijski fond

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a 0800 111000 |
011 2207180 |
Član fonda se postaje potpisivanjem ugovora o članstvu u svim filijalama i ekspoziturama Raiffeisen banke i u prostorijama Društva Član fonda može biti domaće ili strano fizičko lice. Građanima Srbije kako zaposlenima, tako i nezaposlenima pruža se mogućnost da uplatama u dobrovoljni penzijski fond, na lični račun, obezbede dodatni izvor prihoda u starosti. Obveznik uplate dopunskih penzijskih doprinosa može biti: Fizičko lice, ili drugo lice za račun fizičkog lica Organizator (poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje, sindikat) u svoje ime i za račun zaposlenog, odnosno člana sindikata, u skladu sa penzijskim planom Poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, u skladu sa ugovorom o članstvu između člana dobrovoljnog penzijskog fonda i društva za upravljanje Bez obzira ko je obveznik uplate, korisnik sredstava akumuliranih na ličnom računu jeste isključivo vlasnik datog ličnog računa (član fonda). Visinu uplata i dinamiku uplata penzijskih doprinosa određuje član fonda/obveznik uplate: mesečne uplate periodične uplate jednokratne uplate Ukoliko član fonda nije u mogućnosti da uplaćuje dopunske penzijske doprinose, definisane Ugovorom o članstvu, ne snosi nikakve sankcije. Uplate su na dobrovoljnoj osnovi! Član fonda može menjati visinu ugovorenog iznosa dopunskih penzijskih doprinosa kako njemu odgovara. Član fonda, odnosno obveznik uplate, penzijski doprinos uplaćuje isključivo bezgotovinski: nalogom za uplatu nalogom za prenos (administrativna zabrana) trajnim nalogom Minimalni mesečni penzijski doprinos (definisan Pravilnikom o tarifi) iznosi 10% od minimalne bruto zarade u Republici, objavljene za prvi mesec polugodišnjeg izveštaja nadležnog organa za statistiku . Za period jul-decembar 2007. godine, iznos minimalnog mesečnog penzijskog doprinosa je 1.600,00 din. (Poznato Vam je da se iznos minimalne zarade u Republici objavljuje 2 puta godišnje januar i jul, tako da će se i iznos minimalnog penzijskog doprinosa 2 puta usklađivati/menjati.) Svako Društvo je u obavezi da jednom godišnje dostavlja svim članovima fonda izvode sa ličnih računa (do 31. marta tekuće godine za prethodnu
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „Societe Generale Penzije“ a.d. Beograd je prvo Društvo u Srbiji koje upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda „Societe Generale Ekvilibrio“ i „Societe Generale Štednja“. Organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima je isključiva delatnost Društva. Imovina fondova je odvojena od imovine Društva.
Triglav penzijski fondovi a.d.Beograd, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom počelo je sa radom 06.06.2007.godine na osnovu dozvole dobijene od Narodne banke Srbije. Organizovanje i upravljanje penzijskim fondom Triglav penzija je isključiva delatnost Društva.
LOKACIJE
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2024 :: Powered by PORTALSRBIJA