OPŠTA BOLNICA MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD - MSB

Opšta bolnica medicinski sistem beograd - msb

 
 
 
 • Polikliničko-ambulantne usluge
 • Hirurgija
 • Sistematski pregledi
 • Paketi zdravstvene zaštite pojedinaca i kompanija
 • Bolnički smeštaj i nega starih i teško bolesnih pacijenata
 • Brahiterapija
 • Ultrazvučna dijagnostika
 
     
 
 • HIRURGIJA
  Urološka hirurgija - laserske operacije prostate - beskrvno
  Ginekološka hirurgija
  Genitalna hirurgija i hirurgija promene pola
  Abdominalna i hirurgija debelog creva
  Plastična i rekonstruktivna hirurgija: face lifting, korekcija kapaka, transplatacija kose...
  Endokrina hirurgija
  Maksilofacijalna hirurgija
  Onkološka hirurgija
  ORL hirurgija
  Dečija hirurgija
 
 • Maksilofacijalna hirurgija
 
 • Termin maksilofacijalna hirurgija se sastoji od dve latinske reči, maxilla što znači vilica i facies što znači lice. Dakle, polje rada maksilofacijalne hirurgije je ljudsko lice i vilice.
 
 • U okviru maksilofacijalne hirurgije, postoji više različitih disciplina kao što su: estetska hirurgija lica, implantologija, onkologija i rekonstruktivna hirurgija, hirurgija rascepa, ortognatska hirurgija, traumatologija, oralna i parodontalna hirurgija.
 
 • Implantologija
  Nedostatak jednog zuba
  Totalna bezubnost
  Proteza na implantima
  Nadogradnja kosti kod nedostatka kosti
 
 • Hirurgija rascepa
 
 • Jednu od najčešćih urodjenih mana glave i vrata predstavlja rascep usne, nepca ili kombinaciju ova dva rascepa. Može da zahvati pod nozdrve i usnu na jednoj ili obe strane, da se proteže kroz alveolarni luk, tvrdo nepce i celo meko nepce. U zavisnosti od zahvacenih struktura govorimo o potpunim i nepotpunim rascepima.
 
 • Što se tiče starosti, optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne je od 3 do 6 meseci života, a rascepa nepca oko 18 meseci, pre nego što dete progovori. Ovom problemu je potrebno prici multidisciplinarno, pa je u timu lekara neophodno i prisustvo stomatologa-ortodonta koji ce nastaviti lečenje pacijenta posle hirurške intervencije.
 
    
 
 • Ortognatska hirurgija
 
 • Cilj ortodontsko - hirurškog tretmana je harmoničan položaj skeletnih komponenti lica i dentoalveolarnog kompleksa, uz optimalnu funkciju i poboljšanu estetiku lica.
 
 • Zadatak ortodontskog lečenja kod pacijenata sa skeletnim poremećajima je priprema zubnih lukova za nove, planirane skeletne odnose čime se olakšava hirurška intervencija.
 
 • Traumatologija
  Mekotkivne povrede maksilofacijalne regije
  Koštane povrede maksilofacijalne regije
  Povrede zuba i okolnih struktura
 
 • Oralna hirurgija
  Vađenje impaktiranih zuba
  Resekcija korena zuba
  Operacija vilicnih cista
  Replantacija i transplantacija zuba
  Hirurgija maksilarnog sinusa
  Recesija gingive
  Ortodontska hirurgija
 
 • Parodontalna hirurgija
  Fotodinamicka laser terapija desni i parodontalnih džepova
  Mukogingivalna hirurgija
  Estetska hirurgija desni
 
    
 
 • Onkološka hirurgija
 
 • Preventiva i rana dijagnostika, funkcionalna jednodnevna hirurgija sa minimumom traume i maksimalnim estetskim rezultatom.
 
 • Tumori dojke (centar za hirurgiju dojke) – hirurški pregled, ultrazvuk, mamografija, program prevencije.
 • Operacije tumora po najsavremenijim svetskim standardima, ex tempore dijagnostika, sentinel node biopsija…
 • Štitasta žlezda – ultrazvučni pregledi, punkcione biopsije, operacije struma, hipertireoze …
 • Mladeži, bradavice, kožne izrasline – precizna dijagnostika, uklanjanje uz punu onkološku sigurnost, maksimalni estetski efekat.
 
 • Rekonstruktivna hirurgija dojke
 
 • Onkološka i rekonstruktivna hirurgija dojke
 • Preventiva
 • Klinički (hirurški) pregled
 • Nepalpabilni tumori
 • Punkcione biopsije
 • „Specimen“ mamografija
 • „Sentinel node“ biopsija
 • OperacijeMastektomija sa imedijatnom rekonstrukcijom
 • Operacije uznapredovalih tumora
 
  
 
 • BOLNIČKI SMEŠTAJ i NEGA STARIH i TEŠKO BOLESNIH PACIJENATA
  Starim i teško bolesnim licima MSB pruža smeštaj i medicinsku negu uz sve neophodne specijalističke preglede i terapiju. Smeštaj je u individualnim sobama sa kupatilom, opremljenim TV uredjajima, telefonom, klimom i wireless internetom.
 
 • BRAHITERAPIJA
  Brahiterapija je postavljanje radioaktivnog izvora u sam tumor ili u neposrednu blizinu tumora.
  Reč brahiterapija potiče od grčke reči brachy, što znači kratko rastojanje. U toku brahiterapije radioaktivni izvor može biti ostavljen na mestu, samo kratak vremenski period ili trajno, u zavisnosti od vrste malignog tumora. Da bi se izvor zračenja precizno postavio koriste se specijalni kateteri ili aplikatori.
 
 • RENTGEN
  Sva nativna i kontrastna rentgen snimanja
 
   
 
 • GINEKOLOGIJA
  Specijalistički pregled
  UZ pregledi, 4D UZ
  KOLPOoskopija, PA i VS
  Amniocinteza
  Horionbiopsija
  Ispitivanje i lečenje ženskog steriliteta
  HSG – snimanje prohodnosti jajovoda
  Inseminacija sa obradom sperme
  Ginekološka endokrinologija – hormoni, regulisanje menstrualnog ciklusa, supstitucija hormona u menopauzi
 
 • UROLOGIJA
  Specijalistički pregledi
  Urološki UZ
  Doplerska merenja
  Merenja protoka
  Urofloumetrija
  Razbijanje kamena u bubregu i mokraćnim putevima
  Cistoskopija
  Ureterorenoskopija
  Ispitivanje i lečenje muškog steriliteta
  Centar za prostate
  TRUS biopsija prostate
  Muška potencija – ispitivanje i lečenje
 
       
 
 • ORL
  Specijalistički pregledi
  Audiometrija
  Timpanometrija
  Vestibulometrija
 
 • ORTOPEDIJA
  Specijalistički pregled
  Rentgensko snimanje
  Repozicija
  Imobilizacija - gips
 
 • PEDIJATRIJA
  Klinički pregledi iz svih oblasti pedijatrije
  Kućne posete pedijatra
  Patronažna služba sestara
  Neonatologija – praćenje razvoja tek rodjene bebe
  Sistematski pregledi
  Vakcinacija
 
       
 
 • FIZIKALNA MEDICINA
  Specijalistički pregled
  Elektro, lasero i UZ terapija
 
 • LABORATORIJA - kompletne laboratorijske analize:
  Krvna slika
  Biohemija
  Hormoni
  Tumor markeri
  Mikrobiološke analize
  Histopatološke analize
 
 • KARDIOLOGIJA
  Klinički pregled, EKG
  UZ srca
  Ergotest sa treadmillom
  Holter pritiska
  Holter EKG-a
 
       
 
 • PULMOLOGIJA SA ALERGOLOGIJOM
  Kompjuterizovana sirometrija – funkcionalno ispitivanje pluća
  Alergijske probe
  Centar za astmu- klinički pregled, alergološka obrada, spirometrija i dopunska obrada (indikovani sputum i izdahnuti NO) – dopunskom obradom pacijenta ispituje se stepen zapaljenja disajnih puteva
 
 • GASTROENEROLOGIJA
  Klinički pregled
  UZ abdomena – trbuha
  Gastroscopija
  Kolonoscopija
 
 • ENDOKRINOLOGIJA
  Dijabetes – šećerna bolest
  Hipofiza
  Tireoidna žlezda – štitasta žlezda
  Nadbubreg
 
 • HEMATOLOGIJA
  Klinički pregled
  Funkcije grudne kosti
 
 • NEFROLOGIJA
 
 • REUMATOLGIJA
  Klinički pregled
  Osteodensitometrija
 
       
 
 • KAPACITETI
  Operaciono-dijagnostički deo sa postoperativnom negom (20 kreveta) smešten na 600 m2 u Ulici Vojvode Stepe 323
  Poliklinički deo sa kompletnom dijagnostikom nalazi se u vili od 250 m2 u Maglajskoj ulici br. 30
 
 • REFERENTNA LISTA
  Naša najbolja preporuka su zadovoljni pacijenti.
  Osim pojedinaca usluge MSB koriste i brojne kompanije kao što su:
  MercedesBenz
  FTO
  Agencija za lekove i medicinska sredstva
  PharmaSwiss
  stomatološka ordinacija MVB
  vrtić Fantasy
  internacionalna škola ISB
  Alpha Banka
  Privredna Komora Srbije
  Waifert
  menadžeri Delta Generali osiguranja
  OSA kompjuterski inženjering
  Delta Maxi sistem i dr
 
                
 
 • SISTEMSKI PREGLEDI ZA MUŠKARCE
  Pregled lekara opšte prakse
  Laboratorija
  Internistički pregled
  Ultrazvučni pregled
  Urološki pregled
  Pregled očnog lekara-kompletni
  Pregled stomatologa – kompletan
  Davanje završnog mišljenja
 
 • SISTEMSKI PREGLEDI ZA ŽENE
  Pregled lekara opšte prakse
  Laboratorija
  Internistički pregled
  Ultrazvučni pregled
  Ginekološki pregled
  Dojka
  Štitna zlezda
  Osteodenzitometrija ultrazvukom- merenje gustine kostiju
  Pregled stomatologa –kompletan
  Pregled očnog lekara-kompletni
  Davanje završnog mišljenja
 
               
 
 • Zdravstvena ustanova opšta bolnica MSB osnovana 2004. godine nalazi se na dve lokacije u Beogradu. Hospitalni deo sa operacionim blokom smešten je u ulici Vojvode Stepe 323 na opštini Voždovac, dok se poliklinički deo nalazi u Maglajskoj ulici br. 30 na Dedinju.
 
 • U polikliničkom delu našim pacijentima pružamo veliki broj usluga iz preventivne medicine, dijagnostike i terapije većine oboljenja. Na jednom mestu objedinjeno je više medicinskih grupacija sa ciljem da se zadovolje svetski standardi u dijagnostici i lečenju pacijenata.
 
 • U svom sastavu imamo najmodernije opremljene ambulante za internu medicinu (kardiologija, pulmologija, nefrologija, reumatologija, endokrinologija, gastroenterologija, hematologije itd) pedijatriju, urologiju, ginekologiju i hirurgiju kao i vrhunske konsultatnte iz oblasti dermatovenerologije, ORL, neuropsihijatrije, ortopedije i mnogih drugih grana medicine.
 
               
 
 • U operacionom bloku se izvode sve operacije iz domena ginekološke hirurgije, urološke hirurgije i to otvorene i endoskopske, endokrinološke hirurgije, dečije hirurgije, opšte hirurgije, hirurgije genitalija i promene pola, estetske i rekonstruktivne, koloproktalne itd. Za operisane pacijente obezbeđen je apartmanski smeštaj sa celodnevnom medicinskom negom.
 
 • Korporativnim klijentima i pojedincima pružamo usluge sistematskih pregleda iz svih oblasti medicine.
 
 • O Vama brine 25 stalno zaposlenih lekara, 25 medicinskih sestara, veliki broj konsultanata, profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Veliko iskustvo i postignuti rezultati svrstavaju nas na jedno od vodećih mesta privatne prakse u Srbiji.
 
 • Pozivamo Vas da nas posetite u našim prostorijama, uverite se u kvalitet usluga ili postanete deo tima MSB. Pridružite se hiljadama zadovoljnih pacijenata koji su svoje poverenje poklonili našoj kući.
 
 
 
Vojvode Stepe 323 - Beograd - Voždovac
011 3970999; 011 3970666; 065 3970999;
LOKACIJE
  Lokacija
 1. Beograd Voždovac Vojvode Stepe 323
  +381 11 3970999; +381 11 3970666; +381 65 3970999;
  Lokacija
 2. Beograd Dedinje, Senjak Maglajska 30
  +381 11 3674264; +381 11 2662650; +381 63 397661;

Poruku prima: Opšta bolnica medicinski sistem beograd - msb

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA