PRIVATNI VRTIĆ KREATIVNA KOCKICA

Privatni vrtić Kreativna Kockica

O NAMA

Privatni vrtić Kreativna Kockica - O NAMA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - O NAMA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - O NAMA - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - O NAMA - 1
„Kreativna kockica” se nalazi na Vidikovačkom vencu, u prelepom ambijentu kuće, sa velikim i
prostranim dvorištem, daleko od gužve i saobraćajne buke.
Prostiremo se na 150 m2 namenjenih potrebama dece jaslenog uzrasta i 260m2 luksuzno i bezbedno opremljenog
prostora, posebno prilagođenog potrebama i interesovanjima dece od 3 godine do polaska u školu.

“Kreativna kockica“ je akreditovana privatna predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja.U „Kreativnoj kockici“ radi profesionalan i posvećen kadar sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom,
koji pažljivo planira sadržajan i kvalitetan program.
Vaspitači imaju individualan pristup svakom detetu, a posebna prednost našeg vrtića je što se vaspitno-obrazovni rad
planira i realizuje u malim grupama.
Na nivou ustanove zastupljen je timski rad i međusobno uvažavanje i poštovanje na svim relacijama.

PRIVATNE JASLICE

Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNE JASLICE - 1
Patuljci od 12 meseci do 3 godine

Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbede prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
- Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
- Uči o međuljudskim odnosima
- Oplemenjuje osećanja
- Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta je: nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za
snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje.
Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanjem kulturno-
higijenskih navika.

PRIVATNI VRTIĆ

Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNI VRTIĆ - 1
Vilenjaci od 3 godine do do polaska u pripremni predškolski program

Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj
svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

Zadaci programa usmereni su na:
- Fizički razvoj - upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti korišćenjem sportskih
disciplina; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne musculature;
- Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice,
usvajanje gramatički pravilnog govora,verbalno i neverbalno izražavanje, kultura komunikacije, slušanje, pamćenje i
prepričavanje);
- Svet oko nas – upoznavanje prirode i društva (živa i neživa priroda, svet životinja, biljaka, ekološka saznanja,
prirodne pojave, saobraćajna kultura, profesije);
- Kognitivni razvoj – upoznavanje sa matematičkim pojmovima (raspoređivanje objekata prema određenom pravilu,
uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje
prostornih odnosa);
- Zdravstveno – higijenske aktivnosti;
- Socijalno-emocionalni i duhovni razvoj - upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima, odnosom prema sebi i sa
elementarnim normama etičkog sistema;
- Svet umetnosti i estetike – likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala,
osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti); muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja
za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca).

PRIVATNO PREDŠKOLSKO

Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - PRIVATNO PREDŠKOLSKO - 1
U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno, da ima svoj tempo
razvoja, svoj temperament, svoje želje i potrebe. Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti,
da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava, kontinuirano procenjuje i kritički
preispituje svoju vaspitnu praksu, menja je i unapređuje.

Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako
da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.
Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći
neophodna iskustva i saznanja o školi.

Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno
uklope u novu sredinu.

Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su:
- Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela,
linije, skupovi)
- Razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno
izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo)
- Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje)
- Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne
sredine, saobraćajno vaspitanje)
- Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje)
- Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje)
- Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene)

DODATNE USLUGE

Privatni vrtić Kreativna Kockica - DODATNE USLUGE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - DODATNE USLUGE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - DODATNE USLUGE - 1
Privatni vrtić Kreativna Kockica - DODATNE USLUGE - 1
Pored osnovnih usluga u našem vrtiću, Vaše dete može koristiti i dodatne usluge koje nisu ibavezene.

Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne
navike.
"Plesno zabavište" - Program je zabavnog, vaspitnog i obrazovnog karaktera i pozitivno utiče na
pravilan psihofizički razvoj deteta. sadrži različite ritmičke igre i plesne vežbe kojima se objedinjuje rad na telesnom
razvoju i razvoju estetske kulture kretanja.
"Mala škola šaha" - Šah kao spoj igre, sporta i nauke predstavlja podsticaj dečjeg intelektualnog
razvoja. Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost.
"Igrom do matematike" - Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu
podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanju i daljem životu.
"Dekupaž radionice" - Osnovni cilj je edukacija i razvoj kreativnih potencijala dece, kroz druženje i
kreativnu igru, uz nadzor kreativnog vaspitača.
U okviru programa "Razgovaralica" radi se na prevenciji i dijagnostici govorno-jezičkih poremećaja,
otklanjanju govornih teškoća, glasovne korekcije, nerazvijenog govora i savladavanje poteškoća u pisanju i čitanju.
Vidikovački venac 70 - Beograd - Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo
064 1594511;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Vidikovac, Labudovo Brdo, Petlovo Brdo Vidikovački venac 70
  +381 64 1594511;
  Lokacija
 2. Beograd Banovo Brdo Mira Popare 90
  +381 64 1594511;
  Lokacija
 3. Beograd Žarkovo, Cerak Vidikovački venac 70
  +381 64 1594511;
Pitaj KREATIVNU KOCKICU

Poruku prima: Privatni vrtić Kreativna Kockica

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2021 :: Powered by PORTALSRBIJA