Sudski tumač za nemački jezik, Prevodilac za nemački

Sudski tumač za nemački jezik Beograd
SUDSKI TUMAČ ZA NEMACKI JEZIK. Prevođenje sa nemačkog jezika ili na nemački jezik. Pisani ili usmeni prevodi ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik. U našoj ponudi su usluge iskusnih stručnih prevodilaca za nemački jezik po pristupačnoj ceni. Stručni tekstovi na nemačkom jeziku iz oblasti medicine, ekonomije, prava, poljoprivrede, finansija, industrije, informacionih tehnologija ... Prevodimo ugovore, rešenja, odluke, pravilnike, izvode iz sudskog registra preduzeća, tendersku dokumentaciju, zapisnike, finansijske izveštaje, tužbe, revizorski izveštaje, fakture, sertifikate, međunarodne dozvole, punomoćja i nudimo prevođenje zakonodavstva EU na nemački ili sa nemačkog jezika . Prevodimo na nemački lična dokumenata kao što su: izvodi iz matičnih knjiga, potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, diplome, diplomski radovi, svedočanstva, prepis ocena i nastavni plan, biografije, zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, lične karte, vozačke dozvole, pasoši. Poverite našim prevodiocima sve Vaše tekstove na nemačkom jeziku. SUDSKI TUMAČI NEMACKI - Vama na usluzi.

Sudski tumač - worldwide translations

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 poslovni centar UŠĆE 011 2120968 |
011 2200511 |
SUDSKI TUMAC ZA NEMACKI JEZIK. Prevod sa nemačkog ili na nemački. Prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa ili bez overe sudskog tumača. Pisani i usmeni prevodi sudskih prevodilaca. Brzo i efikasno po povoljnim cenama prevoda - usluge sudskih tumača za nemački jezik. Nudimo usluge usmenog prevođenja sa nemačkog jezika ili na nemački jezik - konsekutivno i simultano prevođenje. Naši sudski prevodioci na usluzi su Vam 24 sata. Prevodi ličnih dokumenata kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, diplome, svedočanstava, prevodi radne dozvole, dozvole boravka, pasoša, lične karte, prevod medicinske dokumentacije i svih ostalih ličnih dokumenata. Prevodi stručnih tekstova iz svih oblasti. Nudimo Vam prevođenje audio i video zapisa, filmova i serija i ostalog multimedijalnog sadržaja.

Nevenka sibinović - sudski prevodilac za nemački jezik

Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 132/17 011 6123823 |
063 8379420 |
PREVOĐENjE RAZNE VRSTE DOKUMENTACIJE SA NEMAČKOG JEZIKA NA SRPSKI i OBRATNO PREVOĐENjE LIČNE DOKUMENTACIJE PREVOĐENjE DOKUMENATA ZA FIRME PREVOĐENjE LIČNE DOKUMENTACIJE izvodi (iz matične knjige venčanih, rođenih...) uverenja (policije, suda, škola, fakulteta, firmi...) formulari, obrasci dokumenti za penzije saobraćajne i vozačke dozvole sertifikati diplome svedočanstva izjave potvrde rešenja odluke ugovori molbe itd... PREVOĐENjE DOKUMENATA ZA FIRME ugovori pregovori protokoli sertifikati atesti standardi tehnička dokumentacija korespondencija registracija firmi razna dokumenta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, menadžmenta kvaliteta... Nevenka Sibinović je diplomirani filolog i ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik, sa preko dvadeset godina rada u struci. Živi i radi u Beogradu. Višegodišnji boravak u Nemačkoj i rad sa firmama i državnim organima Nemačke rezultirao je velikim iskustvom u prevođenju i tumačenju nemačkog jezika. Pohađala je seminar za detašmane koji se odnose na međunarodni sporazum između naše zemlje i Nemačke i zapošljavanje domaćih firmi u toj zemlji. Vaš materijal koji je potrebno prevesti možete poslati kao štampani dokument poštom, putem e-maila, cd-a, USB-a... Na Vaš zahtev kuriri brze pošte će preuzeti materijal i dostaviti Vam prevedenu verziju na kućnu adresu ili adresu poslovnog sedišta.
SUDSKI TUMAČI ZA NEMACKI JEZIK. Prevodi svih vrsta tekstova na nemačkom jeziku. Usmeno i pisano prevođenje na nemački jezik.
Prevodilačka agencija Oxford logo
OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ ZA NEMACKI JEZIK. TEKSTOVI IZ OBLASTI PRAVA, EKONOMIJE, FINANSIJA, TEHNIKE I INDUSTRIJE, IT, KNJIŽEVNI TEKSTOVI, USKOSTRUČNI TEKSTOVI, RADOVI NA NEMAČKOM JEZIKU KOJE TREBA PREVESTI NA SRPSKI ILI NA SRPSKOG NA NEMAČKI JEZIK – POVERITE NAMA. UKOLIKO VAM U GOSTE DOLAZE POSLOVNI SARADNICI IZ INOSTRANSTVA OBRATITE NAM SE KAKO BISMO VAM OBEZBEDILI PREVODIOCA. Prevođenje medicinske dokumentacije, svih vrsta ličnih dokumenata sa nemačkog jezika na srpski ili neki drugi iz naše ponude ili na nemački jezik. SUDSKI TUMAČI ZA NEMAČKI JEZIK STOJE VAM NA USLUZI 24 SATA. Hitni prevodi i brzi prevodi! CENE PREVODA ZA NEMAČKI JEZIK SE FORMIRAJU U ODNOSU NA VIŠE FAKTORA, KAO ŠTO SU ROK I DUŽINA TEKSTA .

Abc Prevodi

ABC Prevodi logo
Beograd, Savski Venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
069 664602 |
ABC Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA NEMACKI. Prevodi sa nemačkog jezika overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Prevod svih vrsta tekstova na nemački jezik. Predvođenje dokumenata na nemačkom jeziku. Konsekutivno i simultano prevođenje na nemački jezik.
Prevodilačka agencija Eurotranslate logo
Prevođenje stručnih tekstova i stručne literature sa nemačkog jezika i na nemački jezik. Naši sudski prevodioci i verifikovani sudski tumači za NEMACKI JEZIK uradiće za Vas kvalitetan prevod tekstova, dokumenata i drugih sadržaja na nemačkom Jeziku.
Prevodilačka agencija Language Shop logo
Language Shop sudski tumači - OVERENI PREVODI DOKUMENATA I TEKSTOVA NA nemačkom jeziku. USMENO PREVOĐENJE sa nemačkog jezika i na nemački jezik.

Prevodilački centar IPM Prevodi

Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 2145370 |
063 7578822 |
Prevodilački centar IPM Prevodi logo
Ovlašćeni sudski tumači za NEMACKI jezik. U najkraćem i unapred dogovorenom roku biće Vam dostavljeni overeni prevodi sa nemačkog bez obzira na vrstu teksta ili posebne dokumentacije. Overeni prevod na nemački jezik. Stručni tekstovi na nemačkom Jeziku naša su specijalnost.

Agencija Spotter - Tina Samardžić

Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10ž 011 4056492 |
063 240264 |
Agencija Spotter - Tina Samardžić logo
SUDSKI TUMAC ZA NEMACKI jezik. Pečatirani prevod sa nemačkog jezika ili na nemački jezik.

Agencija alpha prevodi

Beograd, Mirijevo, Vjekoslava Afrića 12 011 3426443 |
069 1704977 |
Sudski tumač za nemački jezik.
Prevodilačka agencija Todorović logo
SUDSKI TUMAC Todorović, sudski tumači ZA NEMACKI JEZIK. Overeni prevodi sa nemačkog jezika i na nemački jezik. Usmeni prevodi, prevodioci sa velikim iskustvom.

Translate studio

Beograd, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 90 011 2121290 |
063 8054720 |
SUDSKI PREVODIOCI ZA NEMAČKI JEZIK. PREVODI SA NEMAČKOG JEZIKA ILI NA NEMAČKI JEZIK SA PEČATOM OVLAŠĆENOG SUDSKOG PREVODIOCASIMULTANO PREVOĐENJE SA NEMAČKOG JEZIKA, KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE NA SASTANCIMA, SAJMOVIMA, STRUČNIM SKUPOVIMA, KULTURNIM DOGAĐAJIMA…Ponosni smo na osvedočeni kvalitet naših usluga, na veliko iskustvo i mnoštvo zadovoljnih klijenata. Prevod reklamnog materijala: uputstava, brošura, kataloga sa nemačkog jezika ili na nemački jezik… Pažljivo biramo naše stručne prevodioce i sudske tumače za nemački jezik kako bi kvalitet naših prevodilačkih usluga ostao na najvišem nivou! PREVOD STRUČNE LITERATURE, KNJIŽEVNIH TEKSTOVA, PRAVNE DOKUMENTACIJE, LIČNIH DOKUMENATA SA NEMAČKOG JEZIKA ILI NA NEMAČKI JEZIK.

Prevodilačka agencija Metafraza

Prevodilačka agencija Metafraza logo
Beograd, Banovo Brdo, Vladimira Rolovića 9a 011 2515480 |
064 1105419 |
Prevodilačka agencija Metafraza logo
SUDSKI TUMACI NEMACKI JEZIK. PREVOD SA NEMAČKOG I NA NEMAČKI . OVEREN PREVOD… PREVOD PRAVNIH DOKUMENATA NA NEMAČKI JEZIK SA OVEROM.NAJPOVOLJNIJE CENE PREVODA SUDSKOG TUMAČA ZA NEMAČKI JEZIK . Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova. Stroga selekcija saradnika… JAVITE NAM SE SVAKI PUT KAD VAM TREBA PREVOD SA NEMAČKOG JEZIKA ILI NA NEMAČKI JEZIK - SA OVEROM ILI BEZ NJE.

Prevodilica

Beograd, Zvezdara, Vranjska 4/1 011 4085868 |
065 2565622 |
SUDSKI TUMAČ ZA NEMACKI JEZIK. PREVOĐENJE SA NEMAČKOG JEZIKA ILI NA NEMAČKI JEZIK . PISANI ILI USMENI PREVODI SERTIFIKOVANOG SUDSKOG TUMAČA ZA NEMAČKI JEZIK . U PONUDI IMAMO PREVODILAČKE USLUGE ISKUSNIH STRUČNIH PREVODILACA ZA NEMAČKI JEZIK PO POVOLJNIM CENAMA. Ukoliko imate stručni tekst na nemačkom jeziku i potreban Vam je prevod stručnog prevodioca sa višegodišnjim iskustvom, obratite se nama. AKO VAM JE HITNO POTREBAN PREVOD, OBRATITE NAM SE! Prevodimo ugovore, pravilnike, rešenja, odluke, izvode iz sudskog registra preduzeća, tendersku dokumentaciju, zapisnike, finansijske izveštaje, tužbe, molbe, žalbe, revizorske izveštaje, fakture, sertifikate, međunarodne dozvole, punomoćja i nudimo prevođenje zakonodavstva EU na nemački ili sa nemačkog jezika. Prevodimo na nemački sva lična dokumenata kao što su: potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih ; diplome škola i univerziteta, diplomski radovi, svedočanstva i prepisi ocena, biografije (CV), zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, potvrde o stanju računa u banci, lične karte, vozačke dozvole, pasoši. POVERITE NAŠIM SUDSKIM TUMAČIMA TEKSTOVE NA NEMAČKOM JEZIKUSUDSKI TUMAČI NEMACKI – VAMA NA USLUZI.
Prevodilačka agencija Papirus Prevodi logo
SUDSKI TUMAC ZA NEMAČKI NOVI SAD. NUDIMO VAM PREVODILAČKE USLUGE SUDSKIH TUMACA ZA NEMAČKI JEZIK. CENA OVERENOG PREVODA NA NEMAČKI JEZIK ILI SA NEMAČKOG JEZIKA ZAVISI OD BROJA STRANICA I ROKA. Zahvaljujući stručnosti, predanosti radu i iskustvu, tokom dugog niza godina stekli smo veći broj zadovoljnih klijenata koji nam se obraćaju svaki put kad im je potreban prevod na nemački jezik ili prevod sa nemačkog jezika, koji je overen od strane našeg verifikovanog sudskog prevodioca ako je to potrebno. Bavimo se i usmenim prevođenjem. Za sve prilike kad Vam je potrebno usmeno konsekutivno ili simultano prevođenje na raspolaganju su Vam naši prevodioci za nemački jezik .

Poliglotika prevodi

Beograd, Savski Venac, Beogradska 34 011 2754841 |
064 5865678 |
SUDSKI TUMAC ZA NEMAČKI BEOGRAD. PISANI OVERENI PREVODI DOKUMENATA NA NEMAČKI JEZIK ILI OVERENI PREVODI DOKUMENATA SA NEMAČKOG JEZIKA. USLUGE PREVOĐENJA USMENO NA SASTANCIMA. U mogućnosti smo da za Vas uradimo i hitno prevođenje dokumenata. Svaki prevedeni dokument može imati i pečat sudskog tumača. Cilj nam je da i u budućnosti održimo kvalitet prevodilačkih usluga sa nemačkog jezika i na nemački jezik, kao što je to bilo do sada.

Agencija za prevodjenje BG Prevodi

Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
Beograd, Novi Beograd, Vladimira Popovića 38-40 011 7156866 |
062 629262 |
Agencija za prevodjenje BG Prevodi logo
SUDSKI TUMAČ ZA NEMACKI JEZIK. Pisano i usmeno prevođenje tekstova i dokumenata sa overom ili bez na nemački jezik.

Prevodilačka agencija Versus Prevodi

Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
Beograd, Banovo Brdo, Kraljice Katarine 82a 064 8445066
Prevodilačka agencija Versus Prevodi logo
SUDSKI PREVODIOCI ZA NEMACKI jezik.
Prevodilačka agencija Multiprevodi logo
PREVODILAČKA AGENCIJA USMENO PREVOĐENJE PISANO PREVOĐENJE SUDKI TUMAČI Nudimo prevodilačke usluge svih evropskih jezika i većine svetskih, u svim oblastima prevođenja. Prevodimo sve vrste tekstova, od putničkih blogova, preko tenderske dokumentacije, uputstava, knjiga, časopisa, kataloga, do reklamnih prospekata i naučnih radova. Oblasti koje pokrivaju naši prevodioci u zemlji i inostranstvu su ekonomija, menadžment, pravo, medicina, farmacija, prirodne i tehničke nauke, turizam... Naš princip rada bazira se na principu kratkih i brzih rokova realizacije usluge, po razumnim cenama, a u prvoklasnom kvalitetu. PISANI PREVODI Kod nas možete očekivati savesno odrađene sve vrste prevoda od strane prevodilaca koji su diplomirani profesori i koji su proveli deo svog života usavršavajući svoja znanja u zemljama određenog govornog područja. Zahvaljujući tome, možemo Vam sa sigurnošću reći da smo jedna od vodećih prevodilačkih agencija u regionu. Po Vašoj želji tekst može biti preveden i na ostale jezike govornog područja ex-YU. Vršimo usluge hitnog pismenog prevođenja, a ukoliko je u pitanju obimniji tekst, više profesionalnih prevodilaca radiće usaglašeno radi bržeg prevoda, tako da se razlike ne uočavaju i ne gubi u kvalitetu. Vi dobijate profesionalan prevod u najkraćem mogućem roku. Prevodimona preko 100 svetskih jezika : engleski, ruski, španski, nemački, francuski, italijanski, portugalski, arapski, kineski... USMENI PREVODI Konsekutivni prevodi - Konsekutivno prevođenje najčešće se koristi za poslovne pregovore, sastanke, konferencije, putovanja i slično. Prevodilac čeka da govornik napravi pauzu nakon izgovaranja fraze, rečenice ili niza rečenica i zatim izgovara prevod. Prevodiocu možete olakšati posao ukoliko se sa njim unapred dogovorite koliko će rećenica biti za prevod po svakom bloku. Takođe, važno je da prevodilac bude dovoljno blizu govorniku koga prevodi i slušaocu ili slušaocima kojima je prevod upućen, kako bi se izbegle moguće greške u razumevanju, a samim tim, i prevodu. Simultani prevodi - Simultano prevođenje najčešće se koristi za konferencije, panel rasprave, sednice, govore u

Ivković stojković darinka

Beograd, Palilula, Vojvode Dobrnjca 8/1 011 3293038 |
063 210306 |
PREVOĐENjE PISANIH TEKSTOVA USMENO PREVOĐENjE USLUGE SUDSKOG TUMAČA LEKTORISANjE TEKSTOVA JEZICI : SRPSKI NEMAČKI RUSKI BUGARSKI MAKEDONSKI ENGLESKI FRANCUSKI ITALIJANSKI ŠPANSKI ALBANSKI

Gorson - centar stranih jezika

Beograd, Zemun, Kapetana Radića Petrovića 32 011 3193939 |
065 3193939 |
ŠKOLA STRANIH JEZIKA ZA DECU OD 5 - 15 GODINA DEVET NIVOA - RAZREDA (3 PREDŠKOLSKA i 6 ŠKOLSKIH ZA ENGLESKI) RADIONICE ZA DECU OD 8 - 15 GODINA (3 NIVOA) SARADNjA SA FIRMAMA USLUGE PREVOĐENjA i SUDSKOG TUMAČA KURSEVI IZ : ENGLESKOG JEZIKA FRANCUSKOG JEZIKA NEMAČKOG JEZIKA ITALIJANSKOG JEZIKA GRČKOG JEZIKA ŠPANSKOG JEZIKA RUSKOG JEZIKA
USLUGE PREVOĐENjA USLUGE SUDSKOG TUMAČA LEKTORISANjE JEZICI: NEMAČKI FRANCUSKI ŠPANSKI ITALIJANSKI RUSKI MAĐARSKI POLjSKI HRVATSKI SLOVENAČKI RUMUNSKI BUGARSKI TURSKI ARAPSKI MAKEDONSKI UKRAJINSKI...
PREVOĐENjE OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČI ZA SLEDEĆE JEZIKE: ITALIJANSKI ENGLESKI NEMAČKI FRANCUSKI RUSKI ŠPANSKI
PREVODILAC i SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK

Škola stranih jezika alfa i omega

Beograd, Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 81 011 2424160 |
063 306225 |
ŠKOLA STRANIH JEZIKA RAD SA DECOMU U LUTKARSKO POZORIŠTU NA STRANOM JEZIKU SUDSKI TUMAČI PREVOĐENjE JEZICI : ENGLESKI JEZIK NEMAČKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK ITALIJANSKI JEZIK ŠPANSKI JEZIK SRPSKI JEZIK ZA STRANCE
PREVODILAČKE USLUGE PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANjA: AUTOMEHANIČAR, MAŠINBRAVAR, AUTOELEKTRIČAR, STOLAR, KONOBAR, KUVAR, PEKAR, VARIOC ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA RAČUNARA ŠKOLA CRTANjA i SLIKANjA ŠKOLA STRANIH JEZIKA : ENGLESKI JEZIK NEMAČKI JEZIK ŠPANSKI JEZIK FRANCUSKI JEZIK ITALIJANSKI JEZIK GRČKI JEZIK SUDSKI TUMAČ ZA SLEDEĆE JEZIKE : ENGLESKI NEMAČKI FRANCUSKI ITALIJANSKI ŠPANSKI GRČKI MAKEDONSKI MAĐARSKI RUSKI

Lingua servis

Beograd, Žarkovo, Cerak, Vinogradski venac 12 011 2507654 |
011 2500623 |
ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA SRPSKI JEZIK ZA STRANCE SUDSKI TUMAČI ZA: Engleski jezik Nemački jezik Francuski jezik Španski jezik Italijanski jezik Ruski jezik Bugarski jezik Arapski jezik Latinski jezik ENGLESKI JEZIK Opšti kursevi Govorne vežbe Engleska gramatika Poslovni kursevi Specijalizovani kursevi Letnji kursevi VIP engleski Kursevi za privredne i druge organizacije Engleski za studente Lingua Servis angažuje isključivo kvalifikovane i iskusne profesore stranih jezika za individualnu i grupnu nastavu stranih jezika, koja se održava u našim prostorijama i u prostorijama naših klijenata, zainteresovanih pravnih i fizičkih lica. U nastavi opšteg i poslovnog engleskog jezika koristimo uglavnom Longmanove i Oxford University Press udžbenike i kompjuterske programe za učenje stranih jezika. Koristimo jedan od najlakših i najkraćih programa za učenje engleskog jezika za odrasle. Opšti kursevi engleskog jezika – skraćeni program Engleski pocetni 1 - 60 časova Engleski pocetni 2 - 60 časova Engleski srednji 1 - 60 časova Engleski srednji 2 - 60 časova Engleski srednji - obnova znanja - 80 časova Govorne vežbe Engleski početni - 20 časova Engleski srednji - 20 časova Engleski viši - 20 časova Poslovni kursevi (OUP) Engleski poslovni 1 (Business Objectives + Meeting Objectives) Engleski poslovni 2 Poslovni kursevi (Longman) Engleski poslovni 1 (Market Leader 1) Engleski poslovni 2 Engleski viši poslovni 1 (Market Leader 2) Engleski viši poslovni 2 Specijalizovani kursevi engleskog jezika iz oblasti: bankarstva i finansija prava tehnike medicine kursevi za poslovne sekretarice medicinske sestre za pilote trenere fudbalere, i sl. Kursevi za privredne i druge organizacije Lingua Servis organizuje i drži opšte i poslovne kurseve engleskog jezika za osoblje radnih organizacija i ustanova. Na vaš zahtev, nastava može da se održava i kod vas, odnosno u vašim prostorijama. VIP engleski Grupna i individualna nastava za javne i slavne ličnosti: političare glumce estradne umetnike sportiste Npr, ako pevač želi da peva na

Đorđević - Kraljević Zorana

Beograd, Savski Venac, Bulevar vojvode Mišića 23/V 011 651249

Djurić ivan sudski prevodilac

Beograd, Stari Grad, Palmotićeva 19 011 3237560

Đurić Radmila

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 194/63 011 161484

Đurić - Kundracek Vlasta

Beograd, Savski Venac, Braće Nedić 26 011 456600 |
011 668633 |

Radojević Ivana

Beograd, Savski Venac, Ismeta Mujazinovića 17/19 011 2080108

Rakić Zorica

Beograd, Savski Venac, Sarajevska 9 011 3065540 |
064 2713422 |

Rakićević Leonora

Beograd, Savski Venac, Cara Dušana 60 011 2632127

Rašković zorica sudski prevodilac

Beograd, Voždovac, Miklošićeva 39 011 3086986 |
063 327228 |

Ravic Mira

Beograd, Savski Venac, Koste Racina 24/11 011 693720 |
011 621522 |

Rebić Lidija

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 35/32 011 158110

Ristić Živorad

Beograd, Savski Venac, Jaše Ignjatovića 69 011 3472051

Ristić Vesna

Beograd, Savski Venac, Koste Nađa 5/11 011 464227

Rončević Irma

Beograd, Savski Venac, Zmaj Jovina 30/IV 011 634313

Matić Berka

Beograd, Novi Beograd, Dr.Ivana Ribara 144 063 244292

Savić Sanja

Beograd, Savski Venac, Gundulićev venac 14 -Batajnica 011 345777

Savković Zdenka

Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 193/4 011 1775525 |
011 639466 |

Simić Dragan

Novi Sad, Jevrejska 33

Simić Gordana

Beograd, Savski Venac, Gospodar Jevremova 29 011 636927

Simonović Kosta

Beograd, Savski Venac, Ljermontovljeva 6/64 011 4883781

Stanić Darko

Beograd, Savski Venac, Birčaninova 28b 011 682393

Stanković Dragica

Beograd, Savski Venac, Durmitorska 4 011 646520

Stanković Miodrag

Beograd, Savski Venac, S. Kovačevića 47/5 -Mladenovac 011 8224956

Stanković Smiljka

Beograd, Novi Beograd, Dušana Vukasovića 55/21 011 3228781 |
011 1775790 |

Stanković Svetlana

Beograd, Savski Venac, S. Mladenovića 3a 011 530258

Stanojević Matilda

Beograd, Savski Venac, Makedonska 28 011 3223803

Stanojevski Jelena

Beograd, Savski Venac, Dalmatinska 6 011 3246400

Stevanović Mihajlo

Beograd, Savski Venac, Ivana Milutinovića 11 011 4443961

Stević Svetlana

Beograd, Savski Venac, Dobropoljska 67 011 647750 |
011 345617 |

Vavilon prevodi

Beograd, Savski Venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
PISMENO PREVOĐENjE USMENO PREVOĐENjE SUDSKI TUMAČI ZA: Engleski, Nemački, Francuski, Italijanski, Španski, Ruski, Slovenački, Makedonski, Hrvatski, Grčki, Rumunski, Bugarski, Mađarski, Poljski, Slovački Vavilon Prevodi je prevodilačka agencija koja radi sa velikim timom prevodilaca, u zemlji i u inostranstvu. Vavilon Prevodi nudi visok standard prevoda u pogledu kvaliteta, brzine i lokalizacije prevoda. Ono što nas izdvaja od drugih prevodilačkih agencija su kvalitet i otvorena komunikacija. Naš sistem poslovanja se ne bazira samo na prevodima sa stranog jezika na srpski i obrnuto, nego i sa stranih jezika na strane jezike. Na taj način Vavilon štedi Vaše vreme i novac. Vavilon u svom timu ima sudske tumače koji za Vas prevode i overavaju sve vrste prevoda. Vavilon ne određuje rokove, već izlazi u susret potrebama i poslovanju klijenata. Kod nas možete dobiti sledeće usluge: Pismeni prevodi Pismeni prevodi sa overom sudskih tumača Konsekutivni prevodi Simultani prevodi Lektura Pismeno prevodimo, sa ili bez overe sudskog tumača, sve vrste dokumenata, među kojima su: - Lična dokumentacija: izvodi, državljanstva, diplome i dodaci, svedočanstva, punomoćja, rešenja o razvodu, potvrde, lične karte, pasoši, medicinska dokumentacija, uverenja, nastavni planovi, vize, vozačke dozvole itd. - Poslovna dokumentacija: finansijski izveštaji, ugovori, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, odluke, ugovori, tužbe, rešenja, izveštaji, web strane, uputstva, stručna dokumentacija itd. Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, slovenački, makedonski, hrvatski, grčki, rumunski, bugarski, mađarski, poljski, slovački . Procena Vaše dokumentacije je potpuno besplatna i u svakom trenutku na našu e-mail adresu možete poslati dokumentaciju na procenu. U najkraćem roku ćete dobiti povratnu informaciju o okvirnoj ceni prevoda Vaše dokumentacije. Za obimnu dokumentaciju i za određene jezike odobravamo popuste Dokumentaciju za prevod možete slati u bilo kom formatu i na različite načine: lično, poštom, emailom, faksom. Način isporuke prevoda sa overom agencije Vavilon Prevodi obuhvata lično preuzimanje

Stojadinović Vera

Beograd, Novi Beograd, Gandijeva 109 011 1778176
Back to Top