INTERNACIONALNE ŠKOLE – PRAVI IZBOR

Internacionalne škole – pravi izbor

Zašto je sve veća potražnja za internacionalnim školama kod nas i šta je to što one nude? Na ovo i na mnoga srodna pitanja pokušali smo da pronađemo dogovore za Vas.

 Internacionalne škole – pravi izbor 1


Programi koje nude internacionalne skole kod nas, suštinski se ne razlikuje od programa koji nude renomirane obrazovne ustanove u svetu. Nastoji se da se ide u korak sa vremenom i sa modernim shvatanjima i saznanjima na polju obrazovanja dece. Kod nas postoje osnovne internacionalne škole, kao i internacionalne gimnazije i srednje škole. Neke od ovih obrazovnih ustanova imaju programe od predškolskog uzrasta pa sve do polaska na odabrani fakultet, tako da deca koja ih pohađaju faktički borave u okviru iste ustanove duži niz godina.

DA LI U INTERNACIONALNE ŠKOLE IDU SAMO DECA STRANACA

Mnoge naše internacionalne škole već imaju dugu tradiciju. Bez obzira na njihov naziv, one nisu namenjene samo deci stranih državljana koji žive i rade u našoj zemlji. Postojalo je uvreženo mišljenje da su to tzv. diplomatske škole koja isključivo mogu pohađati deca stranih diplomata, a da su njihova vrata zatvorena za sve ostale. Međutim, istina je nešto sasvim drugo. Internacionalne škole otvaraju svoja vrata svima koji žele da ih upišu i u zavisnosti od škole do škole, neophodno je zadovoljiti neke osnovne uslove, koji mogu a ne moraju biti vezani za predznanje stranog jezika.

ŠKOLA NA ENGLESKOM, ŠKOLA NA FRANCUSKOM, ŠKOLA NA NEMAČKOM …

U internacionalnim školama nastava se najčešće obavlja isključivo na stranom jeziku. Kod nas ima najviše škola u kojima su časovi svih predmeta na engleskom jeziku. Roditelji dece koja nisu strani državljani i kojima je srpski maternji jezik brinu kako će se njihovo dete uklopiti u sredinu u kojoj se u potpunosti nastava sprovodi na stranom jeziku. Ali, u internacionalnim školama su i o ovome vodili računa. Od škole do škole, postoje razni programi pomoću kojih će se deca postepeno uključivati u nastavu na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom … ovi programi su različiti i najbolje je na licu mesta raspitati se za njih. Roditelji dece kojima nastavni jezik nije maternji i koji se ne govori u kući, treba da budu svesni još jedne činjenice, a to je da je trenutak polaska u internacionalnu školu možemo da uporedimo sa preseljenjem porodice u stranu zemlju, kada se veoma često dešava da deca kreću u školu u kojoj je nastava na jeziku koji ona uopšte ne znaju. Opšte je poznato da se deca odlično snalaze u ovakvim situacijama, čak mnogo bolje od odraslih. Sigurno ste puno puta čuli priče da su nakon preseljenja u inostranstvo, deca prva naučila i savladala jezik, dok su se odrasli članovi porodice više pomučili. To je zbog toga, što u najranijem uzrastu se mnogo lakše usvaja strani jezik, jer je proces učenja prirodan i neometan već ustaljenim jezičkim strukturama koje odrasli imaju vezano za svoj maternji ili jezik podneblja na kom su rođeni i žive.

 Internacionalne škole – pravi izbor 2


RAZNOVRSNI PROGRAMI U INTERNACIONALNIM ŠKOLAMA

Kurikulumi ili programi koji su u ponudi kreirani su po ugledu na programe obrazovnih ustanova u razvijenim stranim zemljama. Nekada se vreme polaska u prvi razred osnovne škole ne poklapa u našem školstvu sa onim koje je uobičajeno u Nemačkoj, Velikoj Britaniji ili nekoj drugoj državi. Tamo deca ranije polaze u školu u odnosu na našu decu, tako da roditelji misle da su zakasnili ako svog đaka rvaka žele da sa 6 ili 7 godina upišu u internacionalnu osnovnu školu. Ali, i za ovo postoji rešenje. Ako se niste dovoljno rano raspitali o internacionalnim školama, ili Vam ova ideja nije pala na pamet do momenta u kom Vaš mališan treba po našim zakonima de se upiše u osnovnu školu, postoji mogućnost da dete uz neke određene programe krene u internacionalnu školu, koju će pohađati sa svojim vršnjacima koji su krenuli ranije. Razlika će se nadoknaditi kroz razne sisteme, tako da dete ni zašta neće bit uskraćeno, niti će biti više opterećeno od druge dece koja su pošla „na vreme“. Kada je reč o uzrastu, sami programi i nastavne jedinice su kreirane tako da budu u skladu i po meri deteta, kako bi motivacija uvek bila na viskom nivou i kako bi se izgradio veoma pozitivan stav o školi i učenju.

PREDNOSTI INTERNACIONALNIH ŠKOLA

Internacionalne osnovne škole i internacionalne gimnazije otvaraju mnoga vrata. Ne samo što će deca koja nisu strani državljani, pohađajući internacionalnu školu, naučiti tečno strani jezik, nego će i steći prijatelje sa svih kontinenata. Odlukom da upišete dete u jednu od ovih škola, pripremate ga da postane svetski čovek, koji će kasnije imate mnogo veće mogućnosti izbora. Nastavni plane je savremen, a stečeno znanje je odlična priprema za uspešan nastavak studija u zemlji ili inostranstvu. Kada je reč o cenama, ulaganje u obrazovanje je jedno od najvažnijih ulaganja koje imate u životu, a pri tom cene školarina variraju, dok postoji i mogućnost plaćanja na više rata. Dobro se raspitajte i donesite pravu odluku!

M. K.
Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2022 :: Powered by PORTALSRBIJA