VRTIĆ NAŠA VILA

Vrtić Naša Vila

VRTIĆ NAŠA VILA

Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ NAŠA VILA - 1
- „Naša Vila“je Privatna predškolska ustanova u programu subvencionisanja.
- Nalazi se u mirnom delu Zemuna, u naselju „Sava Kovačević“, u ulici Kordunaškoj broj 17, u blizini glavnih
saobraćajnica i autobuskih stanica koje povezuju Novi Beograd, Bežanijsku kosu i Batajnicu ali posebno izdvojena
tako
da predstavlja lepo mesto za odrastanje dece.
- Osim porodičnih kuća u neposrednoj blizini je i Osnovna škola „Rade Končar“, Dom zdravlja i druge institucije.

- Površina korisnog zatvorenog prostora je oko 500m2, u tri nivoa, kao i veliko dvorište površine 8 ari, puno zelenila i
sprava za dečju igru i zabavu.

Vaspitne grupe:
- Vaspitanje i nega dece od 1. do 3. godine (jaslice)
- Vaspitno - obrazovni rad sa decom od 3 do 5,5 godina
- Pripremni predškolski program

PLAĆANJE
- Izostajanje dece po osnovu bolesti, putovanja ili drugih razloga podrazumeva plaćanje 50% od dnevnog iznosa za
dane izostajanja, odnosno režijskih troškova.

RADNO VREME
- radnim danima 7 - 18č

JASLICE

Vrtić Naša Vila - JASLICE - 1
Vrtić Naša Vila - JASLICE - 1
Vrtić Naša Vila - JASLICE - 1
Vrtić Naša Vila - JASLICE - 1
- Organizacija celokupnog rada u jaslicama biće prilagođena biološkim i psihofizički potrebama i mogućnostima dece,
zahtevima savremenih teorijsko- praktičnih saznanja i objektivnih okolnosti.
- Aktivnosti iz oblasti nege i vaspitno – obrazovnog rada realizovaće se prema godišnjim planovima koji će tokom
godine biti prilagođavani situacijama i karakteristikama grupe sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za svestrani razvoj
dece.

Fizičko – senzorni razvoj:
- jačanje fizičkog razvoja dece kao osnove pravilnog razvoja svih organa,
- podsticanje razvoja pokreta,
- ovladavanje motorikom kao bitnim uslovom za razvoj deteta,
- podsticanje celovitog senzornog i perceptivnog razvoja,
- razvijanje navika.

Emocionalno – socijalni razvoj:
- pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanje poverenja u svoje sposobnosti,
- pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti,
- podsticanje pozitivnih i kanalisanje negativnih emocija,
- pružanje pomoći u prevazilaženju razvojnih teškoća dece na emocionalno – socijalnom planu,
- radosno i zadovoljno dete.

Saznajni razvoj:
- podsticati i negovati prirodnu radoznalost deteta u odnosu na svet koji ga okružuje,
- podržavati prirodnu mogućnost deteta da se uživljava u pojave i situacije,
- podsticati razvoj senzo – motorne inteligencije,
- podsticati verbalizaciju dečjih doživljaja i utisaka, bogatiti dečji govor,
- stvarati raznovrsne uslove za formiranje i ispoljavanje senzo – motornih i perceptivnih sposobnosti,

VRTIĆ

Vrtić Naša Vila - VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - VRTIĆ - 1
Opšti cilj predškolskog vaspitanja obuhvata tri sfere razvoja i vaspitanja deteta:
- upoznavanje i ovladavanje samim sobom,
- razvijanje odnosa i saznanja o drugim ljudima,
- razvijanje saznanja o okolini i načinima delovanja na nju.

Vaspitni ciljevi ostvaruju se u predškolskoj ustanovi kroz niz spontanih situacija, slobodno odabranih ili zajedničkih
aktivnosti pri čemu se koriste različita sredstva.
Vaspitač kao kreator vaspitno – obrazovnog rada u vaspitnoj grupi planira ukupan rad i vaspitnu sredinu polazeći od
posmatranja i razumevanja potreba dece, radi u skladu sa tim planom i procenjuje njegove efekte.

Planiranje i realizacije vaspitno – obrazovnog rada vršiće se po modelu A, koji se oslanjaju na pozitivna iskustva
vaspitača i obrazovne prakse i sadrži načela, ciljeve, sistem aktivnosti, organizaciju života i vaspitno – obrazovnog
rada, saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom.

Naši prioritetni zadaci su:
- planiranje, realizacija i evidencija vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,
- struktuiranje vaspitno – didaktičkog materijala i životnog prostora u vrtiću,
- inoviranje vaspitno – obrazovnog rada u vrtiću,
- vrednovanje ostvarivanja programa i njegovih efekata.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Vrtić Naša Vila - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Vrtić Naša Vila - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Vrtić Naša Vila - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Vrtić Naša Vila - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - 1
Realizovaće se sa decom od 5,5 do 6,5 godina i obavezan je. Program će se realizovati po modelu A.

Posebni zadaci vaspitno – obrazovnog rada koji se odnose na razvijanje prirodnih potencijala deteta ostvariće se u
nekoliko širih oblasti i to:
- fizički i senzomotorni razvoj
- emocionalni i voljni razvoj
- moralno – socijalni razvoj
- intelektualni razvoj

MONTESORI METOD RADA U NAŠOJ VILI

Vrtić Naša Vila - MONTESORI METOD RADA U NAŠOJ VILI - 1
Vrtić Naša Vila - MONTESORI METOD RADA U NAŠOJ VILI - 1
Vrtić Naša Vila - MONTESORI METOD RADA U NAŠOJ VILI - 1
Vrtić Naša Vila - MONTESORI METOD RADA U NAŠOJ VILI - 1
- U „Našoj Vili“ zajednički se dogovaramo oko rasporeda dnevnih aktivnosti a sve u zavisnosti od potreba i
inetresovanja dece i roditelja.

- Za razvoj deteta su značajni senzitivni periodi koji se izražavaju kroz snažan interes za dugotrajno ponavljanje
određenih postupaka bez vidljivog razloga za odrasle.
- Ukoliko su odrasli svesni tih perioda i ukoliko ih prepoznaju, uveliko mogu pomoći detetu da baš u to, najoptimalnije
vreme, razvije date veštine do maksimuma.
- Senzitivni periodi su važni jer ni jednom drugom periodu u svom životu dete neće biti sposobno da usvoji određeno
znanje tako uspešno i lako kao tada.

- Montesori metoda poklanja veliku pažnju baš tim periodima.
- Ti periodi se odnose na: razvoj jezika, razvoj pokreta, razvoj društvenosti, reda, percepcije i finih pojedinosti. Jednom
kad senzitivni period prođe, detetu postaje mnogo teže da usvoji određena ponašanja.
- Zadatak odraslih je da prate potrebe deteta i da organizuju sredinu i svoje ponašanje tako da dete u potpunosti
iskoristi ovo vreme posebne osetljivosti.
- Montesori pedagogija odgovara na te potrebe razrađujući poseban materijal i vežbe kao odgovor na senzitivne
periode, pa tako: vežbe praktičnog života, vežbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vežbe za podsticanje
govora, vežbe za matematiku i vežbe za kosmičko vaspitanje.
- Zahvaljujući ovom sistemu vežbi dete stiče temelje budućeg delanja: koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost
slobodnog izbora, odgovornost, red, volju i ustrajnost.

- Odrasli, vaspitači i roditelji, treba da daje detetu rastuću nezavisnost, u okviru granica relativne sigurnosti. To za
posledicu ima veći stepen tolerancije i samopouzdanja deteta.
- Protivnici Montesori pedagogije često tvrde da se tu radi o pedagogiji bez pedagoga što obrazlažu autodidaktičkim
materijalom i izjavama Marije Montesori da je za proces učenja odgovornost preuzelo dete.

AKTIVNOSTI

Vrtić Naša Vila - AKTIVNOSTI - 1
Vrtić Naša Vila - AKTIVNOSTI - 1
Vrtić Naša Vila - AKTIVNOSTI - 1
Vrtić Naša Vila - AKTIVNOSTI - 1
ZABAVA
- Igra u ranom detinjstvu u vrtiću je najbolji temelj za uspeh u školi.
- Ona razvija sve neophodne veštine učenja.
- Dođite kod nas u vrtić u Zemun i uverite se.

AKTIVNOSTI
- Naše aktivnosti u vrtiću "Naša Vila" u Zemunu će izazvati i razviti kod vašeg deteta kreativnost, maštu, sposobnost
razmišljanja, i društvene veštine.

OBRAZOVANjE
- Vaspitno-obrazovani program Privatne Predškolske ustanove “Naša Vila”u Zemunu je koncipiran tako da se pravilnim
odabirom igara I aktivnosti podstiče razvoj intelektualne sposobnosti deteta.

ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ

Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ - 1
Vrtić Naša Vila - ADAPTACIJA DECE NA VRTIĆ - 1
Za dete je polazak u vrtić jedna od najvećih životnih promena od njegovog rođenja.
Ali to je velika promena i za roditelje.
Uključivanje deteta u grupu, vrtić, prvi je detetov iskorak iz porodice.
Neka deca lakše podnesu odvajanje, druga ispoljavaju otpor i patnju.

Kako će vaše dete reagovati zavisi od toga koliko je vaš emotivni odnos s njim kvalitetan i od toga da li ste ga
pripremili.
Priprema je važna, a dete koje nije spremno da ostane u vrtiću bez prisustva roditelja pokazaće teškoće u adaptaciji,
kao što su:
- plač
- ne komunicira s decom i vaspitačima
- lako se zamara
- piški u gaće
- sisa palac (intenzivnije)
- agresivno je prema sebi ili drugima
- ne uključuje se u aktivnosti

Kad kod deteta primetite nešto od navedenog, pokažite razumevanje za to i potražite uzroke. Ne povlačite zbog toga
dete iz vrtića prvog dana, ali nipošto ne rešavajte to izjavama poput: „Beba si ako sisaš palac”, „Stidi se, velik dečak a
piški u gaće”.

SARADNjA SA RODITELjIMA

Vrtić Naša Vila - SARADNjA SA RODITELjIMA - 1
Vrtić Naša Vila - SARADNjA SA RODITELjIMA - 1
Vrtić Naša Vila - SARADNjA SA RODITELjIMA - 1
Vrtić Naša Vila - SARADNjA SA RODITELjIMA - 1
S obzirom na sve veći značaj insitucionalnog zbrinjavanja dece i niza činilaca koji negativno utiču na vaspitnu funkciju
porodice, organizacijom saradnje sa porodicom trudićemo se da:
- motivišemo roditelje za aktivno učešće u vaspitno – obrazovnom procesu u vrtiću,
- upoznamo roditelje sa značajem i presudnom ulogom porodice u formiranju ličnosti,
- edukujemo roditelje u cilju usaglašavanja vaspitnih postupaka prema deci u vrtiću i kod kuće,
- motivišemo roditelje za veće angažovanje u vaspitanju dece u vidu psihičke potrebe deteta,
- upoznamo roditelje sa razvojnim karakteristikama i problemima ovog uzrasnog perioda,
- redovno upoznajemo roditelje sa aktivnostima i događajima u vrtiću.

Ove zadatke ostvarićemo kroz tri oblika saradnje sa porodicom:
- informativni nivo,
- edukativni nivo,
- nivo neposrednog učešća roditelja u radu vaspitne grupe.

Direktorka „Naše Vile“ i stručni saradnici saradnju sa roditeljima ostvaruju:
- individualnim razgovorima,
- učešćem u radu Saveta roditelja,
- učešćem na nekim roditeljskim sastancima,
- stručnim predavanjima i diskusijama,
- direktno i indirektno učešće u svim javnim manifestacijama namenjenim roditeljima.
Kordunaška 17 - Beograd - Zemun
064 2796390;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Zemun Kordunaška 17
    +381 64 2796390;
Pitaj NAŠU VILU
Povezane kategorije:

Poruku prima: Vrtić Naša Vila

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA