Čačak 32000Bulevar oslobodilaca 82
tel
032-233-172; 032-233-718
 
 
 
* SAPUN I ORGANSKI POVRŠINSKI AKTIVNI PROIZVODI U OBLIKU ŠTAPIĆA, KOLAČIĆA, LIVENIH ILI OBLIKOVANIH
    KOMADA, ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
* LEPKOVI NA BAZI SKROBA, DEKSTRINA I OSTALIH MODIFIKOVANIH SKROBOVA
* SREDSTVA ZA LEPLJENJE NA BAZI KAUČUKA ILI PLASTIČNIH MASA (UKLJUČUJUĆI I VEŠTAČKE SMOLE)