OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO

Obrazovni centar Esperanto

OBRAZOBNI CENTAR ESPERANTO

Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOBNI CENTAR ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOBNI CENTAR ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOBNI CENTAR ESPERANTO - 1
Obrazovni centar Esperanto - OBRAZOBNI CENTAR ESPERANTO - 1
- KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA DECU i ODRASLE
- KREATIVNE RADIONICE ZA DECU
- LOGOPED

O NAMA

Obrazovni centar Esperanto - O NAMA - 1
Obrazovni centar Esperanto - O NAMA - 1
Obrazovni centar Esperanto - O NAMA - 1
Obrazovni centar Esperanto - O NAMA - 1
- Esperanto, planski kreiran jezik, rodio se iz ideje i sa ciljem da se sruše barijere u komunikaciji među ljudima različitih
nacija. Kao takav, ovaj jezik vuče korene reči iz gotovo svih indoevropskih jezika i relativno je jednostavan za
savladavanje.

- U fokusu rada centra Esperanto je obrazovanje dece, omladine i odraslih u oblasti učenja i primene stranih jezika i
poznavanja drugih kultura (tradicija, istorije i umetnosti) zemalja koje nas okružuju, i šire.
- U okviru naših aktivnosti organizujemo kurseve jezika na svim nivoima, stručna i obrazovna savetovališta,
komunikološke radionice, umetničke večeri, kulturne prezentacije i slično.

- Esperanto se zalaže za primenu najmodernijih metoda rada i učenja, uz upotrebu savremenih tehnologija i
najrazovrsnijih izvora informacija. Poseban značaj pridajemo i saradnji sa mladim, dinamičnim, predanim timom
predavača i njihovim spajanjem sa svima onima željnim znanja.

KURSEVI

Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI - 1
- Jezički kursevi u našem obrazovnom centru organizovani su u radu u manjim grupama (od 3 do 8 polaznika) radi
lakšeg savladavanja četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje, govor.

- Programi rada i udžbenici prilagođeni su uzrastu i nivou, i u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom.

- Princip nastave je individialan pristup, odnosno uz poseban obzir predavača na pojedinačne potrebe svakog
polaznika, i interaktivan, uz upotrebu raznih audiovizuelnih i drugih učila u cilju stimulisanja komunikacije među
članovima grupe.

- Ulazno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja je besplatno; po završenom kursu polaznik polaže test stručnosti i u
zavisnosti od rezulata, dobija diplomu o završenom kursu.

- Kriterijumi nivelacije od A1 do C2 nivoa u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za učenje,
nastavu i evaluaciju jezika preporučenim od strane Odseka za jezičku politiku Saveta Evrope sa ciljem da se obezbedi
standardizovan metod za nastavu jezika i nivelaciju znanja za sve evropske jezike.

KURSEVI ZA ODRASLE:

Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA ODRASLE: - 1
- Organizovani su u trajanju od 4 meseca (dva puta nedeljno po 90 minuta).
- Intenzivni kursevi traju 2 meseca (četiri puta nedeljno po 90 minuta).
- Mogućnost individualnih ili poluindividualnih kurseva za one koji bolje uče samostalno.
- Poslovni kursevi engleskog i nemačkog.
- Pričaonice: konverzacijski kursevi za sve jezike.
- Priprema za standardizovane testove TOEFL i IELTS, i Cambridge ispite (KET, PET, FCE, CAE, CPE).
- Mogućnost nastave u firmama, uz visok popust za organizovane grupe.

KURSEVI ZA DECU:

Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU: - 1
Obrazovni centar Esperanto - KURSEVI ZA DECU: - 1
- Organizovani su tokom cele školske godine.
- Nastava se održava dva puta nedeljno po 60 minuta, a za najmlađe polaznike predškolskog uzrasta dva puta nedeljno
po 45 minuta.
- Časovi se održavaju u prostorijama prilagođenim radu sa decom, uz upotrebu didaktičkih igračaka, rekvizita i
raznovrsnog audiovizuelnog materijala.
- Pogrami su dinamični, a nastavni materijal tematsko, saznajno i kulturološki prilagođen uzrastu.
- Mogućnost učestovovanja u tematsko-kreativnim radionicama.
- Dostuponost vannastavne pomoći: dopunske nastave, pripreme za testove i besplatne konsultacije profesora.

KREATIVNE RADIONICE

Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE - 1
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE - 1
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE - 1
Obrazovni centar Esperanto - KREATIVNE RADIONICE - 1
- Za uzrast od 4+
- Savladavanje likovnim tehnikama
- Časovi jednom nedeljno po 90 minuta
- Grupe od 4-8 polaznika
- U prvom delu časa se izučavaju klasične likovne tehnike
- U drugom delu časa učimo da modelujemo “Iclay” glinom
- Naš cilj je usavršavanje razvoja deteta i njegovog potencijala

LOGOPED

Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED - 1
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED - 1
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED - 1
Obrazovni centar Esperanto - LOGOPED - 1
Obratite se logopedu za pomoć ako:
- Ako vaše dete kasni u jezičkom razvoju za svojim vršnjacima.
- Kada je iz nekog razloga došlo do potpunog ili delimičnog gubitka govorno-jezičkih sposobnosti.
- Ako je govor vašeg deteta upadljiv ili nerazumljiv za slušaoca, tj. ako je u pitanju mucanje ili ubrzan tempo govora ili
možda neadekvatan izgovor glasova.
- Ako ima teškoće vezane za učenje, tj. teško čita i piše ili uopšte nije u mogućnosti da čita i piše.
- Ako vaše dete ima vidno slabiju pažnju ili je značajno aktivnije od svojih vršnjaka i sl.
Miloja Zakića prilaz 1 2a - Beograd - Žarkovo, Cerak
011 2319028; 065 4487423;
LOKACIJE
    Lokacija
  1. Beograd Žarkovo, Cerak Miloja Zakića prilaz 1 2a
    +381 11 2319028; +381 65 4487423;
    Lokacija
  2. Beograd Košutnjak, Filmski Grad Miloja Zakića prilaz 1 2a
    +381 11 2319028; +381 65 4487423;
Pitaj ESPERANTO

Poruku prima: Obrazovni centar Esperanto

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top
Portal Srbija logo

Copyright © Portal Srbija 2006-2020 :: Powered by PORTALSRBIJA